PI Cognitive & Behavioral Assessment - vi hjelper deg å mestre testen

Har du søkt på en stilling og blitt bedt på å utføre evnetesten levert av Predictive Index (PI)? Testen kan være utfordrende, da du skal svare på en rekke spørsmål innen kort tid. Fortvil allikevel ikke!

JobTestPrep har skapt en omfattende PrepPack™ til å hjelpe deg med alle aspekter av PI Cognitive & Behavioral Assessment.

Vi tilbyr også skreddersydde Predictive Index PrepPacks™ for Jysk og IKEA!

PI Cognitive & Behavioral Assessment PrepPack™

Forberedelser til PI Cognitive Assessment:

 • Diagnostikk-test
 • Øvelsestester for alle relevante tema
 • Simulerte tester i PI stil (inkludert to norske versjoner!)
 • Studieguider & Video Tutorials

Forberedelser til PI Behavioral Assessment:

 • Guide til PI's Behavioral Assessment
 • Øvelser: Factors recognition, Factors hierarchy, PI four golden rules
 • Ekstra Guide: The M Factor

Testene er mobilvennlige og tilgjengelige døgnet rundt!

Alle tester, studieguider og videoer er foreløpig på engelsk!

Pris

Innholdsfortegnelse

Hei! Jeg er her for å hjelpe deg med å bestå din rekrutteringstest. Ta gjerne kontakt for veiledning eller spørsmål vedrørende testen.

Hva er Predictive Index (PI) Cognitive Assessment?

PI Cognitive Assessment er en evnetest som består av 50 spørsmål som må besvares i løpet av 12 minutter. Det er tre ulike spørsmålstyper i denne testen, og de er fordelt jevnt utover.  Disse spørsmålene er en blanding av tre ulike temaer.

Dette består en PI test av:

 • Numerisk resonnering
 • Verbal / logisk resonnering
 • Abstrakt resonnering

I hvert tema vil du finne flere ulike typer oppgaver som du skal gjennom.

Temaene som dekkes av PI-testen måler dine kognitive evner på en rekke ulike læringsnivå. Her vil arbeidsgiver se hvordan du løser problemer, evnen din til å justere deg til ulike situasjoner, hvordan du forstår og handler utfra spesikke instrukser, samt hvor raskt du lærer noe nytt. 

Numerisk resonnering

Denne delen inneholder flere typer spørsmål der du må utføre ulike utregninger for å finne frem til riktig svar. 

La oss se på de ulike oppgavene du vil få:

 • Problemløsning

En slik oppgave vil bestå av et ordproblem og du må finne frem til riktig svar.

Se et eksempel fra vår PrepPack™:

A wood shack was built from 26 wood planks each 3.5 feet long. The price of wood planks is $1.5 per foot. What was the total price of wood used for the shack?

Velg riktig svar blant alternativene:

Feil

Feil

Feil

Riktig

Feil

Vis forklaring

In order to calculate the total cost of wood we need to multiply the amount of planks by their length and then by the price per foot of wood:

26*3.5*1.5= 136.5

The total price of wood is $136.5

 • Tallrekker

Spørsmålene i denne delen av testen evaluerer din evne til å komme frem til det neste tallet i rekken.

Ser du mønsteret i en rekke tall og forstår du logikken i eksempelet?

Hvilket alternativ fullfører tallrekken?

3 | 5 | 9 | 17 | 33 | ? 

Feil

Riktig

Feil

Feil

Vis forklaring

Tallrekken følger dette mønsteret: x*2-1.

Det betyr at det følgende sifferet i rekken først multipliseres med det forrige sifferet. Deretter subtraheres med 1.

Første siffer: 3*2-1=5
Andre siffer: 5*2-1=9
Tredje siffer: 9*2-1=17
Fjerde siffer: 17*2-1=33
Femte siffer: 33*2-1=65

En annen måte å se på logikken i tallrekken er at differansen mellom tallene dobles for hvert siffer:

Du har lov til å bruke kalkulator på den ekte testen.

Verbal / logisk resonnering

Denne delen fokuserer på verbale oppgaver som skal vurdere din evne til å tolke ny informasjon. Her finner vi også to ulike oppgaver:

 • Analogi

Disse oppgavene kalles ordassosiasjon eller analogi. Du vil bli gitt et ord og må enten finne alternativet som betyr det samme eller det motsatte. 

Assent is the opposite of...

Feil

Feil

Feil

Riktig

Vis forklaring

The correct answer is refusal.

Assent means 'compliance,' so the antonym is refusal. Agreement is a synonym. Climb and cooperation are not related.

Therefore, the correct answer is refusal.

 • Verbal resonnering

I denne typen oppgaver får du oppgitt en rekke påstander som følger en viss logikk. Deretter skal du avgjøre om konklusjonen er følger samme logikk. Her skal du svare kun utifra den informasjonen du blir gitt. 

Assumptions:
Most technicians work on the first floor.
All accountants work on the second floor.
No secretaries work on the third floor.

Conclusion:
Rose, a technician, works on the third floor.
If the assumptions are true, is the conclusion:

Riktig

Feil

Feil

Vis forklaring

The correct answer is Cannot be determined based on the information.

According to the first assumption, most technicians work on the first floor. This means that there is at least one technician who does not work on the first floor. Thus, Rose may or may not work on the third floor.

Therefore, the correct answer is Cannot be determined based on the information.

Abstrakt resonnering

Her vil du bli testet i hvordan du løser abstrakte oppgaver i form av ulike symboler og figurer. Du vil måtte finne forholdet mellom de ulike figurene og deretter avgjøre hvilket svaralternativ som passer inn i rekka. 

Noen oppgaver krever også at du må finne den figuren som ikke passer inn i rekka. 

Her er et eksempel på en oppgave du kan få:

Øvelse i abstrakt resonnering - PI

Hvilket alternativ har en felles faktor med bildet ovenfor?

Feil

Feil

Riktig

Feil

Vis forklaring

Alle alternativene er femkantede, utenom parallellogrammet, som kun har fire kanter. Dette er også den felles faktoren med figurene i oppgavene.

 Hvordan kan vår Predictive Index PrepPack™ gjøre deg forberedt til din rekrutteringstest?

 • Ved hjelp av øvelsestester i hvert tema, inkludert fullstendige PI Cognitive simuleringstester, vil du kunne forberede deg på de ulike oppgavene du vil støte på. Øv deg på oppgaver som ligner de du vil få på den ekte testen.
 • Resultatsrapporter som viser dine riktige og feilaktige svar, samt en fasit som forklarer svarene for hver oppgave, lar deg sammenligne dine resultater og se egen fremgang.
 • Vi tilbyr også flere guider og videoer innenfor numerisk resonnering for den som trenger en oppfriskning i matte! 

PI Behavioral Assessment - personlighetsvurdering

Tidsbegrensning: Ingen, men det tar omtrent 10-15 minutter å fullføre vurderingen

Predictive Index (PI) Behavioral Assessment er strukturert slik at du skal vurdere din egen personlighet. Du vil få utdelt to ulike skjemaer som inneholder en rekke personlighetstrekk. På disse skjemaene vil du bli bedt om å velge adjektiv i forhold til:

 • Hvordan andre forventer at du oppfører deg
 • Hvordan du beskriver deg selv

Dine svar vil bli analysert basert på følgende faktorer:

 • Dominans: 
 • Ekstraversjon: 
 • Tålmodighet:
 • Formalitet:

På denne måten vil arbeidsgiver få et innblikk i hvordan du ser deg selv og at du har et realistisk synspunkt på hva som forventes av deg i arbeidslivet.

Her anbefales det å ta med stillingsbeskrivelsen i betraktning og fokusere på personlighetstrekkene arbeidsgiver ser etter. 

 Slik hjelper vår PrepPack™ deg:

 • Vår guide forklarer steg-for-steg hvordan vurderingen fungerer og teorien som ligger bak
 • Se eksempler og les tips om hvordan du skal svare på smart vis
 • Benytt deg av våre øvelsestester for å forstå hvilken strategi du bør benytte deg av

Hvem benytter PI Cognitive & Behavioral Assessment-testene?

Nedenfor er en oversikt over de mest populære selskapene, organisasjonene og jobbstillingene som krever at kandidatene vellykket gjennomfører PI Cognitive & Behavioral Assessment testen.

Selskap

Stilling

IKEA Sjefsstillinger, analytikere, regnskapsførere
Jysk Butikksjef, daglig leder, logistikk, butikkmedarbeidere
Nestle Ingeniører, sjefer, kontrollører, analytikere
Samsung Bedriftsleder
Scania Markedsføring, forskning