People Test Logic - alt du bør vite

People Test Logic er en test fra People Test Systems, et dansk selskap som arbeider innen rekruttering. PTL er en test som evaluerer en kandidat sin intelligens og logiske kompetanse. Testen blir sett på som en IQ-test, og kan også brukes for opptak blant annet til Mensa. 

Du vil gjerne møte på denne testen dersom du søker på en stilling hos store selskaper som Novo Nordisk, Handelsbanken, Kemp & Lauritzen, Niras og Mediq, i tillegg til flere andre. Testen er ofte aktuell for stillingene direktør, daglig leder og andre stillinger som krever ledelse og større ansvar. Testen brukes ofte internt for ulike forfremmelser. 

Vi tilbyr to simulerte PTL-tester og en rekke øvelser i de forskjellige kategoriene som testen inneholder. Les mer nedenfor, kjøp vår People Test Logic (PTL) PrepPack™ og begynn å øve i dag.

People Test Logic PrepPack™
 • 2 fullstendige simulasjoner
 • Øvelsestester i logisk resonnering
 • Øvelsestester i numerisk resonnering
 • Øvelsestester i verbal resonnering
 • Ekstra øvelser i verbal resonnering
 • 3 guider i verbal resonnering

Testene er mobilvennlige og tilgjengelige døgnet rundt!

Alle øvelsesmaterialer er foreløpig på engelsk

Pris

Innholdsfortegnelse

Hei! Jeg er her for å hjelpe deg med å bestå din rekrutteringstest. Ta gjerne kontakt for veiledning eller spørsmål vedrørende testen.

Hva er People Test Logic evnetesten?

Som kandidat er det viktig å vite hva arbeidsgiver ønsker å få ut av rekrutteringsprosessen. Ved hjelp av People Test Logic vil arbeidsgiver kunne teste dine evner til å tenke logisk. Samtidig er formålet å se hvordan du forholder deg til ny og ukjent informasjon, samt hvordan du takler nye utfordringer og løser problemer.

Spørsmålene er blandet og vil oppstå i tilfeldig rekkefølge. Dette for å se hvor lett du kan tilpasse deg ulike stimuli og å endre tankegangen din på kort tid.

Selve spørsmålene er ikke altfor kompliserte, men den største utfordringen vil være tidspresset. Vi hjelper deg med forberedelsene!

Hvilke områder vurderes ved hjelp av People Test Logic testen?

People Test Logic er en omfattende test der målet er å vurdere en jobbsøker sine evner innen ni ulike områder:

 • Beslutningshastighet
 • Presisering
 • Logisk oppfattelse
 • Logisk tenkning
 • Kompleks differensiering
 • Matematiske ferdigheter
 • Språklige ferdigheter
 • Læringsevner
 • Intelligenskvotient (IQ)

Gjennom vår People Logic Test PrepPack får du tilgang til to fullstendige testøvelser som leveres med resultatrapport i etterkant av utført test. I tillegg får du tilgang til en rekke deltester som vi skal forklare og vise eksempler på her.

Logisk resonnering

Tester i logisk resonnering består vanligvis av abstrakte eller induktive resonneringsoppgaver. Disse testene måler din evne til å få med deg detaljer, evaluere informasjon og å ta avgjørelser.

Neste i rekken

Øvelse på People Test Logic induktiv resonnering

Hvilket alternativ fullfører rekken? 

Feil

Feil

Riktig

Feil

Feil

Vis forklaring

De små svarte figurene fungerer som en kode som endrer enten de ytre eller indre figurene. Den svarte figuren til høyre i hver rute viser figuren fra det forrige bildet som har blitt erstattet i det nåværende bildet, mens den svarte figuren presenterer den nye figuren som erstatter den.

Den svarte sekskanten i det høyre hjørnet i den sjette ruten forteller oss at det skal være en sekskant i ruten som mangler, enten som den indre eller ytre figuren. Den svarte ellipsen i det venstre hjørnet i den sjette ruten forteller oss at figuren som erstatter sekskanten er faktisk en ellipse.

Dermed kan vi konkludere med at den ytre ellipsen i den sjette ruten erstatter en ytre sekskant. I tillegg ser vi at figuren som ikke endret seg fra rute fem til rute seks er den indre diamanten. Dermed må det befinne seg en indre diamant i rute fem og en sekskant som den ytre figuren. Det er kun alternativ 3 som tilbyr denne kombinasjonen.

En raskere måte å løse oppgaven på er å bruke elimineringsprosessen:

Etter å ha forstått hvilket mønster figurene følger, kan du konkludere med at fra rute til rute vil en figur endre seg, mens en annen forblir den samme. Derfor bør det i rute fem befinne seg en trekant som indre figur eller en sekskant som ytre figur, basert på rute fire. Slik kan vi eliminere alternativene 1, 2 og 5. I rute fem skal det også være en diamant som indre figur eller en ellipse som ytre figur, basert på rute seks. Dette betyr at alternativ 4 ikke er relevant og dermed vil du sitte igjen med alternativ 3 som svar.

Spatial resonnering

Which of the four possible options represent the cube shown from a different perspective?

Feil

Riktig

Feil

Feil

Vis forklaring

Eksemplene ovenfor viser hvilke spørsmål du kan forvente å få på testen. Merk at spørsmålene vil inneholde ulike symboler, figurer og mønstre. Ved å øve deg litt, vil du være bedre forberedt til å ta den ekte testen.

Numerisk resonnering

Denne delen evaluerer din evne til å håndtere tall og data på en rask og presis måte. Selv om utregningene er relativt enkle, vil du allikevel måtte vite hvordan du kan tolke informasjon som finnes i grafer, tabeller, tallrekker og tekster. 

Du kan ikke bruke kalkulator, og vi anbefaler at du bruker våre studieguider (på engelsk) som hjelper deg emd å friske opp regneferdigheter.

Vi skal vise eksempler innen de ulike områdene.

Lavest verdi

Hvilket resultat har lavest verdi?

Feil

Feil

Riktig

Feil

Feil

Vis forklaring

4,15 * 3/5 = 2,49

2,18 * 5/3 = 3,63

(5/6) ÷ (12/9) = 0,62

2,65 x 0,4 = 1,06

(3/4) ÷ (1/3) = 2,25

I tillegg til tallrekker vil du få ordproblemer som ligner følgende eksempel:

John deposited 4523$ into his account. Before that, he had 444$ in his bank account. If he withdraws 3868$ from his account, how much money will John have in his bank account?

Riktig

Feil

Feil

Feil

Vis forklaring

4523+444-3686=1099

Regning

11 × ? – 265 = 142

Feil

Feil

Feil

Riktig

Feil

Vis forklaring

Når du løser slike oppgaver, gjelder det å holde seg fokusert. Du må kunne vise at du har lett for å håndtere tall og å utføre utregninger på raskt vis.

Verbale evner

Verbale resonneringstester gir arbeidsgivere en vurdering av kandidatens evne til å tenke og løse problemer, samt hvor godt kandidatene kan forstå og analysere informasjon fra tekst.

Verbal resonnering

Statement

There are never empty seats on the train in the D.C station.

However, at the next stop, the T.M station, the largest group of people get off the train.

Conclusion

People can always count on there being empty seats after the T.M station.

Feil

Feil

Riktig

Vis forklaring

Explanation

The correct answer is: Cannot be answered.

The second statement implies that it’s possible that many seats will be vacated after the station, but there is no way to know that for sure. Even though many people get off the train at a certain stop, it doesn’t necessarily mean that there will be empty seats available. It cannot be answered.

Hva skal ut?

In the following set of words, which word is different from the others?

Feil

Riktig

Feil

Feil

Feil

Vis forklaring

Noisy is the only adjective while the other words are nouns. The adjective noisy describes the character of producing disturbing audible sound. On the other hand, the other words are nouns standing for different kinds of noises.

Slik forbereder du deg best for People Logic Test 

Å stille forberedt til tester kan øke sjansene dine betraktelig. Her skal du få noen gode tips til hvordan du kan forberede deg best mulig i forkant av en People Logic Test: 

 • Før den virkelige testen bør du øve så mye som mulig, og spesielt rett før du skal ta testen hos arbeidsgiver. 
 • Man kan velge språk testen skal være på. Har du norsk som morsmål er det en klar ofrdel om du velger norsk på testen, spesielt når det kommer til delen om ordgjenkjenning.
 • Pass på at du er våken og opplagt, og gjennomfører testen til den tiden på døgnet du vet du er mest opplagt.  
 • Slå telefonen på lydløs og pass på at du ikke blir forstyrret av noen.