Sporveien - bli fører for t-bane og trikk

Sporveiens rekrutteringsprosess for de som ønsker å bli trikkefører eller t-banefører innebærer at du skal gjennom flere evnetester:

 • Konsentrasjonsevne - e3+: her vil din konsentrasjonsevne bli vurdert, samt din evne til å være oppmerksom på detaljer.
 • Reaksjonsevne - rt: denne testen evaluerer din evne til å reagere raskt og krever at du er veldig fokusert.
 • Norskkunnskaper - lt-no: en annen test som Sporveien benytter er lt-no, som evaluerer dine norskkunnskaper.
 • Personlighetstest: for å avgjøre om yrket vil passe deg og om du passer inn i bedriften, vil du bli bedt om å ta en personlighetstest.
 • Simultankapasitet - mt drv: det er også viktig at du som trikkefører eller t-banefører kan multitaske og dette vil bli evaluert ved hjelp av denne testen. Foreløpig tilbys ikke øvelsestesten hos JobTestPrep!
Sporveien PrepPack™
 • Reaksjonsevne - (rt)
 • Konsentrasjonsevne - (e3+)
 • Norskkunnskaper - (lt-no)
 • Generisk personlighetstest på norsk

Testene er mobilvennlige og tilgjengelige døgnet rundt!

Pris
Hei! Jeg er her for å hjelpe deg med å bestå din rekrutteringstest. Ta gjerne kontakt for veiledning eller spørsmål vedrørende testen.

Hvilke evnetester krever Sporveien at du tar?

Hos Sporveien vil du måtte gjennomføre flere evnetester og personlighetstester administrert av leverandøren Aon's Assessment Solutions. Grunnen til dette er at selskapet får inn et stort volum av søknader og dermed må de sile ut kandidater som ikke er relevante for stillingene.

Derfor er det viktig at du viser frem dine sterke sider og går videre i prosessen. Ved å øve deg på evnetestene vil du ha en fordel i at du er bedre forberedt og ikke vil bli overrasket av ukjente tester med kort tidsbegrensning.

Slik består du rekrutteringstestene til Sporveien

Konsentrasjonsevne (scales e3+)

Tidsbegrensning: 2 minutter

Antall spørsmål: Så mange du klarer å besvare

Her evalueres din reaksjons- og konsentrasjonsevne. Dette er din sjanse til å vise at er rask til å svare og får med deg detaljer.

I testen vil du bli vist et symbol, enten i form av 6, 9 eller E. Ved siden av symbolet vil du se mellom 2-4 stjerner. Din oppgave er å sortere alle symbolene i to kategorier: "correct" og "incorrect". Symbolene som hører til "correct", er E med tre stjerner ved siden av. Dersom du ser dette, skal du klikke på "correct". Alle andre symboler som ikke er en E med tre stjerner skal sorteres som "incorrect".

Slik blir du klar til testen

 • Ta øvelsestesten en første gang for å bli kjent med formatet og konseptet.
 • Gå over fasiten og se hvor mange riktige og gale svar du fikk. Noter deg hvor mange spørsmål du fikk besvart.
 • Ta testen på nytt og sammenlign svarene dine med den første runden. Fikk du svart på flere spørsmål?
 • Øv deg igjen så mange ganger du trenger for å trene konsentrasjonsevnen din.

Reaksjonsevne - scales rt

Tidsbegrensing: 3 minutter

Antall spørsmål: så mange du klarer å besvare

Denne testen evaluerer din evne til å reagere raskt. Testen er lett, men du må være kjapp og holde deg fokusert.

Du vil bli vist to symboler side ved side. Inniblant vil du se to identiske symboler. Når disse oppstår, må du trykke på mellomromtasten så raskt så mulig. Hvis symbolene ikke er identiske, trenger du ikke å gjøre noe. 

Her vil det være tre fokusområder:

 • Hvor rask du er til å reagere når to like symboler oppstår. Reaksjonstiden måles i millisekunder.
 • Reaksjon på feil stimuli - med andre ord, om du har trykket på mellomromtasten når to ulike symboler oppstår.
 • Ingen reaksjon - dersom to identiske symboler vises og du ikke har reagert i det hele tatt.

Se eksempelet fra vår PrepPack™:

Reaksjonstid

Slik oppnår du best resultat av øvingen

 1. Ta øvelsestesten en første gang for å bli kjent med formatet og konseptet.
 2. Gå over fasiten og se hvor mange riktige og gale svar du fikk. Reagerte du på alle de identiske symbolene som ble vist? Har du reagert på feil symboler?
 3. Prøv igjen og se om du klarte å få flere riktige svar i den andre runden. 
 4. Du kan øve så mange ganger du vil til du blir vant med formatet og du får trent opp reaksjonsevnen.

Språkkunnskaper norsk (scales lt-no)

Tidsbegrensning: 10 minutter

Antall spørsmål: Så mange du klarer å besvare

Her vil dine ferdigheter i norsk testes på tre ulike måter: språkbeherskning, ordforråd og staving

Språkbeherskning (4 minutter)

Du vil få oppgitt en setning som mangler et ord. Under setningen vil du se flere svaralternativer. Din oppgave er å vite hvilket ord som best fullfører setningen.

Det var tydelig ut fra det _____ blikket hans at tankene til Jens vandret og at han ikke fulgte med på samtalen.

Feil

Feil

Riktig

Feil

Vis forklaring

Riktig svar er: fraværende.

Siden setningen påstår at tankene til Jens vandret og at han ikke fulgte med på samtalen, betyr det at blikket hans må ha vært fraværende. Tankene befant seg et annet sted.

Ordforråd (4 minutter)

Du vil bli vist en definisjon og skal velge ordet som best passer definisjonen.

Kompromiss; enighet

Feil

Riktig

Feil

Feil

Vis forklaring

Riktig svar er: forlik.

Rettskriving (2 minutter)

Her skal du rett og slett velge ordet som skrives på riktig vis. Du vil bli gitt to ord: det ene staves riktig, mens det andre staves feil.

Velg ordet som staves riktig

Feil

Riktig

Vis forklaring

Riktig svar er: innledende.

Blant svaralternativene vil du bli gitt et spørsmålstegn - "?". Dersom du ikke vet svaret, kan du velge dette alternativet. Det påvirker ikke poengsummen din. Fordelen er å ikke kaste bort tid på et spørsmål du er usikker på og heller komme

Slik oppnår du best resultat av øvingen

 1. Ta en test i hvert tema, språkbeherskning, ordforråd og staving, for å se hvor du står. 
 2. Gå gjennom fasiten for å lære av dine feil.
 3. Ta testene igjen for å se hvor mye du har forbedret deg.

Simultankapasitet (scales mt) - tilbys ikke i PrepPack™

Tidsbegrensning: 5 minutter

Denne testen er foreløpig under utvikling og tilbys dessverre enda ikke som del av PrepPack™, men her kan du få et lite innblikk i hvordan øvelsestesten vil se ut:

Slik vil testen se ut

Simultankapasitet

Her har du tre elementer som du må følge med på:

 • Til venstre vil du se en rekke symboler der det alltid vil være en trekant som peker enten til venstre eller til høyre. I dette tilfellet peker den til høyre. Da skal du trykke på høyrepilen nederst på skjermen. På midten ser du også en søyle der tiden renner nedover (lik som i et timeglass).
 • Øverst til høyre ser du en likning og du må avgjøre om denne er riktig eller feil.
 • Nederst til høyre ser du en rekke tall. Her skal du svare om det samme tallet oppstår mer enn en gang. I eksempelet ser vi at tallet 3 oppstår to ganger.

Når du har gjort ferdig en oppgave, vil den erstattes av en ny oppgave. Det er viktig at du ikke svarer på kun en type oppgave, men at du heller går fra fra oppgave til oppgave. Det vil vise arbeidsgiver at du klarer å gjøre flere ting samtidig og har evnen til å tilpasse deg ulike typer spørsmål på kort tid.

Personlighetstest (shapes basic)

Tidsbegrensning: 10-15 minutter

Antall spørsmål: så mange du klarer å besvare

Målet med testen er å vurdere om du vil passe inn i et yrke som t-banefører eller trikkefører i Sporveien. Yrket krever at du tar viktige avgjørelser som påvirker sikkerhet, samt at du takler stress. I tillegg vil du som fører måtte trives i eget selskap, da du vil tilbringe mye tid alene. 

Personlighetstesten shapes (basic) vil se slik ut:

En sosial arbeidsplass er viktig for meg

O | O | O | O | O | O

Jeg søker ofte etter spenning

O | O | O | O | O | O

Jeg foretrekker å jobbe alene

O | O | O | O | O | O

Du vil få tre spørsmål og har seks poeng som du må fordele mellom spørsmålene. Påstanden du er mest enig med skal du tildele flest poeng. Påstanden du kjenner deg igjen i minst skal tildeles færrest poeng.

OBS! Merk at Sporveien PrepPack™ ikke inneholder en øvelsestest som står i stil med formatet til shapes (basic). Vår øvelsestest er generisk, men inneholder over 200 spørsmål. Fordelen med å øve er at du blir eksponert for en stor rekke spørsmål du kan få på den ekte testen.

Formatet i vår øvelsestest vil være annerledes. Påstandene vil vises én om gangen og du må rangere hvorvidt du er enig eller ikke med påstanden.

Hvorfor er det viktig å øve til en personlighetstest?

Sporveien ser etter visse kvaliteter og egenskaper hos kandidatene. Ved bruk av personlighetstesten vil de kunne skape en profil av deg som arbeider basert på dine svar. Profilen bygges automatisk etter at du har levert inn testen. Dersom profilen passer kravene til arbeidsgiver, vil den bli evaluert av rekrutteringsansvarlig.

Hvis du vil sørge for at din personlighetsprofil oppfyller kravene til Sporveien, vil det være lurt å være forberedt. Du skal selvsagt svare oppriktig og ærlig på testen - dette er svært viktig. Vår PrepPack™ vil veilede deg i riktig retning og hjelpe deg med å forstå hva som forventes av deg som kandidat til aspirantkurset. Slik vil du også unngå å gå i visse "feller" som ofte finnes i personlighetstester og vil vite hvilken tilnærming du bør ha når du besvarer en personlighetstest.

Verdt å vite om opptaket til aspirantkurset i Sporveien

 • Etter å ha sendt inn din søknad og CV, vil du bli tilsendt evnetestene som skal evaluere om du er en relevant kandidat.
 • Kurset for t-baneførere har oppstart våren 2023 i april. Søknadsprosessen begynner omtrent 2 måneder før kursoppstart.
 • Du må være 20 år før du begynner som trikkeføreraspirant, mens som t-baneføreraspirant må du være 21 år gammel.
 • Har du bestått evnetestene og personlighetstesten, vil du gå gjennom et videointervju.