Opphavsrett

Alt materiale som er publisert på nettstedet, er beskyttet av lov om opphavsrett og kan ikke reproduseres, publiseres, distribueres, overføres, videreselges, vises, kringkastes eller på noen annen måte brukes uten skriftlig tillatelse fra JobTestPrep. Du kan laste ned tilgjengelig materiale og materiale du har betalt for (en kopi per side) fra dette nettstedet for personlig og ikke-kommersiell bruk, uten å endre eller fjerne vannmerker, opphavsrett eller annen informasjon fra slikt materiale; Du må betale et gebyr for å få tilgang til våre forberedelseskurs.

Forberedelseskurs på nett

Kjøpere av forberedelseskurs på nett, kjent som PrepPacks ™, har ikke lov til å dele, distribuere, selge eller på annen måte overføre sitt passord til andre personer. Passordet er kun for kjøperens bruk. Vesentlig eller uvanlig bruk av et enkelt passord (inkludert men ikke begrenset til betydelig bruk av et enkelt passord på flere datamaskiner) kan resultere i suspensjon av passordet. Innholdet i forberedelseskurset på nett er beskyttet av lov om opphavsrett, og kan ikke reproduseres, publiseres, distribueres, overføres, videreselges, vises, kringkastes eller på noen annen måte brukes uten skriftlig tillatelse fra JobTestPrep.

Brukergenerert innhold

JobTestPrep gir gjennom tilbakemeldingsprosedyrene brukerne mulighet til å legge inn innhold på nettstedet. JobTestPrep er nødvendigvis enig, støtter eller oppfordrer til innhold lagt ut av brukerne. Du skal ikke poste eller legge ut ulovlige trusler, fornærmelser, ondskapsfull, ærekrenkende, uanstendig, vulgær, pornografisk, profane eller uanstendig informasjon av noe slag, inkludert uten begrensning posting som utgjør eller oppfordrer til handling som utgjør en forbrytelse, gir opphav til sivile erstatningsansvar eller på annen måte bryter med og lokale, statlige, nasjonale eller internasjonale rettigheter, eller krenker andres opphavsrett eller varemerker.

Du er innforstått med at all informasjon, data, tekst, programvare, musikk, lyd, bilder, video, meldinger eller annet materiale som er lagt inn eller overført på et JobTestPrep-forum, enten offentliggjort eller privat overført, er den personen som postet innholdet ansvarlig for. Dette betyr at du, og ikke JobTestPrep, er helt og alene ansvarlig for alt innhold som du laster opp, legger inn eller på annen måte overfører via nettstedet. JobTestPrep kan ikke gjennomgå innholdet som er lagt inn av brukere og er ikke ansvarlig for slikt innhold. JobTestPrep skal imidlertid ha retten, men ikke forpliktelsen, til å slette, flytte eller redigere innhold som bryter denne avtalen eller er ellers uegnet som bestemt av JobTestPrep etter eget skjønn og uten varsel.


Hvis du laster opp, legger inn eller på annen måte overfører innhold til nettstedet, bekrefter du at slike innlegg kan bli redigert, fjernet, endret, publisert, overført og vist av JobTestPrep i ethvert medium som nå eksisterer eller vil eksistere i fremtiden, og til enhver hensikt, inkludert kommersielle bruksområder. Du frafaller alle rettigheter du måtte ha ved å få materialet redigert, fjernet, endret, publisert, overført eller vist på en måte som ikke er godkjent av deg.

Du samtykker i å holde JobTestPrep og dets datterselskaper og tilknyttede selskaper, og hver av deres respektive partnere, offiserer, direktører, ansatte og agenter skadefri fra alle krav og forpliktelser (inkludert advokatkostnader) som kan oppstå fra dine innlegg, fra uautorisert bruk av materiale som er hentet fra nettstedet, fra brudd på disse vilkårene og betingelsene, og fra slike handlinger som oppstår ved bruk av nettstedet.

Utvalgte tjenester

JobTestPrep er forpliktet til å gi besøkende til sitt nettsted så mange tjenester som mulig. De selskapene som JobTestPrep velger som tjenesteleverandører tilbyr produkter og tjenester som besøkende kan finne nyttige. JobTestPrep kan i visse tilfeller ha et forretningsforhold med enkelte tredjeparter som den velger som utvalgt tjenesteleverandør. JobTestPrep er ikke ansvarlig for nøyaktigheten eller påliteligheten av eventuelle råd eller opplysninger som er gitt, eller av uttalelser som er gjort av selskapene som tilbyr kjente tjenester, eller for innholdet, tjenestene, produktene eller annonseringen på eller tilgjengelig fra deres nettsider, eller for tilgjengeligheten og driften av deres nettsider.

Jurisdiksjon

Du samtykker i at ethvert krav, tiltak eller prosedyre som oppstår som følge av disse vilkårene, eller din bruk av nettstedet, skal være underlagt og tolket i samsvar med statens lovgivning som gjelder for kontrakter, og enhver handling basert på eller påstått brudd på denne avtalen må bringes inn for en statsrett. I tillegg er du enig i å underkaste deg slike domstolers personlige jurisdiksjon.