Slik takler du PwC jobbtestene

PricewaterhouseCoopers (PwC) tilbyr nyutdannede jobb i firmaet for de som prøver å komme seg inn i arbeidslivet og få erfaring. Konkurransen er stor og PwC tar ikke inn hvem som helst. Blant annet må du gjennom fem evnetester før du i det hele tatt blir kalt inn til intervju. Disse testene er krevende og tidspresset kan fort gjøre at du mister fokus. Vi hjelper deg med å takle disse utfordringene.

PwC nyutdannede PrepPack­™
 • gridChallenge
  • Guide med forklaringer og tips
  • En øvelsestest med fasit som forklarer hvordan oppgavene løses
 • switchChallenge
  • Guide med forklaringer og tips
  • En øvelsestest med fasit som forklarer hvordan oppgavene løses
 • ChatAssess situasjonsvurdering
  • Guide med forklaringer og tips
  • Øvelsestester med resultatsrapport som forklarer fasiten
 • Personlighetstest shapes (management)
  • Guide med forklaringer og tips
  • En fullstendig generisk personlighetstest
  • Resultatsrapport som viser hva som kan forbedres
  • Øvelsestester for ulike personlighetstrekk
 • Deduktiv logisk tenkning (lst) / gapChallenge
  • Flere øvelsestester med resultatsrapport og fasit

Testene er mobilvennlige og tilgjengelige døgnet rundt!

Alle tester og materiale er på engelsk

Pris
Hei! Jeg er her for å hjelpe deg med å bestå din rekrutteringstest. Ta gjerne kontakt for veiledning eller spørsmål vedrørende testen.

Innholdsfortegnelse

Hvordan bli forberedt på PwC jobbtestene?

PwC utlyser ledige stillinger for nyutdannede to ganger i året. Jobbsøkere vil bli tilsendt en epost med fem tester, administrert av Aon's Assessment Solutions, som skal gjennomføres og bestås før innkalling til intervju.

Alle testene hos PwC er på engelsk, med unntak av ChatAssess testen, som er på norsk.

La oss gå gjennom alle testene du må ta, utfordringene du vil møte og hvordan du kan takle dem:

gridChallenge

Denne testen evaluerer din korttidshukommelse og din romforståelse. 

Testen varer i 9 minutter.

La oss først se hvordan testen fungerer:jhZiZc7XLXQ
Ser det komplisert ut? Her er det lett å miste fokus hvis du ikke er forberedt! 

gridChallenge består av 3 nivåer som varer i 3 minutter hver. Vanskelighetsgraden stiger for hvert nivå.

Du få tre forskjellige utfordringer:

Første utfordring

Her møter du et slags mønster med dotter i lik farge. En av dem vil lyse opp og du har noen få sekunder på deg til å memorisere akkurat hvor den er plassert.

Andre utfordring

På første nivå vil du se to mønster, separert av en linje på midten. Oppgaven din nå er å oppdage på noen sekunder om disse to mønstrene er like eller ikke. Når du kommer til andre nivå finner du et lignende mønster, men nå er det ene rutemønsteret rotert. Tredje nivå vil være en kombinasjon av de to første typene. 

Tredje utfordring

Feltet med dottene er tilbake. Her må du markere dottene som lyste opp i første runde.

Denne testen kan virke slitsom og repeterende. Har du god hukommelse, vil du sannsynligvis klare deg fint. Det vil uansett være en fordel å prøve seg på testen før du skal ut i ilden. Tidspresset kan gjøre at du blir ufokusert og de forskjellige utfordringene kan være forvirrende. Da er det greit å kunne øve seg først.

Dette får du i vår PrepPack™

 • En guide som forklarer alle prosessene involverte i denne komplekse testen og gir deg tips til å takle spørsmålene.
 • En interaktiv test som er tro mot de originale gridChallenge testene.

switchChallenge

Denne testen utfordrer deg i abstrakt logisk tenkning.
 
Du har 6 minutter på å løse 30 oppgaver.

I hver oppgave ser du to rekker med symboler. Mellom hver rekke vil det være et tomt felt. Du skal altså identifisere regelen hvert symbol følger og deretter velge riktig tallrekke blant alternativene som er oppgitt.

Vår PrepPack™ inneholder er detaljert studieguide vil forklare akkurat hvordan denne oppgaven skal løses og forstås, slik at du er forberedt på å møte denne testen. Uten nok forberedelse vil denne testen være komplisert og vanskelig for de fleste.

Ta en titt på eksempelet for å forstå det bedre

Du har omtrent 12 sekunder på å løse hver oppgave

Øvelsesoppgave i switchchallenge

Velg ditt svar blant alternativene:

Feil

Riktig

Feil

Riktig svar: 4312

Øvelsesoppgave switch svar

Her må vi ta flere steg for å løse oppgaven:

Steg 1: Avgjøre hvilke endringer som er påvirket av den første tallkoden.

For å gjøre dette må vi se på hver enkelte siffer i tallkoden, en etter en. Vi må finne ut hvor symbolene var plasserte i rekka ifølge koden 1 4 3 2:

Hvilket symbol kom først? Romben

Hvilket symbol hadde fjerde posisjon? Sekskanten

Hvilket symbol hadde på tredje posisjon? Stjerna

Hvilket symbol hadde andre posisjon? Trekanten

Da blir sekvensen slik:

Rombe - sekskant - stjerne - trekant

Steg 2:

For å avgjøre hvilken tallkode som er den riktige blant de tre alternativene, må du se på den nederste rekken med symboler.

Spør deg selv hvor de ulike symbolene var plasserte.

Hvilken posisjon hadde trekanten? 4

Hvilken posisjon hadde stjerna? 3

Hvilken posisjon hadde romben? 1

Hvilken posisjon hadde sekskanten? 2

Da får du følgende sekvens:

4312

Merk at her kan du allerede finne frem til riktig svar etter å ha funnet de første to tallene, da dette er det eneste svaralternativet som begynner med 4 og 3. 

Her kan du se en visuell forklaring:

Øvelsesoppgave switch forklaring

Dette får du i vår PrepPack™

 • En guide som forklarer hvordan man løser oppgavene og gir deg tips til å takle spørsmålene.
 • En interaktiv test som er tro mot de originale switchChallenge testene, samt svar med forklaring.

ChatAssess

Testvarighet: omtrent 10-15 minutter, uten tidsbegrensning

Dette er en såkalt situasjonsvurdering. Her testes dine evner til å ta beslutninger i ulike arbeidssituasjoner. Dette gjøres ved hjelp av en innboks med meldinger fra kolleger og overordnede som må besvares av deg. Du vil få tre svaralternativer og må velge det svaret du mener passer best.

Prøv deg på eksempeloppgaven for å forstå hvordan en slik test fungerer

You have recently joined a big accountancy firm as an accounts trainee. You have been assigned several tasks, including vendor invoices, paying bills, and creating invoices for numerous clients. You are therefore committed to several deadlines. An experienced partner in your team, with whom you usually have lunch, approaches you. He asks you to join him at a conference next week as a representative of the company, presenting detailed information regarding the exclusive services your firm has to offer. This would be a great learning opportunity for you, but it will keep you out of the office for two whole days.

Hvordan ville du ha reagert i denne situasjonen?

Ranger hver respons fra 1-5:

Response 1: Skip the opportunity, as you must meet your deadlines and feel that, as a trainee, you are not yet qualified to represent the company in such a situation. Make a note to yourself to be more prepared for such an opportunity in the future.

Response one is ranked three, as this is not a bad response, but not a good one either.

This response does not necessarily indicate an in-depth consideration of options, but it demonstrates an inclination to make choices based on what is in the best interest of the company. Although you don't demonstrate superior decision-making skills, this response indicates other positive aspects of your personality. This is not a classic positive response, but it is definitely not a bad one either.


Response 2: Thank your partner and agree immediately to go, as this is a great opportunity. Try to move some of your deadlines and ask your fellow trainees to help you prepare for the conference.

Responses two and five are both negative responses, as you put your personal development above company deadlines and obligations.

You agree immediately to your partner’s suggestion, without considering the results. By doing so, you fail to contemplate your options and prioritise your tasks. You take your colleague’s help as a given and put your own personal development above company deadlines and obligations. This is a negative response choice. 


Response 3: Agree to go. Work extra hard during the weekend to meet all your deadlines and put in a few extra hours to prepare yourself adequately for the conference.

Responses three and four are both good responses. Response four is better than response three, as you first ensure you can meet your deadlines, rather than agree to attend and attempt to meet your deadlines after.

In this response, you demonstrate ambition and determination as you are willing to work extra hard to complete your obligations and prepare adequately for the conference. However, you agree to attend the conference without re-evaluating your obligations and ensuring you will be able meet all your deadlines in time.


Response 4: Thank your partner for his offer and try to find out more about your expected role in the conference. Then, figure out if you can meet your deadlines before the conference, and if you can, notify the partner you will join him.

Responses three and four are both good responses. Response four is better than response three, as you first ensure you can meet your deadlines, rather than agree to attend and attempt to meet your deadlines after.

In this response, you show an ability to re-evaluate your obligations and prioritise your tasks. Only then do you make an educated decision based on the information you have collected. This is a positive response choice that displays excellent decision-making skills and conscientiousness. You not only prioritize, but you do so well, by taking responsibility for your previous commitments.


Response 5: Thank your partner and agree to go. Delegate your tasks equally among your fellow team members so you won't overload one individual person with all your tasks and ensure these will be completed in time.

Responses two and five are both negative responses, as you put your personal development above company deadlines and obligations. Response five is worse due to the inconsideration of work colleagues and incomprehension of position and organizational hierarchy.

You agree to go, and you delegate your responsibilities to your colleagues. By doing so, you not only display a lack of consideration and prioritisation of your tasks, but also towards your work colleagues, who are now expected to complete your workload. You don’t ask your colleagues for help; rather you delegate your tasks and expect them to complete them according to your deadlines without consideration of their responsibilities. This shows incomprehension of your position and organizational hierarchy as you are not in a higher position than your colleagues and should not be taking upon yourself to delegate your tasks to them. You prefer your own personal development over company deadlines and over team effort. This is a very negative response choice.


Primary competencies: Decision making

Secondary competencies: Organisational thinking; Conscientiousness; Achievement striving

The correct ranking is: 4 → 3 → 1 → 2→ 5

Utfordringen her er ikke å svare raskest mulig, men heller å vise frem din profesjonelle side på best mulig måte. Vær oppmerksom på detaljer og les alle svaralternativene nøye før du velger ditt svar.

Vår PrepPack™ vil hjelpe deg med å bli kjent med ulike situasjoner som kan oppstå og hvordan du best håndterer disse. Merk at våre øvelsestester ikke er interaktive, men de vil fortsatt gi deg et godt grunnlag for hvordan du gjennomfører den ekte testen.

Den ekte testen vil være på norsk, mens våre øvelsestester er på engelsk. Du vil også se at formatet vårt er litt annerledes, men det går ut på samme konseptet.

Dette får du i vår PrepPack™

 • En guide som forklarer hvordan du takler utfordringene du møter i en situasjonsvurdering.
 • Øvelsestester som forbereder deg til ChatAssess, inkludert forklaringer og tips på hvordan du takler en slik test.
Eksempel på øvelse i motionchallenge

Kilde: JobTestPrep.no. Eksempelet er tatt fra vår øvelsestest i motionChallenge stil.

Slik vil løsningen på oppgaven se ut:
Den gule sirkelen skal altså forflyttes til målet, som er det svarte hullet. De grå brikkene er hindre som ikke flytter seg. De andre brikkene er bevegelige hindre.

Eksempel på øvelsestest motionchallenge

Kilde: JobTestPrep.no. Eksempelet er tatt fra vår øvelsestest i motionChallenge stil.

Personlighetstest shapes (management)

Testvarighet: omtrent 10-15 minutter, uten tidsbegrensning

Denne testen vurderer din personlighet i arbeidslivet. Testen kan tas enten på engelsk eller på norsk.

Mange tenker at det ikke er nødvendig å øve på en personlighetstest. I en slik sammenheng er det allikevel viktig å være forberedt. De fleste forestiller seg private situasjoner når de besvarer slike spørsmål. En arbeidsgiver vil derimot vite hvordan du vil oppføre deg på kontoret og hvordan din dynamikk vil være med kolleger og overordnede. 

Du har seks poeng som du skal fordele på de følgende påstandene. Den påstanden du er mest enig i vil da få mest poeng. Du trenger ikke å bruke alle poengene.

Vår PrepPack™ hjelper deg med å skille mellom din personlighet i privatlivet og i arbeidslivet. 

Her ser du et eksempel på hvordan et spørsmål kan se ut

Jeg liker å forstå hva som motiverer andre

O | O | O | O | O | O

Jeg liker en konkurransebasert utfordring

O | O | O | O | O | O

Jeg føler meg komfortabel med mennesker jeg nettopp har møtt

O | O | O | O | O | O

Dette får du i vår PrepPack™

 • En guide som forklarer hvordan du takler utfordringene du møter i en personlighetstest.
 • En generisk øvelsestest som forbereder deg på de aller fleste spørsmålene du vil måtte besvare.
 • Resultatsrapport som forklarer dine svar og personlighetstrekkene som kommer frem etter fullført test.
 • Øvelsestester målrettet mot ulike personlighetstrekk som du må jobbe mer med.

Deduktiv logisk tenkning (scales lst) / gapChallenge

Tidsbegrensning: 6 minutter

Antall spørsmål: 15 

Denne testen evalurerer din evne til å tenke deduktivt. Testen går ut på samme prinsipp som sudoku.

I et rutenett som inneholder enten 16 ruter (4x4) eller 25 ruter (5x5), finner du flere ulike symboler utplassert.

Din oppgave er å finne ut hvilket symbol som mangler i rutenettet. Merk at et symbol kan oppstå kun én gang på hver rekke og rad.

På den ekte testen vil du kunne fylle ut de andre tomme rutene med symboler for å se for hvilket symbol som mangler der spørsmålstegnet er. Samtidig er det sannsynlig at du skal ta den interaktive, fargerike versjonen av testen, kalt gapChallenge.

Klarer du å løse oppgaven på 24 sekunder?

Øvelse i gapchallenge

Hvilket symbol mangler?

Feil

Feil

Riktig

Feil

Feil

Riktig svar: trekant.

Her må man tenke i samme linjer som sudoku.

Siden det allerede finnes en sirkel i ytterste kolonne til høyre på toppen, må sirkelen i andre kolonne til venstre være på andre rad.

Det finnes allerede en trekant i nederste rad, så vi kan ikke plassere en trekant i ytterste kolonne til høyre.

Dermed ser vi at figuren som mangler i andre rad, fjerde kolonne, er trekanten.

Løste du oppgaven på under 24 sekunder? Dersom du fant det vanskelig, anbefaler vi at du øver deg med vår PwC (Aon) PrepPack™ for best mulig resultat på den ekte testen.

Dette får du i vår PrepPack™

 1. Ta en øvelsestest i deduktiv logisk tenkning (scales lst) stil for å bli kjent med formatet.
 2. Les nøye gjennom fasiten (to av testene har forklaringer på norsk) og lær av dine feil.
 3. Ta enda en øvelsestest for å om du har forbedret deg.
 4. På slutten av hver test vil du motta en resultatsrapport hvor du kan se din egen fremgang.

motionChallenge

Tidsbegrensning: 6 minutter

Testen er utviklet som et slags spill som tester dine evner til å planlegge handlinger i forveien. Du vil se et rutenett med brikker av ulike størrelser og former som skal flyttes på. Målet er å få én av brikkene til en bestemt rute. Hver gang en brikke flyttes, vil dette telle som et steg. Prøv å bruke så få steg som mulig.

Denne testen er foreløpig under utvikling og tilbys dessverre enda ikke som del av PrepPack™, men her kan du få et lite innblikk i hvordan øvelsestesten vil være:

Eksempel på øvelse i motionchallenge

Slik vil løsningen på oppgaven se ut:
Den gule sirkelen skal altså forflyttes til målet, som er det svarte hullet. De grå brikkene er hindre som ikke flytter seg. De andre brikkene er bevegelige hindre.


Slik håndterer du PwCs rekrutteringsprosess

Evnetester

Så snart PwC har mottatt din søknad vil du få en epost med en oversikt over evnetester du skal fullføre. Målet er å sile ut mindre relevante kandidater.

 • Ikke ta disse testene for gitt. Du vil måtte sitte i omtrent 1,5 timer og fullføre flere utfordrende tester i strekk. Du vil fort bli stresset hvis du føler at du ikke har kontroll på det som skjer.
 • Bli kjent med testformatet og øv deg på forhånd, slik at du vet hva du møter. Dermed vil du være mer rolig og holde hodet kaldt mens du utfører testene.

Kandidater som har gjort det godt på testene vil bli innkalt til intervju. I disse koronadager skjer dette virtuelt. Husk at du konkurrerer med flere hundre andre nyutdannede som har søkt på samme jobben som deg. Her gjelder det å vise seg frem som en selvsikker kandidat som samtidig er ivrig etter å lære. Gjør deg kjent med verdiene til firmaet og vær oppmerksom på hvilke egenskaper og kvaliteter en sterk kandidat bør ha. 


I dag er det vanlig at store firmaer bruker ressurser på å evaluere kandidatene grundig. I PwC holdes det derfor et caseintervju som kan ta flere timer. Du vil bli bedt om å løse en oppgave på egen hånd og deretter i samarbeid med en gruppe. Her får du sjansen til å vise at du er løsningsorientert og hvordan du arbeider sammen med andre. Poenget med et caseintervju er også at du skal få innblikk i hvordan det er å jobbe i PwC.


Ofte stilte spørsmål

PwC leter for det meste etter revisorer, advokater, rådgivere og utviklere. Dersom du er nyutdannet innen ett av disse områdene, kan du besøke nettsidene til selskapet og se hvilke stillinger som utlyses. Vanligvis foregår prosessene i løpet av høsten og vinteren. 


Vi har ikke mulighet til å si nøyaktig hvilken score du må få for å kunne gjøre det godt, men vi vet at det er viktig at du mestrer testene. Dette er din sjanse til å vise deg frem og imponere rekrutteringsansvarlig, slik at du blir invitert på intervju. Derfor anbefaler vi at du bruker tid på å forberede deg på forhånd. Jo mer forberedt du er, jo større sjanse har du for å klare deg på de ekte testene.


Det er opp til deg. De fleste trenger kun et par timer eller en kveld med forberedelser før de skal ut i ilden. Bruk tiden fornuftig og øv på områdene du sliter mest med. Les gjennom guidene, forstå logikken bak oppgavene og lær av dine feil.