Assessio - alt du trenger å vite om personlighetstesten og evnetesten

En av de mest benyttede leverandørene på det norske arbeidsmarkedet er Assessio, som tilbyr en personlighetstest (MAP) og en evnetest (Matrigma)

Har du blitt invitert av en potensiell arbeidsgiver til å gjennomføre disse testene, må du være forberedt før du skal ut i ilden. Vi har satt sammen denne Assessio PrepPack™ for at du skal få den beste forberedelsen.

Du finner flere eksempler som viser hvordan du kan øve deg på forhånd.

Assessio PrepPack™
  • Personlighetstest som står i stil med Assessios MAP test (femfaktormodellen)
  • Matrigmaøvelsestester
Pris

Innholdsfortegnelse

Hei! Jeg er her for å hjelpe deg med å bestå din rekrutteringstest. Ta gjerne kontakt for veiledning eller spørsmål vedrørende testen.

Assessio står bak evnetesten Matrigma og personlighetstesten MAP, som benyttes hyppig av rekrutterende arbeidsgivere i Norge. Testene utføres på plattformen Ascend by Assessio

Assessios personlighetstest MAP

MAP står for measuring and assessing individual potential. Målet er å identifisere personlighetstrekk som arbeidsgivere er på jakt etter, samtidig som en også kan finne mindre ønskelige trekk.

Denne testen er basert på Big 5 og tar for seg 5 ulike dimensjoner:

Nevrotisme

Åpenhet

Planmessighet

Omgjengelighet

Ekstraversjon

Under hver dimensjon finner vi seks underliggende personlighetstrekk. I personlighetstesten møter du flere påstander som du skal rangere etter hvor enig du er. Disse påstandene tar for seg ulike sider av disse trekkene.

Dine svar vil bli brukt til å sette sammen en profil som skal forklare din personlighet til arbeidsgiver. Dette vil gi arbeidsgiver et innblikk i hvordan du vil passe inn i bedriften og i stillingen

 Det finnes ingen riktige eller gale svar på personlighetstesten. Målet er at du skal besvare testen så ærlig og oppriktig som du kan. Allikevel er det viktig å understreke at dine svar vil være med på å bygge en personlighetsprofil, der arbeidsgiver ser etter visse ønskelige trekk. 

La oss se på et eksempel:

Jeg mangler ofte motivasjon når andre diskuterer abstrakte, inmaterielle temaer

Velg det alternativet som passer deg best:

Riktig

Riktig

Riktig

Riktig

Riktig

Vis forklaring

Spørsmålet tar for seg din interesse i og evne til å fokusere på diskusjoner som handler om ulike ideer og abstrakte temaer.

Det er ikke så farlig om du sier deg litt enig i påstanden dersom din stilling innebærer mer konkrete arbeidsoppgaver. Dersom du f.eks. er en dataanalytiker, vil ikke arbeidsgiver fokusere for mye på om du mangler motivasjon når det gjelder arbeid med abstrakte ideer.

Men hvis stillingen din innebærer arbeid der du skal være kreativ og oppfinnsom, vil det være viktig at du liker å jobbe med det abstrakte. 

Vil du se flere spørsmål? Vår Assessio PrepPack™ inneholder en øvelsestest med over 200 spørsmål som du kan øve deg på!

Assessios evnetest Matrigma

I tillegg til personlighetstesten, skal du ta en evnetest kalt Matrigma

Vi finner to versjoner:

  • Klassisk Matrigma: Du har 40 minutter til å svare på 35 oppgaver. Du vil merke at nivået blir vanskeligere for hvert spørsmål.
  • Adaptiv Matrigma: Du har 12 minutter til å svare på så mange oppgaver du klarer. Her vil nivået tilpasse seg etter svarene dine. Riktige svar vil gi deg vanskeligere spørsmål.

Våre øvelsestester er basert på klassisk Matrigma, men vi har også en øvelsestest for den adaptive versjonen. Vi gjør oppmerksom på at selve testen ikke er adaptiv, men at den er utviklet for å følge formatet til den ekte testen.

Her ser du et eksempel på en oppgave fra en av våre øvelsestester.

Ser du hvilken figur som mangler?

Matriseøvelser

Velg blant alternativene:

Riktig

Feil

Feil

Feil

Feil

Feil

Vis forklaring

Riktig svar er 1.

For å fullføre matrisen må du identifisere bevegelsene til objektene enten i rekken eller i kolonnen. 

Hvis vi ser på den øverste raden, kan du se at linjene som står i midten av hver figur og den hvite sirkelen ikke flytter seg, mens den svarte sirklen flytter seg.

Hvis vi "leser" matrisen fra venstre og høyre, ser vi at den svarte sirkelen forflytter seg en plass mot klokka i hver rute.

I den venstre kolonnen kan vi se at linjene som står i midten av hver figur og den svarte sirkelen forblir, mens den hvite sirkelen forflytter seg. 

Fra toppen og ned ser vi at den hvite sirkelen beveger seg en plass mot klokka i hver rute.

Du kan finne den manglende figuren ved å bruke en av metodene som ble forklart overfor.

Hvem må ta Assessios tester?

Vi kjenner til flere rekrutteringsselskaper og andre virksomheter som samarbeider med Assessio. For det meste er det kandidater til analytiske stillinger som skal ta disse testene, men det utelukker selvsagt ikke andre stillinger.

Hvordan vet du at du skal testes av Assessio? Du vil motta en epost med en lenke til plattformen Ascend by Assessio, der du kan logge deg inn og ta testene.