Induktiv logisk tenkning - test deg her - JobTestPrep

Hva er en induktiv resonneringstest?

Spørsmålene i en induktiv resonneringstest krever ofte at du identifiserer mønster og regler i ulike diagrammer. Mange arbeidsgivere benytter disse testene når de rekrutterer til de fleste stillinger i sitt selskap. Testen kan benyttes til å vurdere prestasjon og evner for alle stillinger fra mellomledere til toppledelse.

Induktiv resonneringstester finnes i flere ulike formater. Det er viktig å vite på forhånd hva en kan forvente hvis en ønsker å øve seg på forhånd.

Utskilning

Dette eksempelet går ut på å finne ruten som skiller seg ut fra regelen i rekken. Klarer du å se hvilken rute det er?

 

Eksempel på induktiv resonnering

Kilde: Jobtestprep.no Eksempelet er tatt fra en av våre tester i induktiv resonnering.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
Riktig!
Feil

Riktig svar er (4).

Regelen i denne oppgaven er ganske enkel, selv om en lett kan bli forvirret av de ulike figurene. Her inneholder hver rute et visst antall figurere og det er et oddetall.

Rute (1) inneholder en figur, mens rute (2) inneholder tre figurer osv.

Det er kun rute (4) som inneholder fire figurer, altså et partall, i stedet for et oddetall.

 


Neste i rekken

Denne formen benyttes ganske ofte av rekrutteringsbyråer og arbeidsgivere. Her vil du bli vist en rekke figurer og skal deretter velge alternativet som følger regelen og passer inn i rekken:

Induktiv neste i rekken

Kilde: Jobtestprep.no Eksempelet er tatt fra en av våre tester i induktiv resonnering.

 

Hvilket alternativ passer inn i rekken?

Neste i rekken alternativ 1
Neste i rekken alternativ 2
Neste i rekken alternativ 3
Neste i rekken alternativ 4
Neste i rekken alternativ 5
Riktig!
Feil

I denne rekken ser vi flere rutenett som inneholder både hvite og svarte ruter. 

Her finner vi allerede en regel som burde være lett å identifisere: helt nederst i rutenettet i den midterste kolonnen befinner det seg en svart rute. Denne beveger seg oppover for hver figur. Dermed må riktig svar inneholde en svart rute i første rekke i den midterste kolonnen.

I tillegg finner vi en diagonal linje som består av svarte ruter. Denne forflytter seg fra det øverste venstre hjørnet og nedover mot det nederste høyre hjørnet. I den aller første figuren ser vi kun den midterste svarte ruten av den diagonale linjen, da de andre svarte rutene befinner seg utenfor rutenettet. I den andre figuren ser vi allerede at det for formet seg en diagonal linje. På grunn av at linjen forflytter seg for hver figur, kan vi se at linjen nesten vil være utenfor rutenettet, lik som i figur 1, med unntak av den midterste svarte ruten av linjen. Dermed må riktig svar inneholde en svart rute i det nederste høyre hjørnet.

Det eneste alternativet som oppfyller disse to kravene er alternativ 5.


AB-sett

Her er et eksempel på en oppgave fra vår Induktiv resonnering PrepPack™. Dette kalles AB-sett:

Sett A:

Induktiv resonnering eksempel AB 1

Sett B:

Induktiv resonnering AB 2

Hvert sett følger en egen regel som avgjør hvilke figurer og symboler som vil oppstå.

Hvilken del hører den følgende figuren til?

Induktiv resonnering eksempel 1

 

Sett A
Sett B
Riktig!
Feil

Riktig svar er sett A.

Reglene vi finner i disse to settene er følgende:

Sett A: et likt antall symboler i hver rute og minst to av symbolene er svarte.

Sett B: hvis det finnes minst to svarte sirkler, vil det være minst en hvit stjerne. Samtidig vil det finnes minst to hvite stjerner dersom det finnes to svarte sirkler i en rute.

Figuren hører til sett A fordi det befinner seg et likt antall symboler (4) og alle (mer enn 2) er svarte.

Kilde: Jobtestprep.no Eksempelet er tatt fra en av våre tester i induktiv resonnering.

 

  Ofte vil oppgavene oppstå som vanskelige og kompliserte for å forvirre deg, men etter å ha gått gjennom flere av våre øvelsestester, vil du ha lettere for å forstå hvilke regler du skal se etter.


Hvilken test må jeg ta?

De fleste evalueringsselskaper utvikler og tilbyr induktive resonneringstester som en del av sine rekrutteringsløsninger. Selv om de fleste testene er basert på de samme underliggende prinsippene, er ulikhetene fra en test til en annen vesentlig. Sørg for at arbeidsgiver oppgir hvilken testleverandør de benytter, slik at du har mer informasjon om hva du kan forvente.

Disse evalueringsselskapene er blant de største innen testing i induktiv logisk tenkning:

Du kan finne spesifikke tester i induktiv resonnering hos de overnevnte firmaene her hos JobTestPrep.


Det finnes to hovedaspekter som er verdt å nevne:

  • Først og fremst blir du evaluert på General Mental Abilities (GMA) - generelle mentale evner. Dette betyr at selv om spørsmålene i denne testen ikke virker relevante for jobben du har søkt på, er de en god indikator på din arbeidsprestasjon. Psykologer mener at dersom du scorer godt på denne prøven, vil du kunne vise lignende ytelse på tvers av et bredt spekter av oppgaver på arbeidsplassen.
  • For det andre er det mange i rekrutteringsbransjen som mener at denne testen utjevner kulturelle eller lingvistiske ulikheter. Det kreves tross alt ingen tidligere kunnskap. Av denne årsak er induktive resonneringstester sett på som en mer upartisk måling av egenskaper, derfor er de populære blant arbeidsgivere.

Hvordan bli best forberedt til induktive resonneringstester?

Øving i forkant på å løse en induktiv resonneringstest har mange fordeler, der de tre viktigste er:

  • Eksponering for logiske mønstre som legger grunnlaget for induktiv resonnering.
  • Bekjentskap med gjentakende prinsipper og metoder, som kan gjenkjennes raskt på den ekte prøven.
  • Forbedring av responstid og selvsikkerhet.

JobTestPrep tilbyr en omfattende øvelsespakke for induktive og abstrakte resonneringstester. Disse øvelsestestene inneholder induktive og logiske abstrakte resonneringsspørsmål designet for å undersøke rasjonell tenking. Testene inkludert i denne PrepPack™ hjelper deg med å øve på dine egenskaper til å forme logiske regler og proposisjoner i henhold til visuelle eksempler.

Merk at dette er en generisk PrepPack™. Hvis du vet hvilken testleverandør din potensielle arbeidsgiver benytter, anbefales at du velger en skreddersydd PrepPack™ for å få mest mulig ut av forberedelsene.

Testleverandørene og andre varemerker som er nevnt på denne siden, eies av deres respektive varemerkeeiere. Ingen av varemerkeeierne er tilknyttet JobTestPrep eller dette nettstedet. JobTestPrep tilbyr forberedelsesmateriale for arbeidspsykologiske tester. Alt forberedelsesmateriale leveres på engelsk.