Nordea - sikre deg jobben som finansrådgiver

For å bli finansrådgiver i Nordea må du gjennom en lengre rekrutteringsprosess som krever at du utfører flere evnetester. Disse vil reflektere dine evner til å tolke ny og ukjent informasjon, svare raskt og jobbe effektivt.

Du kan forvente å måtte få følgende evnetester:

  • Verbal logisk tenkning (finance) - besvarelse av en rekke påstander basert på flere tekster.
  • Numerisk logisk tenkning (finance) - besvarelse av en rekke påstander basert på data funnet i tabeller, grafer og diagrammer.
  • Induktiv resonnering (ix) - identifisering av mønstre funnet i abstrakte figurer.
  • Induktiv resonnering (cls) - identifisering av mønstre funnet i abstrakte figurer.

I tillegg vil du måtte utføre en personlighetstest som skal kartlegge din personlighet og atferd i arbeidslivet. Denne kalles ADEPT-15 og administreres også av Aon's Assessment Solutions.

 

Nordea PrepPack™
  • Verbal logisk tenkning (finance)
  • Numerisk logisk tenkning (finance) 
  • Induktiv resonnering (ix) 
  • Induktiv resonnering (cls)
  • En generisk øvelsestest for personlighetstesten ADEPT 15

Testene er mobilvennlige og tilgjengelige døgnet rundt!

Merk at flere av øvelsestestene er på engelsk!

Pris

Innholdsfortegnelse

Hei! Jeg er her for å hjelpe deg med å bestå din rekrutteringstest. Ta gjerne kontakt for veiledning eller spørsmål vedrørende testen.

Slik vil Nordea PrepPack™ hjelpe deg med forberedelsene

Vi gjør deg kjent med formatet på testene slik at du ikke vil bli overrasket når du tar de ekte testene. Lær deg å løse oppgavene på effektivt vis!

De ekte testene benytter tidsbegrensning og du må gjøre deg ferdig med testen innen tiden er omme. Vi hjelper deg med å bli vant til å løse oppgaver under tidspress.

Tilgang på øvelsestester døgnet rundt, med detaljerte svarforklaringer og resultatsrapport som viser dine svar. 

Testene leveres av leverandøren Aon's Assessment Solutions på plattformen mapTQ.

Verbal resonnering (finance)

Tidsbegrensning: 12 minutter

Antall spørsmål: 49

Denne testen evaluerer din evne til å finne informasjon i ukjente tekster på kort tid.

Slik ser testen ut: hver oppgave viser en påstand om et fiktivt selskap og du skal avgjøre om denne påstanden er sann eller ikke. I visse tilfeller vil det ikke være nok informasjon til å avgjøre dette. For å ta denne avgjørelsen vil du bli gitt seks faner med flere tekster som inneholder informasjon om bedriften. Du baserer deg kun på informasjonen du finner i disse tekstene.

Her er et eksempel fra vår Nordea PrepPack™:

Påstanden: "Multi-Credits største og viktigste divisjon, PK, retter seg mot personlige forbrukere fra forskjellige bakgrunner, og tilbyr kreditt-, debet- og forhåndsbetalte kort, som blant annet også er designet spesielt for studenter."

For å finne ut av svaret må du raskt gå gjennom de seks ulike fanene. Ofte vil det være stikkord i påstanden som påpeker hvor svaret mest sannsynlig befinner seg. I dette tilfellet ser vi at "PK-divisjonen" vil være et viktig stikkord. 

Øvelse i verbal resonnering Nordea

Hva kan du lære fra teksten i fanen "Bedriftstruktur" for besvare oppgaven?

Påstanden er sann.

Påstanden nevner Multi-Credits divisjon for privatkunder (PK). Dette er det første avsnittet du finner under "Bedriftstruktur"-fanen. Vi bør begynne der.

Ifølge teksten er PK "Multi-Credit's største og viktigste divisjon," som bekrefter den første delen av påstanden. Teksten sier også at "Her er hovedfokuset på private kunder fra forskjellig sosioøkonomisk status. PK tilbyr kreditt, debet og forhåndsbetalte kort, samt kort laget spesielt for studenter."

Dette er bare en omformulering av den andre delen av påstanden; "forskjellig sosioøkonomisk status" er synonymt med "forskjellige bakgrunner".

Da vi har bekreftet alle deler av påstanden, kan vi anse den å være sann.

Vår Nordea PrepPack™ inneholder fem øvelsestester i verbal resonnering som vil hjelpe deg med å bli forberedt til dine rekrutteringstester.

Testene inneholder detaljerte instruksjoner og vil også generere en resultatsrapport etter at du har gjennomført testene. Der kan du finne fasiten, se hva du har besvart riktig og galt, samt lese forklaringen for hver oppgave.

Numerisk resonnering (finance)

Tidsbegrensning: 12 minutter

Antall spørsmål: 37

Formålet med denne testen er å vurdere dine evner til å analysere informasjon og finne frem data i ulike tabeller, grafer og diagrammer.

Slik ser testen ut: du vil bli vist 6 faner som inneholder ulik informasjon om et fiktivt selskap. Hver oppgave inneholder en påstand om selskapet og du må bedømme om påstanden er sann, usann eller om du ikke har nok informasjon til å svare. Avgjørelsen tas på grunnlag av data som finnes i de ulike fanene.


La oss se på et eksempel fra vår Nordea PrepPack™:

Påstanden: "Totalt sett er markedsføring, administrasjon og transport og reise ansvarlig for hovedandelen av driftskostnadene til selskapet ÆØÅ."

For å finne ut av svaret må du raskt gå gjennom de seks ulike fanene. Ofte vil det være stikkord i påstanden som påpeker hvor svaret mest sannsynlig befinner seg. I dette tilfellet ser vi at "driftskostnader" vil være et viktig stikkord.

Øvelse i numerisk resonnering Nordea

Hva kan du lære av diagrammet for å kunne avgjøre om påstanden er sann eller ikke?

Påstanden er usann.

Vi må finne den samlede andelen av segmentene nevnt i påstanden og se om de virkelig overstiger 50% (= "flertallet").

Markedsføring (rosa): 23%
Administrasjon (lilla): 13%
Transport og reise (grønn): 12%

Oppsummer dem alle: 23% + 13% + 12% = 48%

Den samlede andelen av de ovennevnte segmentene overstiger ikke 50%. Derfor er påstanden usann.

Vår Nordea PrepPack™ inneholder seks øvelsestester i numerisk resonnering som vil hjelpe deg med å bli forberedt til dine rekrutteringstester.

Testene inneholder detaljerte instruksjoner og vil også generere en resultatsrapport etter at du har gjennomført testene. Der kan du finne fasiten, se hva du har besvart riktig og galt, samt lese forklaringen for hver oppgave.

Induktiv resonnering (ix)

Tidsbegrensning: 5 minutter

Antall spørsmål: 20

Testen innebærer at du analyserer ulike figurer for å se hvilket mønster disse følger. Blant rekken av figurer vil det være én figur som ikke følger den samme regelen. Din oppgave er å finne figuren som skiller seg ut.

Prøv deg på et eksempel fra vår PrepPack™:

Husk at du har kun 15 sekunder på å løse hver oppgave!

Feil

Feil

Feil

Feil

Riktig

Feil

Feil

Feil

Feil

Riktig svar er objekt 5.

Alle objektene følger denne regelen (uansett rekkefølge): hvert objekt inneholder en figur som har både en loddrett og vannrett symmetrisk akse.

Dette betyr at hvis vi bretter hver figur loddrett på midten, vil begge delene matche hverandre. Det samme vil skje dersom vi bretter figurene vannrett på midten.

Det eneste objektet som ikke følger denne regelen er objekt 5, som kun har en loddrett akse, men ikke en vannrett akse.

Merk: vi ser at figurenes farger og former kun fungerer som en distraksjon. Det eneste av betydning her er de loddrette og vannrette aksene.

Eksempelet viser hvordan en oppgave kan se ut på den ekte testen. Merk at testen vil inneholde figurer av ulike former og ulike regler, så du må vise at du kan justere deg etter utfordringene innen svært kort tid.

Induktiv resonnering (cls)

Tidsbegrensning: 12 minutter

Antall spørsmål: 12

Denne testen vil vurdere din evne til å identifisere mønstre blant bokstaver og tall. Dette kan være en vanskelig oppgave hvis du ikke kjenner til de ulike reglene som kan oppstå i testen. Du har i gjennomsnitt ett minutt per spørsmål, så du må være kjapp og ikke kaste bort verdifull tid.

Oppgavene består av seks rutenett som inneholder tall og bokstaver. Under denne rekken finner du ytterlige fire rutenetter.

Du skal vurdere de øverste rutenettene og se om disse inneholder et mønster. Merk at over og under rutenettene ser du en sirkel som enten er tom eller farget (oransje eller blå). Disse fargekodene betyr at rutenettet følger samme mønster.

For å demonstrere at du har funnet mønsteret i oppgaven, skal du markere de nederste rutenettene med blå og oransje.

La oss se på et eksempel fra vår Nordea (Aon) PrepPack™:

Øvelse i cls - induktiv resonnering

Alle rutenettene med blå markering (under) inneholder en stor bokstav, en liten bokstav eller et tall oppstår to ganger.

I dette tilfellet vil rutenettene med oransje markering ikke følge et visst mønster, men de skal allikevel markeres for å vise at du har forstått oppgaven.

Vi tilbyr to øvelsestester som du kan øve deg på så mange ganger du ønsker.

Personlighetstest ADEPT-15

Som finansrådgiver i Nordea må du kunne demonstrere at du er en verdig kandidat som passer inn i stillingen og bedriften. Ved hjelp av personlighetstesten ADEPT-15 vil Nordea evaluere din arbeidsatferd.

Slik ser testen ut:

Du vil bli vist to ulike påstander hver gang og må vurdere disse to mot hverandre. Den påstanden du føler passer deg best vil få en høyere rangering.

Jeg liker de kjente, tradisjonelle
arbeidsmetodene jeg er vant til

Min arbeidsinnsats kan være sakte,
men konsekvent

Svaralternativer personlighetstest

Merk at øvelsestesten JobTestPrep tilbyr ikke står i stil med ADEPT-15. Vår øvelsestest er generisk og er basert på Big5, som tar for seg én påstand om gangen, i stedet for å måtte vurdere to påstander mot hverandre. Ved å øve deg på vår versjon vil du bli eksponert for over 200 ulike påstander som gir deg et innblikk i hva du kan forvente på den ekte testen.