Hydro - dette må du vite om Verify G+ testen

Jobbsøkere på Hydro vil bli informert tidlig i prosessen at de skal utføre en kognitiv test levert av SHL.

Testen kalles Verify G+ og består av følgende temaer:

 • Induktiv resonnering
 • Deduktiv resonnering
 • Numerisk resonnering

I tillegg skal du ta en personlighetstest kalt OPQ.

Prosessen vil føles krevende og det kan være slitsomt å måtte ta en kognitiv test uten å vite hva du går til. Samtidig vil du oppleve at tidspresset kan føre til økt stressnivå når du utfører testen. Vi i JobTestPrep ønsker å hjelpe deg med å takle disse hindringene og å bli bedre forberedt!

 

Hydro (SHL) PrepPack™
 • Øvelsestester i Verify G+
 • Numerisk resonnering
 • Deduktiv resonnering
 • Induktiv resonnering
 • Øvelsestester for personlighetstesten OPQ

Merk at de fleste testene er på engelsk!

 

Pris

Innholdsfortegnelse

Hei! Jeg er her for å hjelpe deg med å bestå din rekrutteringstest. Ta gjerne kontakt for veiledning eller spørsmål vedrørende testen.

Hydro er en av mange norske bedrifter som benytter seg av evnetester når de rekrutterer til nye stillinger. Hvis du har søkt på en stilling hos Hydro, må du mest sannsynlig utføre en test levert av SHL. 

Dette vil du bli testet i hos Hydro - Verify G+

Tidsbegrensning: 36 minutter

Antall spørsmål: 24

 Temaer: induktiv resonnering, deduktiv resonnering og numerisk resonnering

Testen vil bestå av disse ulike temaene og du vil måtte besvare på oppgavene i tilfeldig rekkefølge.

Induktiv resonnering

Formålet med denne delen er å evaluere mønstre som finnes i abstrakte figurer. Her skal du demonstrere din evne til å forstå et abstrakt mønster og å løse oppgavene du blir gitt.

La oss se på et eksempel fra vår Hydro PrepPack™:

Øvelse i induktiv resonnering Hydro

Hvilket alternativ passer inn i rekken over?

Feil

Feil

Feil

Riktig

Vis forklaring

In this series, all coloured shapes rotate either clockwise or counterclockwise as the series progresses.

Starting with the green (outer-most) shape, you can see that in each step it moves two steps clockwise (skipping one shape):

Forklaring 1

The pink trapezoid in the middle layer moves three steps counterclockwise (skipping two trapezoids):

Forklaring 2

The blue triangle in the innermost layer moves two steps clockwise (skipping one triangle):

Forklaring 3

Therefore,

Riktig svar øvelse Hydro

Vår Hydro PrepPack™ inneholder en rekke øvelsestester i induktiv resonnering som vil hjelpe deg med å bli forberedt til dine rekrutteringstester.

Testene inneholder detaljerte instruksjoner og vil også generere en resultatrapport etter at du har gjennomført testene. Der kan du finne fasiten, se hva du har besvart riktig og galt, samt lese forklaringen for hver oppgave.

Deduktiv resonnering

I Verify G+ vil du også måtte gå gjennom en deduktiv del. Dette vil ta form i oppgaver som krever at du tar avgjørelser basert på informasjonen du har tilgjengelig.

Prøv deg på et eksempel fra vår PrepPack™:

Øvelse i deduktiv resonnering Hydro

Question: A conference centre holds up to 340 people max. It has 4 conference rooms; each can hold up to 320 people at a time. The conference starting at 10 a.m. must start 30 minutes earlier. The conference starting at 12 p.m. must start 30 minutes earlier and extend its ending time by 30 minutes. Ten participants are added to the conference starting at 3:30 p.m. The conference starting at 1:30 p.m. must extend by 30 minutes. It takes one hour to clean a room after a conference has taken place. Find a 1.5-hour slot for a conference of 60 participants in conference room 4.

*Merk: På den ekte SHL testen vil du kunne velge riktig svar ved å klikke på de relevante tidspunktene.

Øvelse i deduktiv resonnering Hydro

*Merk: På den ekte SHL testen vil du kunne velge riktig svar ved å klikke på de relevante tidspunktene.

Vis forklaring

Looking at the open time slots for room 4, a 1.5-hour conference could occur between 11 a.m. to 1:30 p.m., or between 4:30 p.m. to 6:00 p.m. . However, according to the cleaning room, there is not enough time for both the conference and cleaning if it starts at 4:30 p.m.

For a 1.5 hour conference and 1 hour of cleaning, you should have five empty time slots (each one representing 30 minutes). If the conference starts at 11 a.m., there is enough time for both tasks.

The combined number of participants will not go over the allowed capacity (340 people) at these times as well.

Therefore, the correct answer is to schedule the conference between 11 a.m. and 12:30 p.m.

Svar på øvelse i deduktiv resonnering Hydro

Vår Hydro PrepPack™ inneholder seks øvelsestester i induktiv resonnering, samt en guide, som vil hjelpe deg med å bli forberedt til dine rekrutteringstester.

Testene inneholder detaljerte instruksjoner og vil også generere en resultatrapport etter at du har gjennomført testene. Der kan du finne fasiten, se hva du har besvart riktig og galt, samt lese forklaringen for hver oppgave.

Numerisk resonnering

Oppgaver i numerisk resonnering tar for seg matematiske spørsmål som kan inneholde blant annet ordproblemer, tabeller, diagrammer og grafer. 

Her er det lagt vekt på at du skal kunne finne frem til informasjon i ukjente tekster og diagrammer. Dette innebærer at du må forstå det spørsmålet ser etter.

Prøv deg på eksempel fra vår PrepPack™:

Year SALDA G.T.P NewComb
2007 728 802 607
2008 736 820 641
2009 753 813 645
2010 829 814 670
2011 853 813 720
2012 830 802 723

By how much did securities in SALDA Company increase between 2007 to 2012? (Round to the nearest units)?

Feil

Feil

Feil

Riktig

Feil

Vis forklaring

The correct answer is (D) - 14%

Since all answer options include percentages, it can be inferred that you should calculate the percentage change rather than the absolute difference between the two years. To do that, use the formula for percentage increase:
% change = [(New Value – Old Value) / Old value] x 100

SALDA’s securities in 2012 = 830
SALDA’s securities in 2007 = 728
(As you need to calculate a percentage, you can omit the millions from the calculation.)

Thus:
% increase between 2007 and 2012 = [(830 - 728) / 728] x 100 = (102 / 728) x 100 = 0.14011 x 100 = 14.011% ~ 14%

Notice!Another format of the formula of % change:
% change = [(New Value – Old Value) / Old value] x 100 = [(New Value/Old Value - Old Value/Old Value)] x 100 = [(New Value / Old value) – 1] x 100:

% increase between 2007 and 2012 = [(830 / 728) - 1] x 100 = (1.14011 - 1) x 100 = 0.14011 x 100 = 14.011% ~ 14%

Vår Hydro PrepPack™ inneholder en rekke øvelsestester i numerisk resonnering som lar deg øve kun på disse oppgavene før du prøver deg på en fullstendig simulering.

Testene inneholder detaljerte instruksjoner og vil også generere en resultatrapport etter at du har gjennomført testene. Der kan du finne fasiten, se hva du har besvart riktig og galt, samt lese forklaringen for hver oppgave.

Personlighetstest OPQ

Occupational Personality Questionnaire

Kandidater blir presentert for tre påstander samtidig. Du skal velge den påstanden du kjenner deg mest igjen i og den påstanden du ikke kjenner deg igjen i.

Da vil det være en påstand som står igjen uten å bli rangert. Allikevel vil den tredje påstanden regnes for å være nøytral i din personlighetsrapport.

Det betyr at påstanden som står igjen vil telle i rapporten. Samtidig vil påstanden du er uenig med ikke få noen "poeng" og dermed tas den ikke med i rapporten.

Dermed er det viktig å tenke på hvilke påstander du er enig med og hvilke påstander som står som nøytrale.

 • Jeg forsøker å forstå andres responser
 • Jeg tar raske beslutninger
 • Jeg unngår å informere andre når jeg utmerker meg i jobben
 • Foreløpig er øvelsestestene på engelsk, men vi jobber med å få disse oversatt til norsk!

Hvordan du skal besvare slike påstander er avhengig av stillingen du har søkt på. I Hydro SHL PrepPack™ finner du blant annet flere guider som forklarer hvordan testen fungerer og hvordan du skal forholde deg til den. Vi anbefaler at du leser guidene før du øver deg på testene, slik at du vet hvordan du skal håndtere dem.


Her er et eksempel fra vår PrepPack™:

 • Jeg forsøker å forstå andres responser
 • Jeg tar raske beslutninger
 • Jeg unngår å informere andre når jeg utmerker meg i jobben
 • Foreløpig er øvelsestestene på engelsk, men vi jobber med å få disse oversatt til norsk!

Hvordan du skal besvare slike påstander er avhengig av stillingen du har søkt på. I Hydro SHL PrepPack™ finner du blant annet flere guider som forklarer hvordan testen fungerer og hvordan du skal forholde deg til den. Vi anbefaler at du leser guidene før du øver deg på testene, slik at du vet hvordan du skal håndtere dem.

 Dette får du i vår Hydro (SHL) PrepPack™

 • 3 fullstendige simuleringer i Verify G+ som inneholder alle tre temaene
 • Egne øvelsestester i numerisk, deduktiv og induktiv resonnering
 • Guider i alle temaene som forklarer hva testene innebærer og hvordan du kan løse dem på effektivt vis
 • Egen seksjon i personlighetsprofilering som forbereder deg på personlighetstesten OPQ