Ta SHL testen med økt selvsikkerhet

SHL testene er kjent på markedet som veldig krevende tester. Mest brukt er Verify G+ serien, som består av utfordrende spørsmål i numerisk, deduktiv og induktiv resonnering. Å ta en slik test uforberedt er en stor risiko. Usikkerheten vil ta over og dine sjanser for å få jobben påvirkes. Men med riktige forberedelser kan du innen kort tid bli mer selvsikker og klar til den ekte testen!

Du finner også skreddersydde SHL PrepPacks™ for HydroOrkla og Ringnes!

SHL PrepPack™
 • Verify G+:
  deduktiv, induktiv og numerisk resonnering (en øvelsestest er på norsk)
 • Numerisk resonnering
  5 tester på engelsk
  1 test på norsk
 • Verbal resonnering
  Verbal analyse (1 øvelsestest er på norsk)
  Verbal resonnering (2 øvelsestester er på norsk)
 • Induktiv resonnering
 • Deduktiv resonnering
 • Checking test
 • OPQ (Occupational Personality Questionnaire | Personlighetstest)
 • Guider og videoer med forklaringer

Testene er mobilvennlige og tilgjengelige døgnet rundt!

Pris

Innholdsfortegnelse

Hei! Jeg er her for å hjelpe deg med å bestå din rekrutteringstest. Ta gjerne kontakt for veiledning eller spørsmål vedrørende testen.

Hvilken SHL test må du forberede deg til?

De fleste vil bli informert av potensiell arbeidsgiver hvilken test de må ta. Ofte må kandidater ta både evnetest og personlighetstest, men det gjelder ikke i alle tilfeller.

Slik blir du selvsikker før SHL testen

 1. Vær forberedt på det du vil møte på testen. Unngå å ta SHL testen uten å ha gjort deg kjent med formatet, spørsmålstyper og temaene. En slik situasjon kan føre til at du sløser tid på å forstå hva som skjer på skjermen og hva som forventes av deg.
 2. Bli vant til å løse liknende oppgaver. Med vår SHL PrepPack™ får du en rekke øvelsestester som inkluderer forklaringer for hver oppgave. Lær av dine feil og forstå logikken bak oppgavene slik at du kan mestre dem på den ekte testen.
 3. Jobb under tidspress. Som de fleste arbeidspsykologiske tester tas SHL testene under tidsbegrensning. Det betyr at du må være kjapp og løse oppgavene på raskt vis. Ved å øve deg på flere øvelsestester med tidsbegrensning vil du fort bli vant til å tenke raskt og jobbe effektivt.

Hvordan forgår testprosessen hos SHL?

Denne delen blir utført på nett uten tilsyn. Målet er å sile ut kandidater som gjør det mindre bra og som ikke vil være egnet for stillingen. Du vil få en eller flere Verify tester av SHL som du skal fullføre på portalen deres innen en viss oppgitt dato. Les mer om de forskjellige Verify testene lenger nede på denne siden. Det er disse vi hjelper deg med å bli forberedt til.


Dersom du gjorde det godt nok på Verify evnetest, blir du kvalifisert til neste runde i rekrutteringsprosessen, som vil finne sted på kontoret til arbeidsgiver. Der blir du bedt om å ta en ny test under tilsyn for å garantere integriteten av resultatene dine. Denne er ofte kortere enn den første testen. Her får du kun vite om du har bestått eller ikke. 

Ikke alle arbeidsgivere benytter seg av verifiseringstester.


Verify G+

Tidsbegrensing: 36 minutter

Antall spørsmål: 24

Verify G+ tar for seg tre ulike temaer: numerisk, deduktiv og induktiv resonnering. Det betyr at du må være forberedt på en rekke ulike spørsmål av forskjellig natur som oppstår i tilfeldig rekkefølge. Har du blitt bedt om å ta Verify G+, må du testes i alle temaene.

Med omtrent litt over ett minutt per spørsmål, vil du merke tidspresset og gjerne føle deg stresset i løpet av testen. Noen oppgaver krever utregninger, mens du må være fokusert og observant for å kunne løse andre oppgaver. Hjernen vil måtte tilpasse seg konstant til ulike tema og tenkemåter i løpet av hele testen.

La oss se på de ulike temaene du skal gjennom:

Numerisk resonnering

 • Matematiske kunnskaper og evnen til å forstå opplysninger presentert i form av grafer, tabeller og diagrammer. Føler du deg trygg på slike tema? 

Prøv deg på eksempelet fra vår PrepPack™ og se om du klarer å løse oppgaven på ett minutt.

Norgesferie reisebyrå - Årlig salg av flybilletter
Avdeling Antall billetter (i hundrevis)
Økonomiklasse Businessklasse Førsteklasse
Stavanger 250 2 0,3
Oslo 675 5,5 1,2
Bergen 1 182 4,6 0,75
Trondheim 342 1,3 0,07
Haugesund 196 1 0,08
Bodø 211 0,7 0,05

Neste års forutsetninger for Haugesundavdelingen viser at salg av billetter til økonomiklasse vil være 6/8 av årets salg; salg av billetter til businessklassen vil være 2/5 av årets salg, mens salg av billetter til førsteklasse vil være ½ av årets salg. Hvor mange billetter totalt forventes det at Haugesundavdelingen vil selge neste år? Velg ditt svar blant alternativene:

Riktig

Feil

Feil

Feil

Feil

Vis forklaring

Riktig svar er A – 14 744.

Ifølge tabellen har Haugesundavdelingen solgt 196 billetter til økonomiklasse, 1 til businessklasse og 0,08 til førsteklasse. Husk at tallene er i hundrevis.

Derfor vil det totale antallet billetter som forventes solgt av Haugesundavdelingen neste år være:

(6/8)*196 + (2/5)*1 + (1/2)*0,08 = 147,44 = 147,44 * 100 = 14 744 billetter.

Deduktiv resonnering

 • Evnen til å trekke logiske konklusjoner fra gitt informasjon, samt evnen til å planlegge og organisere under tidspress. 

La oss ta en titt på et eksempel fra vår PrepPack™:

I utenriksdepartementet arbeider det åtte personer ved navn Anne, Helene, Ahmed, Daniel, Petra, Fredrik, Zarah og Nora. De har fire potensielle tidspunkter for lunsjpausen:

11:30-12:00
12:00-12:30
12:30-13:30
13:00-13:30

Anne og Daniel spiser aldri lunsj samtidig. Ahmed vil aldri spise lunsj mellom kl. 13:00-13:30. Verken Petra eller Zarah vil spise sammen med Helene. Fredrik og Nora vil alltid spise sammen.

For å sørge for at det alltid er noen på kontoret som kan bemanne telefonen eller andre ta seg av andre viktige ting på kontoret, kan ikke mer enn tre av medarbeiderne ta lunsj samtidig.
Du er ansvarlig for å avgjøre når hver medarbeider skal ta lunsj, og du vil gjerne respektere deres ønsker.

Hvis Helene og Daniel skal ta ta lunsj mellom kl. 13:00-13:30, hvilke av de andre medarbeiderne kan bli med dem?

Velg ditt svar blant alternativene:

Feil

Feil

Feil

Riktig

Vis forklaring

Riktig svar er D) Ingen andre medarbeidere kan bli med.

La oss gå gjennom informasjonen vi får oppgitt om de andre medarbeiderne for å se hvem som kan bli med Helene og Daniel til lunsj mellom kl. 13:00-13:30:

Anne: Ifølge teksten går hun aldri til lunsj sammen med Daniel, så hun kan utelukkes.

Ahmed: Ifølge teksten går han aldri til lunsj mellom kl. 13:00-13:30. Dermed kan også Ahmed utelukkes.

Petra: Ifølge teksten tar Petra aldri lunsj med Helene. Da ser vi at Petra ikke er et relevant svar.

Fredrik: Ifølge teksten tar Fredrik og Nora alltid lunsj sammen. Men hvis både Fredrik og Nora tar lunsj med Helene og Daniel, vil det være fire medarbeidere som spiser lunsj samtidig. Ifølge teksten kan kun tre medarbeidere spise samtidig. Dermed er både Fredrik og Nora utelukket.

Zarah: Ifølge teksten går hun aldri til lunsj med Helene. Dermed kan ikke Zarah være et relevant svar.

Siden ingen av medarbeiderne kan ta lunsj med Helene og Daniel, må svaret være D.

Induktiv resonnering

 • Evnen til å identifisere forskjellige logiske regler og mønster i ulike situasjoner.

La oss se nærmere på et eksempel fra vår PrepPack™.

Ser du mønsteret i tallrekken? Hvilke to tall skal erstatte de to spørsmålstegnene?

190 | 200 | 100 | 50 | 60 | 30 | 15 | ? | ?

Velg ditt svar blant alternativene:

Riktig

Feil

Feil

Feil

Vis forklaring

Riktig svar er: 25, 12 1/2

Eksempel på øvelsestest i Verify G+ induktiv resonnering

Tallrekken går etter følgende regel: +10, :2, :2, +10 osv.

Ser det mer logisk ut nå? De fleste vil forstå logikken etter at de ser løsningen. Men når du tar testen under tidspress og kun ser en rekke tall uten å vite hva du skal se etter, vil du ikke alltid oppfatte svaret. Våre øvelsestester er designet for at du skal få teken på nettopp slike situasjoner. Jo flere tallrekker du får øvd deg på, jo bedre vil du bli til å finne frem til logiske regler. 

Her er enda et eksempel på en øvelsestest i en annen stil i induktiv resonnering fra vår PrepPack™

Eksempel fra øvelsestest i Verify G+ induktiv resonnering illustrasjon

Oppgavene krever at du forstår de ulike effektene operatørene (bokstavene fra A-C) har på figurene. Klarer du å løse oppgaven nedenfor?

Eksempel på øvelsestest i Verify G+ induktiv resonnering

Velg ditt svar blant alternativene:

Riktig

Feil

Feil

Feil

Vis forklaring

Svaret er:

Eksempel fra øvelsestest i Verify G+ svar på spørsmål

Som vist i illustrasjonen, skal A slette tredje figuren, mens B dupliserer første figuren. Hva gjør C? La oss se nærmere på tredje rad i tabellen.
Vi ser at A har slettet den tredje figuren, den store, blå sirkelen. Da står vi igjen med en stor lilla sirkel, to små blå firkanter og en liten blå sirkel. Resultatet er da at figur 2 blir duplisert.

La oss nå se på hvordan vi løser denne oppgaven:

Først bør du eliminere svar som er usannsynlige. 2 og 3 kan ikke være mulige svar på grunn av den lille sirkelen i tredje posisjon. Siden A sletter den tredje figuren, vil det være umulig for B og C å duplisere dem.

Dermed gjenstår det to mulige svar: 1 og 4.

La oss sjekke alternativ 1, siden vi vet at dette er riktig svar:

Eksempel fra øvelsestest i Verify G+ induktiv resonnering forklaring

Når du går gjennom flere oppgaver, anbefales det å bruke denne metoden. Eliminér usannsynlige alternativer og sjekk de gjenstående alternativene som vist ovenfor.

Dette får du i vår PrepPack™

Numerisk resonnering, deduktiv resonnering og induktiv resonnering:

 • Øvelsestester med tidsbegrensning for hvert tema med forklaringer og tips for hver oppgave (en øvelsestest på norsk, resten er på engelsk.
 • Guide som veileder deg gjennom hvordan du løser slike spørsmål.
 • Personlig resultatsrapport som viser din fremgang for hver gang du tar testen, samt fasit for hvert spørsmål.

Merk at SHLs tester er interaktive og vil se litt annerledes ut enn våre øvelsestester. Du vil allikevel få mye ut av å øve på forhånd, da øvelsestestene går ut på samme grunnlaget og benytter de samme tematiske konseptene.

Verify Numerisk resonnement test

Tidsbegrensing: 25 minutter

Antall spørsmål: 18

Testen benyttes for det meste i sammenheng med stillinger hvor man må behandle tall og data. Din evne til å analysere og oppfatte numeriske data som budsjett og kostnader, trender og marginer vil bli testet her.

Du må kunne vise at du kan finne relevant informasjon og dra konklusjoner fra tabeller, grafer og diagrammer. Samtidig vil du også ha nytte i å kunne utføre utregninger raskt og effektivt.

Lenge siden du løste matematiske oppgaver? Da er disse øvelsestestene for deg! Frisk opp kunnskapen med vår SHL PrepPack™ innen kort tid.

Prøv deg på dette eksempelet fra vår PrepPack™ og sjekk hvor lang tid du bruker på å løse oppgaven. 

På selve testen vil du ha litt over ett minutt per spørsmål!

Eksempel på numerisk resonnering

Hvilken prosent av inntekten i år 2 og 3 er Canal Digital ansvarlig for?

Feil

Riktig

Feil

Feil

Feil

Vis forklaring

Riktig svar er: 22,8%.

På dette spørsmålet må du først finne inntekten for begge selskapene i år 2 og 3 for å kunne regne ut totalsummen.

Canal Digitals inntekter: 56+58=114
Viasats inntekter: 184+202=386
Totale inntekter for år 2+3: 114+386= 500

Nå må du regne ut andelen i prosent som Canal Digital er ansvarlig for ut fra den summen. Da brukes følgende formel:

% = (andel/total)*100

 (114/500)*100= 0,228*100= 22,8%

Dermed er Canal Digital ansvarlig for 22,8% av inntekten i år 2 og 3.

Merk: siden du må regne ut en prosent, og ikke et absolutt tall, kan du se bort fra millionene i utregningen (tallene i tabellen står i millioner).

Dette får du i vår PrepPack™

 • En guide for flere ulike temaer med forklaringer på hva du vil møte og hvordan du løser de ulike oppgavene.
 • Øvelsestester med tidsbegrensning i numerisk resonnering med mange oppgaver du kan løse, samt løsninger og forklaringer - 1 test på norsk, 5 på engelsk.
 • Fasit for hver øvelsestest med svar og forklaringer for hver oppgav, samt tips til hvordan du lett løser oppgavene.
 • Resultatsrapport som viser din fremgang for hver gang du tar testen.
 • Video tutorials for ulike temaer og konsept i praktisk matematikk.

Verify beregningsstest

Tidsbegrensing: 10 minutter

Antall spørsmål: 20

Dersom du har søkt på en stilling som krever god forståelse i tall og utregninger, f.eks innenfor salg, lønningsmedarbeider eller regnskapsfører, vil du muligens bli bedt om å utføre en SHL Verify Calculation Test. Du får et halvt minutt på deg til å besvare hvert spørsmål. Føler du deg klar til å takle slike utfordringer?

La oss se på eksempelet fra vår PrepPack™ og finne ut om du klarer å besvare spørsmålet på et halvt minutt!

Du har lov til å bruke kalkulator!

? * 24 / 71 = 72

Velg ditt svar blant alternativene:

Feil

Riktig

Feil

Feil

Feil

Vis forklaring

Svaret er: 213

Slik løser du likningen:

Eksempel fra øvelsestest i Verify Calculation

La oss fjerne fellesfaktoren ved å multiplisere begge sidene med 71:

Eksempel fra øvelsestest i Verify Calculation
Eksempel fra øvelsestest i Verify Calculation

For å isolere "?" variabelen, del opp begge sidene ved å multiplisere med 24:

Eksempel fra øvelsestest i Verify Calculation
Eksempel fra øvelsestest i Verify Calculation

Dette får du i vår PrepPack™

 • Flere nyttige guider i matematiske utregninger.
 • Øvelsestest i Verify Calculation Test stil med svar og forklaringer for hvert spørsmål.
 • Resultatsrapport som viser din fremgang for hver gang du øver.

Verify Induktiv evnetest

Tidsbegrensing: 24 minutter

Antall spørsmål: 18

Testes du i induktiv logikk blir du nødt til å bruke dine evner til å tenke logisk og abstrakt. 

La oss ta en titt på de forskjellige kategoriene du vil møte på testen:

Neste i rekka

 • Her vil du få presentert en rekke symboler som følger en viss regel eller et mønster. Du skal finne ut hvilke av svaralternativene som er den neste i rekka. Det betyr at svaret også må kunne følge regelen i rekka. Hver rekke følger en annen type regel enn den forrige. Dermed må du kjenne de forskjellige reglene slik at du er forberedt på å kjenne igjen reglene når du tar den ekte testen. 

Hvor lang tid bruker du på å finne ut hvilket symbol som fullfører rekka i eksempelet?

Eksempel fra øvelsestest i inductive reasoning

Velg ditt svar blant alternativene:

Riktig

Feil

Feil

Feil

Vis forklaring

Svaret er: (1)

Det finnes to karakteristikker du må følge med på i denne rekka: X og O.

Legg merke til at når du flytter deg langs rekka, vil antallet X øke med én for hver rute: 3, 4, 5, 6.

Legg også merke til at antallet O vil minke for hver rute: 6, 5, 4, 3.

Dermed må svaret inneholdet 7 X-er og 2 O-er.

Denne oppgaven er laget for å være forvirrende. Man møter to ulike symboler og vil raskt fokusere på posisjonene til X og O, i stedet for å følge med på antallet av symbolene. 

Symbol som skiller seg ut

 • Også her vil du se en rekke symboler som følger en regel. Men ett av symbolene følger ikke regelen og skiller seg dermed ut fra de andre. Din oppgave er å finne ut hvilket symbol det er.

Her ser du et eksempel på en oppgave som du finner i vår SHL PrepPack™. Klarer du å se hvilken regel rekka rølger?

Trykk på figuren du mener skiller seg ut fra de andre:

Riktig

Feil

Feil

Feil

Feil

Vis forklaring

Svaret er: (1)

La deg ikke forvirre av antallet dotter eller fargene deres. I denne oppgaven skal du se for deg at hver rute viser frem et symmetrisk mønster. På midten av hver rute går det en diagonal linje fra nederste venstre hjørne til øverste høyre hjørne. I rute 1 går linja fra nederste høyre hjørne til øverste venstre hjørne. 

Det kan være vanskelig å se denne regelen for et utrent øye, men så snart du har øvd deg på en del oppgaver, vil du lettere oppdage de ulike reglene.

Andre stiler

 • Denne kategorien presenterer symbolene på en annerledes måte enn en rekke. For eksempel vil du kunne finne bl.a. matriser, stjerner og sirkler som er delt opp i ruter. Inni rutene befinner symbolene seg. En del av mønsteret mangler og du skal velge svaralternativet som gjør mønsteret fullstendig.

Hvordan ville du ha løst denne oppgaven fra vår PrepPack™?

Eksempel fra vår øvelsestest i inductive reasoning

Velg ditt svar blant alternativene:

Feil

Feil

Riktig

Feil

Feil

Vis forklaring

Svaret er: (3)

I hver rekke og rad oppstår en enkelt figur to ganger.

Dersom vi ser på andre rekka fra toppen, kan vi se at den allerede har en figur som oppstår to ganger (en pil som peker mot høyre). Dermed må vi lete etter et alternativ som fullfører denne rekka med en figur som ikke oppstår der (f.eks. en figur annet enn en pil som peker mot høyre, en trekant eller en femkant). Dette betyr at vi kan eliminere alternativene 1,2 og 4.

Se på første rekka. Her ser vi at ingen av figurene oppstår to ganger. Det korrekte svaret må inkludere en av figurene som allerede oppstår i denne rekka (en trekant, en diamant eller en pil som peker mot venstre) eller to identiske figurer. Alternativ 5 oppfyller ikke kravet, så vi sitter igjen med alternativ 3.

Løsningstips: når du får en slik matrise, anbefaler vi at du tar et øyeblikk for å se nøye gjennom rekkene, kolonnene og diagonalene etter et mønster. Så snart du ser et konsekvent mønster, sjekk hvilke alternativer du kan eliminere dersom svaret enda ikke er helt klart.

Dette får du i vår PrepPack™

 • Øvelsestester med tidsbegrensning i alle tre induktiv resonnering stilene med løsninger for hvert svar.
 • Forklaringer for hver oppgave med tips til hvordan man lett kan løse oppgaver i disse stilene.
 • Video tutorial som forklarer hvordan man enkelt løser slike oppgaver.
 • Resultatsrapport som viser din fremgang for hver gang du tar en test.

Verify deduktiv evnetest

Tidsbegrensing: 20 minutter

Antall spørsmål: 18

Denne testen krever at du bruker dine evner til å løse problemer og å trekke logiske konklusjoner basert på opplysninger oppgitt i testen. Ofte vil du måtte bekrefte eller avkrefte utsagn ved hjelp av opplysningene i oppgaven. 

Hvordan ville du ha besvart denne oppgaven?

Daniel oppdaget følgende fakta når han arbeidet med sin innlevering i geografi: 

 • 30% av Georgia sine innbyggere er amerikansk urfolk. 
 • 50% av Georgia sine innbyggere arbeide i servicebransjen. 
 • 20% arbeider innen jordbruk og 60 & drikker Coca Cola.  

Daniel skrev opp fire påstander. 

Hvilke av påstandene må være sanne? 

Velg ditt svar blant alternativene:

Feil

Feil

Feil

Riktig

Feil

Vis forklaring

Svaret er: Noen av Georgia sine ansatte innen servicebransjen drikker Coca Cola

Her er det viktig å finne ut summen i prosent for hvert utsagn. Dersom resultatene er høyere enn 100%, kan vi oppdage en overlapping mellom kategorier.

Alternativ A: Halvparten av Georgias cola-drikkende innbyggere er amerikansk urfolk. Hvis 60% av innbyggerne drikke Cola, betyr det at amerikansk urfolk som drikker Cola er 30% av Georgia sin befolkning. 30% av Georgia sin befolkning er amerikansk urfolk, så summen av disse to gruppene er 60% (altså 30%+30%=60% <100%) av befolkningen. Det finnes ikke en definitiv overlapping mellom kategoriene.

Alternativ B: En tredjedel av Georgias cola-drikkende innbyggere er 20% (1/3x60) og 20% av Georgias innbyggere arbeider med jordbruk (20%+20%=40%<100%). Det finnes ingen indikasjon på overlapping mellom de to gruppene.

Alternativ C: Om det finnes overlapping mellom Georgias Native American innbyggere og service industrien og jordbruksarbeidere er ukjent, da Georgias Native American innbyggere består av 30% av Georgias befolkning, og arbeidere fra serviceindustrien og jordbruken tilsammen består av 70% av Georgias befolkning (30%+70%=100%). Selv om Native Americans er fordelt mellom arbeidet i serviceindustrien og jordbruken, kan vi umulig vite hvordan fordeling er.

Alternativ D: Ifølge opplysningen vi får oppgitt, består arbeiderne i serviceindustrien av 50% av Georgias befolkning. I tillegg består coladrikkere av 60% av Georgias befolkning. Det betyr at det finnes definitivt overlapping mellom arbeidere i serviceindustrien og coladrikkere (50%+60%=110%>100%). Derfor drikker noen av arbeiderne i serviceindustrien i Georgia Cola (minst 10%).

Alternativ E: To ekstreme muligheter må tas i betraktning når man tester utsagnets gyldighet:

 1. Det finnes ingen overlapping mellom jordbruksarbeidere og coladrikkere - i en slik situasjon vil de bestå av 80% av Georgias befolkning, som betyr at de som verken er jordbruksarbeidere eller coladrikkere består av 20% av Georgias befolkning. En femtedel av disse 20% er 4%, som påstås å være prosentandelen av Native Americans i Georgias befolkning. Men vi vet allerede at 30% av Georgias befolkning er Native Americans. Derfor stemmer ikke dette.
 2. Her er det fullstendig overlapping mellom jordbruksarbeidere og coladrikkere - i en slik situasjon består de av 60% av Georgias befolkning, som betyr de som verken er jordbruksarbeidere eller coladrikkere er 40% av befolkningen. En femtedel av disse 40% er 8%, som påstås å være prosentandelen av Native Americans av Georgias befolkning. Vi vet at 30% av Georgias befolkning er Native American. Derfor er ikke utsagnet gyldig.

Dette får du i vår PrepPack™

 • Øvelsestester med tidsbegrensning i deduktiv resonnering med svar og løsninger.
 • Resultatsrapport som viser din fremgang for hver gang du tar en test.
 • Fasit med detaljerte forklaringer for hvordan oppgavene løses og tips til metoder du kan bruke for å gjøre det lettere.

Verify verbal evnetest

Tidsbegrensing: 15 minutter

Antall spørsmål: 18

Skal du testes i verbal resonnering, betyr det at din stilling kan innebære bl.a. arbeid med rapporter, korrespondens og research av informasjon. Dermed er det viktig at du kan lese gjennom en tekst raskt og oppfatte det som står der, også mellom linjene. I en SHL verbal evnetest vil du få flere ulike tester der du skal svare på spørsmål om teksten. Utfordringen her er å kunne gjøre det på kort tid. Du har 50 sekunder per spørsmål.

Får du svart på eksempelet under på 50 sekunder?

Eksperter er enige i at kunst og kultur er en viktig del av økonomien, men det eksakte forholdet er komplisert. Hovedspørsmålet er: stimulerer investering i kunst vekst eller er kunst et produkt av økonomisk utvikling? Det virker som om argumentet for å fortsette finansiering av kunst er tydelig – nytelse av kunst (besøk av gallerier og teatre) styrker økonomien. Men noen mener at forholdet mellom investering i kunst og økonomisk produksjon er svakt. Forskere utforsker en annen vinkel av dette forholdet: de prøver å forstå hvordan subjektiv verdi av kunsten – «lykkefaktoren» - kan ha betydning for økonomiske fordeler. Ifølge hypotesen «lykkefaktoren» vil et samfunn som utvikler en større masse kunst og livskraft tiltrekke seg talentfulle mennesker. Dette vil dermed føre til økte inntekter.

Påstanden: Talentfulle mennesker bidrar til vekst i økonomien

Husk! Dine svar skal utelukkende baseres på opplysningene oppgitt i tekststykket.

Velg ditt svar blant alternativene:

Feil

Feil

Riktig

Vis forklaring

Svaret er: Umulig å si

Avsnittet tar for seg den direkte relasjonen av forbindelsen mellom kunst og økonomi. Her foreslås det at det finnes en «lykkefaktor» hypotese som kobler mellom kunst og tiltrekking av talentfulle mennesker. Dette skal muligens være et bidrag til vekst i økonomien (økte inntekter). Det fører ikke direkte til konklusjonen som dras i påstanden: «Talentfulle mennesker bidrar til vekst i økonomien», men foreslår denne direkte relasjonen.

Dette får du i vår PrepPack™

 • Video tutorials med gode tips og strategier til hvordan du løser oppgavene på en rask og effektiv måte.
 • Øvelsestester med tidsbegrensning i verbal resonnering inkludert svar og forklaringer - 3 av testene er på norsk!
 • Resultatsrapport som viser din fremgang for hver gang du tar en test.

Verify kontrolltest

Tidsbegrensing: 4-5 minutter

Antall spørsmål: 25

En Verify kontrolltest benyttes vanligvis for å teste kandidater til stillinger som innebærer bearbeiding av tall- og datamaterialer, samt administrasjon og kundeservice.

En rekke bokstaver eller tall vil vises på skjermen. Ved siden av får du flere liknende rekker, hvor en av dem er helt lik den første rekka. Du vil ha omtrent 5 sekunder på deg per oppgave til å finne ut hvilken rekke dette er. Denne testen krever at du er ganske fokusert og rask. 

Slik ser vår øvelsestest i Verify Checking Test ut. Klarer du å finne to like rekker før tiden er ute?https://www.youtube.com/watch?v=7eFG7Bl7Tlc&t=1s

Det er viktig å øve på denne testen for å kunne trene opp synet, reaksjonsevnen og konsentrasjonsevnen din før den ekte testen. Ved hjelp av vår PrepPack™ får du sjansen til å bli en perfekt kandidat. Begynn med å øve deg på testen som gir deg 9 sekunder per oppgave og jobb deg videre til du kan ta testen med 5 sekunder per oppgave.

Dette får du i vår PrepPack™

 • Øvelsestester med ulike tidsbegrensninger som forbereder deg til å ta Verify Checking Test.
 • Tren reaksjons- og konsentrasjonsevnene dine på en rask og effektiv måte.

SHL -Spørsmål knyttet til yrkespersonlighet

Tidsbegrensing: Ingen, men anbefalt tid er 15-20 minutter

Antall spørsmål: 104

Hos SHL kalles personlighetstesten for OPQ. Den har tre ulike formater kalt OPQ32r, OPQ32i og OPQn.

De fleste arbeidsgivere i dag ønsker at kandidater utfører en personlighetstest for å se om kandidaten vil kunne passe inn i firmaet og stillingen. Firmaet vil bruke svarene dine på å bygge en såkalt personlighetsprofil

Du burde derfor kjenne godt til verdiene firmaet legger vekt på og hvilke kvaliteter og egenskaper de leter etter hos kandidatene.

Dine svar på personlighetstesten burde reflektere disse verdiene og egenskapene. Det betyr ikke at du skal være uærlig, men at du heller skal svare med tanke på hvordan din arbeidspersonlighet passer stillingen og firmaet.

Med andre ord legges det vekt på hvordan du fungerer på en arbeidsplass og ikke hvordan du er som privatperson. Vi hjelper deg med å skille mellom disse to ved hjelp av vår PrepPack™.

Hvordan ser testen ut?

Du vil få tre utsagn som du skal rangere på følgende måte: Du velger utsagnet som passer deg best og det som passer deg minst. Det tredje utsagnet vil være nøytralt, men det vil fortsatt telle mot den totale scoren, eller profilen din.  Her er et eksempel på hvordan testen kan se ut:

 • Jeg liker godt å hjelpe andre.
 • Jeg arbeider best sammen med andre.
 • Jeg har et høyt energinivå.

Derfor bør du forberede deg til SHL OPQ personlighetstesten

Vis deg frem fra din beste side. Svarene dine reflekterer hvordan du vil at din fremtidige arbeidsgiver skal se deg. Å sitte foran en dataskjerm og møte en slik test for første gang kan være forvirrende. Vi veileder deg gjennom hvordan du svarer smart på en personlighetstest.

Unngå stress ved første møte med testen. Det er lett å velge feil svar og å prøve å gjøre seg ferdig raskt når man er stresset. I tillegg kan du lett overse viktige ord i spørsmålene som kan endre hvordan du svarer. Noen vil også bruke altfor lang tid på å svare, noe som vil komme tydelig frem i resultatene etter utført test. Alt dette kan du overkomme ved å forberede deg med vår SHL PrepPack™.

Dette får du i vår PrepPack™

 • Guider og øvelsestester i de følgende temaene (foreløpig på engelsk):
  • General Team Member Positions
  • Management Positions
  • Research and Data Management
  • Government and Regulatory Positions
  • Sales Positions
  • Change Positions
 • Behavioral Interview Guide

Som kandidat vil dine evner til å løse problemer og å tenke kritisk bli testet. Samtidig vil du oppleve at du har begrenset tid til å løse oppgavene.

På denne måten vil et selskap kunne filtrere bort kandidater som ikke passerer deres krav. Du har nå sjansen til å øve deg før du skal ut i ilden. Bli den beste kandidaten ved hjelp av gode forberedelser og økt selvsikkerhet.


SHL har lansert en interaktiv, mobilvennlig vurderingsplattform som lar kandidater testes på en lett tilgjengelig måte. Har du blitt bedt om å utføre en SHL Verify Interactive G+, kan du forvente å bli testet i Verify G+ på en interaktiv plattform.


SHL tilbyr tester på mange forskjellige språk, inkludert norsk. Det avhenger av din potensielle arbeidsgiver om du får utstedt på prøver på norsk eller engelsk. Vi tilbyr for tiden øvelsestester kun på engelsk. 


Det finnes dessverre ingen offisiell oversikt over hvilke arbeidsgivere som bruker SHL. Allikevel vet vi at flere rekrutteringsselskap benytter seg av SHL. I tillegg brukes testene av noen avdelinger i Utenriksdepartementet (særlig for søkere til Aspirantkurset) og Finansdepartementet, samt Hurtigruten, Skanska, Ringnes, Agder Energi, Nordea og Orkla. Da gjelder for det meste stillinger som ingeniører, advokater, direktører og ledere.