Slik kommer du inn på Politihøgskolen - JobTestPrep

Hva kan du forvente å få på opptaksprøven til Politihøgskolen?

Politihøgskolen kaller disse for PC-tester. Du vil få to ulike tester: en evnetest og en personlighetstest. Begge leveres av leverandøren Assessio. Disse utføres vanligvis i løpet av april.

 Evnetesten

Denne testen kalles Matrigma og oppleves av mange som vanskelig, da du har kort tid på å løse kompilserte logiske oppgaver. Her skal du gå gjennom en rekke ulike matriser som skal løses for å teste dine analytiske og logiske evner.

 Tidsbegrensning 40 minutter klassisk versjon / 12 minutter adaptiv versjon
 Antall spørsmål 35 oppgaver klassisk versjon / 12 oppgaver adaptiv versjon

La oss først se på et eksempel:

Øvelser i matrigma for politihøgskolen

Kilde: Jobtestprep.no Eksempelet er tatt fra en av våre tester i matrigma stil for Politihøgskolen.

Velg figuren som mangler:

Øvelsestest matrigma politi svar 1
Øvelsestest matrigma politi svar 2
Øvelsestest matrigma politi svar 3
Øvelsestest matrigma politi svar 4
Øvelsestest matrigma politi svar 5
Øvelsestest matrigma politi svar 6
Riktig!
Feil

 Riktig svar er 4.

 Her finner vi to regler som figurene følger:

Regel 1: Hver rad inneholder en av de følgende tre figurene: et kvadrat med diagonale linjer, et kvadrat med loddrette og vannrette linjer, samt en rombe med loddrette og vannrette linjer.
 
Regel 2: Hver figur inneholder en sirkel, men i hver rad finnes de i ulike størrelser: liten, mellomstor eller stor.

Dermed kan vi konkludere med at den manglende figuren må følge begge reglene. Den må inneholde formen som mangler fra den nederste raden (et kvadrat med vannrette og loddrette linjer), samt en sirkel i størrelsen som mangler (liten).
 
 Var det vanskelig? Fortvil ikke! Vi tilbyr en guide som forklarer de ulike reglene du vil møte på testen og tips til hvordan du enkelt kan løse slike oppgaver. Dette vil hjelpe deg på den ekte testen!

En matrigma test består av ulike figurer i en 3x3 matrise som endrer seg etter et visst mønster eller en regel. I den nederste raden til høyre vil du se at det mangler en figur. Din oppgave er å velge hvilken figur som mangler blant svaralternativene. Du vil bli gitt mange ulike typer symboler, figurer og mønstre. Dette kan ofte bli forvirrende for kandidater som møter på en slik test for første gang. Derfor anbefaler vi at du øver deg på øvelsestester før du skal testes på ordentlig.

Hvordan løse en matrigma test?

Gå raskt gjennom matrisen og se om det er noe som skiller seg ut. Av og til vil regelen være ganske tydelig. Da vil dette være nok til å svare på denne oppgaven.

 Dersom du ikke finner noe mønster til å begynne med, gå gjennom hver enkelt rute. Få med deg alle elementene: former, symbol, farger, antall figurer osv. Gå fra rute til rute i hver rad og se om du finner en fellesnevner. Merk deg at det av og til kan det være mer enn én regel i en matrise.

Så snart du har funnet en regel, gå gjennom svaralternativene. Prøv å eliminere svarene som ikke er relevante. Se for deg de mulige svarene i matrisen for å se om det kan stemme. 

Ikke kast bort verdifull tid på spørsmål du ikke får til. Blir det for vanskelig, går du videre til neste spørsmål. Bruk energien og tiden på spørsmål som du kan besvare.

Prøv denne strategien på dette eksempelet fra vår PrepPack™:

Øvingseksempel matrigma PHS

Kilde: Jobtestprep.no Eksempelet er tatt fra en av våre tester i matrigma stil for Politihøgskolen.

Øvelsestest i matrigma phs svar 1
Øvelsestest i matrigma phs svar 2
Øvelsestest i matrigma phs svar 3
Øvelsestest i matrigma phs svar 4
Øvelsestest i matrigma phs svar 5
Øvelsestest i matrigma phs svar 6
Riktig!
Feil

 Riktig svar er 3.

Figurene til venstre og i midten i hver rad kombineres for å skape figuren til høyre. Dette bestemmes av følgende regler:

Linjene:
Linjene som overlapper hverandre i figurene til venstre og i midten vil ikke oppstå i figuren til høyre.
Linjer som ikke overlapper hverandre vil oppstå i figuren til høyre.

Dotter:
Dotter som overlapper hverandre i midten og i venstre vil oppstå i figuren til høyre.
Dotter som ikke overlapper hverandre vil ikke oppstå i figuren til høyre.

La oss se på den nederste raden:
Figur 1 viser to linjer og to dotter.
Figur 2 viser to dotter og en linje.
Begge figurene har en vannrett linje øverst, samt en dott i nederste hjørne til venstre. Dette betyr at den vannrette linja forsvinner, mens dotten nederst til høyre gjenstår. 

Ifølge denne logikken er det svaralternativ 3 som er riktig.


 Personlighetstest

Målet med denne testen er å finne ut hvor moden du er for politiet.

Hva innebærer dette?

Du får en rekke spørsmål som skal evaluere din personlighet i arbeidslivet. I dette tilfellet dreier det seg om en test utviklet av Assessio. Du får oppgitt en påstand som tar for seg din oppførsel eller personlighet. Denne påstanden skal du rangere fra "helt uenig" til "helt enig". Dette kan virke enkelt og greit, men det er viktig å tenke seg nøye gjennom for hvert spørsmål.

Et spørsmål på en personlighetstest kan se slik ut:

Jeg kan lett sette mine bekymringer til sides

1 - Helt uenig
2
3
4
5
6
7 - Helt enig
Riktig!
Feil

Som politibetjent burde du være fokusert på jobben du gjør og ikke la deg distrahere av personlige bekymringer. Det anbefales å velge et alternativt som er nært "helt enig". Allikevel er det menneskelig å ha bekymringer, så du trenger ikke å være på den helt ekstreme siden heller.

Mange går i den samme fella når de besvarer en slik test: de ser for seg hvordan de ville ha oppført seg i private sammenhenger med familie og venner, i stedet for hvordan de oppfører seg i arbeidslivet. Vår PrepPack™ forklarer hvordan du skiller mellom disse personlighetene, samtidig som du fortsatt oppgir ærlige svar på testen. Merk at selv om vår øvelsestest er en generisk personlighetstest, vil du fortsatt få nytte av den for å forstå typen spørsmål man kan få i rekrutteringsprosessen.


  Dette får du i vår Politihøgskolen PrepPack™

  • En diagnostikktest i matrigma som kartlegger dine evner.
  • En guide i matrigma som går gjennom de ulike reglene og forklarer hvordan du løser oppgaver av denne typen.
  • 4 øvelsestester i matrigma med fasiter og forklaringer.
  • 2 fullstendige simulerte tester i matrigma-stil med tidsbegrensning.
  • En guide som forklarer hvordan personlighetstester fungerer og hvordan du lett kan mestre dem.
  • En generisk personlighetstest som hjelper deg med å forstå hvordan du best besvarer en slik test.

 Verdt å vite om opptak til Politihøgskolen

  • På den ekte matrigmatesten kan du ikke gå tilbake til forrige spørsmål og endre svaret ditt. Derfor er det viktig at du har dette i mente når du øver deg på matrigmatesten.
  • PC-testene er kun en del av hele opptaksprosessen. Du må også gjennom fysiske tester, der du testes i svømming, kondisjon og styrke.
  • Samtidig skal du gjennom et intervju som utføres etter en intervjumal.
  • Andre gangen du søker på Politihøgskolen? Du må allikevel ta egnethetsvurdering igjen. Sørg for å øve deg på matrigmatesten slik at du får maksimalt med poeng på PC-testene.

 

Testleverandørene og andre varemerker som er nevnt på denne siden, eies av deres respektive varemerkeeiere. Ingen av varemerkeeierne er tilknyttet JobTestPrep eller dette nettstedet. JobTestPrep tilbyr forberedelsesmateriale for arbeidspsykologiske tester. Alt forberedelsesmateriale leveres på engelsk.