Sikre deg jobben i Norgesgruppen

Vil du jobbe i Norgesgruppen? Da må du mest sannsynlig vurderes om du er egnet ved å utføre en evnetest og en personlighetstest.

Evnetesten Matrigma benyttes hyppig av Norgesgruppen i rekrutteringsprosessen og her vil det være to store utfordringer: tidspress og forståelse. Dersom du ikke forstår logikken bak Matrigma, vil du miste verdifull tid på å løse oppgavene. Gode forberedelser og øving vil gjøre at du er godt utstyrt i møte med Matrigma.

Norgesgruppen (Matrigma) PrepPack™
 • En diagnostikktest i matrigma som kartlegger dine evner
 • En guide i matrigma som går gjennom de ulike reglene
 • 4 øvelsestester i matrigma med fasiter og forklaringer
 • 2 fullstendige simulerte tester i 
  matrigmastil med tidsbegrensning
 • En guide som forklarer hvordan personlighetstester fungerer 
 • En generisk personlighetstest på norsk

Testene er mobilvennlige og tilgjengelige døgnet rundt!

Alle tester og studiematerialer er på engelsk, med unntak av personlighetstesten

Pris
Hei! Jeg er her for å hjelpe deg med å bestå din rekrutteringstest. Ta gjerne kontakt for veiledning eller spørsmål vedrørende testen.

Hvordan bli ansatt i Norgesgruppen?

Norgesgruppen er en av de største arbeidsgiverne i Norge og sysselsetter rundt 15 000 personer. På grunn av stort antall søkere må bedriften sørge for at kun de beste kandidatene går videre i søkeprosessen.

Dette betyr at du enten før eller etter det første intervjuet skal gjennom en evnetest og en personlighetstest. Disse administreres av testleverandøren Assessio.

Evnetesten kalles Matrigma og er en matrisetest, mens personlighetstesten kalles MAP.

Fokuset vil være på din evne til å løse problemer og å kunne lese mellom linjene.

Matrigma-testen og utfordringene

Du vil bli vist en såkalt matrise der den siste ruten er tom. Din oppgave er å forstå logikken som matrisene opererer med og finne ut hvilket svaralternativ som mangler.

Før vi går inn i detaljene, la oss se på hvordan en matrigmatest ser ut:

Hvilket alternativ fullfører matrisen?

Feil

Feil

Feil

Riktig

Feil

Vis forklaring

Riktig svar er alternativ 4.

I hver kolonne og rad av denne matrisen er det en rute med en grå firkant, en rute med en hvit firkant og en rute med en svart firkant. Den grå firkanten er en kombinasjon av de andre to firkantene i den raden og kolonnen (svart og hvit kombineres for å lage både grå firkanter og sirkler).

Siden det allerede finnes en svart firkant og en grå firkant i den tredje raden og den tredje kolonnen, burde du se etter et svaralternativ med en hvit firkant. Dermed kan vi ta bort alternativene 1, 2 og 3.

Den eneste forskjellen mellom alternativene 4 og 5 er at alternativ 4 har en svart sirkel og en grå sirkel, i stedet for to grå sirkler. Siden den grå firkanten i den høyre kolonnen inneholder en svart sirkel i denne posisjonen (nederst til høyre), og den grå firkanten er en kombinasjon av de andre to firkantene, må sirkelen i den samme posisjonen i både de øverste og nederste firkantene også være svart (kun to svarte sirkler kan lage en svart sirkel i det grå feltet).

Var oppgaven utfordrende? Fortvil ikke! Vår Norgesgruppen PrepPack™ er utviklet for å hjelpe deg med å bli bedre forberedt på evnetesten. Ved hjelp av øvelsestestene, kan du bli klar til å ta den ekte testen med glans.

Var oppgaven utfordrende? Fortvil ikke! Vår Norgesgruppen PrepPack™ er utviklet for å hjelpe deg med å bli bedre forberedt på evnetesten. Ved hjelp av øvelsestestene, kan du bli klar til å ta den ekte testen med glans.

Som du ser består Matrigma av en 3x3 matriser og hver oppgave vil bestå av ulike symboler og figurer. Målet er å forstå hvorfor symbolene "oppfører" seg slik de gjør: de ulike bevegelsene, endringene, kombinasjonene osv. Ved å forstå forholdet mellom symbolene i hver rute i matrisen, vil du finne frem til riktig svar.

Vår Norgesgruppen PrepPack™ er skreddersydd for dine behov og vil lære deg reglene som Matrigma følger.

Personlighetstesten MAP (Assessio) - forstå hva Norgesgruppen forventer av deg

Som kandidat for en stilling hos Norgesgruppen må du ta en personlighetstest basert på femfaktormodellen. 

Det betyr at testen tar for seg 5 ulike hoveddimensjoner:

Nevrotisme, åpenhet, planmessighet, omgjengelighet og ekstraversjon.

Hver hoveddimensjon har seks ulike personlighetstrekk. Det er med andre ord totalt 30 personlighetstrekk som evalueres i denne testen. 

MAP er strukturert slik at du blir gitt en påstand som du skal rangere etter hvor enig eller uenig du er.

Økonomiske interesser burde aldri prioriteres fremfor å møte menneskers behov

Helt uenig | Uenig | Nøytral | Enig | Helt enig

Spørsmålet hører til hoveddimensjonen "omgjengelighet" og evaluerer i hvilken grad du setter andres behov foran dine egne. Akkurat denne påstanden tar for seg økonomiske interesser og en kan tolke det som bedriftens interesser i dette tilfellet.

For å unngå å fremstå som kald og ufølsom, bør du ikke si deg uenig med påstanden. Samtidig vil du også vise at du setter bedriftens behov høyt. Dermed må du ta med denne faktoren i betraktning når du evaluerer en slik påstand.

I en personlighetstest er det viktig å lese påstandene nøye. Merk deg formuleringen og bruken av ordet "aldri". I en slik situasjon anbefales det å velge et svar fra uenig til enig. Dersom du svarer at du enten er helt enig eller helt uenig, vil det vise arbeidsgiver at du ikke er tilbøyelig. Det vil alltid finnes unntak i visse situasjoner og det er viktig å huske når du tar MAP-testen.


Hvilke stillinger i Norgesgruppen er relevante for Matrigma? 

Blant de mange stillingene som utlyses av Norgesgruppen, vil disse være relevante for evnetesten Matrigma:

 • Administrasjon
 • Controller
 • Lederstillinger
 • Markedsføring
 • Produktkoordinator
 • Scrum Master

Tips til rekrutteringsprosessen i Norgesgruppen

 • Sørg for at du er godt uthvilt før du skal ta evnetesten og personlighetstesten. Sett av nok tid til å utføre testene slik at du ikke er stresset.
 • Gå gjennom JobTestPreps øvelsestester kvelden før testene. Det vil gjøre deg forberedt ved at du har sett testene på forhånd og vet hva du kan forvente.