Sporveien - bli trikkefører ved hjelp av JobTestPrep - JobTestPrep

Hvilke evnetester krever Sporveien at du tar?

Hos Sporveien vil du måtte gjennomføre flere evnetester og personlighetstester administrert av leverandøren Aon's Assessment Solutions. Grunnen til dette er at selskapet får inn et stort volum av søknader og dermed må de sile ut kandidater som ikke er relevante for stillingene.

Derfor er det viktig at du viser frem dine sterke sider og går videre i prosessen. Ved å øve deg på evnetestene vil du ha en fordel i at du er bedre forberedt og ikke vil bli overrasket av ukjente tester med kort tidsbegrensning.

Slik består du rekrutteringstestene til Sporveien

Konsentrasjonsevne (scales e3+)

 Tidsbegrensning: 2 minutter

 Antall spørsmål: Så mange du klarer å besvare

Her evalueres din reaksjons- og konsentrasjonsevne. Dette er din sjanse til å vise at er rask til å svare og får med deg detaljer.

I testen vil du bli vist et symbol, enten i form av 6, 9 eller E. Ved siden av symbolet vil du se mellom 2-4 stjerner.

Din oppgave er å sortere alle symbolene i to kategorier: "correct" og "incorrect". 

Symbolene som hører til "correct", er E med tre stjerner ved siden av. Dersom du ser dette, skal du klikke på "correct".

Alle andre symboler som ikke er en E med tre stjerner skal sorteres som "incorrect".

 Første gang du møter på en slik test vil du lett bli distrahert og være ukjent med formatet på testen. Dette fører til at du bruker for lang tid på å svare og at du besvarer unøyaktig. Øvelse vil trene din reaksjonsevne og gjøre deg kjent med symbolene. 

 Eksempelet er tatt fra vår Sporveien PrepPack™. Du har kun 2 minutter på å svare på så mange spørsmål du kan!

Kilde: Jobtestprep.no Eksempelet er tatt fra en av våre øvelsestester i konsentrasjonsevne.

 Slik blir du klar til testen

 • Ta øvelsestesten en første gang for å bli kjent med formatet og konseptet.
 • Gå over fasiten og se hvor mange riktige og gale svar du fikk. Noter deg hvor mange spørsmål du fikk besvart.
 • Ta testen på nytt og sammenlign svarene dine med den første runden. Fikk du svart på flere spørsmål?
 • Øv deg igjen så mange ganger du trenger for å trene konsentrasjonsevnen din.

 

Reaksjonsevne - scales rt

 Tidsbegrensing: 3 minutter

 Antall spørsmål: så mange du klarer å besvare

Denne testen evaluerer din evne til å reagere raskt. Testen er lett, men du må være kjapp og holde deg fokusert.

Du vil bli vist to symboler side ved side. Inniblant vil du se to identiske symboler. Når disse oppstår, må du trykke på mellomromtasten så raskt så mulig. Hvis symbolene ikke er identiske, trenger du ikke å gjøre noe. 

Her vil det være tre fokusområder:

 • Hvor rask du er til å reagere når to like symboler oppstår. Reaksjonstiden måles i millisekunder.
 • Reaksjon på feil stimuli - med andre ord, om du har trykket på mellomromtasten når to ulike symboler oppstår.
 • Ingen reaksjon - dersom to identiske symboler vises og du ikke har reagert i det hele tatt.

Se eksempelet fra vår PrepPack™:

Eksempel på reaksjonstid test

Kilde: Jobtestprep.no Eksempelet er tatt fra en av våre øvelsestester i reaksjonsevne.

 

Slik oppnår du best resultat av øvingen

 1. Ta øvelsestesten en første gang for å bli kjent med formatet og konseptet.
 2. Gå over fasiten og se hvor mange riktige og gale svar du fikk. Reagerte du på alle de identiske symbolene som ble vist? Har du reagert på feil symboler?
 3. Prøv igjen og se om du klarte å få flere riktige svar i den andre runden. 
 4. Du kan øve så mange ganger du vil til du blir vant med formatet og du får trent opp reaksjonsevnen.

 


Språkkunnskaper norsk (scales lt-no)

språkferdigheter engelsk tid Tidsbegrensning: 10 minutter

språkferdigheter engelsk spørsmål Antall spørsmål: Så mange du klarer å besvare

Her vil dine ferdigheter i norsk testes på tre ulike måter: språkbeherskning, ordforråd og staving

Språkbeherskning (4 minutter)

Du vil få oppgitt en setning som mangler et ord. Under setningen vil du se flere svaralternativer. Din oppgave er å vite hvilket ord som best fullfører setningen.

La oss se på et eksempel:

Det var tydelig ut fra det _____ blikket hans at tankene til Jens vandret og at han ikke fulgte med på samtalen.

forvirrede
triste
fraværende
forfjamsede
Riktig!
Feil

Riktig svar er: fraværende.

Siden setningen påstår at tankene til Jens vandret og at han ikke fulgte med på samtalen, betyr det at blikket hans må ha vært fraværende. Tankene befant seg et annet sted.

Ordforråd (4 minutter)

Du vil bli vist en definisjon og skal velge ordet som best passer definisjonen.

Kompromiss; enighet

utestenging
forlik
klarering
unnlatelse
Riktig!
Feil

Riktig svar er: forlik.

 

Rettskriving (2 minutter)
Her skal du rett og slett velge ordet som skrives på riktig vis. Du vil bli gitt to ord: det ene staves riktig, mens det andre staves feil. 


Velg ordet som staves riktig

innledene
innledende
Riktig!
Feil

Riktig svar er: innledende.

 

språkferdigheter engelsk tips Blant svaralternativene vil du bli gitt et spørsmålstegn - "?". Dersom du ikke vet svaret, kan du velge dette alternativet. Det påvirker ikke poengsummen din. Fordelen er å ikke kaste bort tid på et spørsmål du er usikker på og heller komme deg videre til lettere spørsmål.

språkferdigheter engelsk forberedelser Slik oppnår du best resultat av øvingen

 1. Ta en test i hvert tema, språkbeherskning, ordforråd og staving, for å se hvor du står. 
 2. Gå gjennom fasiten for å lære av dine feil.
 3. Ta testene igjen for å se hvor mye du har forbedret deg. 

Simultankapasitet (scales mt) - tilbys ikke i PrepPack™

 Tidsbegrensning: 5 minutter

Denne testen er foreløpig under utvikling og tilbys dessverre enda ikke som del av PrepPack™, men her kan du få et lite innblikk i hvordan øvelsestesten vil se ut:

 

Slik vil testen se ut
Eksempel på multitasking øvelser

Her har du tre elementer som du må følge med på:

 • Til venstre vil du se en rekke symboler der det alltid vil være en trekant som peker enten til venstre eller til høyre. I dette tilfellet peker den til høyre. Da skal du trykke på høyrepilen nederst på skjermen. På midten ser du også en søyle der tiden renner nedover (lik som i et timeglass).
 • Øverst til høyre ser du en likning og du må avgjøre om denne er riktig eller feil.
 • Nederst til høyre ser du en rekke tall. Her skal du svare om det samme tallet oppstår mer enn en gang. I eksempelet ser vi at tallet 3 oppstår to ganger.

Når du har gjort ferdig en oppgave, vil den erstattes av en ny oppgave. Det er viktig at du ikke svarer på kun en type oppgave, men at du heller går fra fra oppgave til oppgave. Det vil vise arbeidsgiver at du klarer å gjøre flere ting samtidig og har evnen til å tilpasse deg ulike typer spørsmål på kort tid.

  

Personlighetstest (shapes basic)

  Tidsbegrensning: 10-15 minutter

 Antall spørsmål: så mange du klarer å besvare

Målet med testen er å vurdere om du vil passe inn i et yrke som t-banefører eller trikkefører i Sporveien. Yrket krever at du tar viktige avgjørelser som påvirker sikkerhet, samt at du takler stress. I tillegg vil du som fører måtte trives i eget selskap, da du vil tilbringe mye tid alene. 

Personlighetstesten shapes (basic) vil se slik ut:

En sosial arbeidsplass er viktig for meg

O | O | O | O | O | O

Jeg søker ofte etter spenning

O | O | O | O | O | O

Jeg foretrekker å jobbe alene

O | O | O | O | O | O

Du vil få tre spørsmål og har seks poeng som du må fordele mellom spørsmålene. Påstanden du er mest enig med skal du tildele flest poeng. Påstanden du kjenner deg igjen i minst skal tildeles færrest poeng.

OBS! Merk at Sporveien PrepPack™ ikke inneholder en øvelsestest som står i stil med formatet til shapes (basic). Vår øvelsestest er generisk, men inneholder over 200 spørsmål. Fordelen med å øve er at du blir eksponert for en stor rekke spørsmål du kan få på den ekte testen.

Formatet i vår øvelsestest vil være annerledes. Påstandene vil vises én om gangen og du må rangere hvorvidt du er enig eller ikke med påstanden.

Hvorfor er det viktig å øve til en personlighetstest?

Sporveien ser etter visse kvaliteter og egenskaper hos kandidatene. Ved bruk av personlighetstesten vil de kunne skape en profil av deg som arbeider basert på dine svar. Profilen bygges automatisk etter at du har levert inn testen. Dersom profilen passer kravene til arbeidsgiver, vil den bli evaluert av rekrutteringsansvarlig.

Hvis du vil sørge for at din personlighetsprofil oppfyller kravene til Sporveien, vil det være lurt å være forberedt. Du skal selvsagt svare oppriktig og ærlig på testen - dette er svært viktig. Vår PrepPack™ vil veilede deg i riktig retning og hjelpe deg med å forstå hva som forventes av deg som kandidat til aspirantkurset. Slik vil du også unngå å gå i visse "feller" som ofte finnes i personlighetstester og vil vite hvilken tilnærming du bør ha når du besvarer en personlighetstest.


Verdt å vite om opptaket til aspirantkurset i Sporveien

 • Etter å ha sendt inn din søknad og CV, vil du bli tilsendt evnetestene som skal evaluere om du er en relevant kandidat.
 • Kurset for t-baneførere har oppstart våren 2023 i april. Søknadsprosessen begynner omtrent 2 måneder før kursoppstart.
 • Du må være 20 år før du begynner som trikkeføreraspirant, mens som t-baneføreraspirant må du være 21 år gammel.
 • Har du bestått evnetestene og personlighetstesten, vil du gå gjennom et videointervju. 
Testleverandørene og andre varemerker som er nevnt på denne siden, eies av deres respektive varemerkeeiere. Ingen av varemerkeeierne er tilknyttet JobTestPrep eller dette nettstedet. JobTestPrep tilbyr forberedelsesmateriale for arbeidspsykologiske tester. Vi gjør oppmerksom på at noe av forberedelsesmaterialet er på engelsk.