Slik mestrer du Orklas SHL test

Som kandidat hos Orkla skal du gå gjennom rekrutteringstesten Verify G+ levert av SHL. Det betyr at du skal testes i numerisk resonnering, deduktiv resonnering og induktiv resonnering - alt skal skje innen kort tid! Vi går gjennom hvert tema og flere gratis eksempler, samt gir deg tips til hvordan du best kan klare deg på testen.

Orkla PrepPack­™
 • Verify G+
  • Øvelsestester i deduktiv, induktiv og numerisk resonnering
  • Guider som forklarer hvordan ulike oppgaver løses, samt tips til hvordan du kan løse dem raskere
  • Resultatsrapport som viser din fremgang for hver gang du tar en test

Testene er mobilvennlige og tilgjengelige døgnet rundt!

Pris
Hei! Jeg er her for å hjelpe deg med å bestå din rekrutteringstest. Ta gjerne kontakt for veiledning eller spørsmål vedrørende testen.

Hvordan benyttes Verify G+ testen for å evaluere deg som kandidat hos Orkla?

Her legges det vekt på kunnskap, egenskap og kompetanse. Ved hjelp av Verify G+ testen, levert av SHL, skal dine numeriske, deduktive og induktive evner testes. Etter å ha fullført testen vil du få en resultatsrapport som forklarer din score for hvert punkt. I tillegg vil du få en sammenlagt score for hele testen. Dermed er det viktig å være forberedt på det du vil testes i. Benytt tiden din før testen til å øve på våre øvelsestester for SHL Verify G. 

Hvilke stillinger er relevante for testen?

Vi erfarer at kunder fra ulike bakgrunner som har søkt på ulike stillinger kjøper vår Orkla SHL Verify G+ PrepPack™. Det gjelder blant annet stillinger som IT sjef, account manager, business controller, principal coordinator og bærekraftskonsulent. Særlig nyutdannede blir evaluert ved hjelp av Verify G+. Dersom du har fått oppgitt noe annet, ta kontakt med oss for veiledning.

Slik ser Verify G+ testen ut

Verify G+

Tidsbegrensing: 36 minutter

Antall spørsmål: 24

Verify G+ tar for seg tre ulike temaer: numerisk, deduktiv og induktiv resonnering. Det betyr at du må være forberedt på en rekke ulike spørsmål av forskjellig natur som oppstår i tilfeldig rekkefølge. Har du blitt bedt om å ta Verify G+, må du testes i alle temaene.

Med omtrent litt over ett minutt per spørsmål, vil du merke tidspresset og gjerne føle deg stresset i løpet av testen. Noen oppgaver krever utregninger, mens du må være fokusert og observant for å kunne løse andre oppgaver. Hjernen vil måtte tilpasse seg konstant til ulike tema og tenkemåter i løpet av hele testen.

La oss se på de ulike temaene du skal gjennom:

Numerisk resonnering

 • Matematiske kunnskaper og evnen til å forstå opplysninger presentert i form av grafer, tabeller og diagrammer. Føler du deg trygg på slike tema? 

Prøv deg på eksempelet fra vår PrepPack™ og se om du klarer å løse oppgaven på ett minutt.

Et økologisk drivhus dyrker roser og liljer i et forhold på 11:10 til fordel for rosene. På Valentinsdagen fikk eieren av drivhuset en overflod av bestillinger og ble utsolgt for alle blomstene. Hvis den totale mengden liljer var 2000, hvor mange flere roser enn liljer ble solgt?

Velg ditt svar blant alternativene:

Feil

Feil

Riktig

Feil

Feil

Vis forklaring

Riktig svar er 200.

I denne oppgaven har du både forholdet og den absolutte verdien. Derfor kan du lett finne resten av verdiene når du regner ut verdien av en enhet av forholdet.

Siden forholdet mellom roser og liljer er 11:10, kan du definere de 2000 liljene som 10 enheter av forholdet og derfor: 2000 liljer / 10 enheter = 200 liljer per enhet av forholdet.

Forskjellen mellom antallet roser og antallet liljer er en enhet: 11-10 = 1, som er lik 200.

Deduktiv resonnering

 • Evnen til å trekke logiske konklusjoner fra gitt informasjon, samt evnen til å planlegge og organisere under tidspress. 

La oss ta en titt på et eksempel fra vår PrepPack™:

Det finnes fire medarbeidere i IT-avdelingen som tilbyr teknisk support for et firma som er åpent fra mandag til fredag. Hver arbeidsdag er en medarbeider ansvarlig for å svare på telefoner til IT-avdelingen, mens de andre tre medarbeiderne er ansvarlige for å tilby personlig support der det er nødvendig. Medarbeideren som er ansvarlig for å svare på telefonen byttes ut hver arbeidsdag.

Medarbeiderne følger denne rotasjonen for å avgjøre hvem som er ansvarlig for å bemanne telefonen:

 • Line
 • Katrine
 • Endre
 • Marte

Hvis en medarbeider ikke er tilgjengelig på den dagen personen er ansvarlig for å svare på telefonen, hopper man over denne personen og rotasjonen fortsetter.

Endre bemanner telefonen på mandag. Hvis Line er syk på tirsdag, hvilken dag vil Katrine være ansvarlig for å svare på telefonen?

Velg ditt svar blant alternativene:

Feil

Feil

Riktig

Feil

Vis forklaring

Riktig svar er torsdag.

Ifølge informasjonen vi blir gitt, svarer Endre på telefonen på mandag. Det betyr at Marte er neste i rekka og svarer på telefonen på tirsdag. Etter det har vi Line på onsdag og Katrine på torsdag. Hvis Line er syk på tirsdag, er det allikevel ikke hennes tur til å bemanne telefonen. Dermed påvirker ikke dette Katrines tur til å svare på telefonen på torsdag.

Induktiv resonnering

 • Evnen til å identifisere forskjellige logiske regler og mønster i ulike situasjoner.

La oss se nærmere på et eksempel fra vår PrepPack™.

Ser du mønsteret i tallrekken? Hvilke to tall skal erstatte de to spørsmålstegnene?

190 | 200 | 100 | 50 | 60 | 30 | 15 | ? | ?

Velg ditt svar blant alternativene:

Riktig

Feil

Feil

Feil

Vis forklaring

Riktig svar er: 25, 12 1/2

Tallrekken går etter følgende regel: +10, :2, :2, +10 osv.

Ser det mer logisk ut nå? De fleste vil forstå logikken etter at de ser løsningen. Men når du tar testen under tidspress og kun ser en rekke tall uten å vite hva du skal se etter, vil du ikke alltid oppfatte svaret. Våre øvelsestester er designet for at du skal få teken på nettopp slike situasjoner. Jo flere tallrekker du får øvd deg på, jo bedre vil du bli til å finne frem til logiske regler. 

Her er enda et eksempel på en øvelsestest i en annen stil i induktiv resonnering fra vår PrepPack™.

Eksempel fra øvelsestest i Verify G+ induktiv resonnering illustrasjon

Oppgavene krever at du forstår de ulike effektene operatørene (bokstavene fra A-C) har på figurene. Klarer du å løse oppgaven nedenfor?

Eksempel på øvelsestest i Verify G+ induktiv resonnering

Velg ditt svar blant alternativene:

Riktig

Feil

Feil

Feil

Vis forklaring

Svaret er:

Som vist i illustrasjonen, skal A slette tredje figuren, mens B dupliserer første figuren. Hva gjør C? La oss se nærmere på tredje rad i tabellen.
Vi ser at A har slettet den tredje figuren, den store, blå sirkelen. Da står vi igjen med en stor lilla sirkel, to små blå firkanter og en liten blå sirkel. Resultatet er da at figur 2 blir duplisert.

La oss nå se på hvordan vi løser denne oppgaven:

Først bør du eliminere svar som er usannsynlige. 2 og 3 kan ikke være mulige svar på grunn av den lille sirkelen i tredje posisjon. Siden A sletter den tredje figuren, vil det være umulig for B og C å duplisere dem.

Dermed gjenstår det to mulige svar: 1 og 4.

La oss sjekke alternativ 1, siden vi vet at dette er riktig svar:

Når du går gjennom flere oppgaver, anbefales det å bruke denne metoden. Eliminér usannsynlige alternativer og sjekk de gjenstående alternativene som vist ovenfor.

Dette får du i vår PrepPack™

  Numerisk resonnering, deduktiv resonnering og induktiv resonnering:

 • Øvelsestester med tidsbegrensning for hvert tema med forklaringer og tips for hver oppgave (foreløpig på engelsk, men den ekte testen er mest sannsynlig på norsk.)
 • Guide som veileder deg gjennom hvordan du løser slike spørsmål.
 • Personlig resultatsrapport som viser din fremgang for hver gang du tar testen, samt fasit for hvert spørsmål.

SHL OPQ

Occupational Personality Questionnaire

Tidsbegrensing: Ingen, men anbefalt tid er 15-20 minutter

Antall spørsmål: 104

Orkla benytter også personlighetstesten til SHL. Her finnes det tre ulike formater kalt OPQ32r, OPQ32i og OPQn.

Orkla ønsker at kandidater utfører en personlighetstest for å se om kandidaten vil kunne passe inn i firmaet og stillingen. Bedriften vil dermed bruke svarene dine på å bygge en såkalt personlighetsprofil

Du burde derfor kjenne godt til verdiene firmaet legger vekt på og hvilke kvaliteter og egenskaper de leter etter hos kandidatene.

Dine svar på personlighetstesten burde reflektere disse verdiene og egenskapene. Det betyr ikke at du skal være uærlig, men at du heller skal svare med tanke på hvordan din arbeidspersonlighet passer stillingen og firmaet.

Med andre ord legges det vekt på hvordan du fungerer på en arbeidsplass og ikke hvordan du er som privatperson. Vi hjelper deg med å skille mellom disse to ved hjelp av vår PrepPack™.

Hvordan ser testen ut?

Du vil få tre utsagn som du skal rangere på følgende måte: Du velger utsagnet som passer deg best og det som passer deg minst. Det tredje utsagnet vil være nøytralt, men det vil fortsatt telle mot den totale scoren, eller profilen din.  Her er et eksempel på hvordan testen kan se ut:

 • Jeg liker godt å hjelpe andre.
 • Jeg arbeider best sammen med andre.
 • Jeg har et høyt energinivå.

Derfor bør du forberede deg til SHL OPQ personlighetstesten

Vis deg frem fra din beste side. Svarene dine reflekterer hvordan du vil at din fremtidige arbeidsgiver skal se deg. Å sitte foran en dataskjerm og møte en slik test for første gang kan være forvirrende. Vi veileder deg gjennom hvordan du svarer smart på en personlighetstest.

Unngå stress ved første møte med testen. Det er lett å velge feil svar og å prøve å gjøre seg ferdig raskt når man er stresset. I tillegg kan du lett overse viktige ord i spørsmålene som kan endre hvordan du svarer. Noen vil også bruke altfor lang tid på å svare, noe som vil komme tydelig frem i resultatene etter utført test. Alt dette kan du overkomme ved å forberede deg med vår Orkla SHL PrepPack™.

Dette får du i vår PrepPack™

 • Guider og øvelsestester i de følgende temaene (foreløpig på engelsk):
  • General Team Member Positions
  • Management Positions
  • Research and Data Management
  • Government and Regulatory Positions
  • Sales Positions
  • Change Positions
 • Behavioral Interview Guide

Slik blir du selvsikker før Orklas SHL test

 1. Vær forberedt! Unngå å ta Verify G+ testen uten å ha gjort deg kjent med formatet, spørsmålstyper og temaene. En slik situasjon kan føre til at du sløser tid på å forstå hva som skjer på skjermen og hva som forventes av deg.
 2. Bli vant til å løse liknende oppgaver. Med vår Orkla PrepPack™ får du en rekke øvelsestester som inkluderer forklaringer for hver oppgave. Lær av dine feil og forstå logikken bak oppgavene slik at du kan mestre dem på den ekte testen.
 3. Jobb under tidspress. Som de fleste arbeidspsykologiske tester tas Orkla SHL testen under tidsbegrensning. Det betyr at du må være kjapp og løse oppgavene på raskt vis. Ved å øve deg på flere øvelsestester med tidsbegrensning vil du fort bli vant til å tenke raskt og jobbe effektivt.

Verdt å vite om Orkla PrepPack™

 • Orkla PrepPack™ vil være tilgjengelig døgnet rundt i løpet av den tiden lisensen din tillater det. Dermed kan du øve når det passer deg og du kan ta øvelsestestene så mange ganger du vil.
 • Våre øvelsestester er utviklet for å etterligne de ekte testene. Det betyr at spørsmålene kan være av litt ulik natur, særlig i numerisk resonnering, men i prinsippet dreier det seg om det samme formatet, tidsbegrensningen og vanskelighetsgraden.
 • Merk at SHLs tester er interaktive og vil se litt annerledes ut enn våre øvelsestester. Du vil allikevel få mye ut av å øve på forhånd, da øvelsestestene går ut på samme grunnlaget og benytter de samme tematiske konseptene.