Slik takler du Cubiks Logiks (Talogy) og PAPI testene

Cubiks Logiks testene, levert av Talogy, evaluerer deg i tre ulike temaer: verbal resonnering, numerisk resonnering og abstrakt resonnering. Du vil fort finne ut at testene er vanskelige og tidspresset gjør det ikke lettere. Uten forberedelser vil du føle deg hjelpesløs og miste kontrollen. Vi viser deg hva som forventes av deg på en Cubiks test og hvordan du kan takle utfordringene

Cubiks Logiks (Talogy) PrepPack™

Øvelsestester og guider:

 • Logiks General Intermediate
 • Logiks General Advanced
 • Logiks Verbal Advanced
 • Logiks Numerical Advanced
 • Logiks Abstract Advanced
 • PAPI 3 N test
 • Situational Judgement Tests

Testene er mobilvennlige og tilgjengelige døgnet rundt!

Alle øvelsesmaterialer er på engelsk

Pris

Innholdsfortegnelse

Hei! Jeg er her for å hjelpe deg med å bestå din rekrutteringstest. Ta gjerne kontakt for veiledning eller spørsmål vedrørende testen.

Er du nyutdannet og har søkt på jobb hos Danske Bank? Prøv vår skreddersydde PrepPack™ for Danske Bank nyutdannede!

Hvilken Cubiks (Talogy) test skal du ta?

Vi finner flere ulike testnavn hos leverandøren Talogy. Ofte vil du bli bedt om å ta både en evnetest og en personlighetsevaluering.

Finn eksempler på spørsmål og hvordan vi kan hjelpe deg med å bli forberedt.

Hvorfor forberede deg til Cubiks testen?

 1. Jobb under tidspress. Den største utfordringen på testen vil bli begrenset tid. Bli vant til å ta testen med tidsbegrensning slik at du lærer deg å svare raskt på den ekte testen, uten å tape verdifulle sekunder.
 2. Bli kjent med testformatet. Våre øvelsestester simulerer de ekte testene og gjør deg kjent med spørsmålstypene og logikken bak testen. Lær nyttige tips for å gjøre det godt på testen. 

Cubiks Logiks

Logiks General

Merk! Hos Cubiks finner man to forskjellige Logiks General tester: Intermediate og Advanced. Den eneste forskjellen er vanskelighetsgraden, som også påvirker antall spørsmål og tidsbegrensningen. Din potensielle arbeidsgiver vil informere deg om hvilken vanskelighetsgrad du skal ta.

Testnavn Logiks General
(Intermediate)
Logiks General
(Advanced)
Tema Verbal, numerisk, abstrakt Verbal, numerisk, abstrakt
Tidsbegrensning 12 minutter / 14 sekunder
per spørsmål
20 minutter / 40 sekunder
per spørsmål
Spørsmål 50 30

I Logiks General Intermediate og Advanced blir du testet i tre tema og det gjelder å være fokusert og konsentrert. Testen kan være utfordrende, da du har kort tid til å besvare hvert spørsmål. 

Med god øving på forhånd vil du kunne stille bedre forberedt og ta den ekte testen med ro. 

Disse tre temaene kommer på testen (både intermediate og advanced):

Verbal resonnering

 • Denne delen vil evaluere din evne til å forstå betydningen av ulike ord, samt oppfatte logikk i verbal form.

Vi finner fire typer spørsmål i denne delen:

Antonymer: Du vil bli gitt et ord og må velge riktig svar blant alternativene som betyr det motsatte (f.eks. klar og utydelig).

Verbale analogier: Du vil bli gitt et par relaterte ord og må finne ut sammenhengen mellom dem. Deretter blir du gitt et annet ord og må finne et passende ord som vil følger samme logikken som det forrige paret.

Slik ser denne typen oppgaver ut:

Embarrassment is to Blush as Fear is to:

Feil

Feil

Riktig

Feil

Feil

Vis forklaring

Riktig svar er: Perspire.

One blushes when they are embarrassed like one perspires (sweats) when they are afraid.

Ord som skiller seg ut: Du vil bli gitt en rekke med ord som følger samme regel. Din oppgave er å finne ordet som ikke passer inn.

La oss se på et eksempel fra vår PrepPack™:

Which is the odd one out?

Feil

Feil

Feil

Feil

Riktig

Vis forklaring

Riktig svar er: Blurred.

Blurred is a word used to describe something unclear. The other words are used to describe something clear and understandable. 

Cubiks Logisk General Intermediate og Advanced vil inneholde liknende spørsmål. Ved hjelp av vår PrepPack™ vil du kunne på spørsmål i denne stilen, slik at du føler deg bedre forberedt på det som kommer.

Syllogismer: Du vil bli gitt flere påstander og må må velge riktig svar blant alternativene basert på den logiske konklusjonen du kan trekke fra påstandene.

Her er et eksempel:

Some furniture is made from plastic.

All tables are made of wood.

If the two statements are true, what is the most logical conclusion?

Feil

Feil

Feil

Riktig

Vis forklaring

Riktig svar er: None of the above

Some tables are made from plastic - if all tables are made from wood, none of the tables are made from plastic. 

All furniture is made from wood - if some of the furniture is made from plastic, not all of the furniture is made from wood. 

All furniture is made from plastic - some furniture is made from plastic and "some" does not mean "all".

Du vil møte på slike spørsmål på den ekte testen. Noen av spørsmålene kan virke forvirrende, som øker risikoen for at du svarer feil. Dermed anbefaler vi å øve på testene ved hjelp av vår PrepPack™. 

Numerisk resonnering

 • Her må du vise dine matematiske ferdigheter og hvordan du håndterer numeriske data.

Prøv deg på denne oppgaven fra vår PrepPack™. Klarer du å løse likningen på 15 sekunder?

Hvilket tall fullfører likningen?

68 – (3 * 4) = 4 * ?

Velg riktig svar blant alternativene

Feil

Feil

Riktig

Feil

Feil

Vis forklaring

Riktig svar er: 14

68 – (3 * 4) = 4 * ?

68 – 12 = 4 * ?

56 = 4 * ? // del begge sidene med 4

14 = ?

De fleste spørsmålene vil se slik ut: likninger som skal løses raskest mulig. Det er ingen garanti for at du får bruke kalkulator på testen, så det anbefales at du øver deg godt på forhånd slik at du kan regne ut oppgavene raskt på papir eller i hodet.

 • Du vil også få spørsmål som består av tallrekker, der det mangler ett eller to tall. Din oppgave vil da være å kunne forstå mønsteret som tallrekka følger og dermed velge tallet som mangler.

Ser du hvilket tall som mangler på slutten av rekka?

29, 56, 108, 208, 402, ?

Velg riktig svar blant alternativene

Feil

Feil

Feil

Riktig

Feil

Vis forklaring

Riktig svar: 782

Slik løses oppgaven:

Eksempel på øvelsestest i logisk general intermediate numerisk resonnering

Her finner vi en tallrekke inni en tallrekke. Forskjellen mellom de tallverdiene vi ser i spørsmålet består av en egen tallrekke. Altså, forskjellen doblest først og deretter subtraheres den med et visst tall. Det subtraherte tallet økes med 2 hver gang. Du kan bruke denne logikken for å gå tilbake til den originale tallrekken og finne tallet som mangler.

(194 * 2) - 8 = 380

402 + 380 = 782

Abstrakt resonnering

 • Disse oppgavene går ut på å forstå logikken bak abstrakte mønster. Du vil bli gitt en rekke figurer som følger en viss regel. Når du har funnet ut hvilken regel dette er, skal du velge svaralternativet som passer inn i rekka.

Her ser vi et eksempel fra vår PrepPack™:

Eksempel på øvelsestest i Logiks General Intermediate Abstract

Velg ditt svar blant alternativene:

Riktig

Feil

Feil

Feil

Feil

Vis forklaring

Riktig svar: 1

Det er fire regler som bestemmer mønsteret i serien:

 • Antallet trekanter endres annen hver rute mellom 2 og 1.
 • Trekantene roteres 90 grader i hver rute.
 • Trekantene flytter seg mot klokka i ruta.
 • I oddetallsruter (1, 3 og 5) ser vi kun én firkant. I partallsruter (2 og 4) økes antallet firkanter med én.

Ifølge den andre og tredje regelen kan du se at den manglende ruta burde inneholde to trekanter som peker nedover. Da gjenstår kun svaralternativene (1) og (3).

Siden den manglende ruta bør være et partall, må antallet firkanter øke med én siden forrige partallsrute (4). Det burde altså være fire firkanter i ruta som mangler.

Dette får du i vår PrepPack™

 • Øvelsestester i Logiks General som simulerer de ekte testene.
 • Fasit med løsninger og tips til hvordan du løser oppgavene.
 • Resultatsrapport som viser din fremgang for hver gang du tar testen.

Verbal (advanced)

Tidsbegrensning: 25 minutter

Antall spørsmål: 36 spørsmål

Her vil arbeidsgiver evaluere din evne til å lese en tekst raskt og oppfatte innholdet. Du vil bli gitt flere tekster og må besvare spørsmål som dreier seg om innholdet i tekstene.

Slik ser en oppgave fra vår PrepPack™ ut:

Sinkholes are usually the result of what are known as karst processes. They happen when a layer of rock underneath the ground is dissolved by acidic water. Usually, this layer is a soluble carbonate rock, such as limestone, or its purer form, chalk. Typically, rainfall seeps through the soil, absorbing carbon dioxide and reacting with decaying vegetation. As a result, the water that reaches the soluble rock is acidic. The acidic water erodes the soluble rock layers beneath the surface, eventually creating cavernous spaces. The soil or sand over the limestone finally collapses into a sinkhole when it is no longer supported because of the cavity below. Circular patches of wilting vegetation or water gathering in small ponds where it never gathered before are among the warning signs before a sinkhole collapses.

Which of the following best summarizes the above passage?

Riktig

Feil

Feil

Feil

Vis forklaring

Riktig svar er: Karst processes can be the catalyst of sinkholes

Option (A) is the correct answer because it focuses on the main aspect elaborated throughout the passage—karst processes creating sinkholes.

Option (B) is incorrect because it offers a definition for the term 'sinkhole', rather than describing the development of a sinkhole.

Option (C) is incorrect because it focuses on a specific stage. Though it may be the most important stage of the creation of a sinkhole, it cannot be considered the best summary of the passage.

Option (D) is incorrect because it also focuses on a specific stage. Unlike option (C), this is a secondary stage.

Dette får du i vår PrepPack™

 • Øvelsestester i verbal resonnering med tidsbegrensning som simulerer Cubiks Logiks Verbal Advanced.
 • Fasit med løsninger og tips til hvordan du løser oppgavene.
 • Resultatsrapport som viser din fremgang for hver gang du tar testen.

Numerical (advanced)

Tidsbegrensning: 25 minutter

Antall spørsmål: 20 spørsmål

Disse testene brukes for å evaluerer dine numeriske evner. Du må vise at du kan lese informasjon og tall av tabeller, grafer og diagrammer. Det forventes også at du kan utføre utregninger på raskt vis under tidspress.

Ta en kikk på et eksempel fra vår øvelsestest:

What proportion of both sites' April and May traffic was for Cusine.net?

Eksempel på øvelsestest i Logiks Numerical Advanced

Velg ditt svar blant alternativene:

Feil

Feil

Feil

Feil

Riktig

Feil

Vis forklaring

In order to calculate this we add up the total pageviews of Cuisine.net for April and May, and divide this amount by the total pageviews of both sites for the same period,
Therefore, the calculation is:

(35+45)/(35+45+70+60) = 80/210 = 38.1%

Dette får du i vår PrepPack™

 • ​Øvelsestester i numerisk resonnering med tidsbegrensning som simulerer Cubiks Logiks Numerical Advanced.
 • Fasit med løsninger og tips til hvordan du løser oppgavene.
 • Resultatsrapport som viser din fremgang for hver gang du tar testen.

Abstract (advanced)

Tidsbegrensning: 15 minutter

Antall spørsmål: 30 spørsmål

Ved hjelp av denne testen evalueres din evne til å tenke abstrakt og å kunne "lese mellom linjene". Du vil møte på rekker av symboler og figurer som følger et visst mønster eller en regel. Din oppgave blir å finne ut hvilket svaralternativ som passer inn ifølge dette mønsteret. Testen gir deg et halvt minutt per oppgave til å oppfatte hvilken regel som følges og dermed hvilket svar som passer inn.

Vi ser på et eksempel fra vår PrepPack™ for å forstå hva som forventes av deg:

Eksempel på øvelsestest i Logiks Abstract Advanced

Velg ditt svar blant alternativene:

Riktig

Feil

Feil

Feil

Feil

Vis forklaring

Riktig svar: 1

Figurene beveger seg på følgende vis:

Trekanten og sirkelen forflytter seg én seksjon om gangen mot klokka for hvert steg.
Stjerna og hjertet forflytter seg én seksjon om gangen med klokka for hvert steg.
Samtidig roteres trekanten og hjertet 180 grader for hvert steg.
Merk at hvis vi følger stjernas mønster kan vi eliminere alle svaralternativene utenom (1) og (2), og hvis vi følger hvilket som helst annet symbol kan vi også eliminere alle svaralternativene utenom (1).

Ved hjelp av stjerna og et annet symbol kan vi finne riktig svar.

Klarte du å løse oppgaven på et halvt minutt?

Dette får du i vår PrepPack™

 • ​Øvelsestester i abstrakt resonnering med tidsbegrensning som simulerer Cubiks Logiks Abstract Advanced.
 • Fasit med løsninger og tips til hvordan du løser oppgavene.
 • Resultatsrapport som viser din fremgang for hver gang du tar testen.

Personlighetsevalueringer

Det er vanlig at en arbeidsgiver vil utføre en evaluering av din yrkesrelaterte atferd og hvorvidt du passer inn i stillingen og firmaet. De bruker såkalte personlighetstester for å danne seg en profil av deg og hvordan du vil tilpasse deg i organisasjonen.

Her ser vi på de ulike testene Cubiks bruker til slike evalueringer:

PAPI 3

PAPI står for Personality and Preference Inventory. Du har ingen tidsbegrensning og antall spørsmål på testen varierer etter hvilken arbeidsgiver du intervjues hos.

Vi finner to ulike tester:

 • PAPI N
  • Normativ test som ber kandidaten om å indikere din enighet med påstander fra 1-7.
 • PAPI I
  • Ipsativ test som ber kandidaten om å velge påstandene som passer dem minst og mest.

Vår PrepPack™ inkluderer en øvelsestest i PAPI N. Her ser du et eksempel på en oppgave fra en slik test:

I am able to express criticism openly

1 - strongly disagree | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 - strongly agree

Jo flere svarmuligheter du får, jo vanskeligere er det å rangere en påstand. Du må huske at du skal evalueres for hvordan du oppfører deg på jobb, ikke i privatlivet. Dette er noe vi fokuserer mye på i vår Cubiks PrepPack™. Vi hjelper deg med å skille mellom disse to ulike personlighetene og hvordan du best besvarer en personlighetsevaluering som passer din stilling.

Situational Judgement Tests (SJTs)

Situational Judgement Tests (SJTs) evaluerer hvordan du takler ulike situasjoner i arbeidslivet, særlig i stillingen du vurderes til. Du vil bli presentert for en problemstilling der du skal svare hva du ville ha gjort i den situasjonen. Du vil få fem ulike svar som du skal rangere på en skala fra 1-5, der 1 er den mest sannsynlige responsen din, mens 5 er den minst sannsynlige responsen.

La oss se på et eksempel for å forstå hva som forventes av kandidaten.

You have recently joined a big accountancy firm as an accounts trainee. You have been assigned several tasks, including vendor invoices, paying bills, and creating invoices for numerous clients. You are therefore committed to several deadlines. An experienced partner in your team, with whom you usually have lunch, approaches you. He asks you to join him at a conference next week as a representative of the company, presenting detailed information regarding the exclusive services your firm has to offer. This would be a great learning opportunity for you, but it will keep you out of the office for two whole days.

Hvordan ville du ha reagert i denne situasjonen?

Ranger hver respons fra 1-5. "Riktig" svar vil vises dersom du klikker på det.

Response 1: Skip the opportunity, as you must meet your deadlines and feel that, as a trainee, you are not yet qualified to represent the company in such a situation. Make a note to yourself to be more prepared for such an opportunity in the future.

Feil

Feil

Riktig

Feil

Feil

Vis forklaring

Response one is ranked three, as this is not a bad response, but not a good one either.

This response does not necessarily indicate an in-depth consideration of options, but it demonstrates an inclination to make choices based on what is in the best interest of the company. Although you don't demonstrate superior decision-making skills, this response indicates other positive aspects of your personality. This is not a classic positive response, but it is definitely not a bad one either.

Ranger hver respons fra 1-5. "Riktig" svar vil vises dersom du klikker på det.

Response 2: Thank your partner and agree immediately to go, as this is a great opportunity. Try to move some of your deadlines and ask your fellow trainees to help you prepare for the conference.

Feil

Feil

Feil

Riktig

Feil

Vis forklaring

Responses two and five are both negative responses, as you put your personal development above company deadlines and obligations.

You agree immediately to your partner’s suggestion, without considering the results. By doing so, you fail to contemplate your options and prioritise your tasks. You take your colleague’s help as a given and put your own personal development above company deadlines and obligations. This is a negative response choice. 

Ranger hver respons fra 1-5. "Riktig" svar vil vises dersom du klikker på det.

Response 3: Agree to go. Work extra hard during the weekend to meet all your deadlines and put in a few extra hours to prepare yourself adequately for the conference.

Feil

Riktig

Feil

Feil

Feil

Vis forklaring

Responses three and four are both good responses. Response four is better than response three, as you first ensure you can meet your deadlines, rather than agree to attend and attempt to meet your deadlines after.

In this response, you demonstrate ambition and determination as you are willing to work extra hard to complete your obligations and prepare adequately for the conference. However, you agree to attend the conference without re-evaluating your obligations and ensuring you will be able meet all your deadlines in time.

Ranger hver respons fra 1-5. "Riktig" svar vil vises dersom du klikker på det.

Response 4: Thank your partner for his offer and try to find out more about your expected role in the conference. Then, figure out if you can meet your deadlines before the conference, and if you can, notify the partner you will join him.

Riktig

Feil

Feil

Feil

Feil

Vis forklaring

Responses three and four are both good responses. Response four is better than response three, as you first ensure you can meet your deadlines, rather than agree to attend and attempt to meet your deadlines after.

In this response, you show an ability to re-evaluate your obligations and prioritise your tasks. Only then do you make an educated decision based on the information you have collected. This is a positive response choice that displays excellent decision-making skills and conscientiousness. You not only prioritize, but you do so well, by taking responsibility for your previous commitments.

Ranger hver respons fra 1-5. "Riktig" svar vil vises dersom du klikker på det.

Response 5: Thank your partner and agree to go. Delegate your tasks equally among your fellow team members so you won't overload one individual person with all your tasks and ensure these will be completed in time.

Feil

Feil

Feil

Feil

Riktig

Vis forklaring

Responses two and five are both negative responses, as you put your personal development above company deadlines and obligations. Response five is worse due to the inconsideration of work colleagues and incomprehension of position and organizational hierarchy.

You agree to go, and you delegate your responsibilities to your colleagues. By doing so, you not only display a lack of consideration and prioritisation of your tasks, but also towards your work colleagues, who are now expected to complete your workload. You don’t ask your colleagues for help; rather you delegate your tasks and expect them to complete them according to your deadlines without consideration of their responsibilities. This shows incomprehension of your position and organizational hierarchy as you are not in a higher position than your colleagues and should not be taking upon yourself to delegate your tasks to them. You prefer your own personal development over company deadlines and over team effort. This is a very negative response choice.

Primary competencies: Decision making

Secondary competencies: Organisational thinking; Conscientiousness; Achievement striving

The correct ranking is: 4 → 3 → 1 → 2→ 5

Som du kan ser utfra eksempelet, krever en slik test at du leser spørsmålet nøye og vurderer dine svar godt. Problemstillingene du får er avhengige av stillingen du har søkt på. Det anbefales at du leser deg godt opp på hvordan disse testene fungerer og hvordan de brukes til å danne et bilde av deg som arbeider og hvordan du vil handle i ulike situasjoner.

Dette får du i vår PrepPack™

 • Guide i personlighetstester med tips til hvordan du svarer smart på testen.
 • Guide i personlighetsprofilering tilpasset flere yrker.
 • Guide i testing av motivasjon og kulturell tilpasning.
 • En komplett PAPI 3 N test med personlighetsprofil basert på dine svar som viser dine styrker og svakheter.
 • Øvelsestester tilpasset forskjellige personlighetstrekk som arbeidsgivere ser etter på slike tester.
 • Øvelsestester i SJT (Situational Judgement Test) samt en guide som veileder deg gjennom testen.

Blant mange arbeidsgivere finner vi disse bedriftene:

 • Boreal
 • CapGemini
 • COWI
 • Danske Bank
 • Shell Graduate Programme
 • Solar Norge
 • Kone

Et assessmentsenter brukes ofte av arbeidsgivere som vil evaluere din evne til å samarbeide med andre. Her vurderer også andre egenskaper og ferdigheter, som f.eks evnen til å lede, tenke kreativt og logisk. Hvordan dette utspiller seg er veldig avhengig av firmaet og stillingen du har søkt på.