Forsvarsbygg - vi hjelper deg med matrigmatesten

Forsvarsbyggs rekrutteringsprosess innebærer at du utfører en evnetest i abstrakt resonnering og en personlighetstest. Denne prosessen skal plukke ut de beste kandidatene, slik at rekrutteringsansvarlig ikke trenger å intervjue alle som har søkt.

Vis frem din beste side og gi et godt førsteinntrykk ved å være godt forberedt på evnetesten!

Forsvarsbygg (Matrigma) PrepPack™

Dette får du i Forsvarsbygg PrepPack™:

 • Diagnostikktest for kartlegging av evner
 • Omfattende guide med forklaringer og tips
 • Resultatsrapport som viser din fremgang
 • 4 øvelsestester med fasiter og forklaringer i Matrigma-stil
 • 2 fullstendige simulerte tester i Matrigma-stil med tidsbegrensning
 • Øvelsestest i adaptive Matrigma-stil
 • Personlighetstest på norsk tilpasset testen Forsvarsbygg bruker

Testene er mobilvennlige og tilgjengelige døgnet rundt! 

Øvelsestestene og guiden er foreløpig på engelsk!

Pris

Innholdsfortegnelse

Hei! Jeg er her for å hjelpe deg med å bestå din rekrutteringstest. Ta gjerne kontakt for veiledning eller spørsmål vedrørende testen.

Dette må du vite om evnetesten til Forsvarsbygg

Forsvarsbygg ønsker å invitere kun de beste kandidatene til intervju. De plukker ut kandidatene ved hjelp av arbeidspsykologiske tester. 

Evnetesten som brukes kalles Matrigma. Denne administreres av Assessio og benyttes som en slags IQ-test.

Her er et eksempel på hvordan en oppgave ser ut

Feil

Feil

Feil

Feil

Feil

Riktig

Vis forklaring

Det tredje bildet i de to første radene og kolonnene er en sirkel med et antall såkalte dråper på insiden eller utsiden av sirkelen, basert på følgende mønster:

Hvis både det første og andre bildene har dråper på utsiden av sirkelen, vil det tredje bildet være en sirkel med et antall dråper på utsiden som er lik antall dråper på de to første bildene.

Hvis de første to bildene i en rekke eller rad har dråper på ulike sider (en sirkel med dråper på utsiden og den andre med dråper på innsiden), vil det tredje bildet ha et antall dråper som er lik forskjellen mellom det større antallet dråper. Forskjellen på sirklene vil være på utsiden hvis det større antallet dråper var på utsiden, og på innsiden hvis det større antallet dråper var på innsiden.

Dermed, siden det første bildet i den nederste raden har fem dråper på utsiden og det andre bildet har tre dråper på innside, må det tredje bildet ha to mindre sirkler på utsiden.

Slik takler du utfordringene

 • Tidsbegrensning - Du vil ha kort tid (omtrent 1 minutt per spørsmål) til å forstå hver enkelte matrise og finne løsningen. Tidspresset kan føre til økt stress og vil muligens gjøre det vanskeligere å takle testen. 
 • Ukjente mønstre - Hver oppgave består av matriser med helt ulike former og symboler, som gjør at du må omjustere hjernen flere ganger. Å finne ut av mønstrene kan være utfordrene, særlig fordi det er snakk om flere mønstre og regler som du må oppdage i testen.

Med vår PrepPack™ vil du kunne forberede deg før rekrutteringstesten i Forsvarsbygg og øke sjansen for å få gode resultater. Vi tilbyr øvelsestester på flere nivå, med fasiter som forklarer hvordan du finner frem til svaret og hvilken regel benyttes i hver oppgave.

La oss se på enda et eksempel fra vår Forsvarsbygg (Matrigma) PrepPack™

Hvilket alternativ passer best inn i matrisen?

Riktig

Feil

Feil

Feil

Feil

Feil

Vis forklaring

Riktig svar er 

I dette eksempelet inneholder hvert bilde noen deler av en åttekant (oktagon)

og en indre figur. 

Hver av disse har et ulikt mønster.

Mønsteret i åttekanten er at den tredje figuren i hver rad og kolonne er en kombinasjon av linjene som vises i en av de to forrige åttekantene, men ikke begge.

F.eks. i første rad, fra venstre til høyre - oppstår den øverste linjen i den første figuren, men ikke den andre. Dermed vil linjen oppstå i den tredje figuren. I de to første figurene ser vi at det er to linjer som går diagonalt nedover fra den øverste linjen. Dermed vil ikke disse linjene oppstå i den tredje figuren:

Merk at de røde linjene i illustrasjonen ovenfor er de som vises i de to første bildene i øverste rad.

Den indre figurens mønster er at det tredje bildets figur i hver rad og kolonne inneholder kun linjene som oppstår i de forrige bildene. F.eks., fra toppen til bunnen i den andre kolonnen, ser vi at den øverste figuren har 2 fullstendige rette linjer. Den andre figuren har en fullstendig rett linje på høyre siden og firkanten i midten av figuren. Linjene som oppstår i begge figurene er de rette linjene på den høyre siden av figuren og den venstre linjen av firkanten; disse er linjene som oppstår i den tredje figuren.

Igjen, merk at de røde linjene er de som oppstår i de to første bildene.

Personlighetstest - vis frem dine beste sider

Testleverandøren Assessio, har utviklet en personlighetstest kalt MAP - measuring and assessing individual potential - som Forsvarsbygg benytter for å evaluere din personlighet.

Ved hjelp av denne personlighetstesten skal arbeidsgiver kunne skape en personlighetsprofil av deg som kandidat for å vurdere om du passer inn i organisasjonen

Testen er basert på 5 ulike dimensjoner (Big 5):

 • Nevrotisme

 • Åpenhet

 • Planmessighet

 • Omgjengelighet

 • Ekstraversjon

Hver dimensjon har seks underliggende personlighetstrekk og alle er med på å opprette din profil basert på dine svar.

Du vil måtte rangere en lang rekke påstander etter hvor enig eller uenig du er.

Slik ser en påstand ut:

Jeg gjør alt jeg kan for å hjelpe folk hvis mulig

Velg det alternativet som passer deg best:

Helt uenig Uenig Nøytral Enig Helt enig

Dette er en nyttig kvalitet å ha dersom du skal jobbe i et team eller ha direkte kontakt med kunder. Samtidig vil du helst ikke velge "helt enig", da dette kan gi et feil inntrykk av at du vil hjelpe andre på bekostning av eget arbeid eller egne interesser.

Du finner over 200 spørsmål å øve deg på i vår Forsvarsbygg PrepPack™!


Det er viktig å huske at det ikke finnes en fasit på en slik test - se heller på det som en evaluering. Svar ærlig og oppriktig! Dine svar vil være med på å skape en profil av din personlighet i arbeidslivet, slik at arbeidsgiver kan vurdere om du er riktig person for jobben. 

Stillingene i Forsvarsbygg som er relevante

Stillinger
Rådgiver
Agile Coach
Administrasjon
Sikkerhetsanalytiker
Driftsingeniør
Leder
Controller
Servicerådgiver