Vy Konduktøraspirant - slik består du opptakene

Har du planer om å bli konduktøraspirant i Vy? Da må du gjennom en rekrutteringsprosess som krever at du utfører flere utfordrende opptakstester.  Disse testene er blant en av flere faktorer som avgjør om du kommer inn på aspirantprogrammet. Vi viser deg hvordan du kan bli forberedt på best mulig vis.

Vy Konduktøraspirant PrepPack™

Øvelsestester for de følgende testene:

 • Deduktiv logisk tenkning (lst)
 • Induktiv logisk tenkning (cls)
 • Induktiv logisk tenkning (clx)
 • Språkferdigheter i engelsk (lt-e)
 • Språkferdigheter i norsk (lt-no)

Merk at noen av øvelsestestene er på engelsk.

Pris

Innholdsfortegnelse

Hei! Jeg er her for å hjelpe deg med å bestå din rekrutteringstest. Ta gjerne kontakt for veiledning eller spørsmål vedrørende testen.

Hvilke tester skal du utføre?

Vy benytter seg av evnetestene til Aon's Assessment Solutions og legger særlig vekt på dine evner i logisk tenkning. Samtidig ønsker jernbaneselskapet å evaluere dine språkkunnskaper i både engelsk og norsk.

Disse testene skal du ta:

 • Deduktiv logisk tenkning (lst)
 • Induktiv logisk tenkning (cls)
 • Induktiv logisk tenkning (clx)
 • Språkferdigheter i engelsk (lt-e)
 • Språkferdigheter i norsk (lt-no)
 • Shapes (basic) 

Hvordan kan du forberede deg med JobTestPrep?

Vår Vy konduktøraspirant PrepPack™ er skreddersydd for at du skal få akkurat de øvelsestestene du trenger. Slik sørger vi for at du blir fokusert og får øvd på det du trenger.

Lær deg å besvare oppgavene på en rask og effektiv måte. Bli vant til tidsrammene på de ekte testene ved hjelp av våre øvelsestester.

Se egen fremgang for hver gang du tar en test. Vår resultatsrapport viser deg fasiten sammen med dine svar. Slik kan du se hva du trenger å fokusere mest på.

Slik ser opptaksprøvene for Vy konduktøraspirant

For å gå videre i rekrutteringsprosessen, må du ta de følgende testene:

Deduktiv logisk tenkning (scales lst)

Tidsbegrensning: 6 minutter

Antall spørsmål: 15 

Denne testen evalurerer din evne til å tenke deduktivt. Testen går ut på samme prinsipp som sudoku.

I et rutenett som inneholder enten 16 ruter (4x4) eller 25 ruter (5x5), finner du flere ulike symboler utplassert.

Din oppgave er å finne ut hvilket symbol som mangler i rutenettet. Merk at et symbol kan oppstå kun én gang på hver rekke og rad.
På den ekte testen vil du kunne se alle alternativene foran deg i hver rute du peker på med musa. Det vil gjøre det enklere å se for seg hvilket symbol som mangler.

Klarer du å løse oppgaven på 24 sekunder?

Klarer du å løse oppgaven på 24 sekunder?

I et rutenett som inneholder enten 16 ruter (4x4) eller 25 ruter (5x5), finner du flere ulike symboler utplassert. Din oppgave er å finne ut hvilket symbol som mangler i rutenettet. Merk at et symbol kan oppstå kun én gang på hver rekke og rad. På den ekte testen vil du kunne se alle alternativene foran deg i hver rute du peker på med musa. Det vil gjøre det enklere å se for seg hvilket symbol som mangler.

Øvelse i deduktiv resonnering

Hvilket symbol mangler? Velg ditt svar her:

Feil

Riktig

Feil

Feil

Feil

Vis forklaring

Riktig svar: trekant.

Her må man tenke i samme linjer som sudoku.

Siden det allerede finnes en sirkel i ytterste kolonne til høyre av øverste rad, må det være en sirkel i andre kolonne til venstre i andre rad.

I samme kolonne som spørsmåltegnet finner vi også en sirkel, samt et kryss. I tillegg finner vi en stjerne i samme rad som spørsmålstegnet.

Dermed står det mellom firkanten og trekanten.

Vi ser at det finnes en trekant i nederst rad av ytterste kolonne til høyre, som betyr at vi ikke kan plassere trekanten i samme kolonne,

Dermed må det være en trekant i andre rad av fjerde kolonne.

Løste du oppgaven på under 24 sekunder? Dersom du fant det vanskelig, anbefaler vi at du øver deg med vår Aon's Assessment Solutions PrepPack™ for best mulig resultat på den ekte testen. 

Slik oppnår du best resultat av øvingen

 1. Ta en øvelsestest i deduktiv logisk tenkning (scales lst) stil for å bli kjent med formatet.
 2. Les nøye gjennom fasiten (to av testene har forklaringer på norsk) og lær av dine feil.
 3. Ta enda en øvelsestest for å om du har forbedret deg.
 4. På slutten av hver test vil du motta en resultatsrapport hvor du kan se din egen fremgang.

Induktiv logisk tenkning (scales cls)

Tidsbegrensning: 12 minutter

Antall spørsmål: 12

Denne testen evaluerer dine evner i induktiv logisk tenkning. 

Hva betyr dette for deg?

Du skal oppdage mønsteret i en rekke med seks rutenett som inneholder bokstaver og tall. Rutenettene er markerte i fargen til mønsteret de hører til. Den ekte testen vil ha regler som er noenlunde annerledes enn det som finnes her, men du vil fortsatt få mye ut av å øve på vår test.

En av de største utfordringene ved denne testen er å forstå hva som skjer og hvordan du løser oppgaven.

Nedenfor finner du et eksempel som er tatt fra vår PrepPack™.

Du har ett minutt på deg til å svare!

Ser du hvilken gruppe som hører til den blå regelen og hvilken som hører til den oransje regelen?

Øvelse i induktiv resonnering
Vis forklaring

De korrekte svarene er merket med stiplede sirkler og fargen rutenettene hører til. Du vil også se at de røde pilene peker på de riktige svarene.

Mønsteret i denne oppgaven gjelder kun for rutenett markerte med oransje. Her er det slik at den nederste bokstaven følger den øverste bokstaven i alfabetet. Samtidig vil bokstaven i det ytterste hjørnet til venstre følge bokstaven i det ytterste hjørnet til høyre i alfabetet.

Se nærmere på det andre rutenettet i øverste rekken. På toppen i øverste ruta ser du bokstaven "y" og helt nederst "z". Til venstre finner vi "A", mens til høyre ser du "B".

Rutene med blå farge følger ingen regel i akkurat denne oppgaven.

Øvelse i induktiv resonnering

Utfordringen er å se om du finner noe som helst mønster i disse rutenettene. Du vil helst ikke ta den ekte testen uten å vite hva du går til. Med litt øvelse vil du føle deg mer forberedt og ha lært deg en teknikk du kan benytte på den ekte testen.

Tips
 • Det er ikke alltid begge fargene har et mønster, men har du funnet den ene regelen, så markerer du de gjenstående rutenettene med den andre fargen. 
 • Du kan gå fra spørsmål til spørsmål så mye du vil i løpet av testen. Derfor anbefaler vi at du ikke kaster bort verdifull tid på ett spørsmål - kom tilbake senere dersom du har mer tid.
 • Med litt øving vil synet ditt bli skarpere og du vil memorisere reglene, slik at du kan gjenkjenne dem raskere.

Slik oppnår du best resultat av øvingen

 1. Begynn med en av våre to øvelsestester i induktiv logisk tenkning (scales cls) for å bli kjent med formatet.
 2. Les nøye gjennom fasiten og lær av dine feil.
 3. Ta enda en test for å se om du har forbedret deg. 

Induktiv logisk tenkning (scales clx)

Tidsbegrensning: 6

Antall spørsmål: Så mange du klarer

Denne testen brukes ofte for å evaluere kandidater til stillinger som krever analysering av informasjon og bruk av induktive logiske evner.

På venstre side av skjermen vil du bli gitt to rutenett som inneholder flere symboler. Disse to følger en viss regel. Så snart du har identifisert denne regelen, skal du finne ut hvilke 2 av 4 svaralternativer som følger den samme regelen.

Merk: Dersom du hopper over et spørsmål på den ekte testen, vil dette fremstå som feil svar i resultatet. Derfor anbefaler vi at du lærer hvordan du løser oppgaven, slik at du slipper å hoppe over spørsmål.

La oss se nærmere på et eksempel fra et middels nivå:

Øvelse i induktiv resonnering

Hvilke to rutenett under følger samme regelen som rutenettene over?

Vis forklaring

Riktig svar: 1 og 4

Se på de to rutenettene til venstre. Det nederste rutenettet viser at kolonnene har forflyttet seg ett steg til høyre.

Den venstre kolonnen av det øverste rutenettet befinner seg nå i midten, mens den midterste kolonnen er nå til høyre. Samtidig finner vi høyre kolonne helt til venstre.

Blant svaralternativene er det kun rutenettene 1 og 4 som følger denne regelen. Endringene i rutenett 1 reflekteres i rutenett 4.

Var oppgaven vanskelig? Vi hjelper deg med å bli forberedt ved å la deg bygge opp dine evner og kunnskaper fra grunnen! Våre øvelsestester begynner med enkle oppgaver slik at du skal kunne forstå konseptet og lære hvordan du oppdager regler. Deretter kan du øve deg på oppgaver av høyere vanskelighetsgrad.

Eksempel i induktiv logisk tenkning svar

Slik oppnår du best resultat av øvingen

  1. Begynn med testen på det letteste nivået for å forstå konseptet og for å lære deg reglene som finnes i oppgavene.
  2. Les forklaringene i fasiten, særlig på spørsmålene du svarte feil på.
  3. Fortsett med de to testene på middels vanskelighetsnivå for litt mer kompliserte øvelser.
  4. Ta den vanskeligste testen for å se om du er klar til den ekte testen.

 

Språkferdigheter engelsk (scales lt-e)

Tidsbegrensning: 10 minutter

Antall spørsmål: Så mange du klarer å besvare

Her vil dine kunnskaper i engelsk testes på tre ulike måter: fluency, vocabulary og spelling

Fluency - språkbeherskning (4 minutter)

Du vil få oppgitt en setning som mangler et ord. Under setningen vil du se flere svaralternativer. Din oppgave er å vite hvilket ord som best fullfører setningen.

Business transactions, as well as information _____ between enterprise locations or with external trading partners, can be trusted.

Feil

Riktig

Feil

Feil

Vis forklaring

Riktig svar er: Exchanges.

To exchange means to offer, give or take one thing in return. The term is used for material goods and non-material goods (like information).

Vocabulary - ordforråd (4 minutter)

Du vil bli vist en definisjon og skal velge ordet som best passer definisjonen.

To train in advance

Feil

Feil

Feil

Riktig

Vis forklaring

Riktig svar er: Precondition.

Spelling - rettskriving (2 minutter)

Her skal du rett og slett velge ordet som skrives på riktig vis. Du vil bli gitt to ord: det ene staves riktig, mens det andre staves feil.

Velg ordet som er stavet riktig

Riktig

Feil

Vis forklaring

Riktig svar er: Preparedness.

Blant svaralternativene vil du bli gitt et spørsmålstegn - "?". Dersom du ikke vet svaret, kan du velge dette alternativet. Det påvirker ikke poengsummen din. Fordelen er å ikke kaste bort tid på et spørsmål du er usikker på og heller komme deg videre til lettere spørsmål.

Slik oppnår du best resultat av øvingen

 1. Les nøye gjennom vår guide i staving på engelsk med forklaringer om regler i rettskriving. 
 2. Ta en test i hvert tema, fluency, vocabulary og spelling, for å se hvor du står. 
 3. Gå gjennom fasiten for å lære av dine feil.
 4. Ta testene igjen for å se hvor mye du har forbedret deg.

Språkferdigheter norsk (scales lt-no)

Tidsbegrensning: 10 minutter

Antall spørsmål: Så mange du klarer å besvare

Her vil dine kunnskaper i norsk testes på tre ulike måter: språkbeherskning, ordforråd og rettskriving.

Språkbeherskning (4 minutter)

Du vil få oppgitt en setning som mangler et ord. Under setningen vil du se flere svaralternativer. Din oppgave er å vite hvilket ord som best fullfører setningen.

Det talentfulle forfatteren _____ flere utrolige literære verk i mange tiår etter hans død.

Riktig

Feil

Feil

Feil

Feil

Vis forklaring

Riktig svar er: inspirerte.

Her er det viktig å få med seg at forfatteren er død. Dermed kan han verken skape eller mestre flere verk flere tiår etter hans død. Det siste alternativet gir ingen mening i denne sammenhengen.

Ordforråd (4 minutter)

Du vil bli vist en definisjon og skal velge ordet som best passer definisjonen.

Rettelse

Feil

Riktig

Feil

Feil

Feil

Vis forklaring

Riktig svar er: beriktigelse.

Rettskriving (2 minutter)

Her skal du rett og slett velge ordet som skrives på riktig vis. Du vil bli gitt to ord: det ene staves riktig, mens det andre staves feil. 

Velg ordet som er stavet riktig

Riktig

Feil

Vis forklaring

Riktig svar er: kontinuerlig.

Blant svaralternativene vil du bli gitt et spørsmålstegn - "?". Dersom du ikke vet svaret, kan du velge dette alternativet. Det påvirker ikke poengsummen din. Fordelen er å ikke kaste bort tid på et spørsmål du er usikker på og heller komme deg videre til lettere spørsmål.

Slik oppnår du best resultat av øvingen

 1. Ta en test i hvert tema, språkbeherskning, ordforråd og rettskriving, for å se hvor du står. 
 2. Gå gjennom fasiten for å lære av dine feil.
 3. Ta testene igjen for å se hvor mye du har forbedret deg.

Shapes (basic)

Tidsbegrensning: 10-15 minutter, uten tidsbegrensning

Antall spørsmål: Så mange du klarer å besvare

OBS! Vi ønsker å gjøre oppmerksom på at vi ikke tilbyr en øvelsestest for shapes (basic).


Denne testen vurderer din personlighet i arbeidslivet. Vy ønsker å evaluere deg som potensiell ansatt i firmaet og hvorvidt din personlighet passer inn i stillingen som konduktør. Ved hjelp av personlighetstesten vil de opprette en profil som utreder personligheten din.

Testen kan enten utføres på engelsk eller på norsk.

Du har seks poeng som du skal fordele på de følgende påstandene. Den påstanden du er mest enig i vil da få mest poeng. Du trenger ikke å bruke alle poengene.

Jeg liker å forstå hva som motiverer andre

O | O | O | O | O | O

Jeg liker en konkurransebasert utfordring

O | O | O | O | O | O

Jeg føler meg komfortabel med mennesker jeg nettopp har møtt

O | O | O | O | O | O

Hvordan bli konduktør i Vy

Før du blir konduktør, må du gå gjennom opplæringsperioden hos Vy som konduktøraspirant. Stillingene utlyses kun to til fire ganger i året, så her gjelder det å være godt forberedt når du skal testes. Opplæringen varer i fem måneder og du vil bli betalt fast lønn. Når du har utført opplæringen, er du sertifisert som konduktør

For at akkurat du skal bli aspirant, må du først søke på utlyst stilling på nettsidene til Vy. Hvis rekrutterer tenker at du er en relevant kandidat, vil du gå videre i prosessen og må utføre flere evnetester. Det er her JobTestPrep kommer inn i bildet. Disse testene kan være utfordrende dersom du ikke har vært borti slike tester før. Du har kort tid på å løse en rekke oppgaver som krever at du er rask og effektiv.