Slik består du Deloitte Aon rekrutteringstestene med glans

Hos Deloitte vil du måtte ta tre evnetester administrert av Aon's Assessment Solutions, levert av plattformen mapTQ. Disse testene er vanskelige, da du får utfordrende oppgaver som du har mindre enn 30 sekunder på å løse! Her er det dermed ikke bare din evne til å løse oppgavene som blir vurdert. Deloitte ser også på hvor rask du er til å gjennomføre testene. 

Unngå å risikere at du mister jobbmuligheten ved å øve deg først med vår Deloitte PrepPack™.

Deloitte PrepPack™
 • Numerisk resonnering (scales numerical) - to av testene er på norsk
 • Deduktiv logisk tenkning (scales lst)
 • Induktiv logisk tenkning (scales clx)

Testene er mobilvennlige og tilgjengelige døgnet rundt!

Merk at flere av øvelsestestene er på engelsk!

Pris

Innholdsfortegnelse

Hei! Jeg er her for å hjelpe deg med å bestå din rekrutteringstest. Ta gjerne kontakt for veiledning eller spørsmål vedrørende testen.

Slik vil Deloitte PrepPack™ hjelpe deg med å bli forberedt

Ved hjelp av øvelsestester som er utviklet for å etterligne de ekte Aon's Assessment Solutions testene vil du ikke bare bli kjent med formatet, men også ulike typer spørsmål. Samtidig vil du lære deg å løse oppgavene på riktig vis.

Den største utfordringen er den korte tiden du har på deg til å løse hvert spørsmål. Vi benytter oss av den samme tidsbegrensingen som de ekte testene, slik at du blir vant til å løse oppgavene på effektivt vis i løpet av kort tid.

Øvelsestester på norsk, inkludert fasit med forklaringer og detaljerte instruksjoner, finner du kun på JobTestPrep! Dette vil hjelpe deg med å bli kjent med ulike begrep på norsk som du vil få på testen.

Disse testene benyttes i Deloittes rekrutteringsprosess

La oss gå gjennom de ulike rekrutteringstestene som du vil møte på. Disse gjelder uansett om du har søkt på jobb som analytiker, revisor, finansiell rådgiver eller om du er nyutdannet. 

Numerisk resonnering (scales numerical)

Tidsbegrensning: 12 minutter

Antall spørsmål: 37

Disse testene er designet for en rekke sektorer og stillinger, og strekker seg fra grunnleggende matematiske kunnskaper til dybdeanalyser av diagrammer og tabeller

Her blir du presentert for flere tabeller og diagrammer sortert i 6 ulike faner. Spørsmålet må besvares med "sant", "usant", "kan ikke si" basert på informasjonen i fanene.

Noen oppgaver kan også kreve at du utfører enklere utregninger for å kunne svare.

Klarer du å svare på dette eksempelet i numerisk resonnering fra vår PrepPack™ på mindre enn 19 sekunder? 

Spørsmålet: Kontantstrømmen fra den løpende driften per aksje ved utgangen av det siste regnskapsåret var den samme som ved inngangen til året.

Slik løser du oppgaven steg for steg:

Steg 1: Finn ut hvilken fane som inneholder informasjonen du trenger for å besvare spørsmålet. 

Eksempel på øvelsestest i scales numerical

Hvilken fane bør du velge for å besvare spørsmålet?

"Aksjer"-fanen. I spørsmålet nevnes det "aksjer" og dette burde gi en indikasjon på at svaret befinner seg i den fanen.

Eksempel fra øvelsestest i scales numerical

Steg 2: Benytt informasjonen i fanen og besvar spørsmålet.

Velg ditt svar blant alternativene

Feil

Feil

Riktig

Svaret er "kan ikke si".

Tabellen presenterer ulike økonomiske detaljer for de tre første kvartalene i det siste regnskapsåret (vær alltid oppmerksom på stjernene). Siden siste kvartal av året mangler i tabellen, kan vi ikke sammenligne årets slutt med begynnelsen av året. Vi kan ikke si om dette utsagnet er sant eller usant.

Klarte du å løse oppgaven på 19 sekunder? Det kan virke utfordrende, særlig fordi du kanskje ikke er vant til slike oppgaver. Allikevel er det mulig! Øv deg på våre mange øvelsestester og bli kjent med både formatet og spørsmålene du vil møte på.

Testene i numerisk resonnering deles inn i kategoriene "Finance", "Consumer" og "Industry". Det betyr at de går ut på det samme konseptet, men dreier seg om ulike scenarioer. I Deloitte rekrutteringsprosessen vil du måtte ta testen i kategorien "Finance". Vår PrepPack™ tilbyr allikevel øvelsestester i alle tre kategoriene, slik at du skal kunne øve deg på flere ulike scenarioer.

Slik oppnår du best resultat av øvingen

 1. Ta en av øvelsestestene for å forstå hvordan den ekte testen vil se ut. To av våre øvelsestester er på norsk, mens de andre fire er på engelsk. Dermed kan du velge å ta en test på det språket du foretrekker eller det du skal testes i.
 2. Gå gjennom fasiten på oppgavene du svarte feil på. Slik vil du kunne lære av dine feil og memorisere stegene du må ta for å svare riktig. 
 3. Ta enda en test for å se om du har gjort fremskritt.

Deduktiv logisk tenkning (scales lst)

Tidsbegrensning: 6 minutter

Antall spørsmål: 15 

Denne testen evalurerer din evne til å tenke deduktivt. Testen går ut på samme prinsipp som sudoku.

I et rutenett som inneholder enten 16 ruter (4x4) eller 25 ruter (5x5), finner du flere ulike symboler utplassert.

Din oppgave er å finne ut hvilket symbol som mangler i rutenettet. Merk at et symbol kan oppstå kun én gang på hver rekke og rad.
På den ekte testen vil du kunne se alle alternativene foran deg i hver rute du peker på med musa. Det vil gjøre det enklere å se for seg hvilket symbol som mangler.

Klarer du å løse oppgaven på 24 sekunder?

Eksempel fra øvelsestest i scales lst

Hvilket symbol mangler?

Feil

Riktig

Feil

Feil

Feil

Riktig svar: trekant.

Her må man tenke i samme linjer som sudoku.

Siden det allerede finnes en sirkel i ytterste kolonne til høyre av øverste rad, må det være en sirkel i andre kolonne til venstre i andre rad.

I samme kolonne som spørsmåltegnet finner vi også en sirkel, samt et kryss. I tillegg finner vi en stjerne i samme rad som spørsmålstegnet.

Dermed står det mellom firkanten og trekanten.

Vi ser at det finnes en trekant i nederst rad av ytterste kolonne til høyre, som betyr at vi ikke kan plassere trekanten i samme kolonne,

Dermed må det være en trekant i andre rad av fjerde kolonne.

Løste du oppgaven på under 24 sekunder? Dersom du fant det vanskelig, anbefaler vi at du øver deg med vår Aon's Assessment Solutions PrepPack™ for best mulig resultat på den ekte testen. 

Slik oppnår du best resultat av øvingen

 1. Ta en øvelsestest i deduktiv logisk tenkning (scales lst) stil for å bli kjent med formatet.
 2. Les nøye gjennom fasiten (to av testene har forklaringer på norsk) og lær av dine feil.
 3. Ta enda en øvelsestest for å om du har forbedret deg.
 4. På slutten av hver test vil du motta en resultatsrapport hvor du kan se din egen fremgang.

Induktiv logisk tenkning (scales clx)

Tidsbegrensning: 6

Antall spørsmål: Så mange du klarer

Denne testen brukes ofte for å evaluere kandidater til stillinger som krever analysering av informasjon og bruk av induktive logiske evner.

På venstre side av skjermen vil du bli gitt to rutenett som inneholder flere symboler. Disse to følger en viss regel. Så snart du har identifisert denne regelen, skal du finne ut hvilke 2 av 4 svaralternativer som følger den samme regelen.

Merk: Dersom du hopper over et spørsmål på den ekte testen, vil dette fremstå som feil svar i resultatet. Derfor anbefaler vi at du lærer hvordan du løser oppgaven, slik at du slipper å hoppe over spørsmål.

La oss se nærmere på et eksempel fra et middels nivå:

Øvelsesoppgave i induktiv resonnering

Hvilke to rutenett under følger samme regelen som rutenettene over?

Øvelseseksempel i induktiv logisk tenkning svar

Riktig svar: 1 og 4

Se på de to rutenettene til venstre. Det nederste rutenettet viser at kolonnene har forflyttet seg ett steg til høyre.

Den venstre kolonnen av det øverste rutenettet befinner seg nå i midten, mens den midterste kolonnen er nå til høyre. Samtidig finner vi høyre kolonne helt til venstre.

Blant svaralternativene er det kun rutenettene 1 og 4 som følger denne regelen. Endringene i rutenett 1 reflekteres i rutenett 4.

Var oppgaven vanskelig? Vi hjelper deg med å bli forberedt ved å la deg bygge opp dine evner og kunnskaper fra grunnen! Våre øvelsestester begynner med enkle oppgaver slik at du skal kunne forstå konseptet og lære hvordan du oppdager regler. Deretter kan du øve deg på oppgaver av høyere vanskelighetsgrad.

 Slik oppnår du best resultat av øvingen

 1. Begynn med testen på det letteste nivået for å forstå konseptet og for å lære deg reglene som finnes i oppgavene.
 2. Les forklaringene i fasiten, særlig på spørsmålene du svarte feil på.
 3. Fortsett med de to testene på middels vanskelighetsnivå for litt mer kompliserte øvelser.
 4. Ta den vanskeligste testen for å se om du er klar til den ekte testen. 

Verdt å vite om Deloitte PrepPack™

Deloitte PrepPack™ vil være tilgjengelig døgnet rundt i løpet av den tiden lisensen din tillater det. Dermed kan du øve når det passer deg og du kan ta øvelsestestene så mange ganger du vil.

Våre øvelsestester er utviklet for å etterligne de ekte testene. Det betyr at spørsmålene kan være av litt ulik natur, særlig i numerisk resonnering, men i prinsippet dreier det seg om det samme formatet, tidsbegrensningen og vanskelighetsgraden.