Øv på Danske Bank rekrutteringstester og få jobben

Danske Bank tilbyr flere spennende stillinger i firmaet som tiltrekker mange ambisiøse kandidater. Dermed må Danske Bank ta i bruk metoder for å finne de best kvalifiserte kandidatene. Vi ser på hvordan Cubiks Logiks evnetester benyttes, flere eksempler for hvert tema og hvordan du kan mestre testene med gode forberedelser. 

Danske Bank PrepPack™
 • Øvelsestester i Logiks General (Intermediate) som inneholder øvelser i numerisk, verbal og abstrakt resonnering
 • Øvelsestester i Logiks General (Advanced) som inneholder øvelser i numerisk, verbal og abstrakt resonnering 
 • Syv ekstra øvelsestester i ulike matematiske temaer
 • 18 video tutorials og study guides i forskjellige temaer

Testene er mobilvennlige og tilgjengelige døgnet rundt!

Alle øvelsesmaterialer er på engelsk

Pris

Innholdsfortegnelse

Hei! Jeg er her for å hjelpe deg med å bestå din rekrutteringstest. Ta gjerne kontakt for veiledning eller spørsmål vedrørende testen.

Slik benyttes Cubiks Logiks testen hos Danske Bank

Her dreier det seg om en test fra Cubiks som vil evaluere dine evner og ferdigheter i tre ulike temaer: verbal resonnering, numerisk resonnering og abstrakt resonnering.

Ved hjelp av denne testen vil du bli vurdert for følgende områder:

Problemløsning 

 • Du vil møte på flere type oppgaver av ulik natur som skal løses. Din evne til å svare riktig ved hjelp av logisk tenkning vil dermed vise at du har det som trengs for å jobbe for Danske Bank.

Reaksjonstid

 • Du har mellom 14 og 40 sekunder til å løse hver oppgave. Med andre ord har du ikke råd til å sløse bort ett eneste sekund. Du må vise at du oppfatter oppgaven og kan løse den raskt og effektivt.

Abstrakte evner

 • Her må du være god på å se et mønster der det ikke alltid er så tydelig. Ved hjelp av symboler blir du testet i abstrakt logisk tenkning for å evaluere om du har evnen til å lese mellom linjene.

Matematiske ferdigheter

 • Som ansatt i bank må du selvsagt være god i matematikk og rask til å utføre utregninger. Vi går gjennom eksempler på flere type oppgaver du kan få på testen, slik at du får et overblikk over det du må vite til testen.

Slik vil Danske Bank PrepPack™ hjelpe deg med å bli forberedt

Øv deg på tester som likner de originale testene til Cubiks Logiks for mer nøyaktige forberedelser. Bli kjent med oppgavene på testene og lær deg å løse dem på riktig vis.

Bli vant til å jobbe under tidspress ved hjelp av våre tester som bruker samme tidsbegrensning som de ekte testene. 

Forstå hva som kreves av deg ved å lese våre detaljerte testinstruksjoner og fasitene. Du vil få tips på hvordan du kan løse hver enkelte oppgave.

Dette vil du få på Cubiks Logiks General testen 

Merk! Hos Cubiks finner man to forskjellige Logiks General tester: Intermediate og Advanced. Den eneste forskjellen er vanskelighetsgraden, som også påvirker antall spørsmål og tidsbegrensningen. Din potensielle arbeidsgiver vil informere deg om hvilken vanskelighetsgrad du skal ta.

Testnavn Logiks General
(Intermediate)
Logiks General
(Advanced)
Tema Verbal, numerisk, abstrakt Verbal, numerisk, abstrakt
Tidsbegrensning

12 minutter / 14 sekunder
per spørsmål

20 minutter / 40 sekunder
per spørsmål
Spørsmål 50 30

I både Logiks General Intermediate og Advanced blir du testet i tre tema og det gjelder å være fokusert og konsentrert. Testen kan være utfordrende, da du har kort tid til å besvare hvert spørsmål.

Med god øving på forhånd vil du kunne stille bedre forberedt og ta den ekte testen med ro. Vi vil vise deg hvordan.

Disse tre temaene kommer på testen (både intermediate og advanced):

Verbal resonnering

 • Denne delen vil evaluere din evne til å forstå betydningen av ulike ord, samt oppfatte logikk i verbal form. 

Vi finner fire typer spørsmål i denne delen:

Antonymer: Du vil bli gitt et ord og må velge riktig svar blant alternativene som betyr det motsatte (f.eks. klar og utydelig).

Verbale analogier: Du vil bli gitt et par relaterte ord og må finne ut sammenhengen mellom dem. Deretter blir du gitt et annet ord og må finne et passende ord som vil følger samme logikken som det forrige paret.

Slik ser denne typen oppgaver ut:

Embarrassment is to Blush as Fear is to:

Feil

Feil

Riktig

Feil

Feil

Vis forklaring

Riktig svar er: Perspire.

One blushes when they are embarrassed like one perspires (sweats) when they are afraid.

Ord som skiller seg ut: Du vil bli gitt en rekke med ord som følger samme regel. Din oppgave er å finne ordet som ikke passer inn.

La oss se på et eksempel fra vår PrepPack™:

Which is the odd one out?

Feil

Feil

Feil

Feil

Riktig

Vis forklaring

Riktig svar er: Blurred.

Blurred is a word used to describe something unclear. The other words are used to describe something clear and understandable. 

Cubiks Logisk General Intermediate og Advanced vil inneholde liknende spørsmål. Ved hjelp av vår PrepPack™ vil du kunne på spørsmål i denne stilen, slik at du føler deg bedre forberedt på det som kommer.

Syllogismer: Du vil bli gitt flere påstander og må må velge riktig svar blant alternativene basert på den logiske konklusjonen du kan trekke fra påstandene.

Her er et eksempel:

Some furniture is made from plastic.

All tables are made of wood.

If the two statements are true, what is the most logical conclusion?

Feil

Feil

Feil

Riktig

Vis forklaring

Riktig svar er: None of the above

Some tables are made from plastic - if all tables are made from wood, none of the tables are made from plastic. 

All furniture is made from wood - if some of the furniture is made from plastic, not all of the furniture is made from wood. 

All furniture is made from plastic - some furniture is made from plastic and "some" does not mean "all".

Du vil møte på slike spørsmål på den ekte testen. Noen av spørsmålene kan virke forvirrende, som øker risikoen for at du svarer feil. Dermed anbefaler vi å øve på testene ved hjelp av vår PrepPack™. 

Numerisk resonnering

 • Her må du vise dine matematiske ferdigheter og hvordan du håndterer numeriske data. Du har svært kort tid på hver oppgave!

Prøv deg på denne oppgaven fra vår PrepPack™. Klarer du å løse likningen på 15 sekunder?

Hvilket tall fullfører likningen?

68 – (3 * 4) = 4 * ?

Velg riktig svar blant alternativene

Feil

Feil

Riktig

Feil

Feil

Vis forklaring

Riktig svar er: 14

68 – (3 * 4) = 4 * ?

68 – 12 = 4 * ?

56 = 4 * ? // del begge sidene med 4

14 = ?

De fleste spørsmålene vil se slik ut: likninger som skal løses raskest mulig. Det er ingen garanti for at du får bruke kalkulator på testen, så det anbefales at du øver deg godt på forhånd slik at du kan regne ut oppgavene raskt på papir eller i hodet.

 • Du vil også få spørsmål som består av tallrekker, der det mangler ett eller to tall. Din oppgave vil da være å kunne forstå mønsteret som tallrekka følger og dermed velge tallet som mangler.

Ser du hvilket tall som mangler på slutten av rekka?

29, 56, 108, 208, 402, ?

Velg riktig svar blant alternativene

Feil

Feil

Feil

Riktig

Feil

Vis forklaring

Riktig svar: 782

Slik løses oppgaven:

Her finner vi en tallrekke inni en tallrekke. Forskjellen mellom de tallverdiene vi ser i spørsmålet består av en egen tallrekke. Altså, forskjellen doblest først og deretter subtraheres den med et visst tall. Det subtraherte tallet økes med 2 hver gang. Du kan bruke denne logikken for å gå tilbake til den originale tallrekken og finne tallet som mangler.

(194 * 2) - 8 = 380

402 + 380 = 782

Abstrakt resonnering

Disse oppgavene går ut på å forstå logikken bak abstrakte mønster. Du vil bli gitt en rekke figurer som følger en viss regel. Når du har funnet ut hvilken regel dette er, skal du velge svaralternativet som passer inn i rekka.

Her ser vi et eksempel fra vår PrepPack™:

Eksempel på øvelsestest i Logiks General Intermediate Abstract

Velg ditt svar blant alternativene:

Riktig

Feil

Feil

Feil

Feil

Vis forklaring

Riktig svar: 1

Det er fire regler som bestemmer mønsteret i serien:

 • Antallet trekanter endres annen hver rute mellom 2 og 1.
 • Trekantene roteres 90 grader i hver rute.
 • Trekantene flytter seg mot klokka i ruta.
 • I oddetallsruter (1, 3 og 5) ser vi kun én firkant. I partallsruter (2 og 4) økes antallet firkanter med én.

Ifølge den andre og tredje regelen kan du se at den manglende ruta burde inneholde to trekanter som peker nedover. Da gjenstår kun svaralternativene (1) og (3).

Siden den manglende ruta bør være et partall, må antallet firkanter øke med én siden forrige partallsrute (4). Det burde altså være fire firkanter i ruta som mangler.

Slik får du mest ut av øvingen

 • Øvelsestester i Logiks General med tidsbegrensning som simulerer de ekte testene.
 • Fasit med løsninger og tips til hvordan du løser oppgavene.
 • Resultatsrapport som viser din fremgang for hver gang du tar testen.
 • Guider i ulike matematiske temaer som viser hvordan du takler oppgavene.
 • Ekstra øvelser i bl.a. prosentregning og brøkregning.

Søknadsprosessen hos Danske Bank

 • Personlighetstester
 • Evnetester
 • Intervju
 • Vurderingsdag/evalueringsdag

 Rekkefølgen på prosessen kan være annerledes avhengig av stillingen du har søkt på.