Aon's Assessment Solutions (cut-e) tester - slik blir du klar - JobTestPrep

Forberedelser til cut-e Hvilke Aon tester må du forberede deg til?

Det kan være forvirrende å vite hvilken Aon/cut-e test du burde fokusere på dersom du ikke har fått nærmere informasjon. Hvis du er usikker på hva du trenger, ta gjerne kontakt med oss for å finne frem til riktig test.

Disse øvelsestestene for cut-e tester tilbys hos JobTestPrep:

Numerisk resonnering (numerical)
Tallforståelse (eql)
Verbal resonnering (verbal)
Deduktiv logisk tenkning (sx)
Deduktiv logisk tenkning (lst) / gapChallenge
Induktiv logisk tenkning (ix)
Induktiv logisk tenkning (cls)
Induktiv logisk tenkning (clx)
Informasjonshåndtering (clues)
Konsentrasjonsevne (e3+)
Praktisk tallforståelse (tmt)
Språkkunnskaper engelsk (lt-e)
Språkkunnskaper norsk (lt-no)
Læringsevne (lct)
Retningssans (nav)
Monitoreringsevne (cmo)
Reaksjonsevne (rt)
gridChallenge
switchChallenge
digitChallenge

 

Informasjon om Aon Hvordan forberede seg med Aon's Assessment Solutions PrepPack™?

 • Bli forberedt på hva du vil møte. Unngå å bli overrasket av vanskelige spørsmål som du ikke forstår deg på. Oppgavene i vår Aon's Assessment Solutions PrepPack™ lar deg bli kjent med både formatet og konseptet på testen du skal ta. Ved å øve på oppgaver i samme stil som de du vil møte på den ekte testen, vil du kunne lære deg de riktige teknikkene for å lykkes. Samtidig vil du få viktig informasjon som kan være nyttig å vite når du skal testes.
 • Lær deg å løse oppgavene innen den gitte tidsrammen. Du har kun få minutter på å gjennomføre testen. Våre øvelsestester for Aon benytter de samme tidsbegrensningene som på de ekte testene. Øvelsene vil forberede deg på å utnytte den knappe tiden på best mulig vis. Du vil forstå hvordan du raskest mulig kan oppfatte og løse oppgavene du får, uten å sløse verdifull tid.
 • Flere øvelsestester på norsk, inkludert fasit med forklaringer og detaljerte instruksjoner, finner du kun på JobTestPrep! Dette vil hjelpe deg med å bli kjent med ulike begrep på norsk som du vil få på testen.

Dette får du i Aon's Assessment Solutions PrepPack™

Numeriske evner 

Numerisk resonnering (numerical)

Tid numerical Tidsbegrensning: 12 minutter

spørsmål numericalAntall spørsmål: 37

Disse testene er designet for en rekke sektorer og stillinger, og strekker seg fra grunnleggende matematiske kunnskaper til dybdeanalyser av diagrammer og tabeller

De deles inn i kategoriene "Finance", "Consumer" og "Industry".

Her blir du presentert for flere tabeller og diagrammer sortert i 6 ulike faner. Spørsmålet må besvares med "sant", "usant", "kan ikke si" basert på informasjonen i fanene.

Noen oppgaver kan også kreve at du utfører enklere utregninger for å kunne svare.

eksempel numerical Klarer du å svare på dette eksempelet i numerisk resonnering fra vår PrepPack™ på mindre enn 19 sekunder? 

SpørsmåletKontantstrømmen fra den løpende driften per aksje ved utgangen av det siste regnskapsåret var den samme som ved inngangen til året.

Slik løser du oppgaven steg for steg:

Steg 1: Finn ut hvilken fane som inneholder informasjonen du trenger for å besvare spørsmålet. 

Eksempel på øvelsestest i scales numerical

Kilde: Jobtestprep.no Eksempelet er tatt fra en av våre øvelsestester i numerisk resonnering.

Hvilken fane bør du velge for å besvare spørsmålet?

"Aksjer"-fanen. I spørsmålet nevnes det "aksjer" og dette burde gi en indikasjon på at svaret befinner seg i den fanen.

Eksempel fra øvelsestest i scales numerical

Kilde: Jobtestprep.no Eksempelet er tatt fra en av våre tester i scales numerical stil.

Steg 2: Benytt informasjonen i fanen og besvar spørsmålet.

 •  Velg ditt svar blant alternativene:
Sant
Usant
Kan ikke si
Riktig!
Feil

Svaret er "kan ikke si".

Tabellen presenterer ulike økonomiske detaljer for de tre første kvartalene i det siste regnskapsåret (vær alltid oppmerksom på stjernene). Siden siste kvartal av året mangler i tabellen, kan vi ikke sammenligne årets slutt med begynnelsen av året. Vi kan ikke si om dette utsagnet er sant eller usant.

 Klarte du å løse oppgaven på 19 sekunder? Det kan virke utfordrende, særlig fordi du kanskje ikke er vant til slike oppgaver. Allikevel er det mulig! Øv deg på våre mange øvelsestester og bli kjent med både formatet og spørsmålene du vil møte på.

 • Hvert utsagn kan enten bekreftes med "sant" eller avkreftes med "usant". Dersom du ikke kan bekrefte eller motsi utsagnet helt, må du velge "kan ikke si".

øving numerical Slik oppnår du best resultat av øvingen

 1. Ta en av øvelsestestene for å forstå hvordan den ekte testen vil se ut. Tre av våre øvelsestester er på norsk, mens de andre tre er på engelsk. Dermed kan du velge å ta en test på det språket du foretrekker eller det du skal testes i.
 2. Gå gjennom fasiten på oppgavene du svarte feil på. Slik vil du kunne lære av dine feil og memorere stegene du må ta for å svare riktig. 
 3. Ta enda en test for å se om du har gjort fremskritt.
 4. Selv om du skal ta en test i f.eks industry, kan du fortsatt øve på de andre temaene. Den eneste forskjellen er temaet, mens formatet og konseptet er helt likt.

 

Tilbake til testoversikten

Tallforståelse (eql)

tallforståelse tid Tidsbegrensning: 5 minutter

tallforståelse spørsmål Antall spørsmål: 15

Her testes dine regneferdigheter. I scales eql skal du svare på likninger som blir vanskeligere for hver gang du svarer riktig. Selv om du føler deg trygg i matematikk, anbefaler vi at du øver i forkant, da tidspresset lett gjør selv den selvsikre stresset. Du har i gjennomsnittet 20 sekunder per oppgave og dette kan lett gjøre deg stresset. 

tallforståelse eksempel Test deg selv på eksempelet under og se om du klarer å løse oppgaven på mindre en 20 sekunder!

tallforståelse advarsel  Du kan bruke et siffer kun én gang per oppgave.

Eksempel på øvelsestest i scales eql

Kilde: Jobtestprep.no Eksempelet er tatt fra en av våre øvelsestester i tallforståelse.

Se én mulig løsning

Spørsmålet kan egentlig besvares på forskjellige måter. Her er ett mulig svar:

Eksempel fra øvelsestest i scales eql

Kilde: Jobtestprep.no Eksempelet er tatt fra en av våre øvelsestester i tallforståelse.

 Tenk deg godt om og vær sikker på at du svarer riktig, da du mister poeng dersom du svarer feil.

tallforståelse øving Slik oppnår du best resultat av øvingen

 1. Ta øvelsestesten i tallforståelse for å se hvordan du ligger an og for å bli kjent med formatet. Du kan også skrive ut testen og gjøre det for hånd, dokumentet er utskriftsvennlig.
 2. Les forklaringene i fasiten (engelsk) for både å lære av dine feil og få flere nyttige tips til den ekte testen.
 3. Utnytt tilgang på den interaktive versjonen av testen for flere unike oppgaver: digitChallenge

Tilbake til testoversikten

Verbale evner

Verbal resonnering (verbal)

verbal tid Tidsbegrensning: 12 minutter

verbal spørsmål Antall spørsmål: 49

I likhet med de numeriske evnetestene, brukes verbale evnetester i ulike stillinger, fra administrasjon til lærlinger og ledere.

Testene deles inn i kategoriene "Finance", "Consumer" og "Industry". Testene evaluerer evnen din til å følge og handle etter instrukser. I tillegg testes din forståelse og bruk av verbal informasjon.

Informasjonen er plassert i 6 forskjellige faner. Spørsmålet må besvares med "sant", "usant", "kan ikke si". Du baserer svaret ditt på informasjonen i tekstene.

verbal eksempel Prøv deg på dette eksempelet! Du har mindre enn 15 sekunder i gjennomsnitt for hvert spørsmål.

Spørsmålet: Hver arbeidstaker og leder i Flying Colours butikker og avdelinger må følge selskapets prinsipper.

Slik løser du oppgaven steg for steg:

Steg 1: Finn ut hvilken fane som inneholder informasjonen du trenger for å besvare spørsmålet.

Eksempel fra øvelsestest i scales verbal

Kilde: Jobtestprep.no Eksempelet er tatt fra en av våre øvelsestester i verbal resonnering.

Hvilken fane bør du velge for å besvare spørsmålet?

"Bedriftsverdier"-fanen

Eksempel på øvelsestest i scales verbal

Kilde: Jobtestprep.no Eksempelet er tatt fra en av våre øvelsestester i verbal resonnering.

Steg 2: Benytt informasjonen i fanen og besvar spørsmålet
 • Velg ditt svar blant alternativene:
Sant
Usant
Kan ikke si
Riktig!
Feil

 Svaret er "sant".

Uttrykket "selskapets prinsipper" er synonymt med "Bedriftsverdier", noe som indikerer at dette er den mest relevante fanen. Første setning i fanen sier at "Alle produktavdelinger og deres respektive ansatte må overholde prinsippene nevnt nedenfor". Således er utsagnet sant.

 Klarte du å løse oppgaven på 15 sekunder? Det kan virke utfordrende, særlig fordi du kanskje ikke er vant til slike oppgaver. Allikevel er det mulig! Øv deg på våre mange øvelsestester og bli kjent med både formatet og spørsmålene du vil møte på.

verbal advarsel Hvert utsagn kan enten bekreftes med "sant" eller avkreftes med "usant". Dersom du ikke kan bekrefte eller motsi utsagnet helt, må du velge "kan ikke si".

verbal forberedelser Slik oppnår du best resultat av øvingen

 1. Ta en av testene for å forstå hvordan den ekte testen vil se ut. To av våre øvelsestester er på norsk, mens de andre tre er på engelsk. Dermed kan du velge å ta en test på det språket du foretrekker eller det du skal testes i.
 2. Gå gjennom fasiten på oppgavene du svarte feil på. Slik vil du kunne lære av dine feil og huske stegene du må ta for å svare riktig.
 3. Ta enda en test for å se om du har gjort fremskritt.
 4. Selv om du skal ta en test i f.eks industry, kan du fortsatt øve på de andre temaene. Den eneste forskjellen er teamet, mens formatet og konseptet er helt likt.

Tilbake til testoversikten

Abstrakte logiske evner

Deduktiv logisk tenkning (sx)

deduktiv logisk tenkning tid Tidsbegrensning: 6 minutter

deduktiv logisk tenkning spørsmål Antall spørsmål: 30

Her testes du i deduktiv logikk, som betyr at du må identifisere en regel basert på symboler og velge en talloperatør som skal oppnå et spesifikt resultat.

Du møter en slags bryter med tre felt: innmatning, operatør, utmatning.

Ved hjelp av posisjonen til symbolene og tallene, skal du dedusere hvilken tallrekke som mangler. 

De enkleste nivåene oppgir innmatning og utmatning, hvor du dermed må finne ut verdiene til operatørene. Her stiger vanskelighetsgraden etterhvert som du svarer riktig, hvor du vil få flere lag med "innmatere" og "utmatere" der operatørverdiene mangler.

deduktiv logisk tenkning tips Disse oppgavene er vanskelige å forstå og krever at du bruker dine evner i deduktiv abstrakt tenkning. Du må gå gjennom oppgavene flere ganger før du oppfatter hva som skal gjøres og kan løse dem på raskt vis. 

 Du har totalt 6 minutter på deg til å besvare 30 oppgaver.

deduktiv logisk tenkning eksempel Se eksempelet nedenfor fra et vanskeligere nivå fra vår PrepPack™ og prøv å løse oppgaven på 12 sekunder.

Hvilken tallrekke trengs det for å løse oppgaven?

tips deduktiv logisk tenkningTips: Følg nøye med på hvor symbolene er plasserte.

Eksempel fra øvelsestest i scales sx

Kilde: Jobtestprep.no Eksempelet er tatt fra en av våre øvelsestester i deduktiv logisk tenkning.

 Velg ditt svar blant alternativene:
1342
2341
3214
Riktig!
Feil

Svaret er 2341.

Denne oppgaven viser tre operatører. Den første og den tredje er oppgitt, mens du må finne ut hva som er den midterste. Her må du jobbe deg ned fra toppen og deretter fra bunnen og opp.

Steg 1: Den første operatøren er 3241. Se på det første tallet: 3. Se deretter på hvilket symbol som befinner seg øverst i tredje posisjon: en trekant. Dette symbolet er nå det første symbolet i den andre rekken av symboler som ikke er synlig, men som du må se for deg mens du løser oppgaven. Det andre sifferet i første operatøren er: 2. Hvilket symbol befinner seg i andre posisjon? Et hjerte. Før opp et hjerte i den andre rekken av symboler. Deretter ser du på det tredje sifferet: 4. Det fjerde symbolet er da en sirkel. Til sist har vi sifferet 1 og symbolet som befinner seg i første posisjon er en stjerne.

Rekkefølgen vi har kommet frem til nå er:
Trekant, hjerte, sirkel, stjerne.

Steg 2:

Nå går vi gjennom samme prosess, men begynner nedenfra. Se for deg en tredje rekke med symboler mellom de to eksisterende rekkene (samt din andre "usynlige" rekke fra steg 1).

Rekkefølgen vi har kommet frem til nå er:
Hjerte, sirkel, stjerne, rektangel.

Steg 3: Ved å bruke de to nye rekkene, kan du finne operatøren som mangler. Tallene skal representere de tidligere posisjonene av hvert symbol. Se først på den tredje rekken. Det første symbolet er et hjerte. Hvor finner vi hjertet i den andre rekken? Andre plass. Det betyr at det første sifferet representerer den tidligere posisjonen: 2. Sirkelen var nummer 3 i den andre rekken, så det betyr at vi får tallet 3. De neste symbolene er en stjerne og en trekant, med andre ord er de nummer 4 og 1.

Et lite tips: Siden alternativene begynner med forskjellige sifre, kan du allerede finne svaret etter å ha funnet frem til det første sifferet: 4.

 Var dette vanskelig? Reglene kan være vanskelige å oppdage dersom du ikke er vant til å løse oppgaver av den abstrakte typen. Vi anbefaler at du øver deg på flere av våre øvelsestester før du skal ta den ekte testen. Dette lar deg møte opp bedre forberedt og avslappet.

deduktiv logisk tenkning øving Slik oppnår du best resultat av øvingen

 1. Benytt deg av vår guide som forklarer alle vanskelighetsgrader i testen og forklarer detaljert et eksempel for hvert nivå.
 2. Bruk kunnskapen du har lært i guiden og ta øvelsestesten i deduktiv logisk tenkning (scales sx) med forklaringer på alle oppgaver.
 3. Utnytt tilgang på den interaktive versjonen av testen: switchChallenge

Tilbake til testoversikten

Deduktiv logisk tenkning (lst) / gapChallenge

deduktiv logisk tenkning tid Tidsbegrensning: 6 minutter

deduktiv logisk tenkning spørsmål Antall spørsmål: 15 

Denne testen evalurerer din evne til å tenke deduktivt. Testen går ut på samme prinsipp som sudoku.

I et rutenett som inneholder enten 16 ruter (4x4) eller 25 ruter (5x5), finner du flere ulike symboler utplassert.

Din oppgave er å finne ut hvilket symbol som mangler i rutenettet. Merk at et symbol kan oppstå kun én gang på hver rekke og rad.
deduktiv logisk tenkning tips På den ekte testen vil du kunne fylle ut de andre tomme rutene med symboler for å se for hvilket symbol som mangler der spørsmålstegnet er. Samtidig er det sannsynlig at du skal ta den interaktive, fargerike versjonen av testen, kalt gapChallenge.

deduktiv logisk tenkning eksempel Klarer du å løse oppgaven på 24 sekunder?

Eksempel fra øvelsestest i scales lst

Kilde: Jobtestprep.no Eksempelet er tatt fra en av våre øvelsestester i deduktiv logisk tenkning.

Hvilket symbol mangler? Velg ditt svar her:

Øvelsestest i scales lst alternativ 1
Øvelsestest i scales lst alternativ 1
Øvelsestest i scales lst alternativ 3
Øvelsestest i scales lst alternativ 4
Øvelsestest i scales lst alternativ 5
Riktig!
Feil

Riktig svar: trekant.

Her må man tenke i samme linjer som sudoku.

Siden det allerede finnes en sirkel i ytterste kolonne til høyre av øverste rad, må det være en sirkel i andre kolonne til venstre i andre rad.

I samme kolonne som spørsmåltegnet finner vi også en sirkel, samt et kryss. I tillegg finner vi en stjerne i samme rad som spørsmålstegnet.

Dermed står det mellom firkanten og trekanten.

Vi ser at det finnes en trekant i nederst rad av ytterste kolonne til høyre, som betyr at vi ikke kan plassere trekanten i samme kolonne,

Dermed må det være en trekant i andre rad av fjerde kolonne.

 Løste du oppgaven på under 24 sekunder? Dersom du fant det vanskelig, anbefaler vi at du øver deg med vår Aon's Assessment Solutions PrepPack™ for best mulig resultat på den ekte testen. 

deduktiv logisk tenkning forberedelser Slik oppnår du best resultat av øvingen

 1. Ta en øvelsestest i deduktiv logisk tenkning (scales lst) stil for å bli kjent med formatet.
 2. Les nøye gjennom fasiten (to av testene har forklaringer på norsk) og lær av dine feil.
 3. Ta enda en øvelsestest for å om du har forbedret deg.
 4. På slutten av hver test vil du motta en resultatsrapport hvor du kan se din egen fremgang.

Tilbake til testoversikten

Induktiv logisk tenkning (ix)

induktiv logisk tenkning tid Tidsbegrensing: 5 minutter

induktiv logisk tenkning spørsmål Antall spørsmål: 20

Denne testen vurderer dine evner i induktiv logisk tenkning. 

Hvordan fungerer det?

Du vil møte på en rekke med 9 symboler som følger en regel. Ett av symbolene følger ikke regelen og oppgaven din er å identifisere dette symbolet.

Hver oppgave inneholder et nytt sett av symboler med nye regler. Så snart du er kjent med de ulike reglene som finnes, vil du lettere kunne identifisere dem på testen. 

induktiv logisk tenkning tips Merk deg at symbolene på denne testen kan være forskjellige fra symbolene som du får på den ekte testen.

induktiv logisk tenkning eksempel Prøv deg på eksempelet fra vår PrepPack™ og se om du kan løse oppgaven på 15 sekunder!

Øvelse i induktiv logisk tenkning
Øvelse i induktiv logisk tenkning
Øvelse i induktig logisk tenkning
Øvelse i induktig logisk tenkning
Øvelse i induktig logisk tenkning
Øvelse i induktig logisk tenkning
Øvelse i induktig logisk tenkning
Øvelse i induktig logisk tenkning
Øvelse i induktig logisk tenkning
Riktig!
Feil

Riktig svar: 4

Her blir man fort forvirret av en rekke symboler som ikke ser ut til å ha noe mønster. Dette stemmer hvis man fokuserer på de forskjellige symbolene.
Se heller på antall symboler i hver rute. Da teller vi et oddetall av antallet symboler (1,3,5 eller 7). Den eneste ruten som ikke passer inn er nummer 4. Der finner vi 4 symboler.

 Her er altså problemet at det kan ta tid å finne ut hva du skal se etter. Men øvelse gjør mester! Etter å ha forberedt deg med vår PrepPack™ vil du ha lært deg hva du skal være på utkikk etter når du tar den ekte testen.

Kilde: Jobtestprep.no Eksempelet er tatt fra en av våre øvelsestester i induktiv logisk tenkning.

induktiv logisk tenkning forberedelser Slik oppnår du best resultat av øvingen

 • Les vår guide som gjør deg kjent med reglene og hjelper deg å identifisere dem raskt.
 • Begynn med en av våre tre øvelsestester i induktiv logisk tenkning (scales ix) for å se hvor du står.
 • Les nøye gjennom fasiten og lær av dine feil.
 • Ta enda en test for å se om du har forbedret deg. 

Tilbake til testoversikten

Induktiv logisk tenkning (cls)

induktiv logisk tenkning tid Tidsbegrensning: 12 minutter

induktiv logisk tenkning spørsmål Antall spørsmål: 12

Denne testen evaluerer dine evner i induktiv logisk tenkning. 

Hva betyr dette for deg?

Du skal oppdage mønsteret i en rekke med seks rutenett som inneholder bokstaver og tall. Rutenettene er markerte i fargen til mønsteret de hører til. Den ekte testen vil ha regler som er noenlunde annerledes enn det som finnes her, men du vil fortsatt få mye ut av å øve på vår test.

En av de største utfordringene ved denne testen er å forstå hva som skjer og hvordan du løser oppgaven.

induktiv logisk tenkning eksempel Nedenfor finner du et eksempel som er tatt fra vår PrepPack™. Ser du hvilken gruppe som hører til den blå regelen og hvilken som hører til den oransje regelen? Du har ett minutt på deg til å svare!
Eksempel fra øvelsestest i scales cls

Kilde: Jobtestprep.no Eksempelet er tatt fra en av våre øvelsestester i induktiv logisk tenkning.

Se svaret og løsningen

De korrekte svarene er merket med stiplede sirkler og fargen rutenettene hører til. Du vil også se at de røde pilene peker på de riktige svarene.

Mønsteret i denne oppgaven gjelder kun for rutenett markerte med oransje. Her er det slik at den nederste bokstaven følger den øverste bokstaven i alfabetet. Samtidig vil bokstaven i det ytterste hjørnet til venstre følge bokstaven i det ytterste hjørnet til høyre i alfabetet.

Se nærmere på det andre rutenettet i øverste rekken. På toppen i øverste ruta ser du bokstaven "y" og helt nederst "z". Til venstre finner vi "A", mens til høyre ser du "B".

Rutene med blå farge følger ingen regel i akkurat denne oppgaven.

Kilde: Jobtestprep.no Eksempelet er tatt fra en av våre øvelsestester i induktiv logisk tenkning.

 

induktiv logisk tenkning tipsUtfordringen er å se om du finner noe som helst mønster i disse rutenettene. Du vil helst ikke ta den ekte testen uten å vite hva du går til. Med litt øvelse vil du føle deg mer forberedt og ha lært deg en teknikk du kan benytte på den ekte testen.

induktiv logisk tenkning tips Tips

 • Det er ikke alltid begge fargene har et mønster, men har du funnet den ene regelen, så markerer du de gjenstående rutenettene med den andre fargen. 
 • Du kan gå fra spørsmål til spørsmål så mye du vil i løpet av testen. Derfor anbefaler vi at du ikke kaster bort verdifull tid på ett spørsmål - kom tilbake senere dersom du har mer tid.
 • Med litt øving vil synet ditt bli skarpere og du vil memorere reglene, slik at du kan gjenkjenne dem raskere.

induktiv logisk tenkning forberedelser Slik oppnår du best resultat av øvingen

 1. Begynn med en av våre to øvelsestester i induktiv logisk tenkning (scales cls) for å bli kjent med formatet.
 2. Les nøye gjennom fasiten og lær av dine feil.
 3. Ta enda en test for å se om du har forbedret deg. 

Tilbake til testoversikten

Induktiv logisk tenkning (clx)

induktiv logisk tenkning tid Tidsbegrensning: 6

induktiv logisk tenkning spørsmål Antall spørsmål: Så mange du klarer

Denne testen brukes ofte for å evaluere kandidater til stillinger som krever analysering av informasjon og bruk av induktive logiske evner.

På venstre side av skjermen vil du bli gitt to rutenett som inneholder flere symboler. Disse to følger en viss regel. Så snart du har identifisert denne regelen, skal du finne ut hvilke 2 av 4 svaralternativer som følger den samme regelen.

induktiv logisk tenkning tips Merk: Dersom du hopper over et spørsmål på den ekte testen, vil dette fremstå som feil svar i resultatet. Derfor anbefaler vi at du lærer hvordan du løser oppgaven, slik at du slipper å hoppe over spørsmål.

induktiv logisk tenkning eksempel La oss se nærmere på et eksempel fra et middels nivå:

Øvelsesoppgave i induktiv resonnering

Kilde: Jobtestprep.no Eksempelet er tatt fra en av våre øvelsestester i induktiv logisk tenkning.

Hvilke to rutenett under følger samme regelen som rutenettene over?

Øvelseseksempel i induktiv logisk tenkning svar

Kilde: Jobtestprep.no Eksempelet er tatt fra en av våre øvelsestester i induktiv logisk tenkning.

Les svaret og forklaringen

induktiv logisk tenkning riktig svarRiktig svar: 1 og 4

Se på de to rutenettene til venstre. Det nederste rutenettet viser at kolonnene har forflyttet seg ett steg til høyre.

Den venstre kolonnen av det øverste rutenettet befinner seg nå i midten, mens den midterste kolonnen er nå til høyre. Samtidig finner vi høyre kolonne helt til venstre.

Blant svaralternativene er det kun rutenettene 1 og 4 som følger denne regelen. Endringene i rutenett 1 reflekteres i rutenett 4.

induktiv logisk tenkning tips Var oppgaven vanskelig? Vi hjelper deg med å bli forberedt ved å la deg bygge opp dine evner og kunnskaper fra grunnen! Våre øvelsestester begynner med enkle oppgaver slik at du skal kunne forstå konseptet og lære hvordan du oppdager regler. Deretter kan du øve deg på oppgaver av høyere vanskelighetsgrad.

induktiv logisk tenkning forberedelser Slik oppnår du best resultat av øvingen

 1. Begynn med testen på det letteste nivået for å forstå konseptet og for å lære deg reglene som finnes i oppgavene.
 2. Les forklaringene i fasiten, særlig på spørsmålene du svarte feil på.
 3. Fortsett med de to testene på middels vanskelighetsnivå for litt mer kompliserte øvelser.
 4. Ta den vanskeligste testen for å se om du er klar til den ekte testen.

Tilbake til testoversikten

Spesielle kunnskaper og ferdigheter 

Informasjonshåndtering (clues)

 Tidsbegrensning: 15 minutter

Antall spørsmål: Så mange du klarer å besvare innen den gitte tiden

Denne testen evaluerer evnen din til å håndtere mye ukjent informasjon. Testen krever at du er rask og detaljorientert, håndterer tiden på riktig vis og er strukturert.

I denne testen skal du sette deg inn i rollen som en ny ansatt som tar over etter en medarbeider som har forlatt jobben sin på brått vis. Oppgaven din er å gå gjennom en innboks og sortere epostene etter prioritet.

Du vil få oppgitt retningslinjer som vil være tilgjengelige til enhver tid. Disse retningslinjene vil definere hva som gjør at en epost har høy, middels eller lav prioritet. I tillegg er det noen eposter som vil kreve en handling i form av å be avsender om mer informasjon, avtale et møte eller at du videresender eposten til riktig mottaker.

Testen kan være ganske krevende på grunn av den begrensede tiden du har og mengden informasjon du må analysere

 Her er et eksempel som demonstrerer hvordan en epost ser ut:

Subject: Diagonal

Date: 20/02/2022 03:58 PM

From: Tom Goldstein

To: sarah.peterson@webline.com

Dear Ms. Peterson,

We met last week to discuss the Diagonal project. While we remain interested, we require additional information to get our internal planning up to speed.

We are looking for some technical information as in how quickly hardware can be installed and how long it will take to have everything up and running. Another concern is the security for the cloud. I would like to discuss options for encryptions. Could we discuss this on the phone next week?

Please let me know when you are available so we can schedule a call as soon as possible.

Best regards,

Tom Goldstein

Priority

High
Medium
Low
Riktig!
Feil

Reply

Send notice of recept
Make appointment
Ask for more information
Riktig!
Feil

Forward to

Ms. Julia Smith
Ms. Alison Ford
Mr. Mike Allen
None
Riktig!
Feil

Uten retningslinjene vil det være vanskelig å vite hva en må gjøre med eposten, men eksempelet viser hvordan en epost vil se ut sammen med svaralternativene du får gitt.

Her er det viktig å følge med på detaljer som innholdet i emnefeltet, datoen eposten ble sendt, avsender og mottaker, samt om noen er kopiert i eposten. I tillegg må du lete etter nøkkelord i eposten, som prosjektnavn.

Legg også merke til språkbruk og formuleringer som kan hinte til viktigheten av eposten.

Et eksempel kan være at avsender ber deg om å svare så snart som mulig, eller at de ønsker et møte med deg for å gå gjennom saken, som i eksempelet overfor ("Could we discuss this on the phone next week?" og "Please let me know when you are available so we can schedule a call as soon as possible.")

 Slik oppnår du best resultat av øvingen

  • Les gjennom guiden vi har forberedt, som går gjennom alt du trenger å vite om testen (merk at både guiden og øvelsestestene våre er på engelsk).
  • Bruk tid før testen begynner til å lese gjennom retningslinjene. Disse vil være tilgjengelige i løpet av hele testen, men det kan være greit å bli kjent med dem før klokka begynner å gå. Da vil du bruke mindre tid på å lete etter informasjon mens du løser testen.
  • Finn ut hvilke detaljer du burde fokusere mest på for å unngå å sløse bort verdifull tid.
  • Øv deg flere ganger på øvelsestestene til du føler at du forstår konseptet og vet hvilken informasjon du skal lete etter.

Tilbake til testoversikten

 

Konsentrasjonsevne (e3+)

 Tidsbegrensning: 2 minutter

 Antall spørsmål: Så mange du klarer

Denne testen evaluerer din reaksjons- og konsentrasjonsevne. Du vil bli vist et symbol, som enten er i en form av 6, 9 eller E. Ved siden av symbolet vil du se mellom 2-4 stjerner. Hver gang et symbol vises, skal du markere om dette er en E med tre stjerner ved siden av. Dersom du ser dette, skal du klikke på "correct". Alle andre symboler som ikke er en E med tre stjerner skal markeres med "incorrect".

 Første gang du møter på en slik test vil du lett bli distrahert og være ukjent med formatet på testen. Dette fører til at du bruker for lang tid på å svare og at du besvarer unøyaktig. Nøkkelordet her er nøyaktighet og raskhet. Mye øvelse vil trene din reaksjonsevne og gjøre deg kjent med symbolene. 

 Slik ser øvelsestesten vår ut. Du har kun 2 minutter på å svare på så mange spørsmål du kan!

 Slik oppnår du best resultat av øvingen

 • Ta øvelsestesten en første gang for å bli kjent med formatet og konseptet.
 • Gå over fasiten og se hvor mange riktige og feilaktige svar du fikk. Noter deg hvor mange spørsmål du fikk besvart.
 • Ta testen på nytt og sammenlign svarene dine med den første runden. Fikk du svart på flere spørsmål?
 • Øv deg igjen så mange ganger du trenger for å trene reaksjonsevnen din.

Tilbake til testoversikten

Praktisk tallforståelse (tmt)

praktisk tallforståelse tid Tidsbegrensning: 16 minutter

praktisk tallforståelse spørsmål Antall spørsmål: 20

Denne testen evaluerer kandidater til stillinger der analyse av numeriske data er viktig. Her vil du bli testet i grunnleggende og praktisk matematikk og beregninger. Noen er gode i matte, mens andre føler seg utrygge. Det kan uansett være greit å friske opp kunnskapen fra skolebenken!

praktisk tallforståelse eksempel La oss se på et eksempel fra vår PrepPack™. Du har 48 sekunder i  gjennomsnittet per oppgave. Klarer du det?

 
i-Musikknedlastninger per måned
Januar Februar Mars April Mai
Antall nedlastninger (millioner) 
13,00 14,30 13,70 17,60 16,90
Gjennomsnittlig filstørrelse (i megabytes) 
3,20 3,40 3,10 3,06 3,25

Navn på filstørrelse Størrelse i bits
Byte 8
Kilobyte (1 024 bytes) 8 192

Spørsmålet: Gitt at en megabyte er lik 1 024 kilobits - hva er forskjellen på størrelsen mellom en gjennomsnittlig fil nedlastet i februar og en gjennomsnittlig fil nedlastet i mai, i tusener av bits?

Velg ditt svar blant alternativene:

a) 1 258,291
b) 1 356,999
c) 1 288,8
d) 1 288,800
Riktig!
Feil

 Riktig svar a) 1 258,291

Forklaring:

Den gjennomsnittelige størrelsen på en nedlastet fil i februar er: 3,4 megabytes.

Den gjennomsnittelige størrelsen på en nedlastet fil i mai er 3,25 megabytes.

Steg 1 - Forskjellen i megabytes (MB):

3,4-3,25 = 0,15

Steg 2 - Konvertering til kilobytes:

I oppgaven ser du at 1 MB = 1 024 kilobytes.

0,15 x 1 024 = 153,6 kilobytes.

Steg 3 - Konvertering til bits:

153,6 x 8 192 = 1 258 291 bits

Step 4 - Konvertering til tusen bits:

1 258 291 / 1 000 = 1 258,291 tusen bits.

Scales tmt testen inneholder 4 temaer:

 • Prosentregning
 • Kryssmultiplisering
 • Utregning av areal og volum
 • Konvertering av måleenheter

praktisk tallforståelse tips Du kan bruke en enkel kalkulator, penn og papir til denne testen!

praktisk tallforståelse forberedelser Slik oppnår du best resultat av øvingen

 1. Gå gjennom øvelsestesten i praktisk tallforståelse (scales tmt) på norsk for å bli kjent med formatet. Prøv å løse så mange oppgaver du klarer.
 2. Les gjennom forklaringene for hver oppgave, særlig der du svarte feil.
 3. Ta testen igjen for å se hvor mye du har forbedret deg.

Tilbake til testoversikten

Språkkunnskaper engelsk (lt-e)

språkferdigheter engelsk tid Tidsbegrensning: 10 minutter

språkferdigheter engelsk spørsmål Antall spørsmål: Så mange du klarer å besvare

Her vil dine ferdigheter i engelsk testes på tre ulike måter: fluency, vocabulary og spelling

Fluency - språkbeherskning (4 minutter)

Du vil få oppgitt en setning som mangler et ord. Under setningen vil du se flere svaralternativer. Din oppgave er å vite hvilket ord som best fullfører setningen.

La oss se på et eksempel:

Business transactions, as well as information _____ between enterprise locations or with external trading partners, can be trusted.

Trading
Exchanges
Substitutes
Stagnation
Riktig!
Feil

 Riktig svar er: Exchanges.

To exchange means to offer, give or take one thing in return. The term is used for material goods and non-material goods (like information).

Vocabulary - ordforråd (4 minutter)

Du vil bli vist en definisjon og skal velge ordet som best passer definisjonen.

To train in advance

Precipitate
Prepone
Prescribe
Precondition
Riktig!
Feil

 Riktig svar er: Precondition.

 

Spelling - rettskriving (2 minutter)
Her skal du rett og slett velge ordet som skrives på riktig vis. Du vil bli gitt to ord: det ene staves riktig, mens det andre staves feil. 


Velg ordet som staves riktig

Preparedness
Prepareness
Riktig!
Feil

 Riktig svar er: Preparedness.

 

språkferdigheter engelsk tips Blant svaralternativene vil du bli gitt et spørsmålstegn - "?". Dersom du ikke vet svaret, kan du velge dette alternativet. Det påvirker ikke poengsummen din. Fordelen er å ikke kaste bort tid på et spørsmål du er usikker på og heller komme deg videre til lettere spørsmål.

språkferdigheter engelsk forberedelser Slik oppnår du best resultat av øvingen

 1. Les nøye gjennom vår guide i staving på engelsk med forklaringer om regler i rettskriving. 
 2. Ta en test i hvert tema, fluency, vocabulary og spelling, for å se hvor du står. 
 3. Gå gjennom fasiten for å lære av dine feil.
 4. Ta testene igjen for å se hvor mye du har forbedret deg. 

Tilbake til testoversikten

 

Språkkunnskaper norsk (lt-no)

språkferdigheter engelsk tid Tidsbegrensning: 10 minutter

språkferdigheter engelsk spørsmål Antall spørsmål: Så mange du klarer å besvare

Her vil dine ferdigheter i norsk testes på tre ulike måter: språkbeherskning, ordforråd og staving

Sspråkbeherskning (4 minutter)

Du vil få oppgitt en setning som mangler et ord. Under setningen vil du se flere svaralternativer. Din oppgave er å vite hvilket ord som best fullfører setningen.

La oss se på et eksempel:

Det var tydelig ut fra det _____ blikket hans at tankene til Jens vandret og at han ikke fulgte med på samtalen.

forvirrede
triste
fraværende
forfjamsede
Riktig!
Feil

 Riktig svar er: fraværende.

Siden setningen påstår at tankene til Jens vandret og at han ikke fulgte med på samtalen, betyr det at blikket hans må ha vært fraværende. Tankene befant seg et annet sted.

Ordforråd (4 minutter)

Du vil bli vist en definisjon og skal velge ordet som best passer definisjonen.

Kompromiss; enighet

utestenging
forlik
klarering
unnlatelse
Riktig!
Feil

 Riktig svar er: forlik.

 

Rettskriving (2 minutter)
Her skal du rett og slett velge ordet som skrives på riktig vis. Du vil bli gitt to ord: det ene staves riktig, mens det andre staves feil. 


Velg ordet som staves riktig

innledene
innledende
Riktig!
Feil

 Riktig svar er: innledende.

 

språkferdigheter engelsk tips Blant svaralternativene vil du bli gitt et spørsmålstegn - "?". Dersom du ikke vet svaret, kan du velge dette alternativet. Det påvirker ikke poengsummen din. Fordelen er å ikke kaste bort tid på et spørsmål du er usikker på og heller komme deg videre til lettere spørsmål.

språkferdigheter engelsk forberedelser Slik oppnår du best resultat av øvingen

 1. Ta en test i hvert tema, språkbeherskning, ordforråd og staving, for å se hvor du står. 
 2. Gå gjennom fasiten for å lære av dine feil.
 3. Ta testene igjen for å se hvor mye du har forbedret deg. 

Tilbake til testoversikten

Læringsevne (lct)

læringsevne tid Tidsbegrensning: 5 minutter

læringsevne spørsmålAntall spørsmål: 6 runder

Denne testen evaluerer evnen din til å lære raskt og å ta til deg ny informasjon.

Du får vist 12 symboler etter hverandre i løpet av 18 sekunder. Så snart du har blitt vist disse, skal du plassere dem i den rekkefølgen de ble vist. Altså, hvis det første symbolet var en paraply, skal dette være nummer 1. Du har 30 sekunder på deg. Dette kalles en runde. Deretter vil du igjen bli vist de samme symbolene i samme rekkefølge. Igjen skal du plassere dem i riktig rekkefølge. Du må gjennom 6 slike runder.

Du blir vurdert etter hvor raskt du lærer deg den riktige rekkefølgen. Jo fortere du husker rekkefølgen symbolene ble vist, jo bedre score vil du få på testen. 

læringsevne eksempel Slik ser testen ut i vår PrepPack™:

Øvelses i læringsevne

 

Både på øvelsestesten og den ekte testen skal du etter å ha sett objektene plassere dem i riktig rekkefølge.

læringsevne forberedelser Slik oppnår du best resultat av øvingen

 • Finn en metode som passer deg for å memorere rekkefølgen. Noen husker bedre hvis de assosierer symbolene med navnene (penn, paraply, osv.), mens andre husker visse detaljer på symbolene (3 linjer, streker, osv). 
 • Øv flere ganger på den samme øvelsestesten til du husker rekkefølgen av objektene allerede den første runden.

Tilbake til testoversikten

 

Retningssans (nav)

retningssans tid Tidsbegrensning: 1 minutt

retningssans spørsmålAntall spørsmål: Så mange du klarer å besvare innen den gitte tiden

Denne testen evalurerer kandidatens retningssans og romforståelse. Den blir for det meste brukt for kandidater til ulike sjåførstillinger, som f.eks. trikkefører.

Problemstillingen er enkel, men her vil utfordringen være den knappe tiden du har. 

Se for deg at du kjører en bil som du ser fra et fugleperspektiv. Din oppgave er å velge hvilken retning bilen skal kjøre basert på et sett med piler du får oppgitt.

Du begynner alltid med en gitt kjøreretning (rett frem) i form av en pil. 

Deretter får du oppgitt enda en kjøreretning (rett frem, venstresving, høyresving eller u-sving).

Nå skal du velge hvordan denne retningen blir påvirket av den forrige kjøreretningen.

Hvis testen begynte med at du kjører rett frem og du deretter får oppgitt en pil som peker nedover, vil dette tolkes som en u-sving. La oss anta at pilen i neste oppgave peker mot venstre. Riktig svar vil da være høyre, da bilen nå kjører mot deg (hvis pilen peker mot deg, må retningen den skal i være motsatt av det du ser).

Det er dermed viktig å huske kjøreretningen fra den forrige oppgaven, da den neste oppgaven baseres på den.

retningssans eksempel La oss gå gjennom et eksempel fra vår PrepPack™ og se om du klarer å besvare oppgaven innen få sekunder:

 Vi antar at den forrige retningen var: 

Hvilken retning skal bilen kjøre i?

Øvelse i retningssans
Se svaret og forklaringen her

retningssans forberedelser Slik oppnår du best resultat av øvingen

 • Det er lett å bli forvirret av pilene når du har kort tid på å svare. Se alltid for deg at du sitter i bilen. Hvis pilen peker nedover, med andre ord mot deg, og du får oppgitt en venstrepil, vil svaret være at bilen skal kjøre til høyre.
 • Huskeregel: hvis den forrige kjøreretningen f.eks. var mot venstre og den neste nå er til høyre, blir det alltid u-sving. Det samme gjelder hvis den forrige retningen var opp og den neste er nedover.
 • Øv flere ganger på den samme øvelsestesten til du klarer å utføre oppgavene på en rask og effektiv måte. Det er viktig at det sitter inne, for du har kun 1 minutt på deg til å vise frem dine evner.

Tilbake til testoversikten

 

Monitoreringsevne (cmo)

 Tidsbegrensning: 2 minutter

Antall spørsmål: Så mange du klarer å besvare innen den gitte tiden

Denne testen benyttes for å vurdere din monitoreringsevne. Din oppgave er å identifisere hvor mange objekter som beveger seg på skjermen.

 Her er et eksempel som demonstrerer hvordan vår øvelsestest ser ut:

9
10
11
12
13
Riktig!
Feil

Riktig svar er 10.

 Du vil mest sannsynlig måtte ta denne testen for stillinger som piloter, sikkerhetsinspektører og kontrollering.

 Slik oppnår du best resultat av øvingen

 • Begynn med å bruke litt tid på å observere den første oppgaven. Se om du raskt klarer å skille mellom objektene eller om det tar tid å telle dem.
 • Ta en av testene og se hvordan du gjør det. Klarte du å fullføre testen innen tiden var omme?
 • Vår PrepPack™ tilbyr to øvelsestester og vi anbefaler at du øver på begge to for å bli eksponert til ulike scenarioer.

Tilbake til testoversikten

 

Reaksjonsevne (rt)

 Tidsbegrensing: 3 minutter

 Antall spørsmål: så mange du klarer å besvare

Her vil din reaksjonsevne evalueres. Hvor rask og oppmerksom er du?

Selve testen vil ikke være vanskelig, men det gjelder å være fokusert og kjapp.

Slik ser scales rt ut:

To symboler vil vises side ved side. Disse vil være ulike, f.eks. et hjerte og en sol. Inniblant vil du se to identiske symboler, f.eks. to hjerter eller to stjerner. 

I en situasjon der du ser to identiske symboler, skal du trykke på mellomromtasten så fort så mulig. Dersom symbolene ikke er like, skal du ikke reagere.

Dette vil vurderes:

 • Hvor rask du er til å reagere når to like symboler oppstår. Reaksjonstiden måles i millisekunder.
 • Reaksjon på feil stimuli - med andre ord, om du har trykket på mellomromtasten når to ulike symboler oppstår.
 • Ingen reaksjon - dersom to identiske symboler vises og du ikke har reagert i det hele tatt.

Her er et eksempel på reaksjonstidtesten fra vår PrepPack™:

Eksempel på reaksjonstid test

Kilde: Jobtestprep.no Eksempelet er tatt fra en av våre øvelsestester i reaksjonsevne.

Slik oppnår du best resultat av øvingen

 1. Ta øvelsestesten én gang for å bli kjent med formatet og konseptet.
 2. Gå over fasiten og se hvor mange riktige og gale svar du fikk. Reagerte du på alle de identiske symbolene som ble vist? Har du reagert på feil symboler?
 3. Prøv igjen og se om du klarte å få flere riktige svar i den andre runden. 
 4. Du kan øve så mange ganger du vil til du blir vant med formatet av testen og til du får trent opp reaksjonsevnen.

Tilbake til testoversikten

 

 

SmartPredict

gridChallenge

gridchallenge tid Tidsbegrensning: 9 minutter

Denne testen evaluerer din korttidshukommelse og din romforståelse

gridChallenge består av 3 nivåer som varer i 3 minutter hver og som vil bli vanskeligere for hvert nivå. Du få tre forskjellige utfordringer:

1 Første utfordring

Her møter du et mønster med dotter i lik farge. En av dottene vil lyse opp og du har noen få sekunder på deg til å memorere akkurat hvor den er plassert.

2 Andre utfordring

På første nivå vil du se to mønster, separert av en linje på midten. Oppgaven din nå er å oppdage på noen sekunder om disse to mønstrene er like eller ikke. Når du kommer til andre nivå finner du et lignende mønster, men nå er det ene rutemønsteret rotert. Tredje nivå vil være en kombinasjon av de to første typene. 

3 Tredje utfordring

Feltet med dottene er tilbake. Her må du markere dottene som lyste opp i første runde.

Denne testen kan virke slitsom og repeterende. Har du god hukommelse, vil du sannsynligvis klare deg fint. Tidspresset kan allikevel gjøre at du blir ufokusert og de forskjellige utfordringene kan være forvirrende. Da vil det være en fordel å øve seg på testen før du skal ut i ilden

gridchallenge forberedelser Slik oppnår du best resultat av øvingen

  1. Les gjennom guiden som forklarer alle prosessene involverte i denne komplekse testen og gir deg tips til å takle spørsmålene.
  2. Øv så mye du vil på vår interaktive test som er tro mot de originale gridChallenge testene til du finner en god teknikk og løser oppgavene på lett vis.

Videoen illustrerer hvordan testen fungerer:

Play Video preview image
Video preview image

Tilbake til testoversikten

switchChallenge

switchchallenge tid Tidsbegresning: 6 minutter

switchchallenge spørsmål Antall spørsmål: 30

Denne spillifiserte testen utfordrer deg i abstrakt logisk tenkning og kan dukke opp i de fleste yrker, særlig for nyutdannede. Testen er basert på scales sx, som forklares ovenfor.

I hver oppgave ser du to rekker med symboler. Mellom hver rekke vil det være et tomt felt. Du skal altså identifisere regelen hvert symbol følger og deretter velge riktig tallrekke blant alternativene som er oppgitt.

Vår PrepPack™ inneholder er detaljert studieguide vil forklare akkurat hvordan denne oppgaven skal løses og forstås, slik at du er forberedt på å møte denne testen. Uten nok forberedelse vil denne testen være komplisert og vanskelig for de fleste.

switchchallenge eksempel Ta en titt på eksempelet for å forstå det bedre. Du har omtrent 12 sekunder på å løse hver oppgave.
Øvelsesoppgave i switchchallenge
Kilde: JobTestPrep.no. Eksempelet er tatt fra vår øvelsestest i switchChallenge stil.
 
Velg ditt svar blant alternativene:
4132
4312
3241
Riktig!
Feil

 Riktig svar: 4312

 

Øvelsesoppgave switch svar

 

 

switchchallenge forberedelser Slik oppnår du best resultat av øvingen

 1. Les nøye gjennom guiden som forklarer hvordan man løser oppgavene og gir deg tips til å takle spørsmålene.
 2. Øv deg så mye du vil på vår spillifiserte test som er tro mot de originale switchChallenge testene, samt svar med forklaring.

Tilbake til testoversikten

digitChallenge

digitchallenge tid Tidsbegrensning: 5 minutter

digitchallenge spørsmålAntall oppgaver: så mange du klarer

Disse spillifiserte testene vurderer dine evner til å tenke raskt og å løse likninger. 

Oppgavene blir vanskeligere for hvert riktig svar, så du vil få mye ut av å øve deg på så mange som mulig.

digitchallenge tips Du kan bruke et siffer kun én gang! Det kan også være flere mulige svar.

Her er et eksempel fra vår PrepPack™

Eksempel fra vår øvelsestest i digitChallenge stil

Kilde: JobTestPrep.no. Eksempel fra vår øvelsestest i digitChallenge stil.

Se de mulige svarene
Eksempel fra øvelsestest i DigitChallenge

Kilde: Eksempel fra vår øvelsestest i digitChallenge stil. 

Det finnes to riktige svar:

9 x 8 + 6 + 4 = 82

9 x 8 + 7 + 3 = 82

digitchallenge tips Tips

 • Sifferet "1" kan være til stor hjelp når det gjelder multipliseringer for å gjøre likningen kortere.
 • Vær nøye med matematiske regler når du gjør utregninger.
 • Likninger som slutter med en multiplisering og får et resultat på enten 0 eller 5, der er 5 alltid én av multiplikatorene.

digitchallenge tips Gi et svar basert på dine utregninger, ikke gjetting, da poeng blir redusert for inkorrekte svar.

digitchallenge forberedelser Slik oppnår du best resultat av øvingen

 • Ta den gamifiserte øvelsestesten som ligner den originale digitChallenge for å se hvor du står i forhold til nivået.
 • Etter fullført test vil du få en resultatsrapport som viser hvor du har svart riktig og feil, samt forklaring for hvert svar. Gå gjennom rapporten og lær av dine feil.
 • Ta testen på nytt for å se om du har forbedret deg.

Videoen illustrerer hvordan testen fungerer

Play digitChallenge
digitChallenge

Tilbake til testoversikten


Ofte stilte spørsmål

Hvilke bedrifter bruker cut-e tester som rekrutteringsverktøy?

Årsaken til at cut-e tester brukes av så mange firma er at Aon's Assessment Solutions alltid jobber med å videreutvikle sitt testsystem og yter sitt beste for å tilby nye og forbedrede tester som passer forskjellige yrker. cut-e tester brukes til ulike stillinger og kan variere fra sommerjobber og nyutdannede til lederstillinger og konsulenter. Under kan du se en oversikt over flere (men ikke alle) bedrifter som benytter cut-e tester, samt hvilke stillinger som testes av leverandøren Aon's Assessment Solutions:

Bedrifter
Aider Optimera
Amrop Delphi Oslo Veier
Arbeidstilsynet Personalhuset
Azets Posten
Bane Nor PwC
Corvus Energy Randstad
Deloitte Rema 1000
DNB Ruter
Oreo Invest Santander
Ekspress Schibsted
Elektroskandia Securitas
Elkjøp Sintef
Europris Skagerak Consulting
Felleskjøpet Skatteetaten
FinancePeople Sparebank 1
Forsvarsbygg  Sopra Steria
Hartmark Sporveien
Helsedepartementet Statens Vegvesen
Holdbart Statsbygg
Inkognito Storebrand
Jefferson Wells Sweco
Jotun Telenor
Kongsberg Gruppen TietoEVRY
Kvant Tine
Metier Tolletaten
Microsoft TOOLS
Mowi Unilever
Møller Universitetet i Stavanger
Nannestad Utenriksdepartementet
North Alliance Visma
OBOS VY - Konduktøraspirant
Odean  

 

Stillinger
Administrasjon Logistikk 
Analytiker Lokfører
Avdelingsleder Markedssjef
Business analyst Megler
Controller Nyutdannet
Data scientist  Prosjektanalytiker
Direktør  Regionsjef
Driftsoperatør Regnskapsfører
Formuesforvaltning Revisor
HR konsulent Risikoanalytiker
Ingeniør Rådgiver
IT-konsulent Salgskonsulent
Kunderådgiver Seksjonssjef
Kvalitets- og sikkerhetsrådgiver T-banefører
Lederstillinger  Økonomisjef

 

Hva er mapTQ?

mapTQ er testportalen eller plattformen som brukes av cut-e (Aon's Assessment Solutions). Kandidater som skal ta en cut-e test må logge inn via mapTQs portal (det vil bli gitt innloggingsdetaljer av din potensielle arbeidsgiver), og vil der få tilgang til vurderingsundersøkelsene sine. MapTQ er da altså ikke navnet på selve testen, men heller portalen som brukes. 

Testleverandørene og andre varemerker som er nevnt på denne siden, eies av deres respektive varemerkeeiere. Ingen av varemerkeeierne er tilknyttet JobTestPrep eller dette nettstedet. JobTestPrep tilbyr forberedelsesmateriale for arbeidspsykologiske tester. Vi gjør oppmerksom på at noe av forberedelsesmaterialet er på engelsk.