Slik takler du opptaksprøvene til Politihøgskolen

Politihøgskolen tester potensielle kandidaters analytiske evner og logisk tenkning ved hjelp av Aon's Assessment Solutions tester. Samtidig vil du også måtte gå gjennom en personlighetstest som vurderer hvorvidt du passer inn i politiet. Til slutt vil du bli bedt om å utføre et videointervju. Dette er en del av politiets egnethetsvurdering, som er med på å avgjøre om du kommer inn på studiet. 

Politihøgskolen PrepPack­™
 • Fire øvelsestester i deduktiv resonnering (lst) - to inneholder forklaringer på norsk
 • Tre øvelsestester i induktiv resonnering (ix) - to inneholder forklaringer på norsk
 • En guide som forklarer hvordan personlighetstester fungerer og hvordan du lett kan mestre dem.
 • En generisk personlighetstest som hjelper deg med å forstå hvordan du best besvarer en slik test.

Testene er mobilvennlige og tilgjengelige døgnet rundt!

Pris
Hei! Jeg er her for å hjelpe deg med å bestå din rekrutteringstest. Ta gjerne kontakt for veiledning eller spørsmål vedrørende testen.

Innholdsfortegnelse

Hva kan du forvente å få på opptaksprøven til Politihøgskolen?

Politihøgskolen kaller disse for PC-tester. Du vil få to ulike evnetester i deduktiv og induktiv resonnering. Samtidig skal du også utføre en personlighetstest kalt ADEPT-15. Testene leveres av leverandøren Aon's Assessment Solutions. Disse sendes ut til søkere i april 2023.

Disse evnetestene må du utføre

Deduktiv resonnering (lst)

 Tidsbegrensning: 6 minutter

 Antall spørsmål: 15

Denne testen kalles ofte "sudokutesten" i rekrutteringsbransjen. Det er fordi den består av et rutenett som inneholder flere ulike symboler der ingen av de samme symbolene kan oppstå i de samme kolonnene eller radene. 

La oss se på et eksempel for å forstå hva som menes med dette:

Her ser vi fem ulike symboler: stjerner, firkanter, sirkler, trekanter og kryss. I tillegg finner vi et spørsmålstegn i det nederste høyre hjørnet. Din oppgave er å velge symbolet som skal bytte ut spørsmålstegnet:

Lst øvelsestest

Velg figuren som mangler:

Feil

Feil

Feil

Feil

Riktig

Riktig svar er 5.

Siden det allerede finnes en firkant i første kolonne, fjerde rad, må firkanten i midterste kolonne være på nederste rad.

Det finnes allerede en trekant i fjerde rad, ytterste kolonne til høyre.

Dermed må trekanten i nederste rad være i andre kolonne. 

Nå som vi har lagt til disse figurene, ser vi at figuren som mangler i nederste rad er en stjerne. 

Var det vanskelig? Fortvil ikke! Vi tilbyr en guide som forklarer de ulike reglene du vil møte på testen og tips til hvordan du enkelt kan løse slike oppgaver. Dette vil hjelpe deg på den ekte testen!

Som du ser i eksempelet overfor vil det være nyttig å kunne forstå reglene før du begir deg ut på opptakstestene til PHS.

 Vår Politihøgskolen PrepPack™ inneholder fire øvelsestester (to inneholder forklaringer på norsk) der du kan øve deg så mye du vil! 

Hvordan løse en test i deduktiv resonnering?

 • Tenk deg at du løser sudoku - du må unngå å plassere det samme symbolet to ganger i samme kolonne og rad. 
 • Den ekte testen vil være interaktiv. Det betyr at du kan prøve deg frem med ulike symboler i andre ruter der spørsmålstegnet ikke oppstår. Dette vil gjøre det enkelere å finne frem til riktig svar.
 • Ikke bruk for lang tid på hvert spørsmål hvis du står fast. Det er bedre å hoppe over et par spørsmål enn å ikke gjøre seg ferdig med testen.

 

Induktiv resonnering (ix)

 Tidsbegrensning: 5 minutter

 Antall spørsmål: 20

Her vil du se en rekke med figurer som følger en viss regel. Blant figurene er det alltid en figur som ikke passer inn i rekken, da den ikke oppfyller betingelsene i oppgaven. 

Reglene endrer seg for hver rekke. Det vil si at når du har utført en oppgave og går videre til neste, følger ikke denne oppgaven nødvendigvis samme regel.

 

Hvilket alternativ følger ikke regelen i rekken i eksempelet?

Feil

Riktig

Feil

Feil

Feil

Feil

Feil

Feil

Feil

Riktig svar er objekt 2.

Alle objektene følger denne regelen (uansett rekkefølge): hvert objekt inneholder en figur som har minst én rett linje.

Det eneste objektet som ikke følger denne regelen er objekt 2, som inneholder en sirkel og mangler dermed rette linjer.

Du finner tre øvelsestester (to inneholder forklaringer på norsk) der du kan øve deg så mye du vil! 

Hvordan løse en test i deduktiv resonnering?

 • Gå raskt gjennom rekken med figuren og se om det er noe som skiller seg ut. Av og til vil regelen være ganske tydelig. Da vil dette være nok til å svare på denne oppgaven.
 • Dersom du ikke finner noe mønster til å begynne med, gå gjennom hver enkelt rute. Få med deg alle elementene: former, symbol, farger, antall figurer osv. Gå fra rute til rute og se om du finner en fellesnevner.
 • Så snart du har funnet en regel, gå gjennom svaralternativene. Prøv å eliminere svarene som ikke er relevante. Se for deg de mulige svarene i matrisen for å se om det kan stemme. 
 • Ikke kast bort verdifull tid på spørsmål du ikke får til. Blir det for vanskelig, går du videre til neste spørsmål. Bruk energien og tiden på spørsmål som du kan besvare. 

Personlighetstest - ADEPT-15

Målet med denne testen er å finne ut hvor moden du er for politiet.

Hva innebærer dette?

Du får en rekke spørsmål som skal evaluere din personlighet i arbeidslivet. I dette tilfellet dreier det seg om en test utviklet av Aon's Assessment Solutions.

Du får oppgitt to påstander som tar for seg din oppførsel eller personlighet. Oppgaven din er å velge hvilken av disse to påstandene du identifiserer deg mest med. Dette kan virke enkelt og greit, men det er viktig å tenke seg nøye gjennom for hvert spørsmål. Husk at du ikke har tidsbegrensning på denne testen, men bruk heller ikke altfor lang tid per spørsmål.

Et spørsmål på en personlighetstest kan se slik ut:


Jeg kan lett sette mine
bekymringer til sides
Det er naturlig å være nervøs
i visse situasjoner

Her vil det altså være en skala der du skal rangere hvilken påstand du kjenner deg mest igjen i.

Mange går i den samme fella når de besvarer en slik test: de ser for seg hvordan de ville ha oppført seg i private sammenhenger med familie og venner, i stedet for hvordan de oppfører seg i arbeidslivet. Vår PrepPack™ forklarer hvordan du skiller mellom disse personlighetene, samtidig som du fortsatt oppgir ærlige svar på testen. Merk at selv om vår øvelsestest er en generisk personlighetstest, vil du fortsatt få nytte av den for å forstå typen spørsmål man kan få i rekrutteringsprosessen.

Dette får du i vår Politihøgskolen PrepPack™

 • Fire øvelsestester i deduktiv resonnering (lst) - to inneholder forklaringer på norsk
 • Tre øvelsestester i induktiv resonnering (ix) - to inneholder forklaringer på norsk
 • En guide som forklarer hvordan personlighetstester fungerer og hvordan du lett kan mestre dem.
 • En generisk personlighetstest som hjelper deg med å forstå hvordan du best besvarer en slik test.

 Verdt å vite om opptak til Politihøgskolen

 • Du ikke gå tilbake til forrige spørsmål og endre svaret ditt på de ekte testene. Derfor er det viktig at du har dette i mente når du øver deg på våre tester.
 • PC-testene er kun en del av hele opptaksprosessen. Du må også gjennom fysiske tester, der du testes i svømming, kondisjon og styrke.
 • Etter å ha fullført PC-testene skal du utføre et videointervju der du vil bli bedt om å besvare flere spørsmål som tas opp ved hjelp av kamera og mikrofon.
 • Andre gangen du søker på Politihøgskolen? Du må allikevel ta egnethetsvurdering igjen. Sørg for å øve deg på evnetestene slik at du får maksimalt med poeng på PC-testene.