Øv på sesjonstestene og bli rekruttert til Forsvaret

Unge som har blitt innkalt til sesjon i Forsvaret og ønsker å bli rekruttert, samt de som ønsker en karriere i Forsvaret, må gjennom en lang prosess som skal avgjøre om de kommer inn i militæret. På sesjon del 2 vil du også måtte ta noen teoretiske tester som evaluerer dine evner i:

 • numerisk resonnering
 • logisk resonnering
 • verbal resonnering

Disse testene kan du kun ta én gang. Du har kort tid på å løse hver oppgave og du vil gjerne oppleve at flere av oppgavene er ganske vanskelige.

La oss se på utfordringene du vil møte og hvordan du best takler dem. Øv deg på gratis eksempler!

Sesjon PrepPack™
 • Øvelsestester som forbereder deg på følgende områder:
  • Regneferdigheter (på norsk)
  • Figurregler (forklaringer på engelsk)
  • Ordlikhet (synonymtester på norsk)

 • For befalskole og videre utdanning innen Forsvaret:
  • Engelsktester
  • Tallrekker

Testene er mobilvennlige og tilgjengelige døgnet rundt!

Pris
Hei! Jeg er her for å hjelpe deg med å bestå din rekrutteringstest. Ta gjerne kontakt for veiledning eller spørsmål vedrørende testen.

Innholdsfortegnelse

Teoretiske tester på sesjon i Forsvaret

Når du skal på sesjon del 2, forventes det at du gjennomfører teoretiske tester for å evaluere din egnethet som soldat i Forsvaret. Testene består av tre ulike temaer og det er viktig at du er forberedt på alle områdene. De fleste vil møte opp nervøse for hva som venter dem og kan lett gjøre flere feil på testen. Vi hjelper deg med å bli bedre forberedt og godt kjent med testene du vil møte på sesjon, slik at du kan slappe av og ta prøvene med ro. Prøv deg gjerne på vår gratis sesjonstest for å se hva du kan forvente!

La oss se på temaene og flere eksempeloppgaver: 

Regneferdigheter

Tidsbegrensning: 25 minutter / 50 sekunder per spørsmål 

Antall spørsmål: 30

De fleste spørsmålene vil bestå av ordproblemer. Du vil få en tekstbasert oppgave som gir deg et problem som skal løses. Noen oppgaver vil være prosentregning eller brøker, mens andre tar for seg mer kompliserte likninger. Noen vil oppleve at denne delen er enklere, mens andre vil slite med flere oppgaver. Øv deg på oppgaver som står i stil med Forsvarets teoretiske tester for sesjon og møt opp forberedt på å bestå med glans.

La oss se på en eksempeloppgave i regneferdigheter fra vår PrepPack™:

Sally vil kjøpe inn en maskin som kan produsere perler til å lage smykker. Denne maskinen produserer 1 000 perler hver halvtime. Hun kan bruke 40 perler til å lage et smykke, som hun kan selge for 50 kr eller bruke 25 perler for å lage et armbånd for 30 kr. Maskinen kosten 50 000 kr og hun bruker den 2,5 timer hver dag. Gitt at Sally vil lage fire ganger flere smykker enn armbånd, hvor mange dager vil det ta før hun får tilbake summen hun betalte for maskinen?

Velg riktig svar blant alternativene

Feil

Feil

Feil

Riktig

Feil

Vis forklaring

Riktig svar er 9 dager.

Den enkleste måten å besvare spørsmålet på er å legge sammen antallet perler som trengs for å lage 4 smykker og 1 armbånd for å få en enhet.

For å lage 4 smykker og 1 armbånd trenger vi (40 * 4) + 25 = 185 perler. Prisen for enheten vil være 230 kr.Sally bruker maskinen 2,5 timer hver dag. Dermed produserer maskinen 5 000 perler hver dag, som er 5 000 / 185 = 27,027 enheter.

Sally tjener 27,027 * 230 kr = 6216,21 kr per dag.
Gitt at maskinen koster 50 000 kr vil det ta henne 50 000 / 6216,21 = 8,043 dager for å tjene tilbake summen hun betalte for maskinen, altså 9 dager.

Klarte du å finne frem til riktig svar på 50 sekunder? Dersom det tok deg lengre tid, anbefaler vi at du øver deg mer på slike oppgaver for å bli raskere på å løse dem.

Her er enda et eksempel fra vår PrepPack™:

Her er enda et eksempel fra vår PrepPack™:

Hvor mye er 13% av 50?

Feil

Riktig

Feil

Feil

Vis forklaring

Riktig svar er 6,5.

Vi ser på tre ulike metoder som kan benyttes for å løse oppgaven. Du kan gjøre deg kjent med alle tre og dermed velge hvilken metode du liker best.

Første metode - prosenttavle

Vi plasserer tallene i en tavle:

Tall Prosent
50 100
? 13

For å finne tallet som mangler må vi multiplisere tallene 13 og 50. Deretter må vi dividere svaret med 100.

Andre metode - 1%-metoden

Vi må først finne ut hvor mye 1% er av det hele tallet og deretter multipliserer vi med 13 for å finne 13% av 50.

For å finne 1% av hvilket som helst tall, må vi flytte kommategnet to plasser til venstre. Med andre ord, 1% av 50 blir 0,5. 

Hvordan finner vi 13%?

Vi multipliserer 1% av 50 med 13:

0,5 * 13 = 6,5.

13% av 50 er 6,5.

Tredje metode - estimering

Her ser vi på svaralternativene: i mange tilfeller er det ikke nødvendig å regne ut svaret - det skal være nok å estimere seg frem til svaret.

13% er litt mer enn 10% og 10% er lettere å regne seg frem til: vi flytter komma én plass til venstre.

Dermed er 10% av 50 = 5. Siden 13% er høyere enn 10%, må svaret være litt høyere enn 5. Blant alternativene er 6,5 det eneste alternativet som kan stemme.

Det er ikke lov å bruke kalkulator på den ekte testen, men du kan utføre utregninger på kladdepapir der det er nødvendig.

Figurregler

Tidsbegrensning: 20-25 minutter

Antall spørsmål: 36

Denne delen evaluerer dine evner til å tenke abstrakt og se logikken der den ikke alltid er så tydelig. Disse er basert på testene til Raven. Vår PrepPack™ vil ta for seg de ulike reglene som du må se etter når du løser slike oppgaver. Du vil få kunne øvd deg på mange oppgaver som er i stil med testen du vil møte på sesjon. Dersom du ikke kjenner til de ulike reglene og mønstrene som figurene følger på en slik test, vil du gjerne føle deg forvirret og kan sløse bort verdifull tid på å forstå hva du ser på skjermen. Vi tilbyr en mulighet for deg til å bli forberedt og klar til din teoretiske test i figurregler på sesjon.


Prøv deg på et vanskeligere eksempel!

Her ser du et eksempel på en oppgave i figurregler som er tatt fra vår PrepPack™:

Eksempel på figurregler

Klikk på figuren som mangler:

Feil

Riktig

Feil

Feil

Feil

Feil

Vis forklaring

Riktig svar er 2.

Det tredje bildet i de to første rekkene er resultatet av at dottene helt øverst til høyre og i midten fjernes. Bildet som mangler nederst til høyre i nederste rekke må da også følge den samme regelen: de svarte dottene øverst til høyre og i midten er borte.

De første oppgavene på den ekte testen på sesjon del 2 vil oppleves som lette. Men etterhvert som du jobber deg gjennom testen, vil du merke at vanskelighetsgraden øker. Øv deg på så mange oppgaver som mulig med vår PrepPack™ slik at du kjenner til så mange mønstre som mulig.

Prøv deg på et vanskeligere eksempel!

Eksempel på figurregler sesjonøvelse

Klikk på figuren som mangler:

Feil

Feil

Feil

Riktig

Feil

Feil

Vis forklaring

Riktig svar er 4.

I de to første radene er den tredje figuren (til høyre) en kombinasjon av de to første figurene. Der de to første figurene overlapper med samme fargen, blir den fargen brukt i den tredje figuren (første rad har en grå stripe helt nederst, som da gjenstår i den tredje figuren). Hvis de to første figurene overlapper med ulike farger, vil fargen i den tredje figuren bli svart. Dermed må den tredje figuren på den nederste raden være en kombinasjon de to første figurene fra den nederste raden. Fargene på den tredje figuren vil være de samme fargene der de to første figurene overlapper med samme fargen og svart der de overlapper med ulike farger.

Ordlikhet

Tidsbegrensning: 6-8 minutter

Antall spørsmål: 54

Her testes ordforrådet ditt i form av synonymer. Du vil få oppgitt et ord og må velge hvilket ord som har samme betydningen. Det viktigste tipset vi kan gi deg er å ha et bredt ordforråd og god forståelse av det norske språk. Ofte vil svaralternativene være ganske like og det kan være lett å forveksle ordene. Samtidig vil det også være mindre vanlige ord på testen som du kanskje ikke kjenner til. Ikke la dette føre til at du mister sjansen til å komme inn i Forsvaret. Med gode forberedelser på forhånd vil du møte opp rolig og klar.

La oss se på hvordan denne delen av testen ser ut.

Klarer du å svare på denne eksempeloppgaven på under 7 sekunder?

Digresjon betyr det samme som

Feil

Feil

Feil

Riktig

Feil

Feil

Vis forklaring

Riktig svar er avsporing (i samtale).
Et annet synonym er sidesprang fra et tema.

Eksempel på bruk i setning: Samtalen var full av digresjoner.

Tips til deg som skal på sesjon

 • Benytt tiden godt: Du har omtrent 50 minutter på deg til å ta hele testen, som betyr mindre enn ett minutt på mange spørsmål. Les nøye gjennom spørsmålene, men sløs ikke bort tiden. Med vår Sesjon PrepPack™ vil du kunne øve deg på å besvare testene innen den gitte tidsbegrensningen.
 • Husk at du har kun én sjanse til å ta testene, så sløs ikke bort den ene muligheten til å vise frem din beste side. Å møte opp på sesjon forberedt vil gi deg en fordel ved at du vil føle deg mindre stresset og dermed øke sjansen for å få en god karakter.

Dette får du i vår Sesjon PrepPack™

 • Øvelsestester i regneferdigheter, figurregler og ordlikhet som står i stil med testene du får på sesjon.
 • Resultatsrapport som viser din fremgang for hver gang.
 • Fasit med forklaringer på alle spørsmålene.

Verdt å vite

Forsvarets evnetester er ikke adaptive. Det betyr at spørsmålene ikke tilpasses etter ditt nivå. Derimot vil vanskelighetsgraden stige for hvert spørsmål du besvarer.

Minstekarakter for å bli tatt opp i førstegangstjeneste er 3. Dersom du ønsker å ta utdanning i Forsvaret må du få karakter 5 eller høyere.

Husk at karakterene på de teoretiske testene ikke alene avgjør om du er tjenestedyktig. Helhetsvurderingen består også av dine resultater på de fysiske testene, samtale med offiser og helsesjekk.

Hvis du skal ta teoretiske tester i forbindelse med videreutdanning i Forsvaret, vil du også finne øvelsestester i tallrekker og engelsk i vår Sesjon PrepPack™.