People Test Logic - dette må du vite om evnetesten - JobTestPrep

Hva er People Test Logic evnetesten?

Som kandidat er det viktig å vite hva arbeidsgiver ønsker å få ut av rekrutteringsprosessen. Ved hjelp av People Test Logic vil arbeidsgiver kunne teste dine evner til å tenke logisk. Samtidig er formålet å se hvordan du forholder deg til ny og ukjent informasjon, samt hvordan du takler nye utfordringer og løser problemer.

Spørsmålene er blandet og vil oppstå i tilfeldig rekkefølge. Dette for å se hvor lett du kan tilpasse deg ulike stimuli og å endre tankegangen din på kort tid.

Selve spørsmålene er ikke altfor kompliserte, men den største utfordringen vil være tidspresset. Vi hjelper deg med forberedelsene!

Hvilke områder vurderes ved hjelp av People Test Logic testen?

  • Beslutningshastighet
  • Presisering
  • Logisk oppfattelse
  • Logisk tenkning
  • Kompleks differensiering
  • Matematiske ferdigheter
  • Språklige ferdigheter
  • Læringsevner
  • Intelligenskvotient (IQ)

Disse temaene skal du testes i:

Logisk resonnering

Tester i logisk resonnering består vanligvis av abstrakte eller induktive resonneringsoppgaver. Disse testene måler din evne til å få med deg detaljer, evaluere informasjon og å ta avgjørelser.

La oss ta for oss et eksempel fra vår PrepPack™:

Øvelse på People Test Logic induktiv resonnering

Hvilket alternativ fullfører rekken? 

Øvelse i PTL induktiv resonnering alt 1
Øvelse i PTL induktiv resonnering alt 2
Øvelse i PTL induktiv resonnering alt 3
Øvelse i PTL induktiv resonnering alt 4
Øvelse i PTL induktiv resonnering alt 5
Riktig!
Feil

De små svarte figurene fungerer som en kode som endrer enten de ytre eller indre figurene. Den svarte figuren til høyre i hver rute viser figuren fra det forrige bildet som har blitt erstattet i det nåværende bildet, mens den svarte figuren presenterer den nye figuren som erstatter den.

PTL øvelse forklaring

Den svarte sekskanten i det høyre hjørnet i den sjette ruten forteller oss at det skal være en sekskant i ruten som mangler, enten som den indre eller ytre figuren. Den svarte ellipsen i det venstre hjørnet i den sjette ruten forteller oss at figuren som erstatter sekskanten er faktisk en ellipse.

Forklaring logisk PTL

Dermed kan vi konkludere med at den ytre ellipsen i den sjette ruten erstatter en ytre sekskant. I tillegg ser vi at figuren som ikke endret seg fra rute fem til rute seks er den indre diamanten. Dermed må det befinne seg en indre diamant i rute fem og en sekskant som den ytre figuren. Det er kun alternativ 3 som tilbyr denne kombinasjonen.

En raskere måte å løse oppgaven på er å bruke elimineringsprosessen:

Etter å ha forstått hvilket mønster figurene følger, kan du konkludere med at fra rute til rute vil en figur endre seg, mens en annen forblir den samme. Derfor bør det i rute fem befinne seg en trekant som indre figur eller en sekskant som ytre figur, basert på rute fire. Slik kan vi eliminere alternativene 1, 2 og 5. I rute fem skal det også være en diamant som indre figur eller en ellipse som ytre figur, basert på rute seks. Dette betyr at alternativ 4 ikke er relevant og dermed vil du sitte igjen med alternativ 3 som svar.

 Eksempelet ovenfor viser hvilke spørsmål du kan forvente å få på testen. Merk at spørsmålene vil inneholde ulike symboler, figurer og mønstre. Ved å øve deg litt, vil du være bedre forberedt til å ta den ekte testen.


 Numerisk resonnering

Denne delen evaluerer din evne til å håndtere tall og data på en rask og presis måte. Selv om utregningene er relativt enkle, vil du allikevel måtte vite hvordan du kan tolke informasjon som finnes i grafer, tabeller, tallrekker og tekster. 

Du kan ikke bruke kalkulator!

Prøv deg på et eksempel på en tallrekke fra vår PrepPack™:

Hvilket resultat har lavest verdi?

 

4,15*3/5
2,18*5/3
(5/6)÷(12/19)
2,65*0,4
(3/4)÷(1/3)
Riktig!
Feil

4,15 * 3/5 = 2,49

2,18 * 5/3 = 3,63

(5/6) ÷ (12/9) = 0,62

2,65 x 0,4 = 1,06

(3/4) ÷ (1/3) = 2,25

 

I tillegg til tallrekker vil du få ordproblemer som ligner følgende eksempel:

 

John deposited 4523$ into his account. Before that, he had 444$ in his bank account. If he withdraws 3868$ from his account, how much money will John have in his bank account?

1099
-50,5
3700
4865
Riktig!
Feil

4523+444-3686=1099

 Når du løser slike oppgaver, gjelder det å holde seg fokusert. Du må kunne vise at du har lett for å håndtere tall og å utføre utregninger på raskt vis.


 Verbal resonnering

Denne delen hjelper arbeidsgiver å vurdere kandidatens evne til å tenke og å løse problemer, samt hvor godt du kan forstå og hente ut informasjon fra en ukjent tekst.

I tillegg vil du bli testet i deduktiv resonnering - med andre ord, du vil bli gitt et par premisser og en konklusjon. Din jobb er å vurdere om konklusjonen er riktig.

Prøv deg på dette eksempelet for å få et lite innblikk i hvordan testen ser ut:

Statement

Most of the world’s population loves ice cream.

Italians are part of the world’s population.

Conclusion

Most Italians love ice cream.

Velg riktig svar:

True
False
Cannot be answered
Riktig!
Feil

Even though you could assume that the conclusion is true, there is no way to know that for sure. It’s not stated that most people in every country love ice cream, only that most of the world’s population does. It’s still possible that most Italians do not love ice cream.  Therefore, it cannot be answered.

Et annet eksempel er analogier:

Her skal du finne forholdet mellom to ord og deretter velge alternativet som har det samme forholdet.

La oss se på et eksempel:

Word : suffix ::

 Hvilke ord følger samme logikk som eksempelet over?

house : bedroom
poem : chorus
meal : dessert
table : column
Riktig!
Feil

The correct answer is: meal : dessert.

suffix is the ending of a word as a dessert is the ending of a meal.

 


Hvordan bli forberedt til PTL?

For å ha den beste sjansen til å lykkes med testen og få gode resultater i så mange områder som mulig, anbefaler vi deg å benytte deg av de øvelsestestene vil tilbyr i vår PTL PrepPack™.

Du vil finne både fullstendige simuleringstester som inneholder en blanding av alle temaene, samt egne øvelsestester innenfor hvert tema.

People Test Logic PrepPack™ er designet for å gi deg de forberedelsene du trenger før du skal ta den ekte testen!

Testleverandørene og andre varemerker som er nevnt på denne siden, eies av deres respektive varemerkeeiere. Ingen av varemerkeeierne er tilknyttet JobTestPrep eller dette nettstedet. JobTestPrep tilbyr forberedelsesmateriale for arbeidspsykologiske tester.