Få jobb i Telenor med forberedelser til evnetestene

Som jobbsøkende hos Telenor vil du bli bedt om å ta evnetester av Aon's Assessment Solutions, levert av plattformen mapTQ. Disse testene inneholder utfordrende oppgaver som du har kort tid på å løse! Dermed er det ikke bare din evne til å løse oppgavene som blir vurdert. Telenor evaluerer også på hvor rask du er til å gjennomføre testene. 

Vi går gjennom de mest brukte Aon testene og viser flere eksempler, samt forklarer hvordan du best kan forberede deg.

Telenor (Aon) PrepPack™
 • Numerisk resonnering (scales numerical) - to av testene er på norsk
 • Verbal resonnering (scales verbal) - to av testene er på norsk
 • Deduktiv logisk tenkning (scales lst)
 • Induktiv logisk tenkning (scales clx)
 • Induktiv logisk tekning (scales ix)
 • Induktiv logisk tekning (scales cls)
 • Språkferdigheter engelsk (scales lt-e)
 • Shapes (management) og interesse-og motivasjonstest (views)
  • Generisk personlighetstest
  • Guider i personlighetstest og motivasjonstest
Pris
Hei! Jeg er her for å hjelpe deg med å bestå din rekrutteringstest. Ta gjerne kontakt for veiledning eller spørsmål vedrørende testen.

 Disse testene benyttes av Telenor

Telenor benytter en rekke tester for å evaluere jobbsøkere. Hvilken test du skal ta avhenger av stillingen du har søkt på. Kandidater for salgsstillinger, f.eks., skal ofte testes i verbal resonnering og induktiv logikk, mens en ledersstilling krever at du testes i både deduktiv og induktiv tenkning. Samtidig skal de fleste kandidatene ta en personlighetstest og en interesse- og motivasjonstest.

Vet du ikke hvilken test du skal ta? Kontakt oss for veiledning!

StillingTester
Salg cls, lst, verbal
Leder/manager cls, lst, verbal, numerical
Sommerjobb/internship clx, cls, ix, lst, numerical
Forretningsutvikler ix, sx, lst, numerical, verbal

Numeriske evner 

Numerisk resonnering (scales numerical)

Tidsbegrensning: 12 minutter

Antall spørsmål: 37

Disse testene er designet for en rekke sektorer og stillinger, og strekker seg fra grunnleggende matematiske kunnskaper til dybdeanalyser av diagrammer og tabeller. 

De deles inn i kategoriene "Finance", "Consumer" og "Industry".

Her blir du presentert for flere tabeller og diagrammer sortert i 6 ulike faner. Spørsmålet må besvares med "sant", "usant", "kan ikke si" basert på informasjonen i fanene.

Noen oppgaver kan også kreve at du utfører enklere utregninger for å kunne svare.

Klarer du å svare på dette eksempelet i numerisk resonnering fra vår PrepPack™ på mindre enn 19 sekunder? 

SpørsmåletKontantstrømmen fra den løpende driften per aksje ved utgangen av det siste regnskapsåret var den samme som ved inngangen til året.

Slik løser du oppgaven steg for steg:

Steg 1: Finn ut hvilken fane som inneholder informasjonen du trenger for å besvare spørsmålet. 

Eksempel på øvelsestest i scales numerical

Kilde: Jobtestprep.no Eksempelet er tatt fra en av våre øvelsestester i numerisk resonnering.

Hvilken fane bør du velge for å besvare spørsmålet?

"Aksjer"-fanen. I spørsmålet nevnes det "aksjer" og dette burde gi en indikasjon på at svaret befinner seg i den fanen.

Eksempel fra øvelsestest i scales numerical

Kilde: Jobtestprep.no Eksempelet er tatt fra en av våre tester i cut-e scales numerical stil.

Steg 2: Benytt informasjonen i fanen og besvar spørsmålet.

 •  Velg ditt svar blant alternativene:
Sant
Usant
Kan ikke si
Riktig!
Feil

Svaret er "kan ikke si".

Tabellen presenterer ulike økonomiske detaljer for de tre første kvartalene i det siste regnskapsåret (vær alltid oppmerksom på stjernene). Siden siste kvartal av året mangler i tabellen, kan vi ikke sammenligne årets slutt med begynnelsen av året. Vi kan ikke si om dette utsagnet er sant eller usant.

 Klarte du å løse oppgaven på 19 sekunder? Det kan virke utfordrende, særlig fordi du kanskje ikke er vant til slike oppgaver. Allikevel er det mulig! Øv deg på våre mange øvelsestester og bli kjent med både formatet og spørsmålene du vil møte på.

 • Hvert utsagn kan enten bekreftes med "sant" eller avkreftes med "usant". Dersom du ikke kan bekrefte eller motsi utsagnet helt, må du velge "kan ikke si".

 Slik oppnår du best resultat av øvingen

 1. Ta en av øvelsestestene for å forstå hvordan den ekte testen vil se ut. To av våre øvelsestester er på norsk, mens de andre fire er på engelsk. Dermed kan du velge å ta en test på det språket du foretrekker eller det du skal testes i.
 2. Gå gjennom fasiten på oppgavene du svarte feil på. Slik vil du kunne lære av dine feil og memorisere stegene du må ta for å svare riktig. 
 3. Ta enda en test for å se om du har gjort fremskritt.
 4. Selv om du skal ta en test i f.eks industry, kan du fortsatt øve på de andre temaene. Den eneste forskjellen er temaet, mens formatet og konseptet er helt likt.