Forbered deg på personlighetstester

Personlighetstester i arbeidslivet benyttes ofte som en del av evalueringen i ansettelsesprosessen. Ettersom disse testene blir gitt tidlig i søknadsprosessen, filtrerer de ut en meget stor prosentandel av kandidatene, så det gjelder å gjøre det godt her.

Vår PrepPack™ vil gi deg en grundig øvelse ved hjelp av en guide som forklarer hvordan du best utfører en slik test og en øvelsestest med over 200 spørsmål. Vi går gjennom et par eksempler fra øvelsestesten vår og forklarer hvordan disse vil påvirke dine resultater på den ekte testen.

Personlighetstester PrepPack™
 • Fullstendig øvelsestest basert på Big Five som simulerer personlighetstester brukt i jobbintervju - testen er på norsk
 • Unik studieguide til personlighetstester
 • Fokus på enkelte personlighetstrekk
 • Fokus på profiler tilpasset ulike stillinger

Testene er mobilvennlige og tilgjengelige døgnet rundt!

Pris

Innholdsfortegnelse

Hei! Jeg er her for å hjelpe deg med å bestå din rekrutteringstest. Ta gjerne kontakt for veiledning eller spørsmål vedrørende testen.

Hvordan brukes personlighetstester i arbeidslivet?

Personlighetstester i arbeidslivet brukes i evalueringen av potensielle jobbkandidater og fokuserer på visse trekk som vil påvirke hvorvidt du passer stillingen og i miljøet på arbeidsplassen. Det er noen trekk som sees på som mer "ønskelige", mens andre er mindre passende. Hvert personlighetstrekk er avhengig av jobben du søker på. En slik test kan også fortelle arbeidsgiveren hvordan du vil takle arbeidsrelaterte aktiviteter som teamarbeid, problemløsning, ledelse av andre, og håndtering av stress.

Hva er en personlighetsprofil?

Dette er et verktøy som brukes til å vurdere en kandidats personlige egenskaper, verdier og ferdigheter for å øke jobbprestasjonen. Testspørsmålene er utviklet for at arbeidsgiver skal kunne lære om en kandidats beslutningsferdigheter, kommunikasjonsstil og generell holdning til arbeid. Resultatet vil bli brukt til å matche riktig arbeider til riktig prosjekt eller oppgave, særlig om man jobber i en gruppe.

Slik ser øvelsestesten ut

JobTestPreps øvelsestest er basert på femfaktormodellen, også kalt Big 5, som kjent fra NRKs podcast "Sånn er du".

På selve testen vil du bli gitt en påstand som tar for seg et visst trekk. Din oppgave er å vurdere hvorvidt du er enig eller uenig med denne påstanden ved hjelp av en skala som går fra "Helt uenig" til "Helt enig".

La oss se på et eksempel for å forstå bedre hva det er snakk om:

Hvis jeg ikke liker noen, viser jeg det tydelig

Riktig

Riktig

Riktig

Riktig

Riktig

Vis forklaring

Denne påstanden er én av flere påstander som tar for seg samsvar. Dette personlighetstrekket vurderer hvor godt du arbeider sammen med andre mennesker og om du er villig til å godta andres vilje eller om du foretrekker å stå for det du mener. Dine svar burde være avhengige av stillingen du har søkt på. Dersom du skal jobbe med kunder, vil du helst vise at du er lett omgjengelig. 

Folk er for det meste ikke så hyggelige som de gir seg ut for å være

Riktig

Riktig

Riktig

Riktig

Riktig

Vis forklaring

Her er det snakk om tillit til mennesker. Hvis du viser at du lett stoler på mennesker, indikerer det at du kan lettere utnyttes av andre. Allikevel vil du ikke vise at du ikke stoler på noen i det hele tatt, særlig hvis stillingen innebærer teamarbeid.

Hvorfor burde jeg forberede meg på personlighetstester før jobbintervjuet?

Selv om du ikke teknisk sett kan lese deg opp på en personlighetstest, kan du allikevel få resultatene du ønsker ved å forberede deg i forkant. Når du tar en personlighetstest i ansettelsesprosessen, som er påkrevd for de fleste stillinger, blir du plassert foran en dataskjerm og får en masse spørsmål som ikke virker relevant for stillingen du har søkt på. Det kan få deg til å undre hvordan disse urelaterte spørsmålene lar de som evaluerer trekke konklusjoner om du er egnet for stillingen.

Hvis du begir deg ut på prøven med motstand, kynisme, sinne eller frykt, reduserer du sjansene for suksess. Dessverre kan noen rekrutterere være forutinntatt mot søkeren på grunnlag av forskjellige faktorer, som for eksempel alder, kjønn eller hudfarge, mens personlighetstester er utviklet for å vurdere deg kun basert på svarene dine.

Alle evalueringstyper er stressende. Denne type stress påvirker alles prestasjon, og en bør jobbe med å unngå den påvirkningen. Forberedelser i forkant vil minke stressnivået under prøven og la deg ta testen på en måte som reflekterer personligheten din best.

Slik kan vår Personlighets PrepPack™ gjøre deg best forberedt

Når du tar en personlighetstest, vil arbeidsgiveren kanskje sørge for at du ikke har noen bakgrunnsinformasjon om testen, og at du vil dermed gi helt ærlige svar. Men dersom du øver med en simulert personlighetstest før den faktiske testen, vil du kunne være forberedt på de ulike spørsmålene du vil få.

Vår PrepPack™ er utviklet for å hjelpe deg med å bli forberedt.

Vi har utviklet en guide som forklarer hva en personlighetstest er, hva arbeidsgivere ser etter, de ulike stillingsprofilene og hvordan du skal besvare en slik test. Denne anbefaler vi at du leser gjennom før du gjennomfører øvelsestesten.

En fullstendig øvelsestest med over 200 påstander som vurderer de ulike trekkene basert på ulike stillingsprofiler. Her er det viktig å legge merke til hvordan noen av påstandene er formulerte, da flere fokuserer på de samme trekkene, men kan oppstå som ulike. Du vil helst ikke ha store avvik med hvordan du besvarer de samme påstandene (f.eks. kan en påstand være at du liker å jobbe med mennesker, mens en annen kan være at du foretrekker å samarbeide med andre - pass på at du er konsekvent i svarene dine).

En rapport som forklarer dine svar basert på profilen du valgte (det kan være administrasjon, ledelse, tekniske stillinger osv.). Vår test er basert på Big Five modellen, som evaluerer følgende trekk: åpenhet, planmessighet, ekstroversjon, omgjengelighet og nevrotisme. Hvert trekk består av en rekke faktorer og disse vil rapporten legge vekt på i forhold til dine svar. 

Dersom du trenger å fokusere på visse personlighetstrekk som er viktige for din stilling, tilbyr vi en rekke mindre øvelsestester som fokuserer kun på disse (impuls, tillit osv.)

Testformatet på vår øvelsestest ligner de mest vanlige personlighetstestene på markedet, som for eksempel Assessios MAP-test. Du kan ta testen så mange ganger du trenger i løpet av lisensperioden din.

Guiden til personlighetstesten

Her forklares det hva personlighetstester i arbeidslivet er, hvordan du forbereder deg og gir deg tips og informasjon om hvordan du kan gjøre det bra på disse. Den vil også lære deg å lese instrukser riktig og hvordan håndtere stresset rundt å ta en personlighetstest, så vel som å vise deg typen formater personlighetstester kommer i.

Du vil også finne noe som kalles Guide to Motivation & Culture Fit Tests. Denne guiden forbereder deg på tester eller intervjuspørsmål hvor dine verdier og motivasjon kommer frem. Formålet er å finne ut hvorvidt du passer inn i stillingen og firmaet. I tillegg ønsker arbeidsgiver å forstå hva som motiverer deg som arbeider til å bli i en viss stilling eller firma. Dette kan også være en fordel for deg som jobbsøker, da du kan finne ut om firmaets verdier passer dine ønsker og behov.

Fokus på enkelte personlighetstrekk

Her kan du jobbe med hvert trekk individuelt og i ditt eget tempo, slik at du kan optimalisere dine svar i henhold til den ekte prøven.

Å øve til en personlighetstest vil hjelpe deg med å lære mer om deg selv og dine trekk. I tillegg vil øving redusere stress i forkant av prøvedagen.

Personlighetstestrapport

Rapporten legger vekt på:

 • Dine styrker og svakheter
 • Dine personlighetstrekk og personlighet i forhold til enkelte stillinger

Hvordan bør du besvare personlighetstester?

Finnes det riktige eller feil svar?

De som behandler evalueringene mener det ikke er noen rette eller gale svar. Dette stemmer ikke alltid, da det er avhengig av hvilken stilling du søker på.

Det ser vi på spørsmål som f.eks: "Jeg ville heller ha vært på ferie på en populær strand enn å være alene på en hytte i skogen."

Skulle du være kandidat for en stilling i serviceyrket, bør du helst måtte svare "Enig" på det spørsmålet for å vise at du trives bedre med å være med mennesker.

Andre spørsmål kan være mindre tydelige å forstå, da det ikke alltid er klart hvilke trekk man fokuserer på. Vi anbefaler at du studerer guiden grundig for å forstå hvordan bu burde besvare personlighetstesten.

Bør jeg velge «svært uenig / uenig» eller «svært enig / enig»?

Det er ulike spørsmålstyper i personlighetstestene. Når du blir gitt en påstand med ekstreme påstander som «alltid» eller «aldri», bør du besvare dem med mindre ekstreme svar som «enig», og ikke «svært enig». Men det finnes tilfeller i personlighetstesten hvor du bør velge «svært enig» eller «svært uenig».

Du bør velge «svært enig» når følgende typer spørsmål stilles:

 • Folk flest er ærlige av natur.
 • De fleste mennesker er pålitelige.
 • Veldig få personer stjeler på jobb.
 • Jeg kan ikke huske sist gang jeg mistet fatning på jobb.
 • Jeg bekymrer meg sjelden over hvor godt jeg gjør jobben min.

Du bør velge «svært uenig» når følgende spørsmål stilles:

 • Det er naturlig for mennesker å stjele fra andre.
 • De fleste mennesker kan ikke stoles på.
 • Noen ganger irriterer mine kolleger meg.
 • Jeg bekymrer meg noen ganger for å miste jobben på grunn av kontorregler.
 • Av og til føler jeg at jeg ikke er i stand til å håndtere alt arbeidsansvaret mitt.

Er det viktig å være konsekvent på personlighetstester?

Ja, det er svært viktig å være konsekvent når du tar en personlighetstest. Du vil bli spurt mange lignende spørsmål som er formulert på forskjellig vis. Hvis du oppgir ulike svar på disse spørsmålene, vil det være tydelig i resultatene dine. Det kan for eksempel tyde på at du ikke har svart ærlig.

Å være konsekvent er allikevel ikke noe du må fokusere på, da det ikke er noe som måles. Det er kun et problem hvis du motsier deg selv betydelig og ofte. For eksempel:

Du svarer "enig" på spørsmålet "Jeg er aldri sent ute", og senere svarer "Jeg kommer ofte sent til møter".

Noen ganger i løpet av testen vil du støte på spørsmål som er like, men du trenger ikke å være enig eller uenig med alle. Det kan være setninger som "Jeg foretrekke å jobbe sammen med andre mennesker enn å jobbe alene" og "Av og til trenger jeg litt alenetid". I dette tilfellet kan du svare "enig" på begge uten at det vil påvirke resultatene dine på negativt vis.

Reflekterer personlighetstester den ekte meg?

Vi vil gjerne legge vekt på at når du tar en personlighetstest, vil ikke svarene alltid reflektere din ekte personlighet. Husk at en jobbpersonlighetstest viser hvordan du er som arbeider. Formålet er ikke å kartlegge personligheten din som privatperson, da dette er to ulike situasjoner og ulike trekk man leter etter.