Raven's Progressive Matrices - lær deg å takle utfordringene

Ravens matrisetester, også kjent som Raven's Progressive Matrices (RPM), er en av de mest etablerte evnetestene som finnes og benyttes i mange ulike felt. Testen evaluerer kandidaters logiske tenkning og evnen deres til å identifisere regler i abstrakte mønstre. Finn ut hvordan du kan forberede deg før en evnetest i Raven!

Raven PrepPack™
  • Guide i Raven med forklaringer om hvordan oppgavene løses
  • Øvelsestester og resultatsrapporter fordelt på to ulike vanskelighetsgrader
    • Standard Progressive Matrices
    • Advanced Progressive Matrices

Øvelsestestene og guiden er foreløpig på engelsk!

Pris
Hei! Jeg er her for å hjelpe deg med å bestå din rekrutteringstest. Ta gjerne kontakt for veiledning eller spørsmål vedrørende testen.

Hva er Raven's Progressive Matrices (RPM)?

Raven tester er en ikke-verbal test som evaluerer abstrakte evner. Ved hjelp av en slik test kan en vurdere en kandidats evne til å løse problemer uten forhåndskunnskaper.

Det finnes flere versjoner av Raven, men de som er mest brukte kalles Raven's Advanced Progressive Matrices (APM) og Raven's Standard Progressive Matrices (SPM).

  Advanced Progressive Matrices  Standard
Progressive Matrices
Tidsbegrensning 40 minutter 47 minutter
Antall spørsmål 23 43

Legg merke til at Standard Progressive Matrices versjonen inneholder flere spørsmål og varer lenger, men vanskelighetsgraden er lettere.

Raven testen består av 3x3 matriser med ulike geometriske figurer og symboler, der den ene ruten mangler. Din oppgave er å gjøre matrisen komplett ved å velge riktig rute blant alle de 6 alternativene. Vanskelighetsgraden stiger for hvert spørsmål du besvarer i løpet av testen.

Hvordan ser Raven matriser ut?

Vi går gjennom et eksempel for å se hvordan matrisene ser ut:

Øvelse Raven

Hvilket alternativ følger regelen i matrisen?

Feil

Feil

Feil

Feil

Feil

Feil

Feil

Riktig

Vis forklaring

Riktig svar:  

Riktig svar

Forskjellen mellom den første ruten i hver rad og den andre ruten i hver rad er at stjerna forflytter seg tre plasser med klokka.

I den øverste raden ser vi at sirkelen forflytter seg en plass med klokka fra den andre ruten til den tredje ruten. 

I den andre raden forflytter sirkelen seg to plasser med klokka.

Vi ser altså at i de to første radene vil sirkelen holde seg på samme plass mellom rute 1 og 2, mens fra rute 2 til 3 vil den forflytte seg som forklart over.

Dermed kan vi anta sirkelen i den tredje ruten i den tredje raden vil forflytte seg tre steder. 

Stjerna holder seg på samme plass mellom rute 2 og 3. 

Hvilke utfordringer er knyttet til testene?

  • Ukjent testformat: Testen er utviklet slik at kandidaten skal føle seg forvirret av de ulike symbolene. 
  • Tidsbegrensning: Du har kort tid til å svare på hvert spørsmål og tidspresset vil gjøre deg stresset, slik at du ikke tenker klart.
  • Mange svaralternativer: Som om den korte tiden du har ikke er nok, må du også gå gjennom alle de seks til åtte alternativene for å avgjøre hvilken av dem følger regelen i matrisen. Ofte vil de være lignende og det kan lett føre til forvirringer.

JobTestPrep kan hjelpe deg med å takle disse utfordringene!

Øv deg på våre øvelsestester som er tro mot de ekte testene. Vi benytter det samme formatet og tidsbegrensningene, slik at du skal få så mye utbytte som mulig.

Lær deg reglene som benyttes i Raven ved hjelp av vår PrepPack™ og vær forberedt på et hvert scenario.

Resultatsrapporter som viser dine svar sammen med fasiten. Slik kan du se hva du trenger å øve mer på, samtidig som du ser egen fremgang for hver gang du tar den samme testen.

La oss se på enda et eksempel:

Øvelse i Raven 2

Hvilket alternativ følger regelen i matrisen?

Feil

Feil

Riktig

Feil

Feil

Feil

Feil

Feil

Vis forklaring

Riktig svar:  

Riktig svar

De tre figurene i de første to radene er delt opp i tredjedeler. Figurene er alle rettet mot samme retningen i hver rad.

Hvem testes vanligvis i Raven?

Dersom du har blitt innkalt til sesjon og skal ta de teoretiske prøvene, vil Raven være en av testene du tar. Vi tilbyr en skreddersydd Sesjon PrepPack™ som inneholder Raven øvelser.

I tillegg vil visse bedrifter benytte seg av matriser i Raven formatet som del av rekrutteringsprosessen.