Vilkår og betingelser

Sist oppdatert 26. juni 2024.

Velkommen til www.jobtestprep.no, den offisielle nettsiden til JobTestPrep. Som brukt i disse vilkårene, refererer begrepet "nettsted" til www.jobtestprep.no og tjenestene som tilbys. JobTestPrep kontrollerer ikke og er ikke ansvarlig for noe tredjeparts nettsted som nettstedet lenker til.

Du godtar at din bruk av nettstedet er underlagt følgende vilkår og betingelser. Disse vilkårene kan endres når som helst; Datoen for de siste endringene vises på denne siden. Din tilgang til nettstedet skjer på betingelse av at du godtar eventuelle endringer eller revisjoner av avtalen. Hvis du ikke godtar vilkårene, vennligst ikke bruk dette nettstedet.

Materialet som er tilgjengelig på denne nettsiden er levert av JobTestPrep som en betalt eller gratis tjeneste til deg for din ikke-kommersielle, personlige bruk på grunnlag av slik det er tilgjengelig. Tjenesten kan kun benyttes av deg for informative formål. Du erkjenner at du bruker nettstedet på egen risiko. JobTestPrep påtar seg ikke ansvar for feil eller utelatelser i dette materialet.

JobTestPrep forplikter seg ikke til å oppdatere informasjonen. JobTestPrep frasier seg enhver form for representasjon eller garanti, eksplisitt eller underforstått, vedrørende JobTestPrep-nettsiden. Dette gjelder særlig nøyaktigheten, fullstendigheten eller påliteligheten til tekst, grafikk, lenker, produkter og tjenester, samt andre elementer som er tilgjengelige fra eller via nettstedet.

Videre garanterer JobTestPrep ikke at nettsiden vil være uavbrutt, feilfri eller fri for virus eller andre skadelige komponenter. Ingen råd eller informasjon gitt av JobTestPrep eller noen annen part på nettstedet vil skape noen garanti eller ansvar.

JobTestPrep garanterer ikke bruken eller resultatene av bruken av materialene på nettsiden med hensyn til deres korrekthet, nøyaktighet, aktualitet, pålitelighet osv. Under ingen omstendigheter skal JobTestPrep eller et av dets datterselskaper, tilknyttede selskaper, og deres respektive partnere, offiserer, direktører, ansatte eller agenter holdes ansvarlige for eventuelle skader, enten direkte, tilfeldige, indirekte, spesielle eller følgeskader. Dette inkluderer, uten begrensning, tapte inntekter eller tapt fortjeneste som oppstår fra eller i forbindelse med din bruk, avhengighet eller innsamling av informasjonen på nettstedet.

JobTestPrep planlegger inniblant nedetid for vedlikehold, oppdateringer av systemene og andre formål. Uplanlagte brudd kan også forekomme. JobTestPrep skal ikke være ansvarlig for den resulterende utilgjengeligheten av nettstedet eller for tap av data eller transaksjoner forårsaket av planlagte eller uplanlagte systembrudd, samt for eventuelle brudd av webhost-leverandører eller internettinfrastrukturen og nettverket som er utenfor nettstedet.

Vær oppmerksom på at kontoen du oppretter kun er til privat bruk. For å opprette en forretningskonto, vennligst kontakt kundeservice.

Ansvarsfraskrivelse

Forberedelsene som tilbys av JobTestPrep inneholder informasjon som kan brukes til å forberede seg på testing i rekrutteringsprosessen. Dine testresultater opprettes basert på resultatene dine av testen du utførte og gjenspeiler svarene dine. Det må tas hensyn til den subjektive karakteren av øvelsestestene i tolkningen av disse dataene. Denne rapporten er generert elektronisk. JobTestPrep kan ikke ta ansvar for konsekvensene av bruken av denne rapporten, og dette inkluderer ansvar for alt slags innhold. JobTestPrep påtar seg ikke ansvar for senere bruk, opplysning, lagring og sikkerhet av denne rapporten eller informasjonen i den når rapporten er levert.

Angreretten

Ifølge norsk lov har du rett på å kansellere tjenesten innen 14 dager uten å oppgi noen grunn. Kanselleringsperioden varer i 14 dager fra den dagen du kjøpte tjenesten.

For å benytte deg av angreretten må du informere oss om din beslutning om å kansellere tjenesten ved å gi klar beskjed (enten per epost eller brev). Du kan benytte deg av vår mal, som finnes lengre nede på denne siden, men dette er ikke obligatorisk.

Dette må utføres innen fjorten dager etter kjøpet.

Send oss en epost til:

info@jobtestprep.com

eller send et brev til:
JobTestPrep
99 Wall Street #856
New York, NY 10005
USA

Konsekvenser av kanselleringen

Hvis du velger å kansellere tjenesten, er JobTestPrep forpliktet til å tilbakebetale deg hele summen du har betalt oss, senest innen fjorten dager fra dagen du informerte oss om kanselleringen. Dette vil gjennomføres på samme måte som du utførte betalingen (f.eks. refunderes du via PayPal dersom du opprinnelig betalte oss via PayPal), med mindre du og JobTestPrep har blitt enige om en annen betalingsmetode. Under ingen omstendigheter vil du bli belastet gebyrer for denne tilbakebetalingen.

Angreskjema

Sendes til:
JobTestPrep
99 Wall Street #856
New York, NY 10005
USA

Jeg/vi underretter herved om at jeg/vi ønsker å gå fra min/vår avtale om kjøp av følgende tjenester:

Navn på tjeneste/PrepPack™:
Bestillingsdato:
Forbrukerens/forbrukernes navn:
Forbrukerens/forbrukernes adresse:

Forbrukerens/forbrukernes underskrift:                                                     

Dato:

Opphevelse av angreretten

Ved kjøp av digitale tjenester- som f.eks. våre lisenser og PrepPacks™ - vil angreretten oppheves, jf. Angrerettloven §22 n), når to betingelser oppfylles:

  • Dersom du har kjøpt en lisens og får tilgang på din(e) PrepPack(s)™ før angrerettsperioden er over
  • Hvis du har uttrykt at du godtar frasielse av angreretten.

Med andre ord, ved kjøp av en lisens for en eller flere PrepPacks™, vil angreretten oppheves.

Refusjonsvilkår

Pengene-tilbake-garanti:

JobTestPreps pengene-tilbake-garanti gjelder kun for private kunder. Hvis du har opprettet en avtale med JobTestPrep på vegne av din bedrift, vennligst ta kontakt med vår Business Account Manager.

Vi tilbyr skreddersydde, generiske og all-inclusive PrepPacks™ på vår nettside.

  • Skreddersydde PrepPacks™ inneholder firmanavn eller stillingstitler som: DNB (Matrigma) PrepPack™. De respektive produktsidene forklarer for hvilken målgruppe det respektive produktet er utviklet.
  • Generiske PrepPacks™ forbereder deg på en spesifikk type evnetest uten å være skreddersydd for et visst firma, stilling eller testleverandør, som: Induktiv resonnering PrepPack™.
  • All-inclusive PrepPacks™ forbereder deg til evnetester du skal ta som tilbys av en viss testleverandør, som: Aon's Assessments Solutions PrepPack™. Disse inneholder alle øvelsestestene og materialene vi har i våre databaser for den respektive testleverandøren. Vi gjør oppmerksom på at det nødvendigvis ikke betyr at vi har øvelsestester til alle testene som testleverandøren tilbyr. Vi arbeider konstant for å utvide vårt tilbud og gjør vårt beste for å utvikle de viktigste forberedelsesmaterialene.

Hvis du ikke er fornøyd med kjøpet, har du muligheten til å motta delvis eller fullstendig refusjon. De følgende retningslinjene gjelder her:

  • Øvelsesmaterialene som befinner seg i en skreddersydd PrepPack™ gjenspeiler ikke forventningene. Dette betyr at det mangler en eller flere tester som er del av rekrutteringsprossessen til en bedrift eller en stilling, og at dette ikke har blitt opplyst om tydelig på produktsiden. (25-100% refusjon)
  • Øvelsesmaterialene i en skreddersydd PrepPack™ tilsvarer på ingen måte innholdet i de ekte testene du har tatt hos en bedrift. (100%)
  • Noe av materialene eller øvelsestestene i PrepPack™ tilsvarer delvis innholdet i de ekte testene. (25-100% refusjon)
  • En teknisk feil på JobTestPrep nettsiden eller forberedelsesmaterialene har hindret deg fra å benytte deg av produktet på tilfredsstillende vis. (25-100% refusjon)
  • PrepPack™ har ikke blitt brukt. Dette betyr at du ikke har åpnet noen av materialene, som øvelsestester, guider eller videoer. (100% refusjon)

En forespørsel om refusjon må inneholde all informasjon som JobTestPrep trenger for å vurdere forespørselen. JobTestPrep forbeholder seg retten til å avgjøre summen av refusjonen etter grundig vurdering av forespørselen.

Du kan sende oss en forespørsel om refusjon enten ved hjelp av vårt kontaktskjema eller ved å ta kontakt på epost info@jobtestprep.com. Forespørselen må inneholde epost-adressen og navnet som ble benyttet ved registrering på nettsiden, samt grunnen til at du ønsker refusjon (vennligst vær så nøye som mulig når du oppgir din grunn til kansellering og refusjon). Dette vil gi oss den informasjonen vi trenger for å behandle forespørselen. Vennligst merk at behandlingen av forespørselen kan ta opptil fem virkedager.