Sova - lær mer om evnetestene

Sova Assessment testene består av tre ulike evnetester, samt en yrkesrelatert atferdstest, der målet er å evaluere om kandidaten vil passe inn i bedriften.

 • Logisk resonnering - denne delen tar for seg oppgaver med ulike symboler som følger et visst mønster. Du skal analysere ulike scenarioer og må benytte dine evner til å løse problemer for å finne frem til riktig svar.
 • Verbal resonnering - ved hjelp av denne delen vil arbeidsgiver teste dine evner til å forstå, tolke og dra konklusjoner basert på en ukjent tekst.
 • Numerisk resonnering - her vil din evne til å lese og forstå numeriske data bli testet. Du vil bli vist en rekke grafer, tabeller og diagrammer, og må bruke opplysningene presentert der til å løse oppgavene.
 • Situational Judgement (SJT) - denne vurderingen benyttes for å evaluere hvordan du vil reagere på ulike situasjoner i arbeidslivet. For det meste dreier det seg om hvordan du yter service, jobber som del av et team, prioritering av arbeidsoppgaver osv. Vår PrepPack™ er utviklet for å hjelpe deg forstå hvordan du kan vise frem dine evner til å ta gode avgjørelser.

Lær mer om de ulike temaene og hvordan vi kan hjelpe deg med å bestå testene med glans!

Sova Assessments PrepPack™

Merk at studiematerialet foreløpig er på engelsk

Dette får du i vår Sova PrepPack™:

 • Logisk resonnering
 • Verbal resonnering
 • Numerisk resonnering
 • Checking and Accuracy
 • Situational Judgement Test
 • Personlighetsprofilering

Testene er mobilvennlige og tilgjengelige døgnet rundt!

Pris

Innholdsfortegnelse

Hei! Jeg er her for å hjelpe deg med å bestå din rekrutteringstest. Ta gjerne kontakt for veiledning eller spørsmål vedrørende testen.

Hva er Sova evnetester?

Sova er en testleverandør som utvikler evnetester og yrkesrelaterte atferdstester for å hjelpe bedriftene finne en passende kandidat til stillingene de ønsker å fylle.

Her vil en bli testet i tre ulike kategorier: logisk, verbal og numerisk resonnering. 

La oss gå gjennom kategoriene hver for seg:

Logisk resonnering

Tidsbegrensning: 15 minutter

Antall spørsmål: 15

Logisk resonnering handler om hvordan en tolker abstrakte mønstre. Når det gjelder logisk tenkning i Sova testen, vil dette bli vurdert ved hjelp av ulike symboler og figurer som oppstår i en rekke eller i en matrise.

Disse vil alltid følge et visst mønster: antall symboler i hver rute, hvordan disse forflytter seg fra rute til rute, hvordan de kombineres fra rute til rute osv. Noen ganger vil figurene være tall og bokstaver.

Din oppgave er å finne forholdet mellom symbolene for å forstå hvilket alternativ som følger samme regel. 

Her kan du se et eksempel fra PrepPack™:

Sova eksempel

Hvilket av svaralternativene passer inn i rekken over?

Feil

Feil

Riktig

Feil

Feil

Feil

Vis forklaring

I dette eksempelet ser vi to prosesser:

 1. Den høyre pilen i den første ruten befinner seg i en lavere posisjon, men så forflytter den seg oppover i de neste rutene - en posisjon om gangen. Når den har nådd toppen, forflytter pilen seg tilbake til begynnelsen, som er helt nederst. Derfor må pilen i det riktige svaret befinne seg omtrent på midten.
 2. Figurene i den nederste venstre hjørnet endrer seg for hver rute. I den første ruten ser vi seks figurer (i form av en S). I den andre ruten er det fire figurer nederst til venstre (i form av en liten sirkel). I den tredje ruten finner vi to stjerner. Deretter ser vi at den fjerde ruten inneholder seks firekantede former nederst til venstre. Dersom vi følger denne regelen, må den neste ruten ha fire figurer nederst til venstre.

Det eneste alternativet som følger begge reglene er 3.

Hvordan kan du lære deg å løse slike oppgaver?

Sova PrepPack™  inneholder oppgaver som står i stil med eksempelet for å gi deg en nøyaktig fremstilling av hvordan den ekte testen ser ut. Ved å øve på disse oppgavene, vil du lære deg reglene som benyttes av testleverandøren i testene de har utviklet.

Samtidig får du et bedre inntrykk av hvordan du takler tidspresset - du har ett minutt på å besvare hver oppgave!

Verbal resonnering

Tidsbegrensning: 5 minutter

Antall spørsmål: 8

Denne delen tar for seg din evne til å analysere ukjente tekster og hvor lett du har for å finne informasjon i en tekst.

Du vil bli gitt en tekst og en påstand relatert til teksten. Din oppgave er å enten bekrefte eller avkrefte denne påstanden kun basert på informasjonen i avsnittet du har lest.

Dersom avsnittet ikke oppgir nok informasjon, vil du ha muligheten til å velge alternativet "kan ikke si". 

Her er et eksempel på en oppgave fra vår Sova PrepPack™:

About half of all women and many men will experience urinary tract infections at some point in their lives. They are usually caused by Escherichia Coli (E. coli) bacteria.
It is common knowledge that E. coli can grip to human cells using appendages with tiny protein hooks on their tips, but this protein's structure, or how it interacts with human cells, is less-known.
The hooks consist of interlinking chains of this protein, called FimH, which are difficult to pull apart into separate molecules. Researchers in Switzerland have recently managed to isolate individual FimH molecules for the first time.
They found that when FimH is pulled by tensile forces – as during urination – the protein grips tightly to the sugar molecules that coat the surface of human cells, making it very hard to flush out. When urination stops, the force disappears, and the protein can release its grip, and the bacteria now move to the bladder.

The statement:

The researchers were able to take apart the protein chains.

Hvilket svaralternativ er riktig?

Riktig

Feil

Feil

Vis forklaring

The passage states that "researchers in Switzerland have recently managed to isolate individual FimH molecules," which are usually found in the form of chains.

Her er utfordringen at du vil bli gitt flere tekster på engelsk om sannsynligvis ukjente temaer som du skal forstå innen kort tid. Påstanden du blir gitt krever at du har forståelse av teksten og har evnen til å finne løsningen på rask tid.

Sova PrepPack™ lærer deg å analysere ulike tekster med samme tidsbegrensningen som på den ekte testen! Unngå å bli overrasket på den ekte Sova testen ved å øve deg med JobTestPrep!

Numerisk resonnering

Tidsbegrensning: 10 minutter

Antall spørsmål: 20

Numerisk resonnering handler om din evne til å utføre enkle utregninger, samt lese av data fra tabeller, diagrammer og grafer. På Sova-testen vil du få flere oppgaver der du må svare på et spørsmål basert på informasjonen gitt i oppgaven. 

Her er et eksempel fra vår Sova PrepPack™:

Meeting schedule
Day Time Num. of people attending
Monday 09:00-10:00 4
10:00-11:00 5
12:00-13:00 2
     
Tuesday 09:00-10:00  3
10:00-11:00 2
12:00-13:00 9

Approximately what is the average number of people attending a meeting (across both days)?

Feil

Riktig

Feil

Feil

Vis forklaring

In order to calculate the average number of people attending a meeting on both days, we need to sum up the total number of people who attended a meeting on Monday and Tuesday and divide it by the total number of meetings held on both days (6):
(4+5+2+3+2+9)/6= 4.2 people on average.

Merk at du har 30 sekunder på å besvare hver oppgave! Dette betyr at du må være fokusert og svare raskt og nøyaktig.

Med litt forhåndsøving vil du være bedre forberedt på Sova testen og vil kunne bestå uten problemer.

Situational Judgement Test (SJT)

Hvordan fungerer en slik test?

Situational Judgement betyr at man skal vurdere flere scenarioer som kan oppstå på en arbeidsplass. Disse scenarioene tilbyr en utfordring eller et dilemma som du må finne den beste løsningen på.

Ved hjelp av denne testen kan arbeidsgiver evaluere om du vil passe inn i miljøet og at du har forståelse av hvordan hierarkiet i bedriften fungerer. En slik test vil også vise om potensielle kandidater vil være utfordrende å jobbe med.

Hvordan kan du bli best forberedt på SJT?

Vår Sova PrepPack™ inneholder flere guider som veileder deg gjennom SJT og hvordan du bør besvare testen. Samtidig vil du ha sjansen til å øve deg på flere øvelsestester med ulike scenarioer.

 La oss se på et scenario fra vår PrepPack™:

You manage a quality assurance (QA) team in a telecommunications company. Your boss, the head of the QA department, holds weekly meetings with all subordinate team managers such as yourself. The purpose of these meetings is to give the managers guidelines for the next week.
Your boss is a charismatic and ambitious person who tends to speak about his vision of the department, future goals and destinations, and when referring to the tasks of each manager his requests are somewhat abstract. You feel frustrated as you are not receiving specific operational guidelines to execute your team's tasks.

Response #1: Set up a personal meeting with your boss and tell him that his instructions are too vague and general for you to handle, and that you need him to be more specific about operational teamwork.

You deal with the problem head-on by confronting your boss. On the one hand, you demonstrate assertiveness and competence by introducing the problem without fear of criticism from your boss. On the other hand, you show an inability to deal with ambiguity.


Response #2: Try to see it as an opportunity to work more independently within your team. Come up with a working method of your own for the team that will be directed at achieving your boss's objectives.

You deal with the problem by taking the initiative and creating your own management style. You show an ability to deal with ambiguity and find creative solutions. However, you should make sure that it is acceptable in your organisation to make such independent decisions in your position.


Response #3: Find out from the other team managers whether they are coping with similar problems. If so, ask them how they deal with them, and act accordingly.

You are not targeting the problem directly and or actively searching for a solution. This response lacks creativity, initiative and the ability to deal with ambiguity. In other words, this response lacks leadership qualities. Therefore, it is a negative response choice.


Response #4: Wait until the end of the quarterly meeting, when the boss asks the team managers for feedback, and politely tell him how you feel about the meetings.

This is a passive response. Basically you decide to do nothing about solving the problem currently. Passivity is an extremely undesirable characteristic of a future manager. Therefore, this is the worst response choice out of the four.


The dilemma: your boss's management style vs. your own style
Core competency: leadership (Cognitive Skills)
Secondary competency/ies: problem-solving styles, dealing with ambiguity.

Both responses 1 and 2 are good responses that challenge the problem and find an appropriate solution. The choice between response #1 and #2 should be based on the information you have gathered on the company you are applying to – sometimes the company may indicate a preference for one of the styles.


Hvilke bedrifter bruker Sova Assessments?

 • Equinor
 • Randstad
 • Pwc
 • Santander