Flygeleder evnetest - benytt deg av en unik sjanse

Mange spør seg selv om det er vanskelig å bli flygeleder i Norge. Ikke nødvendigvis, men ett av de største hindrene en må gjennom er FEAST testen. Derfor gjelder det å være så forberedt som mulig, slik at du består den ene gangen du kan ta testen. Testen krever full fokus og du har begrenset tid på å gjennomføre den. Vi hjelper deg med å bli klar til Fase I!

Du kan kun søke om å bli flygeleder én gang i livet - sikre deg drømmejobben ved å bli så godt forberedt som mulig!

Flygeleder PrepPack™

Øvelsestester med tidsbegrensning og resultatsrapporter i følgende emner:

 • Hurtig oppfattelsesevne
 • Romforståelse
 • Koordinasjonsevne
 • Visuell oppfatning
 • Reaksjonsevne
 • Simultankapasitet
 • Konsentrasjonsevne
 • Memorisere instrumenter

Testene er mobilvennlige og tilgjengelige døgnet rundt!

Øvelsestestene er på engelsk!

Pris

Innholdsfortegnelse

Hei! Jeg er her for å hjelpe deg med å bestå din rekrutteringstest. Ta gjerne kontakt for veiledning eller spørsmål vedrørende testen.

Hvordan blir jeg flygeleder?

 • I Norge må en søke via nettsidene til Avinor for å få tilbud om studieplass. Husk å søke før fristen 15. februar 2023!
 • Du vil bli invitert til å ta FEAST testen hvis du består kravene. Denne delen kalles Fase 1 og er evnetestene vi har vist på denne siden. Opptaksprøvene vil finne sted på Trondheim lufthavn. Disse kan tas i ukene 5, 8, 9 og 10.

Når du har bestått den første FEAST-testen, vil du bli invitert til å delta i neste testrunde. I den andre fasen vil du ta en eller to evnetester:

 • Fase 2 – FEAST DART Radar Test og FEAST Multipass Test: Den andre fasen tar omtrent 4 timer å fullføre. Begge testene er sofistikerte og krever evnen til å gjøre flere ting samtidig. Allikevel krever de ingen spesiell kunnskap og inneholder detaljerte instrukser for å sørge for at kandidaten forstår alt før en setter i gang. Disse vil du kunne ta i ukene 10, 11, 12 og 13.
 • Fase 3 - intervju og personlighetstest (FPQ): Denne delen handler om å evaluere personlighetstrekkene dine og atferd i arbeidslivet. Du vil bli presentert for flere setninger og scenarioer. Du skal rangere disse på en skala fra 1-5 (enig - uenig). Det skal ta omtrent 35-40 minutter å gjennomføre. Vi anbefaler at du gjør deg kjent med egenskapene Avinor ser etter på nettsidene deres. Samtidig vil du gå gjennom et intervju på norsk. Denne fasen finner sted i ukene 16, 17 og 18.
 • Fase 4 – Helsevurdering: Den siste delen er en helsesjekk som utføres av en lege. Det forventes at din generelle helse er god og at du ikke har noen sykdommer som kan føre til problemer på arbeidsplassen.
 • Dersom du er en av de heldige som blir tatt opp til flygelederutdanning, vil du begynne studiene i september neste år. Selve utdanningen varer i 2 år, inkludert praksis.
 • Skolepenger dekkes av Avinor, men studenter må dekke egne utgifter selv (mat, bolig, transport, lommepenger osv.).
 • En kan søke støtte hos Lånekassen for perioden som kalles Initial Training. Denne opplæringen foregår i Tsjekkia.
 • Studenter vil utbetalt lønn fra Avinor i løpet av praksisperioden (1-1,5 år), som finner sted i Norge.

 • Du må være 19 år for å søke
 • Utdanning: fullført generell studiekompetanse med 4,0 eller høyere i gjennomsnitt. Vitnemålet må være klart når du søker. 
 • Språk: Flytende norsk og gode engelskkunnskaper.
 • Sikkerhetsklarering: kandidater må kunne sikkerhetsklareres.
 • Helsekrav: Normalt fargesyn, god hørsel og klar tale. Sykdommer som diabetes godtas ikke.

 • Dersom du er en av de heldige som blir tatt opp til flygelederutdanning, vil du begynne studiene i september neste år. Selve utdanningen varer i 2 år, inkludert praksis.
 • Skolepenger dekkes av Avinor, men studenter må dekke egne utgifter selv (mat, bolig, transport, lommepenger osv.).
 • En kan søke støtte hos Lånekassen for perioden som kalles Initial Training. Denne opplæringen foregår i Tsjekkia.
 • Studenter vil utbetalt lønn fra Avinor i løpet av praksisperioden (1-1,5 år), som finner sted i Norge.

Hva er FEAST testene for flygeledere?

De som er interesserte i en flygeleder utdanning må som sagt først gjennom en lengre søknadsprosess kalt FEAST.

FEAST står for "First European Air Traffic Controller Selection Test". Denne testen vurderer kunnskapen, ferdighetene og evnene som er relevante for flygelederens ansvar. De inkluderer tester av ferdigheter og kognitive evner, engelsk språkferdigheter, personlighetstest og flere oppgavetester.

Testen er en databaserte egnethetsprøve som måler om du er egnet og innehar evnene som kreves for å bestå opplæringen og jobben som flygeleder.

Sammenlagt tidsbegrensning for testen: 2,5 timer (med pauser)

Dette vil du bli testet i: 

Hurtig oppfattelsesevne

Romforståelse

Koordinasjonsevne

Visuell oppfatning

Reaksjonsevne

Simultankapasitet

Konsentrasjonsevne

Memorisere instrumenter

Hurtig oppfattelsesevne

Du har 7 sekunder per spørsmål!

Du skal lytte til et kort lydinnslag på engelsk. Et tall vil bli lest opp sammen med en setning. Din oppgave er å velge riktig tall blant fire alternativer.

Tallene som blir lest opp vil variere mellom 1000 og 9 000 000. Du må være veldig oppmerksom hele tiden, for det kan bli lest opp i begynnelsen, midten eller slutten av setningen. Du får kun høre lydklippet én gang. På øvelsestesten vil du kunne høre klippet flere ganger, men vi anbefaler at du gjennomfører testen som om det var den ekte testen.

Dermed er det tidselementet som er vanskeligheten i denne delen. Å øve på testen kan hjelpe deg med å lære deg å jobbe under tidspress, samtidig som du også får venne deg til denne typen oppgaver.

Romforståelse

Du har 1 minutt per oppgave!

Her testes evnen din til å forstå tredimensjonelle figurer. Du vil få oppgitt en utbrettet figur i 2D og må utfra denne finne ut hvordan figuren ser ut når den er brettet til en terning i 3D. 

Vår Flygeleder PrepPack™ inneholder også en guide for hvordan du skal gjennomføre testen, samt tips som kan hjelpe deg å svare raskt og effektivt på spørsmålene.

Her har du et eksempel på en oppgave du kan få i romforståelse-delen:

Øvelse i romforståelse

Hvilken figur demonstrerer hvordan 2D figuren vil se ut i 3D?

Feil

Feil

Feil

Riktig

Vis forklaring

Riktig svar er 4.

Dette spørsmålet er vanskelig, fordi du må forstå hvilken del er på toppen og hvilken del er på bunnen.

For å gjøre den til en enkel versjon av en utbrettet terning, kan du koble sammen del fire til del tre. Når du bretter terningen sammen, kan du se at den røde pilen på del en peker mot den blå pilen på del fire. Den gule pilen på del seks og den blå pilen på del fire peker på hverandre. Dermed er figur 4 riktig.

Alternativ 1 er ikke riktig fordi delene fem og seks er på motsatte sider og kan ikke være i kontakt, så det kan ikke være en terning med to gule deler ved siden av hverandre.
Alternativ 2 er ikke riktig fordi delene en og tre er på ulike sider og kan ikke være i kontakt, så det kan ikke være en terning med to røde deler ved siden av hverandre.
Alternativ 3 er ikke riktig fordi når du bretter en terning som i forklaringen ovenfor og setter delene seks og tre sammen, vil den gule pilen på del seks som er til høyre for den røde pilen på del tre peker i motsatt retning.

Utnytt deg av våre praktiske øvelsestester, som lar deg øve på flere ulike scenarioer og gjør deg forberedt før testen.

Koordinasjonsevne

Du har 5-7 sekunder per spørsmål!

Denne delen vurderer din visuelle persepsjon og koordinasjonsevne, som er veldig viktig å ha som flygeleder. Du vil få en illustrasjon av flytrafikk som inneholder flere identiske figurer som skal forestille fly. På vår øvelsestest vil figurene være trekanter. Oppgaven er å avgjøre om det finnes et par trekanter som peker mot hverandre. Dette vil kalles en konflikt. 

Det finnes to typer konflikter:

 • Vertikale konflikter: to trekanter som peker mot hverandre vertikalt i en 180 graders orientasjon (0/180).
 • Diagonale konflikter: to trekanter som peker mot hverandre diagonalt i en 180 graders orientasjon (45/225 grader, 135/315 grader).

Dersom du finner en slik konflikt i oppgaven, skal du svare "konflikt". Hvis du ikke finner en konflikt, skal du svare "ingen konflikt".

Slik vil en oppgave av denne natur se ut:

Koordineringsevne øvelse

Ser du om det finnes en konflikt?

Vis forklaring

Her er det en konflikt:

I denne testen har du veldig kort tid til å identifisere konflikter. Dermed må du øve før du skal ut i ilden for å trene opp reaksjonsevnen din.

Visuell oppfatning

Du har 1 minutt totalt - 1,5 sekunder per spørsmål!

Her evalueres din visuelle oppfatning og din romoppfatning. Dette er en viktig evne å inneha som flygeleder, da du vil måtte jobbe under tidspress og være oppmerksom på detaljer hele tiden. 

I denne testen blir du vist en person omgitt av ulike objekter og du må si om hovedobjektet (oppstår to ganger) befinner seg til venstre eller høyre.

Personen vil enten se direkte på deg, stå med ryggen mot deg, og kan også vises opp-ned. Objektene vil også endre posisjon for hvert spørsmål.

Prøv deg på en øvelse fra vår Flygeleder PrepPack™:

Hvor er hovedobjektet? Du har kun 1,5 sekunder på å svare!

Visuell oppfatningsøvelse

Hvor er hovedobjektet? Du har kun 1,5 sekunder på å svare!

Riktig

Feil

Vis forklaring

Riktig svar er venstre.

Selve oppgavene er lette, men tidspresset vil være den reelle utfordringen.

Det er lett å bli forvirret når du har kort tid på deg og skal svare raskt! Se for deg at du er personen og forestill deg at det er du som holder objektet. Det vil gjøre det lettere å velge riktig svar.

Reaksjonsevne

Denne delen går ut på å klassifisere ulike symboler etter regelen du får oppgitt. Reglene vil endre seg etterhvert i løpet av testen, slik at din evne til å justere deg etter ny informasjon vil også testes.

Slik fungerer testen:

 • Du vil bli vist to hovedfigurer som du skal klassifisere eller sortere etter regelen du blir oppgitt. De kan se slik ut:
Reaksjonsevne eksempel
 • Du begynner alltid med en hovedregel som du må følge hele tiden, med mindre du får oppgitt en ny regel. Hovedregelen kan f.eks. være å sortere symbolene etter farge. 

La oss se på et eksempel for å forstå oppgaven bedre:

Regel: sortér alle rosa symboler som trekanter. Du har fem sekunder på deg!

Reaksjonsevne eksempel

Sorteringen skjer ved at du trykker på riktig alternativ.

Riktig

Feil

Feil

Feil

Feil

Vis forklaring

Her vil riktig svar være trekant fordi hovedfiguren er rosa.

 • Den viktigste regelen som trumfer alle andre regler er hvis de to hovedfigurene er like. Da må du trykke på "same". Dette gjelder selv om du blir introdusert for en ny regel.

Her er et eksempel på hvordan to like figurer vil se ut:

I et slikt tilfelle vil du måtte trykke på "same" for å få riktig svar.

Senere i testen vil symbolene bli erstattet med tall.

Hovedutfordringen her er å være rask! Du må være oppmerksom på alt som skjer i løpet av testen, forstå den nye regelen og følge denne når du svarer på oppgavene. Nye regler vil hele tiden komme og du må tilpasse deg fort.

Simultankapasitet

Klarer du å fokusere på flere ting samtidig? 

Her skal du nemlig følge med på en liten rød ball og en svart pinne som beveger seg innenfor en rute. Det eneste du skal gjøre er å klikke på ruten når ballen og pinnen krysser hverandre. Dette har du 1,5 sekunder på å gjøre, så du må være våken og følge nøye med

Øvelsestestene våre består av tre ulike nivåer: lett, middels og vanskelig.

 • Det lette nivået vil være kun én rute med en rød ball og svart pinne.
 • Middels inneholder to ruter med hver sine objekter som beveger seg raskere.
 • Vanskelig vil inneholde fire ruter der objektene beveger seg enda raskere.

Resultatene vil baseres på tre ulike faktorer:

 • Nøyaktighet - hvor mange ganger du klikket i tide når ballen og pinnen krysset hverandre.
 • Unødvendige klikk - du klikket selv om ballen og pinnen ikke krysset hverandre.
 • Tapte klikk - ballen og pinnen krysset hverandre, men du klikket ikke eller klikket ikke i tide

Konsentrasjonsevne

Denne testen krever at du følger med på en liten hvit ball som beveger seg i en sirkel, men et svart-grått rutenett som bakgrunn.

Når ballen hopper over et steg, skal du trykke på mellomromtasten på tastaturet ditt så raskt du kan. 

Her vil Avinor vurdere hvor fokusert du er og hvor lenge du klarer å følge med på noe uten å bli distrahert

Det er lett å bli trøtt og sliten i blikket etter å ha øvd. Ta en pause etter hver øvelsestest og ta blikket vekk fra skjermen.

JobTestPrep tilbyr tre øvelsestester: lett, middels og vanskelig. Begynn med det letteste nivået for å bli vant til testformatet før du fortsetter med de vanskeligere nivåene.

Memorisere instrumenter

Du har 5-7 sekunder per spørsmål!

I denne delen skal din evne til å memorisere instrumenter testes. Du vil bli vist et bilde av et instrumentbord med fire til seks ulike målere. Oppgaven din er å benytte de 5-7 sekundene du har på å huske akkurat hvilke tall målerne står på. Deretter vil du måtte velge riktige måler blant seks svaralternativer. Det vil altså være fire til seks oppgaver for hvert instrumentbord.

Her er et eksempel på et instrumentbord du vil bli vist:

Klikk for å se på instrumentbordet og lukk etter 7 sekunder

Memorisering av instrumenter FEAST

Hvilket av alternativene er identisk med Fuel-Air Ratio-måleren du så på instrumentbordet?

Feil

Feil

Riktig

Feil

Feil

Feil

Vis forklaring

Riktig svar er 3.

Slike typer oppgaver skal du gå gjennom med de andre måleinstrumentene du ble vist tidligere.

Her er det viktig å være fokusert, å holde hodet kaldt og finne en metode som passer deg best for å kunne huske tallene i målerne.

JobTestPreps tips til flygeleder evnetesten

 • Det gjelder å holde hodet kaldt under øvelsene. Få nok søvn dagen før testen, spis en sunn frokost og drikk mye vann. Du må sørge for å være veldig konsentrert på dagen du skal testes, for du skal sitte gjennom 2,5 timer av ulike evntetester.
 • Det er ikke meningen at du skal få til alt - skjærer det seg, handler det mer om hvordan du reagerer og løser opp i det. Avinor er interessert i å evaluere om en gir opp eller fortsetter å prøve å løse oppgaven selv om det går dårlig.
 • Generelt sett bør du alltid prøve å jobbe så raskt og nøyaktig som mulig. Det er også viktig å merke seg at du kanskje ikke kan svare på alle oppgavene på testen. Dette bør ikke skremme deg, da det ikke nødvendigvis betyr at du har mislykket på testen.
 • Du skal gjennom flere ulike tester som vil kreve at du er fokusert og konsentrert. Det er lett å bli trøtt etter å ha holdt på en stund. Sørg for å ta korte pauser der du har muligheten.