IKEA - vi hjelper deg med evnetesten

Vil du jobbe på IKEA? Da må du først ta evnetestene administrert av Predictive Index før du går videre i prosessen.

Her vil dine evner testes, samtidig som arbeidsgiver vil opprette en personlighetsprofilering, for å danne seg et bedre bilde av deg som kandidat.

JobTestPrep har øvelsestestene du trenger!

IKEA PrepPack™

Forberedelser til PI Cognitive Assessment:

 • Diagnostikk-test
 • Øvelsestester for alle relevante tema
 • Simulerte tester i PI stil (inkludert to norske versjoner!)
 • Studieguider & Video Tutorials

Forberedelser til PI Behavioral Assessment:

 • Guide til PI's Behavioral Assessment
 • Øvelser: Factors recognition, Factors hierarchy, PI four golden rules
 • Ekstra Guide: The M Factor

Alle tester, studieguider og videoer er foreløpig på engelsk!

Pris

Innholdsfortegnelse

Hei! Jeg er her for å hjelpe deg med å bestå din rekrutteringstest. Ta gjerne kontakt for veiledning eller spørsmål vedrørende testen.

Slik tester IKEA kandidatene sine

Som aktuell kandidat hos IKEA skal du gjennomføre en evnetest for å vurdere om du er relevant for stillingen. 

Evnetesten kalles PI Cognitive Assessment og leveres av Predictive Index.

Her ønsker IKEA å se hvordan du håndterer ny informasjon og løser problemer. 

Du vil bli presentert for problemstillinger av ulik natur og innenfor tre temaer:

Abstrakt logikk

Hvor god er du på å analysere abstrakte figurer og se sammenhengen mellom disse?

Her må du nemlig vise at du kan se hvilken regel som gjelder i oppgaven. Du har 14 sekunder per oppgave, så sløs ikke bort tiden!

Slik vil en oppgave i abstrakt logikk se ut:

Øvelse i abstrakt logikk for IKEA

Velg riktig svar blant alternativene

Feil

Riktig

Feil

Feil

Feil

Vis forklaring

Riktig svar er 

Riktig svar IKEA

Forholdet mellom figur X og Y er slik:

Figur Y er figur X på to måter: 1) opp-ned. 2) trekantene er svarte.

Riktig svar må derfor ha samme forhold til figur Z.

Alternativene 1, 4 og 5 kan elimineres, da de ikke representerer figur Z som er snudd opp-ned.

Alternativ 3 kan også elimineres, da trekantene ikke er svarte.

Vi står da igjen med alternativ 2, som er riktig svar. Denne figuren viser figur Z som er snudd opp-ned og med svarte trekanter.

Verbal logikk

Her vil dine verbale evner testes ved hjelp av ulike typer tekstuelle oppgaver.

OBS! Merk at eksemplene gjenspeiler spørsmålene du kan finne i vår PrepPack™ og er derfor på engelsk. 

Denne delen er kanskje lettere dersom du har et bredt ordforråd, men det er også mulig å finne frem til riktig svar ved å eliminere alternativene du vet er gale. 

Facade is to building as cover is to —

Feil

Riktig

Feil

Feil

Feil

Vis forklaring

The correct answer is: magazine.

A facade is the front of a building like a cover is the front of a magazine.

Denne delen er kanskje lettere dersom du har et bredt ordforråd, men det er også mulig å finne frem til riktig svar ved å eliminere alternativene du vet er gale. 

En annen type oppgave vil se slik ut:

Assumptions:
No houses on Avenue T have balconies.
Some houses on Avenue D have basements.

Conclusion:
Betty's house on Avenue T has both a balcony and a basement.

If the assumptions are true, is the conclusion:

Feil

Riktig

Feil

Vis forklaring

The correct answer is Incorrect.

According to the first assumption, no houses on Avenue T have balconies. Thus, Betty's house on Avenue T cannot have a balcony.

Therefore, the correct answer is Incorrect.

Her må du bruke logisk sans for å finne frem til svaret. Du baserer deg kun på premissene du blir gitt og ikke forhåndskunnskaper. 

Numerisk logikk

Disse oppgavene vil teste din evne til å utføre raske utregninger. De vil ikke alltid være særlig vanskelige, men med kun 14 sekunder på å finne ut av svaret, vil du merke at du blir stresset.

La oss se på et eksempel fra vår IKEA PrepPack™:

David bought some mouse traps for $800. Later on he sold them for $1240, making $5 on each trap. How many traps were there?

Velg riktig svar blant alternativene

Feil

Feil

Feil

Feil

Riktig

Vis forklaring

The total profit made is the selling price minus the expenses, which is:
$1,240-$800 = $440
Since we know each trap yielded $5 profit, we divide the total profit by 5 in order to find how many traps were there:
440/5 = 88

Enda et eksempel

Hvilket tall har lavest verdi?

Feil

Feil

Feil

Riktig

Vis forklaring

Riktig svar er 3/8.

(A) 7/10 = 0,70.
(B) 2/5 = 0,40.
(C) 0,65.
(D) 3/8 = 0,38.

PI Behavioral Assessment (personlighetsvurdering)

IKEA legger ikke bare vekt på dine evner, men også om din personlighet og verdier passer bedriften.

Denne evalueringen skal utføres ved hjelp av PI Behavioral Assessment, som er en personlighetsvurdering. Her får du to like skjemaer, med ulike intensjoner, som du skal fylle ut.

Dette ser IKEA etter:

 1. Hvordan andre forventer at du oppfører deg
 2. Hvordan du beskriver deg selv

Skjemaet består av en rekke adjektiver som du skal velge basert på de to oppgavene. Du skal først evaluere egen personlighet etter hvordan du mener at andre ser deg og forventer av deg. Deretter må du beskrive deg selv med de samme adjektivene i skjemaet. 

 Husk at IKEA ønsker å forstå hvordan du er som arbeider og hvorvidt du passer inn i bedriften. Dermed må du fokusere på din oppførsel og hvordan du ønsker å fremstå i arbeidslivet, ikke i privatlivet.

Dette får du i vår IKEA PrepPack™

 • Vår guide i PI Behavioral Assessment (personlighetsvurdering) med forklaring på hvordan vurderingen utføres
 • Tips og eksempler - slik vil du presentere deg selv for potensiell arbeidsgiver
 • Øvelsestester som viser hvordan vurderingen ser ut og hvordan vi anbefaler at du utfører den

Hvordan få jobb i IKEA?

 • Etter å ha søkt på stillingen du ønsker, vil du motta en epost fra IKEA innen 30 dager. Dersom det er relevant for stillingen, vil du bli sendt en epost med evnetestene du skal ta.
 • Forbered deg god på evnetestene slik at du øker sjansene dine til å få en god score.
 • Digitalt intervju har blitt en ny del av IKEAs rekrutteringsprosess siden Covid-19. Du vil muligens måtte gå gjennom flere intervjuer på videosamtale med HR og din potensielle sjef.

JobTestPrep hjelper deg med å mestre IKEA evnetesten

Tidsbegrensning: Du har 12 minutter på deg til å svare på 50 spørsmål. Dette vil være en stor utfordring, da du må lære deg å være kjapp og presis når du utfører testen. Våre øvelsestester benytter samme tidsbegrensning som den ekte testen og det vil dermed hjelpe deg med å bli vant til å svare raskt. 

Nøyaktighet: Våre øvelsestester er utviklet for å være så like PI Cognitive Assessment testen. Dette vil være en fordel til de som ønsker å øve seg. Bli kjent med oppgavetypene du vil måtte håndtere på den ekte testen før du skal ut i ilden.

Format: JobTestPrep fokuserer også på å utvikle øvelsestester som benytter seg av samme format som Predictive Index bruker. På denne måten kan du venne deg til hvordan oppgavene ser ut og hvilke metoder du bør benytte deg av for å gjøre det godt på testen.