Skal du ta en Talent Q-test? Forbered deg med oss og gjør det sterkt på prøven. - JobTestPrep

Korn Ferry i Norge er en testleverandør som samarbeider med rekrutteringsansvarlige og bruker testene Talent Q for å evaluere kandidater.

Hvilken Korn Ferry Talent Q test skal du ta?

Vet du allerede hvilken test du skal ta? Finn den i oversikten under og klikk deg videre for å lese om testen og hvordan vi kan hjelpe deg med å bli forberedt.

Talent Q Aspects Generelle evnetester
Talent Q Elements Generelle evnetester
Talent Q Dimensions Personlighetstest
Korn Ferry Assessment of Leadership Potential (KFALP)  Personlighetstest for ledere
Dette burde du vite om Korn Ferry Talent Q-test
 • Talent Q-testen tas online. Det som Talent Q testene har til felles er at de alle er adaptive. Det innebærer at om du svarer riktig på et spørsmål innenfor den gitte tidsbegrensningen, vil neste spørsmål bli enda vanskeligere. Hvis du svarer feil, vil du få et lettere spørsmål. 
 • Talent Q er vanskelig. Et typisk kjennetegn for Talent Q-test er mengden informasjon som finnes i hvert spørsmål, samt de veldig mange svaralternativene du kan velge mellom. Med kort tid på å besvare spørsmålet, vil du merke at du fort blir stresset og forvirret. Derfor anbefaler vi at du forbereder deg godt før du risikerer sjansene for å få jobben du ønsker.
 • Talent Q finnes i to versjonerAspects-serien brukes for rekruttering av nyutdannede og til lavere stillinger. Disse testene skal være lettere. Elements-serien benyttes for høyere stillinger og er vanskeligere. Vi går gjennom begge seriene under.

Hvorfor forberede deg med Talent Q PrepPack™?

Lær deg å håndtere tidspresset. Talent Q-testene er beryktet for å være stressende. Hvert spørsmål har en kort tidsbegrensning. Våre simulerte øvelsestester har samme tidsbegrensninger som de virkelige testene. Ved å øve lærer du deg å håndtere stresset på den virkelige testen, samt å lære hvordan du best benytter tiden under testen.

Lær deg å håndtere formatet. Talent Q har et testformat med flere svaralternativer enn på andre rekrutteringstester. Dette kan virke forvirrende for den som er ukjent med formatet. Ved hjelp av våre øvelsestester venner du deg til testformatet og kan konsentrere deg bedre på spørsmålene når du skal ta den virkelige testen.

 Friske opp matematikkunnskaper. Med våre numeriske og logiske øvelsestester setter du i gang din matematiske tekning. For de fleste av oss er det en stund siden vi brukte disse kunnskapene og litt øving vil hjelpe deg med å friske opp dem opp.

 Lær deg å forstå personlighetstester. Med våre guider i Talent Q Dimensions og KFALP vil du få en grunnleggende forståelse for hvordan disse testene fungerer og hvordan de måler ulike personlighetstrekk. Samtidig vil du kunne øve på vår personlighetstest for å ta i bruk det du har lært.

Talent Q Aspects

Talent Q Aspects er en rekke ferdighetstester som benyttes for å evaluere kandidater til stillinger som for eksempel kundeservice, salg og administrasjon. Spørsmålene i Aspects er på et lavere nivå enn den andre testserien Elements.

Du finner følgende tester under kategorien Aspects. 

Aspects Numerical

 Antall spørsmål: 12 spørsmål med 6 svaralternativer

Tidsbegrensning: 90 sekunder på første spørsmål i seksjonen / 75 sekunder på resten av spørsmålene i seksjonen

Aspects Numerical evaluerer din evne til å utføre beregninger og dra konklusjoner utfra talldata som presenteres i tabeller. Du vil presenteres for en tabell og et spørsmål  som du skal besvare ved å velge riktig svar blant alternativene. Dette spørsmålet har du 90 sekunder på å besvare. Spørsmålene som følger og handler om samme tabell vil du ha 75 sekunder på å besvare per spørsmål.

Med andre ord skal du benytte omtrent 15 sekunder på å lese og forstå informasjonen i tabellen. Her gjelder det å være rask og konsentrert.

Tips: Du får benytte penn, papir og kalkulator.

Her ser du et eksempel fra vår PrepPack™. Klarer du å svarer innen 90 sekunder?

Spørsmål: What is the percentage increase in "other" income from year 2 to year 3?

The Plumbing Company
  Year 1 Year 2 Year 3
Service Calls 280 290 295
Product Sales 155 145 130
Custom Remodelling 375 378 410
Construction 450 425 400
Other 60 50 65
Total Income 1320 1288 1300

* The table shows figures in thousand pounds for 5 sources of income across 3 years.

Velg riktig svar blant alternativene

A: 23%
B: 5%
C: 2.3%
D: 3.8%
E: 30%
F: 9.3%
Riktig!
Feil

"Other" income in year 2 was: 50 (thousand)
"Other" income in year 3 was: 65 (thousand)
The difference in income between the two years was(=increase): 65-50= 15 (thousand).
Thus, the percentage change between year 2 and 3 in the "other" category is: 15/50==(30/100)=30% 

Note: Increase=new number-original number
percentage change=(Increase/Original number)x100%

Dette får du i vår PrepPack™:

 • Øvelsestester som simulerer Talent Q Aspects Numerical.
 • Fasit for hvert spørsmål med forklaringer om hvordan du løser oppgaven.
 • En guide som forklarer hvordan du forbereder deg til Aspects Numerical.
 • Resultatsrapport som viser din fremgang for hver gang du tar en test.

Tilbake til testoversikten 

 

Aspects Verbal

 Antall spørsmål: 12 spørsmål med 3–4 svaralternativer

Tidsbegrensning: 90 sekunder på første spørsmål i seksjonen / 75 sekunder på resten av spørsmålene i seksjonen

Aspects Verbal vurderer din ordkunnskap, leseforståelse og din evne til å ta til deg informasjon og trekke konklusjoner utfra teksten du har lest. Testen viser deg en tekst som du må lese på kort tid. Deretter følger det flere spørsmål om teksten som må besvares. Du får 90 sekunder på det første spørsmålet til teksten og 75 sekunder på resten av spørsmålene til samme teksten. Hver tekst har omtrent 3-4 spørsmål.

La oss se på et øvelsesspørsmål fra vår PrepPack™. Se for deg at du har 90 sekunder på å svare.

Spørsmål: Based on the text, which one of the following statements is NOT true regarding the act of leaving food on the plate?

Why do people travel?
It has been long said that travel "broadens the mind". Recent evidence proves exactly that.
According to new research, we don't merely travel because we enjoy travelling; rather we travel because we need to travel. We need to distance ourselves from everything we know through experiencing a different culture. This experience helps us gain new perspectives and makes us realise that there are multiple meanings to everything.
Consider the act of leaving food on the plate: in China this is often seen as a compliment, a signal that the host has provided enough to eat. But in America the same act is a subtle insult, an indication that the food wasn't good enough to finish.
Such cultural contrasts mean that there are different (and equally valid) ways of interpreting the world. This in turn allows us to broaden our minds. When we get home, home is still the same. But something in our minds has been changed, and that changes everything. 

  

Velg riktig svar blant alternativene

A: It is always regarded as a compliment 
B: Some cultures view it as an insult
C: It means there was enough food 
D: It means the food wasn't tasty
Riktig!
Feil

The act of leaving food on the plate is described in the second paragraph. In China leaving food on the plate signals that there was enough food. In America, it is an insult, indicating the food wasn't tasty. Statement A is the only statement that is untrue, as this act is not always regarded as a compliment.

Dette får du i vår PrepPack™:

 • Øvelsestester som simulerer Talent Q Aspects Verbal.
 • Fasit for hvert spørsmål med forklaringer om hvordan du løser oppgaven.
 • Resultatsrapport som viser din fremgang for hver gang du tar en test.

Tilbake til testoversikten 

 

Aspects Checking

 Antall spørsmål: 8 spørsmål

Tidsbegrensning: 8 minutter / 1 minutt per spørsmål

Aspects Checking er en kontroll- og feilsøkingstest som måler din evne til å raskt finne feil eller oppdage små forskjeller i gitt informasjon. I testen vil du få to kolonner med siffer- eller bokstavkombinasjoner. Din oppgave er å avgjøre om informasjonen i disse to kolonnene er identisk eller ikke. 

Prøv deg på et øvelsesspørsmål og se om du klarer å svare riktig på et minutt.

Sammenlign kolonnene for hver rad:

 • Marker under √-symbolet om de er identiske.
 • Marker under X-symbolet om de er ulike.

 

Kolonne 1 X Kolonne 2
1C3CCBAG6EN117804     1C3CCBAG6EN117804
1G4HR54K35U205373     1G4HR54K35U205373
JTDKB20U073231166     JTDKB20U0732311166
1GNKRGED0BJ254847     1GNKRGED0BJ254847
1FMZU73K84ZA22925     1FMZU73K84ZA22925
3N1CE2CP6EL373642     3N1CE2CP6EL373642

Svar og løsning

Riktig svar vises i tabellen under - klarte du å løse oppgaven på et minutt?

Kolonne 1 X Kolonne 2
1C3CCBAG6EN117804   1C3CCBAG6EN117804
1G4HR54K35U205373   1G4HR54K35U205373
JTDKB20U073231166   X JTDKB20U0732311166
1GNKRGED0BJ254847   1GNKRGED0BJ254847
1FMZU73K84ZA22925   1FMZU73K84ZA22925
3N1CE2CP6EL373642   3N1CE2CP6EL373642


Forklaring

Kunsten er å være konsentrert og fokusert. Benytt tiden du har og unngå å gjøre deg ferdig altfor raskt. Her gjelder det å følge med på de små detaljene.

 Dette får du i vår PrepPack™:

 • Øvelsestester som simulerer Talent Q Aspects Checking på lett, middels og vanskelig nivå.
 • Fasit for hvert spørsmål med forklaringer om hvordan du løser oppgaven.
 • Resultatsrapport som viser din fremgang for hver gang du tar en test.

Tilbake til testoversikten 

 

Talent Q Elements

Talent Q Elements er en rekke ferdighetstester som benyttes for å teste kandidater som søker på høyere stillinger, særlig lederstillinger. Dermed vil spørsmålene i Elements være på et vanskeligere nivå enn i Aspects. La oss gå gjennom de ulike kategoriene vi finner under Talent Q Elements:

Elements Numerical

 Antall spørsmål: 12 spørsmål med minst 4 svaralternativer

Tidsbegrensning: 90 sekunder på første spørsmål i seksjonen / 75 sekunder på resten av spørsmålene i seksjonen

Når du tar Elements Numerical presenteres du først med en tabell. Etter tabellen følger et spørsmål som du skal besvare ved hjelp av et stort antall svaralternativer. Du vil få flere spørsmål om samme tabell etter hverandre. For disse spørsmålene får du mindre tid på deg, ettersom du allerede fikk lese tabellen under første spørsmål.

Tips: Du får benytte penn, papir og kalkulator.

Kan du besvare eksempelspørsmålet fra vår PrepPack™ på 90 sekunder?

Spørsmål: Which group of graduates (Private university or State university) had the highest unemployment rate?

Job Prospects for University Graduates
  1990 2000
Type of university Unemployed Employed Unemployed Employed
Private 155 1475 125 1350
State 125 1610 160 1250

  

 Velg svaret ditt blant alternativene

A: 1990, private
B: 1990, state
C: 2000, private
D: 2000, state
Riktig!
Feil

The correct answer is 2000, state.

The unemployment rate for each category is measured by calculating the proportion of unemployed students from the total number of students in each category. The greater the proportion, the higher the unemployment rate.

1990 Private=155(155+1,475)×100%=0.095×100%=9.5%
1990 State=125(125+1,610)×100%=0.072×100%=7.2%
2000 Private=125(125+1,350)×100%=0.085×100%=8.5%
2000 State=150(150+1,250)×100%=0.107×100%=10.7%

Therefore, the proportion of unemployed students from state universities in 2000 is the highest.

The unemployment rate for each category is measured by calculating the proportion of unemployed students from the total number of students in each category. The greater the proportion, the higher the unemployment rate.

1990 Private=155(155+1,475)×100%=0.095×100%=9.5%
1990 State=125(125+1,610)×100%=0.072×100%=7.2%
2000 Private=125(125+1,350)×100%=0.085×100%=8.5%
2000 State=150(150+1,250)×100%=0.107×100%=10.7%

Therefore, the proportion of unemployed students from state universities in 2000 is the highest.

 Dette får du i vår PrepPack™:

 • Øvelsestester som simulerer Talent Q Elements Numerical.
 • Fasit for hvert spørsmål med forklaringer om hvordan du løser oppgaven.
 • En video turorial som forklarer hvordan du forbereder deg til Aspects Numerical.
 • Resultatsrapport som viser din fremgang for hver gang du tar en test.

Tilbake til testoversikten 

 

Elements Verbal

 Antall spørsmål: 15 spørsmål med 6 svaralternativer

Tidsbegrensning: 75 sekunder på første spørsmål i seksjonen / 60 sekunder på resten av spørsmålene i seksjonen


Elements Verbal vurderer din engelske språkforståelse. Testen starter med at du får en tekst å lese. Du vil deretter bli gitt et spørsmål som skal besvares ved å velge et svaralternativ. Den samme teksten vil ha flere spørsmål. Du vil da ha kortere tid på disse spørsmålene. 

Rekker du å både lese teksten og besvare spørsmålet innen 75 sekunder?

Spørsmål: International university courses are aimed at which one of the following groups?

The Evolution of Education
Over the past decade, higher education has become increasingly international. More and more students choose to study abroad, enrol in foreign educational programmes and institutions in their home country, or simply use the Internet to take courses at colleges or universities in other countries.
Today, drawing in foreign students has become a major consideration for universities. More than £27m is to be invested over the next two years to attract more foreign students to UK universities. The internationalisation of higher education means that in university courses – especially but not exclusively post-graduate courses - you increasingly find someone whose mother-tongue is not English teaching a group of students, very few of whom have English as their first language. This undoubtedly affects the way people learn and how people teach.
This also affects their professional skills later on - many students believe that studying with international students would help prepare them for working life. Not an insignificant amount of London University PhD students are multilingual and write in English, although French and Italian are also regular working languages.
The European University Institute (EUI) is an international postgraduate and post-doctoral teaching and research institute established by European Union member states to contribute to scientific development in the social sciences, an ideal place to debate the challenges ahead for other institutions. ‘There is a kind of denationalised way of looking at the disciplines that we teach; it’s not ignoring the national traditions but we’re not so constrained by them and we tend automatically to see things from a comparative and transnational perspective. We are therefore able to start thinking seriously about what it means to teach in this way and in these international environments’, explains the president of EUI.
Adapted from BBC News

 

Velg riktig svar blant alternativene

A: All students who do not possess English as their mother tongue
B: To whomever it may be of interest
C: Post-graduate students
D: Students who register for online courses
E: Students who enroll in foreign educational programmes
F: Students who live outside of London
Riktig!
Feil

This question is based on the following section in the passage: ’More and more students choose to study abroad, enroll in foreign educational programmes and institutions in their home country, or simply use the Internet to take courses at colleges or universities in other countries. The internationalisation of higher education means that in university courses – especially but not exclusively post-graduate courses…’ Let us isolate the various target groups: (1) students who choose to study abroad; (2) students who enroll in foreign educational programmes in their home country (3) students who take Internet courses at colleges or universities in other countries (4) especially (but not exclusively) post-graduates. Since these groups cover all the distracters, we are left with B- the courses are aimed at whoever is interested.

 Dette får du i vår PrepPack™:

 • Øvelsestester som simulerer Talent Q Elements Verbal.
 • Fasit for hvert spørsmål med forklaringer om hvordan du løser oppgaven.
 • En guide som forklarer hvordan du forbereder deg til Elements Verbal.
 • Resultatsrapport som viser din fremgang for hver gang du tar en test.

Tilbake til testoversikten 

 

Elements Logical

 Antall spørsmål: 12 spørsmål med 6-14 svaralternativer

Tidsbegrensning: 75 sekunder per spørsmål

Elements Logical er en test i logikk som vurderer dine evner til å se mønster. Du vil bli gitt en 3x3 matrise (et rutenett) med figurer i hver rute. Disse endres ifølge en viss logisk regel eller et mønster. Din oppgave er å forstå hvilken regel dette er og dermed finne symbolet som mangler i matrisen. 

La oss se på et eksempel fra vår PrepPack™:

 Velg svaralternativet som gjør matrisen komplett.

Logisk sekvens 

Eksempel på Talent Q Elements Logical øvelsestest

Kilde: Jobtestprep.no Eksempelet er tatt fra vår øvelsestest i Elements Logical.

Svaralternativene 

Øvelsestest i elements logical svar 1
Øvelsestest i elements logical svar 2
Øvelsestest i elements logical svar 3
Øvelsestest i elements logical svar 4
Øvelsestest i elements logical svar 5
Øvelsestest i elements logical svar 6
Øvelsestest i elements logical svar 7
Riktig!
Feil

✔️ Riktig svar: 3 - klarte du å løse oppgaven på 75 sekunder?

Dette er en "matrise inni en matrise". Det betyr at vi ikke leser matrisen horisontalt fra venstre til høyre, men fokuserer på å finne mønstrene blant pilene.

Pilene til venstre i alle rutene følger denne regelen: i hver rekke peker pilene i første kolonne og tredje kolonne i samme retning. Samtidig peker pilene i midterste kolonne i motsatt retning. F.eks., i øverste rekke peker den aller ytterste pilen opp (‘↑’), mens i midterste ruta peker pilen nedover (‘↓’).

Denne logikken gjelder også for pilene til høyre i alle rutene.

Dermed må pilen til venstre i den manglende ruta være ‘↘’, og pilen til høyre være ‘←’.

Svaret er derfor alternativ 3.

Kilde: Jobtestprep.no Eksempelet er tatt fra vår øvelsestest i Elements Logical.

 Dette får du i vår PrepPack™:

 • Øvelsestester som simulerer Talent Q Elements Logical.
 • Fasit for hvert spørsmål med forklaringer om hvordan du løser oppgaven.
 • En guide som forklarer hvordan du forbereder deg til Elements Verbal.
 • Resultatsrapport som viser din fremgang for hver gang du tar en test.

Tilbake til testoversikten 

 

Talent Q Dimensions

Talent Q Dimensions er Korn Ferrys store personlighetstest. Testen er utformet for å avgjøre hvordan du kommer til å fungere på en arbeidsplass. Testen forsøker å ta for seg dine drivkrafter, hvordan du integrerer deg og kommuniserer med andre. I tillegg vil testen utforske dine egenskaper som selger, leder eller om du er potensielt sjefsemne. 

Tidsbegrensning: 25 minutter

Testen måler 15 egenskaper, gruppert i de tre dimensjonene ”Mennesker og relasjoner”, ”Oppgaver og prosjekter” samt ”Drivkrafter og følelser”.

På testen presenteres spørsmålene i en blokk med fire påstander per blokk. Din oppgave er å rangere hvordan godt disse påstandene stemmer for deg i en profesjonell situasjon. Du rangerer påstandene på en femgradig skala fra "Usant" til "Sant". 

Her er et eksempel fra vår øvelsestest:

Spørsmål: I hvilken grad stemmer hver påstand i forhold til deg på en arbeidsplass?

 

Usant

Delvis usant Verken eller Delvis sant Sant
Jeg liker nye utfordringer        
Folk mener jeg har sunn fornuft        
Iblant reagerer jeg aggressivt mot folk        

Jeg er god på å håndtere stress

       
 • JobTestPrep har foreløpig ikke utviklet en øvelsestest som simulerer Talent Q Dimensions. Derimot har vi laget en Guide til Talent Q Dimensions som går gjennom testen og forklarer hvordan du burde besvare den.
 • Les først guiden og ta deretter den generiske øvelsestesten for personlighetstest som inkluderes i denne PrepPack™, så får du en god forberedelse på testen.

Talent Q Aspects Styles

Aspect Styles er en forkortet versjon av Dimensions som rettes mot kandidater til lavere stillinger, først og fremst i servicesektoren, som resepsjonister, hotellpersonell, kundeservice og lignende. Testem ligner Dimensions, men fokuset ligger på interpersonlig kompetanse i stedet for lederegenskaper. Dette testen tar omtrent 8 minutter å fullføre, og gis vanligvis sammen med andre tester i Aspects-serien.

 Dette får du i vår PrepPack™:

 • Guide i Talent Q Dimensions som forklarer hvordan du viser frem din beste arbeidspersonlighet på testen.
 • En fullstendig personlighetstest skreddersydd for ulike stillinger.
 • En rapport som forklarer resultatene dine og hvilke egenskaper som kommer frem etter besvart test.
 • Øvelsestester som fokuserer på ulike personlighetstrekk.

Tilbake til testoversikten 

 


Korn Ferry Assessment of Leadership Potential - KFALP

KFALP er en test som vurderer om du har de lederegenskapene som kreves for å lykkes i en sjefsstilling.

Om du har lett for å lære, er fokusert, nysgjerrig og har lett for å arbeide under stress og med usikker informasjon, kommer du sannsynligvis til å få en høy score på KFALP.

Andre faktorer som vurderes på testen er selvbevisshet, personlighetstrekk, problemløsningsevne og et talent for å holde fokus i prosjektarbeid.

Slik vil et spørsmål i KFALP se ut:

 
Spørsmål: Hvor godt passer utsagnene deg på en skala fra "helt uenig" til "helt enig"?

   • Jeg foretrekker å være den som tar den endelige avgjørelsen
   • Jeg er god på å organisere andres arbeidsinnsatser
   • Folk ser vanligvis opp til meg

Husk: Disse påstandene vurderer hvor dominant du er som person. Å være enig i disse betyr altså at du har karaktertrekk som er typiske for gode ledere.

 Dette får du i vår PrepPack™:

 • Guide i KFALP testen som forklarer hvordan du viser frem din beste arbeidspersonlighet på testen.
 • Raven matriser som måler din evne til å identifisere mønster og til å tenke logisk. Disse testene gis ofte sammen med KFALP testen.
Tips til deg som skal ta en Talent Q test

Finn ut hvilken test du skal ta. Aspects- og Elements-seriene er ulike når det gjelder vanskelighetsgrad. Om du ikke vet hvilken test du skal ta, øv mest på Elements. Disse brukes oftere.

Les nøye gjennom spørsmålene. Talent Q er kjent for å inkludere irrelevant informasjon i tabeller og tekster som kan ligne den informasjonen du behøver for å løse oppgaven.

Benytt den tiden som tillates. Testene som sådan har ikke tidsbegrensninger, i stedet har hver oppgave en tidsbegrensning. Bruk tiden godt til å lese tekstene eller å bli kjent med tabellene.

Talent Q-test er adaptive. Klarar du et lett spørsmål får du et vanskeligere spørsmål. Dersom du svarer feil, vil du få et lettere spørsmål. Stress derfor ikke hvis alle spørsmålene føles som om de er på kanten av det du kan takle - det er slik testene er designet.

Unngå gjetting. Talent Q, særlig Elements-serien, inneholder et stort antall svaralternativer. Dette innebærer at sjansesn for å gjette riktig er ganske liten.

Testene administreres online. Det er tillatt å ta i bruk penn, papir og kalkulator om nødvendig. Vi oppfordrer deg til å benytte denne muligheten.

Arbeid med personlighetstest. Husk å svare ut fra ditt "profesjonelle selv", og hvordan du vil handle i en profesjonell situasjon.

 

Tilbake til testoversikten 

Testleverandørene og andre varemerker som er nevnt på denne siden, eies av deres respektive varemerkeeiere. Ingen av varemerkeeierne er tilknyttet JobTestPrep eller dette nettstedet. JobTestPrep tilbyr forberedelsesmateriale for arbeidspsykologiske tester. Alt forberedelsesmateriale leveres på engelsk.