Få jobb i DNB med forberedelser i Matrigma

Som jobbsøker hos DNB, særlig for stillinger som finansrådgiver eller i administrasjon, vil du bli bedt om å ta evnetesten Matrigma, levert av Assessio. Denne testen inneholder abstrakte, utfordrende oppgaver som du har kort tid på å løse! Dermed er det ikke bare din evne til å løse oppgavene som blir vurdert. DNB evaluerer også på hvor rask du er til å gjennomføre testene. 

Du kan allikevel stille opp forberedt før testen! Vi går gjennom flere gratis eksempler og forklarer hvordan du best kan forberede deg.

DNB Matrigma PrepPack™
  • En diagnostikktest i matrigma som kartlegger dine evner
  • En guide i matrigma som går gjennom de ulike reglene
  • 4 øvelsestester i matrigma med fasiter og forklaringer
  • 2 fullstendige simulerte tester i matrigma-stil med tidsbegrensning
  • En guide som forklarer hvordan personlighetstester fungerer 
  • En generisk personlighetstest

Testene er mobilvennlige og tilgjengelige døgnet rundt!

Alle tester og studiemateriale er på engelsk

Pris
Hei! Jeg er her for å hjelpe deg med å bestå din rekrutteringstest. Ta gjerne kontakt for veiledning eller spørsmål vedrørende testen.

Hvilke stillinger i DNB skal ta Matrigma testen?

Vår research viser at kandidater til stillinger som finansrådgiver og controller må gjennomføre en Matrigmatest. Det gjelder også særlig seniorstillinger. Dersom du har fått oppgitt noe annet, ta gjerne kontakt med oss for veiledning.

Hvordan ser evnetesten ut?

Her er et gratis eksempel fra vår øvelsestest

Klarer du å løse oppgaven på under 1 minutt?

Eksempel fra øvelsestest i Matrigma

Klikk på svaret som mangler

Feil

Feil

Riktig

Feil

Feil

Feil

Vis forklaring

Riktig svar er 3.

Her kan vi identifisere to regler:

- Bevegelse og progresjon (nye ruter legges til)

For å finne ut hvordan bevegelsesregelen fungerer, må vi først legge merke til at de små rutene i hver rad beveger seg langs sidene av firkanten og at de gjør dette med klokka. Du kan se for deg at det er en "slange" som forflytter seg langs kantene av firkanten. For hvert steg (vi går fra venstre til høyre) forflytter slangen seg én plass.

Forklaring

I tillegg finner vi progresjonregelen, som du kan gjenkjenne ved å se at antallet ruter legges til for hvert steg. Regelen er at i den midterste figuren legges det til en ny svart rute på enden av rekken med ruter. Samtidig, i hver figur til høyre i hver rad vil en hvit rute legges til i begynnelsen av rekken med ruter. Enden og begynnelsen av rekken med ruter se du i forhold til hvordan den avanserer: slangens hode er begynnelsen, mens halen er enden. 

Hvis vi følger disse to reglene, vil vi se at den manglende figuren burde ha tre ruter helt øverst i denne rekkefølgen: svart-hvit-svart. I tillegg burde en hvit rute legges til i begynnelsen av rekken, da den manglende figuren befinner seg til høyre i matrisen. Dermed er riktig svar 3.

Hva er en Matrigma test?

DNB benytter Matrigma testen for å evaluere kandidater for en rekke stillinger. Dette for å se om kandidaten har evnen til å identifisere mønstre og kan finne løsningen på raskt vis.

Matrigma tilbyr to versjoner:

1) Klassisk Matrigma: Vanskelighetsgraden stiger for hvert spørsmål du besvarer i løpet av testen. Denne versjonen varer i 40 minutter og du må besvare 35 spørsmål.

2) Adaptive Matrigma: Her vil spørsmålene bli vanskeligere for hvert spørsmål du besvarer riktig, samtidig som at spørsmålene vil bli lettere hvis du svarer feil. Her får du 12 spørsmål som skal besvares på 12 minutter.

Slik vil vår DNB Matrigma PrepPack™ gjøre deg bedre forberedt

Våre øvelsestester som er utviklet for å etterligne den ekte Matrigmatesten vil gjøre deg kjent med formatet og de ulike reglene som benyttes. Vi viser deg hvordan du løser oppgavene på riktig vis.

Matrigmatesten til DNB gir deg kort tid på å løse hvert spørsmål. Vi benytter oss av den samme tidsbegrensingen som de ekte testene, slik at du blir vant til å løse oppgavene på effektivt vis i løpet av kort tid.

Øvelsestestene inkluderer også fasiter med forklaringer og detaljerte instruksjoner. Her kan du se fremgangen din for hver gang du øver deg på øvelsestestene.

Dette er DNBs evnetest

Matrigmatesten består av en matrise på 3x3 ruter. I disse rutene finner du ulike symboler og figurer som opererer etter visse regler. Vi finner fem logiske regler som vi må se etter når vi løser en Matrigmatest:

Progresjon:

Figurene endres eller utvikles for hvert steg, noen ganger ved at nye symboler legges til.

Matrigma øvelse progresjon

Riktig svar er D.

I dette eksempelet legges det til en rombe i hver figur. Denne regelen gjelder i både radene og kolonnene.

I radene legges rombene til med klokka.

I kolonnene legges rombene til mot klokka.


Rotasjon:


Figurene roteres etter et spesifikt mønster.

Matrigma øvelse rotasjon

Riktig svar er E.

Her ser vi at figuren roterer rundt sin akse 90 grader med klokka i hver rute (fra venstre til høyre).

Det gir mening å se på endringene som finner sted i radene fra venstre til høyre, da den manglende figuren er ruten som befinner seg nederst til høyre.

Den manglende figuren er da den som gjør matrisen komplett.

Se på den midterste figuren i den nederste raden og se for deg hvordan den ville ha sett ut hvis den var snudd 90 grader med klokka. Der har du svaret.


Frekvens:

Her ser vi på antallet av figurene som oppstår.

Matrigma øvelse frekvens

Riktig svar er D.

Her er det forholdet mellom plasseringen av figurene. Du kan se at mønsteret etableres i de to første radene ved at de to første figurene er plassert i en viss retning, mens den tredje er plassert i motsatt retning (opp-ned).


Kombinasjon:


I slike matriser vil to eller flere symboler kombineres for å skape en tredje figur.

Matrigma øvelse kombinasjon

Riktig svar er D.

Dette spørsmålet viser at kombinasjonen av to etterfølgende objekter fra venstre hjørnet, enten vertikalt eller lateralt, settes sammen som et tredje objekt som kombinerer de to forrige objektene.

Kombinasjonen av de to objektene i den nederste raden, eller de to objektene i den høyre kolonnen, former svar D.

Merk: I mer kompliserte matriser vil ikke kombinasjonen være så tydelig som i eksempelet. 


Bevegelse

Her vil symbolene forflytte seg rundt i ruten.

Matrigma øvelse bevegelse

Riktig svar er B

I hver rute finnes det tre symboler: en X, et hjerte og en sirkel.

I hvert steg vil de tre symbolene bevege seg med klokka.

Dermed vil X være i det øverste hjørnet til venstre i matrisen, mens sirkelen skal være i det nederste hjørnet til venstre og hjertet i det nederste hjørnet til høyre.


La oss prøve oss på enda et eksempel!

Hvilken regel finner vi i oppgaven under?

Øvelse i matrigma - eksempel

Feil

Feil

Feil

Feil

Riktig

Feil

Vis forklaring

Riktig svar er alternativ 5.

Delene i sirklene i høyre rad som inneholder et prikket mønster kan passe sammen med andre ulike deler av sirklene i radens andre figurer (i samme rekkefølge i hver rad):

I den øverste figuren til høyre ser vi at den svarte delen av sirkelen er helt lik den øverste venstre delen til venstre av figuren øverst til venstre.

Forklaring på Matrigma

I den øverste figuren til høyre ser vi at den øverste delen til venstre er helt lik den øverste delen til høyre i den midterste figuren.

Forklaring 2 på Matrigma

Den nederste delen av sirkelen til høyre er helt lik den øverste delen til venstre av sirkelen i midten og den øverste delen til høyre i figuren til venstre.

Forklaring 3 på Matrigma

For å finne den manglende figuren, må du finne den eneste figuren blant alternativene som passer denne regelen. Dette er alternativ 5.

Personlighetsprofil

De fleste kandidatene skal også ta en personlighetstest og en interesse- og motivasjonstest. Denne administreres også av Assessio. Målet er å se om dine verdier og din personlighet passer inn i bedriften.

Våre personlighetstester er generiske, men de skal allikevel etterligne Assessios format og struktur. Å bli kjent med formatet og typen spørsmål du kan få på den ekte testen vil gjøre deg bedre forberedt. Vi tilbyr også flere guider som forklarer hva en personlighetstest er, hva arbeidsgiver ser etter og hvordan du skal besvare testen.

Det finnes ingen fasitsvar på en personlighetstest, men dine svar vil kunne bygge en profil av deg som ansatt og gir et bedre bilde av hvordan du vil passe inn i stillingen og i bedriften.

Dersom stillingen din innebærer at du er mye i kontakt med mennesker, særlig kunder, må det komme frem i profilen din at du er utadvendt, trives å jobbe med mennesker og at du liker å være sosial.

 Hvordan ville du ha besvart dette spørsmålet?

Jeg har ikke lett for å starte en samtale med noen jeg ikke kjenner godt.

1 - helt enig | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 - helt uenig

Dersom du har søkt på en jobb som kundeservicemedarbeider i DNB, må du vise at du er mindre enig i påstanden over. Du trenger selvsagt ikke å si deg helt uenig i påstanden kun for å overbevise din potensielle arbeidsgiver, men du vil heller ikke vise at du er nøytral (f.eks. 4). Her kan det være best å svare enten 5 eller 6.


Vår PrepPack™ vil kunne gjøre deg bedre forberedt på slike spørsmål og hvordan du bør tenke når du skal besvare en personlighetstest. 

Verdt å vite om DNB Matrigma PrepPack™

DNB Matrigma PrepPack™ vil være tilgjengelig døgnet rundt i løpet av den tiden lisensen din tillater det. Dermed kan du øve når det passer deg og du kan ta øvelsestestene så mange ganger du vil.

Våre øvelsestester er utviklet for å etterligne de ekte testene. Det betyr at mønstrene, figurene og symbolene kan være litt ulike på den ekte testen.

Merk at vår øvelsestest for personlighetstest er generisk og på engelsk for tiden, men vi vil lansere en norsk versjon i løpet av sommeren 2024.