Øv deg på PLI-testen og få drømmejobben - JobTestPrep

Hva er PI Cognitive Assessment?

PI Cognitive Assessment-testen består av 50 spørsmål som må besvares i løpet av 12 minutter. Det er tre ulike spørsmålstyper i denne testen, og de er fordelt jevnt utover. Testsystemet lar deg jobbe deg gjennom 10 sider, som hver inneholder 5 spørsmål. Disse spørsmålene er en blanding av fire ulike temaer.

Temaene

Det er fire temaer som dekkes av PI Cognitive Assessment testen, og de måler din kognitive egenskap på en rekke ulike læringsnivå:

  1. Læringsevne
  2. Evnen til å justere seg etter ulike situasjoner
  3. Problemløsnings-egenskaper
  4. Å forstå og handle ut ifra spesifikke instrukser

De følgende egenskapene og ferdighetene vurderes i løpet av PI LI-testen:

  1. Numerisk resonnering
  2. Verbal / logisk resonnering
  3. Rom-resonnering
  4. Abstrakt resonnering

Eksempel på spørsmålstyper i PI Cognitive Assessment

Visuell analogi

Denne delen av testen består av spørsmål som inneholder ulike former som har en form for sammenheng til hverandre. Du kan for eksempel bli vist et stort og et lite triangel, hvor sammenhengen er at det ene er stort og det andre er lite. Du blir så vist en annen form, og blir bedt om å matche denne blant fem alternativer. For eksempel:

PI øvelsestest

Tallrekker

Spørsmålene i denne delen av testen undersøker din evne til å nøyaktig komme frem til det neste tallet i rekken. Følgende er et eksempelspørsmål:

1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | ?

I eksempelet over blir du bedt om å finne det siste objektet i rekken. Du må velge det rette valget fra svaralternativene til høyre. Det er noen ulike numeriske rekker du kan komme over i denne testen. For å finne frem til tallet som mangler fra disse rekkene, er det flere ulike matematiske funksjoner du må benytte:

  • Addisjon og subtraksjon: Rekken enten øker eller minker. Dette kan skje i form av at hvert enkelt nummer i rekken får en fastsatt mengde lang til eller trukket fra, eller det kan være mer komplekst med flere addisjoner med ulike numre benyttes.
  • Multiplikasjon: Hvert nummer i rekken ganges med enten et bestemt nummer eller en variabel av det. For eksempel, hvert nummer ganges med det forrige tallet i rekken.

Hvem benytter PI Cognitive & Behavioral Assessment-testen?

Nedenfor er en tabell over de mest populære selskapene, organisasjonene og jobbstillingene som krever at kandidatene vellykket gjennomfører PI Cognitive & Behavioral Assessment testen.

Selskap

Stilling

IKEA Sjefsstillinger, analytikere, regnskapsførere
Nestle Ingeniører, sjefer, kontrollører, analytikere
Samsung Bedriftsleder
Scania Markedsføring, forskning

Forbered deg på PI Cognitive & Behavioral Assessment

Denne testen er skapt for å avgjøre om du har potensialet til å bli en ressurs for selskapet du søker jobb hos. Selskapet ønsker å forsikre seg at du har ferdighetene som trengs for jobben du søker på. Det er to hovedutfordringer i denne testen. Først og fremst er spørsmålene forvirrende for det utrente øyet, noe som kan få deg til å gjøre feil. For det andre inneholder testen mange spørsmål som må besvares på veldig kort tid, som gjør tidspresset meget stort.

JobTestPrep har skapt en omfattende forberedelsespakke til å hjelpe deg med å forberede deg på alle aspektene av PI Cognitive & Behavioral Assessment-testen. Denne PrepPack™ vår inneholder komplette, tidsbegrensede øvelsestester. Disse lar deg få en følelse av hvordan den faktiske prøven vil være, og dermed redusere angst. Øv på de ulike spørsmålstypene, forbedre ferdighetene dine og bli selvsikker med JobTestPreps hjelp.

Testleverandørene og andre varemerker som er nevnt på denne siden, eies av deres respektive varemerkeeiere. Ingen av varemerkeeierne er tilknyttet JobTestPrep eller dette nettstedet. JobTestPrep tilbyr forberedelsesmateriale for arbeidspsykologiske tester. Alt forberedelsesmateriale leveres på engelsk.