Jobb i Jysk - slik består du evnetestene

Jysk benytter både kognitive evnetester (PI Cognitive Assessment) og personlighetsevaluering (PI Behavioral Assessment) for å evaluere kandidater til ulike stillinger.

Mange opplever det som skremmende å måtte ta slike tester i sammenheng med rekrutteringsprosessen, da de rett og slett ikke vet hva de vil møte på. JobTestPrep anbefaler alle Jysk jobbkandidater å lære mer om Predictive Index testene for å være forberedte!

Vi forklarer hva disse testene er ved hjelp av eksempler for hvert tema du skal gjennom.

Jysk (Predictive Index) PrepPack™

Forberedelser til PI Cognitive Assessment:

 • Diagnostikktest - test deg selv før øvingen
 • Flere øvelsestester i ulike matematiske temaer
 • Fem fullstendige øvelsestester i PI Cognitive Assessment (to av testene er på norsk)
 • Studieguider i matematikk

Forberedelser til PI Behavioral Assessment:

 • En guide som tar deg gjennom vurderingen og teorien bak
 • Flere eksempler og tips til hvordan du best utfører vurderingen
 • Flere øvelsestester som lar deg se hvordan testen vil se ut og hvordan du kan besvare den

Testene er mobilvennlige og tilgjengelige døgnet rundt!

Alle tester, studieguider og videoer er foreløpig på engelsk!

Pris

Innholdsfortegnelse

Hei! Jeg er her for å hjelpe deg med å bestå din rekrutteringstest. Ta gjerne kontakt for veiledning eller spørsmål vedrørende testen.

Hvordan bestå Jysk evnetesten?

Jysk lyser stadig ut mange nye stillinger. For å sile ut de mer relevante kandidatene i rekrutteringsprosessen, benytter deg seg av evnetester levert av Predictive Index.

Dersom du gjør det godt på denne testen, vil du sannsynligvis øke sjansene for å få jobben du har søkt på.

Testen vil består av oppgaver innenfor disse temaene. Du har i gjennomsnitt 14 sekunder per oppgave. Selv om det ikke forventes at du skal fullføre hele testen på 12 minutter, anbefaler vi at du svarer på så mye du kan. Dermed må du lære deg å utnytte tiden godt!

Ved hjelp av vår Jysk (PI) PrepPack™ kan du øve deg på oppgaver som står i stil med den ekte testen. Slik vil du lære hvordan formatet på testen ser ut og lære deg å svare raskt og riktig.

Slik ser Jysks Predictive Index Cognitive Assessment ut

Tidsbegrensning: 12 minutter

Antall oppgaver: 50

PI Cognitive Assessment vil vurdere dine evner i tre ulike temaer:

 1. Numerisk resonnering
 2. Verbal resonnering
 3. Abstrakt resonnering

Numerisk resonnering

Denne delen innebærer at du må bruke dine regneferdigheter for å kunne løse oppgavene. Selv om du kan bruke kalkulator, må du kunne vite hvilken metode som må benyttes for de enkelte oppgavene.

Her får du en blanding av ordproblemer og tallrekker. Dette er for å evaluere hvordan du takler oppgaver av ulik natur.

La oss se på et eksempel fra vår PrepPack™:

Hvilket tall har lavest verdi?

Feil

Feil

Feil

Riktig

Vis forklaring

(A) 3/10 + 0,70 = 0,30 + 0,70 = 1.00.
(B) 5/3 - 0,35 = 1,67 - 0,35 = 1,32.
(C) 2/5 + 0,25 = 0,40 + 0,25 = 0,65.
(D) 0,43.

Her er et eksempel på en tallrekke: 

1 | 1/2 | 3/9 | 5/20 | ? 

Riktig

Feil

Feil

Feil

Vis forklaring

Riktig svar er 1/5.

For å gjøre ting enklere, anbefaler vi at du setter opp brøkene slik:

1= 1/1
3/9 = 1/3
5/20 = 1/4

Dermed vil rekken være:

1/1, 1/2, 1/3, 1/4, …

Nevneren i brøken økes med 1 i hvert steg og dermed vil den neste brøken i rekken være: 1/5.

Dersom det er lenge siden du har regnet med brøk, vil vår PrepPack™ være nyttig for deg. Den inneholder en studieguide spesielt for brøkregning. Du vil lære deg metoder som gjør det enkelt og raskt å regne ut riktig svar.

Verbal resonnering

Disse oppgavene vil utfordre din evne til å løse verbale oppgaver. Flere av oppgavene vil kreve at du har et stort ordforråd, men du vil også testes i deduktiv resonnering. Det betyr at spørsmålene kun baseres på informasjonen som presenteres, som kalles syllogismer. La oss se på et par eksempler.

Slik vil en oppgave i syllogisme se ut:

Assumptions:
Bob owns three computers.
Jesse owns more computers than Bob.
Jesse does not own more than seven computers.
Conclusion:
Jesse owns exactly two computers.
If the assumptions are true, is the conclusion:

Feil

Riktig

Feil

Vis forklaring

According to the first assumption, Bob owns three computers. According to the second assumption, Jesse owns more computers than Bob. Thus, Jesse must own more than three computers.

Therefore, the correct answer is Incorrect.

Her er en oppgave i analogi:

Embarrassment is to blush as fear is to...

Feil

Feil

Riktig

Feil

Feil

Vis forklaring

Blush is a bodily expression of embarrassment just as perspire is a bodily expression of fear.

Abstrakt resonnering

Her skal dine evner til å tenke abstrakt testes. Ser du mønsteret i ulike abstrakte figurer? Finner du forholdet mellom figurene? Målet for arbeidsgiver er å vurdere hvor lett du har for å oppfatte ny og ukjent informasjon.

Oppgavene vil som oftest være en rekke ulike figurer som følger et mønster. Du skal velge alternativet som passer inn i rekken. Det vil også være oppgaver der du skal forstå forholdet mellom figurene, som i dette eksempelet:

Hvilket alternativ er riktig?

Feil

Feil

Feil

Riktig

Feil

Vis forklaring

Riktig svar er 

Forholdet mellom figur X og figur Y er som følger:

Hvis vi ser på figur X, ser vi at den består av to trekanter. Trekanten til høyre er helt lik trekanten i figur Y. I tillegg endres fargen fra hvit til svart.

Dermed må figur Z ha samme forhold til riktig svar.

Alternativ 1 kan elimineres, da det representerer den venstre delen av figur Z som har blitt farget svart.

Alternativene 2 og 3 kan også elimineres, da disse er trekanter.

Alternativ 5 kan elimineres, da det representerer figur Z der den høyre delen har blitt farget svart.

Vi står igjen med alternativ 4, som er riktig svar, da dette er den høyre delen av figur Z farget svart.

Du har som sagt 14 sekunder å løse hver oppgave, så det gjelder å være rask!

Vi anbefaler at du setter av et par kvelder til å forberede deg til testene. Da vil du ha nok tid til å lære deg gode teknikker til å løse oppgavene raskt og presist!

 Dette får du i vår Jysk PrepPack™

 • Diagnostikktest - se hvilket nivå du er på for å vite hvilken del du bør fokusere på
 • Flere øvelsestester i ulike matematiske temaer
 • Seks fullstendige øvelsestester i PI Cognitive Assessment (fem er på engelsk, en er på norsk)
 • Studieguider i matematikk - for deg som trenger en liten oppfriskning!

PI Behavioral Assessment (personlighetsvurdering) - forstå hva som forventes av deg

Personlighetsprofilering kommer i ulike former - noen bedrifter benytter seg av personlighetstester, mens andre bruker personlighetsvurderinger. I Predictive Indexs tilfelle er det snakk om to skjemaer du skal fylle ut:

 1. Hvordan andre forventer at du oppfører deg
 2. Hvordan du beskriver deg selv

Skjemaene er identiske og består av mange ulike adjektiver. Forskjellen vil være hva en ser etter: først skal du evaluere din personlighet etter hvordan andre ser deg og forventer at du skal oppføre deg. Det andre skjemaet vil be deg om å velge adjektivene du mener beskriver deg selv.

Prøv å fokusere på jobbsammenhengen når du fyller ut skjemaet. Tenk på hvordan dine kolleger og arbeidsgivere ville ha beskrevet deg. Deretter ser du for deg hvilken medarbeider du er og velger adjektivene som passer best.

Dette får du i vår Jysk PrepPack™

 • En guide som tar deg gjennom vurderingen og teorien bak
 • Flere eksempler og tips til hvordan du best utfører vurderingen
 • Flere øvelsestester som lar deg se hvordan testen vil se ut og hvordan du kan besvare den