Forbered deg på alle numeriske resonneringstester

Har du blitt bedt om å ta en numerisk resonneringstest i forbindelse med et jobbintervju? Mange er bekymret for det som venter dem og om de i det hele tatt vil bestå testen. Testtypen varierer fra leverandør til leverandør, men som oftest er hovedutfordringen at du har kort tid på deg til å løse kompliserte oppgaver. Dette betyr allikevel ikke at du trenger å frykte en numerisk resonneringstest.

Vet du hvilken test du skal ta? Vi tilbyr øving i numerisk resonnering tilpasset følgende leverandører:

Aon's Assessment Solutions (cut-e) | SHL tester | Cubiks Logiks

Numerisk resonnering PrepPack™
Pris
Døgnåpen kundeservice

Døgnåpen
kundeservice

Pengene-tilbake garanti

Pengene-tilbake
garanti

Sikker betaling

Sikker
betaling

Hva er en numerisk resonneringstest?

Numeriske resonneringstester er den generiske betegnelsen på nummer-baserte evalueringer som strekker seg fra grunnleggende matematikk- eller aritmetikk-tester, til avanserte numeriske kritisk resonnerings-evalueringer.

Variasjonen av tester samsvarer med de ulike jobbnivåene disse evalueringene benyttes til, inkludert høytrangerende senior-lederstillinger eller andre lederstillinger, administrative stillinger og salgsroller.

Numeriske tester er den vanligste evnetesten søkere møter på ansettelsesvurderings-sentre under rekrutteringsprosessen. Testtakere vurderes basert på deres egenskap til å forstå og ta avgjørelser basert på numerisk data.

Testleverandører i Norge

Hvilket evalueringsselskap som står bak testen din sier mye om hva du kan vente deg. Hvert selskap har et eget test-format, spørsmål-stil, tidsfrist og vanskelighetsgrad. Selv om det er likheter mellom mange av konseptene som benyttes i testene, varierer selskapenes tester i form av spørsmål-stil, testformat og tidsramme. 

Disse er de meste kjente leverandørene i verden og Norge.

 • SHL
 • Cubiks – Høyere stillinger og bedriftstøtte
 • Talent Q – Aspekter og elementer
 • cut-e/Aon – Numeriske ferdigheter og tallforståelse
 • ACE Master - Kognitive ferdigheter og evner 

Hvilke egenskaper måler disse testene?

Numeriske resonneringstester er sammensatt for å vurdere en rekke ferdigheter og kunnskap som trengs for omtrent alle jobber. Grunnleggende matte- eller beregningsferdigheter som blant annet de fire grunnleggende matematiske metodene (addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og divisjon), prosent og forholds-beregning, er noe en har bruk for daglig.

Essensen er å kunne forstå og analysere grafer og annen numerisk data. Dersom du søker jobb i finans- elle banksektoren, er det nødvendig med finansielle resonneringsferdigheter. Som en del av ansettelsesprosessen til tekniske jobber, er det ofte ønsket at søkere jobber raskt og konsentrert når de regner ut numerisk data. Kritisk resonnering er nødvendig for mange høyere stillinger, mens estimeringsferdigheter også er viktig i mange stillinger.

Øv deg på numeriske resonneringstester

Utfordringen for mange når det kommer til å forberede seg til tester, er ikke å finne gode øvelsesspørsmål, men å finne de som kommer med svar og forklaringer. Uten å vite om løsningene dine er rett eller feil, kan du ikke oppnå øvelses- og vurderingsferdighetene du trenger for å overkomme disse ofte utfordrende evalueringene. JobTestPreps numeriske resonnerings-preparasjonspakke gir deg komplette øvelsestester, så vel som svarforklaringer, studieguider og videoopplæring, slik at du kan forstå dine kommende evalueringer på alle måter.

Typer numeriske tester

Noe av det vanskeligste i forberedelses-prosessen er å finne den rette øvelsen for deg. Som nevnt tidligere er tester som kommer med svar til stor hjelp, men disse spørsmålene bør passe med den typen test du skal ta. Nedenfor finner du en liste over de ulike numeriske testene det er sannsynlig at du vil komme over, sammen med ulike spørsmålstyper vanlige i disse evalueringene.

Ved å forstå hva som er hensikten med hvert spørsmål (om det er for å teste dine ferdigheter i å behandle numerisk data, eller i å ta raske vurderinger), kan du ikke bare forberede deg selv på testen, men på jobben også. Når du har mottatt en invitasjon til å gjennomføre en numerisk test som en del av en jobbevaluering, er ditt neste og viktigste steg å finne ut hvilken type test du skal ta, og viktigst av alt, hvordan du kan forberede deg.

Grunnleggende tallforståelse

Grunnleggende tallforståelse-tester, også kjent som numerisk leseferdighet eller grunnleggende matte-tester, handler om grunnleggende matte. Det er viktig i mange jobber å ha et godt grep om hvordan man benytter de fire grunnleggende operasjonene, brøkregning, desimaler, avrunding av tall, gjennomsnitt og grunnleggende geometri. Faktisk tester selskaper ofte kandidatene sine for å sørge for at de innehar disse grunnleggende ferdighetene. Spørsmålene er ofte enkle og må løses innen gitte tidsrammer.

Numerisk resonnering

Betegnelsen «numerisk resonnering» er ganske bred, men den viser generelt til tester hvor mer enn grunnleggende matematikk er involvert. Det er fire hovedtemaer dekket i disse testene:

Ordoppgaver

I ordoppgaver gis all informasjon du trenger for å besvare spørsmålet verbalt, uten bruk av visuelle hjelpemidler som grafer eller diagrammer. Spørsmålet er vanligvis en del av en kort paragraf som danner en situasjon, som for eksempel «Siri og Lars går til markedet med 200 kr hver». Du blir så gitt relevant informasjon som bygger opp til spørsmålet du må besvare.

For eksempel «Siri kjøper fire eplekurver til 25 kr hver. Lars kjøper et brød for to ganger så mye som hva en av eplekurvene til Siri koster. Hvor mye brukte de tilsammen?» Det første du må gjøre er å finne ut hva du blir spurt om, og så må du finne tallene du trenger å bruke. Dette er ikke bare å legge sammen eller trekke fra tall, det krever også logisk forståelse av ordene foran deg.

Tallrekker

Spørsmål om tallrekker eller numeriske oppgaver ser ofte mer komplekse ut enn hva de faktisk er. Hvert spørsmål presenterer en ufullstendig rekke eller serie av nummer, hvor du må enten finne de manglende tallene, eller de neste tallene i rekken. Tallene i rekken skaper en numerisk serie som følger en logisk eller numerisk regel. Din oppgave er å finne regelen som kobler tallene i rekken sammen.

Numeriske resonneringsdiagrammer: Graf- og tabellspørsmål

Diagrammer i numeriske resonneringsspørsmål benyttes til å presentere data for spørsmålet enkelt, og er et visuelt hjelpemiddel for å forstå dataen det er snakk om. Det finnes to typer diagrammer som benyttes i numeriske tester: grafer og tabeller.

En graf viser forholdet mellom antall ting eller variabler, som måles langs et par akser i rette vinkler. Tabeller derimot, viser et sett fakta og figurer i henhold til et system ment for å inneholde mye informasjon på liten plass.

Tilstrekkelighet

Dette er vanskelige spørsmålstyper ofte sett i GMAT og Rust Advances Numerical Reasoning Appraisal (RANRA). Før du får se spørsmålet, er det to påstander, hver av dem gir et spesifikt sett data. Din oppgave er å avgjøre hvor tilstrekkelige disse påstandene er til å hjelpe deg med å besvare spørsmålet: Trenger du informasjon fra begge påstandene?

Eller holder det med en av dem? For hver spørsmålstype kan du møte en rekke matematiske konsepter som de fire funksjonene, forhold, prosent, statistikk, desimaler og fraksjoner. Det er usannsynlig at du vil komme over en test som kun fokuserer på ett konsept. I stedet vil mange konsepter være nødvendige for å besvare spørsmålene.

Avansert numerisk resonnering og numerisk kritisk resonnering-tester

Avanserte numeriske resonneringstester benyttes når avansert matte, analyse og datatolkings-ferdigheter er nødvendig for jobben. Disse testene har lignende mattekonsepter som de numeriske spørsmålene vist over, og anses rett og slett som vanskeligere ettersom de inkluderer numeriske diagrammer som skal leses, og flere kalkuleringer som må utføres.

Det kan også være at du trenger å benytte informasjon utover spørsmålet, som formler som kanskje, eller kanskje ikke, gis i testen. Numerisk kritisk resonnering-tester er en type avansert numerisk test, men disse testene er vanskelige å karakterisere, da hvert evalueringsselskap har egne standarder. En ting disse testene har til felles, er at de er meget nøyaktige, og det trengs presise kalkulasjoner for å løse matteoppgavene.

Valuta- og enhetskonverteringstester

Alle typer konverteringstester fungerer ut ifra samme konsept: Ved hjelp av en formel til å konvertere en mengde til en annen i spesifikke enheter. Den vanligste typen konverteringstester er valutakonvertering og enhetskonvertering. Disse benyttes i egenskaps-evalueringer for mange ulike jobber. Merk at du kan komme over en prøve hvor alle spørsmålene omhandler konvertering, eller du kan møte på konverterings-spørsmål som en del av en større numerisk resonneringstest.

Tester uten kalkulator

Noen numeriske tester tillater ikke bruk av kalkulator, da de er en evaluering av din mentale matematiske evne. Selv om det er vanlig at det er en tidsfrist på egenskapstester, er ikke-kalkulator tester spesielt raske. Spørsmålene i disse testene kan bestå av konsepter i de vanlige numeriske resonneringstestene vist over. Men tallene du blir bedt om å jobbe med er enklere å kalkulere.

Numeriske tester på kandidatens erfaringsnivå

Jobbnivået du søker på avgjør ofte hvilket nivå av numeriske tester du må ta. Ikke bare er vanskelighetsnivået ulikt mellom testene, men du vil også kanskje se at temaene og innholdet i spørsmålene endres, og fokuserer på enklere eller vanskeligere konsepter.

Numeriske tester kan skreddersys til spesifikke jobbnivåer, og inneholder spørsmål på nivået av kunnskap som trengs for stillingen du søker på. Dess høyere jobbnivå, jo mer komplekse er spørsmålene, den numeriske dataen og utregningene som trengs for å komme frem til det rette svaret. Utforsk våre PrepPacks™ for å finne nivået du trenger å forberede deg på.

Numeriske tester i operasjon og bedriftsstøtte

Dette nivået av numeriske tester er laget for generelle ansatte, operative og bedriftsstøtte-roller, hovedsakelig roller som ikke krever mye tidligere erfaring eller opplæring. Testen er ofte rettet mot stillingen, så tester for salgsroller inneholder spørsmål rundt veksling eller utregning av nye priser basert på rabatter.

Merk at tabellene og grafene som er inkludert i disse testene er ganske enkle, og krever ikke ytterligere analyse. Men noe grunnleggende kunnskap i aritmetikk er nødvendig for å besvare spørsmålene.

Høyere stillinger og mellomleder-tester

Numeriske tester for høyere stillinger og søkere på mellomlederstillinger anses som tester av medium vanskelighetsgrad, da de krever mer analyse og beregning enn tester for generelle ansatte, men uten kompleksiteten i tester for senior-ledere. Numeriske tester er vanligst i bruk på dette nivået, da det er her det er høyest konkurranse på stillinger for ledende selskaper.

Toppledelsetester

Søkere på stillinger i toppledelse kan forvente vanskeligere numeriske tester, ofte lignende avanserte tester. Disse evalueringene inneholder mer informasjon, slik som tabeller eller grafer, kalkuleringer, statistikker eller annen numerisk data. Informasjonen er ofte mer kompleks også, som øker både kvaliteten og mengden på dataen. Husk at du som toppleder styrer mange ansatte og prosjekter på en gang, så det er nødvendig for jobben at du er i stand til å ha oversikt over mye informasjon.

Numeriske tester ut ifra stillingstype

Numeriske tester kan også variere avhengig av stillingen eller feltet de er ment for. På denne måten kan arbeidsgivere se om søkere har den spesifikke numeriske kunnskapen nødvendig for jobben. For eksempel kreves det av mange helsearbeidere, som sykepleiere, ambulansepersonell, jordmødre og helseassistenter, at de har god kunnskap om hvordan man beregner og administrerer riktige mengder av ulike medikamenter. Dermed benyttes en medisinberegnings-test til å vurdere hvor raskt og nøyaktig kandidatene kan gjøre disse beregningene.

Numeriske tester for bank og investering

Ledende bank- og investeringsselskaper over hele verden benytter numeriske resonneringstester for å sile ut kandidater og det tidlige stadiet i rekrutteringsprosessen. Dette er et naturlig valg for denne typen selskaper, da egenskapene som kommer frem i en numerisk resonneringstest indikerer deler av ferdighetene påkrevd for grunnleggende, høyere og leder-stillinger.

Kandidater møter sannsynligvis på to numeriske tester i løpet av ansettelsesprosessen. Den ene tas hjemmefra, og den andre på stedet hos evalueringssenteret. Numeriske tester for banker presenterer statistikkdata i form av grafer og / eller diagrammer som kan knyttes til bransjen. På bakgrunn av denne dataen må det gjøres kalkuleringer og kritisk resonnering.

Temaer inkluderer grunnleggende finansielle konsepter og bruk av enkle matematiske funksjoner (prosent, forhold, aritmetikk, grunnleggende algebra). Testen tillater vanligvis bruk av kalkulator, og det er rundt 15-30 spørsmål som må fullføres innen 15-35 minutter. JobTestPreps testutviklere redigerer og tilføyer elementer konstant til databasen for å sørge for at våre øvelsestester reflekterer oppdaterte trender i numeriske tester for bank- og investering. Dette lar kandidater forbedre sin prestasjon og øke selvsikkerheten.

Forbered deg på numeriske resonneringstester

Prestasjonen på numeriske resonneringstester kan enkelt forbedres med øvelse. Forberedelse med den type spørsmål som brukes på de ekte prøvene, i tillegg til en forståelse av de grunnleggende prinsippene, er hovedårsakene til suksess. Samtidig er en kontinuerlig førstehåndstrening en sikker metode til å øke din selvsikkerhet og forbedre din responstid.

I tillegg til fullstendige øvelsestester som simulerer de samme numeriske testene som arbeidsgivere benytter, har vi en rekke forberedelsesresurser, inkludert:

 • Studieguider
 • Videoopplæring
 • Øvelsesoppgaver etter tema
 • Ekspertråd
 • Tips og løsningstrategier
 • Forbered deg i dag med tester skreddersydd etter jobbnivå, yrke og testleverandør.