Slik blir du aspirant i Utenriksdepartementet

Å bli aspirant i Utenriksdepartementet er ingen lett prosess. Her skal du gjennom flere vanskelige evnetester og ferdighetstester før du i det hele tatt blir kalt inn til intervju. Du skal faktisk gjennom de samme evnetestene igjen i løpet av sluttrunden. Av over 500 søkere blir kun 18 kandidater til slutt tatt opp som aspiranter til utenriksdepartementet! Dermed gjelder det å være godt forberedt. Vi viser deg hvordan du kan lykkes med evnetestene med flere eksempler på oppgaver du vil få.

Aspirant i Utenriksdepartementet PrepPack™
 • En diagnostikktest i matrigma som kartlegger dine evner
 • En guide i matrigma som går gjennom de ulike reglene
 • 4 øvelsestester i matrigma med fasiter og forklaringer
 • 2 fullstendige simulerte tester i 
  matrigmastil med tidsbegrensning
 • En guide som forklarer hvordan personlighetstester fungerer 
 • En generisk personlighetstest på norsk

Testene er mobilvennlige og tilgjengelige døgnet rundt!

Alle tester og studiematerialer er på engelsk, med unntak av personlighetstesten

Pris

Innholdsfortegnelse

Hei! Jeg er her for å hjelpe deg med å bestå din rekrutteringstest. Ta gjerne kontakt for veiledning eller spørsmål vedrørende testen.

Hvordan bestå evnetestene i opptaksprosessen til aspirantkurs i UD?

Forstå hva som forventes av deg. Du vil være kandidat for en rolle der du skal representere Norge i utlandet. Dermed forventer UD å finne kandidater som har evnen til å lære raskt og som kan finne gode løsninger på problemer. Dette skal vurderes ved hjelp av evnetesten Matrigma. 

Bli kjent med testformatet. Gå først gjennom hvordan oppgavene er lagt opp og øv på hvordan du bør tenke. På denne måten vil du forså hvilke typer oppgaver det dreier seg om.

Kanskje den største utfordringen er den korte tiden du har på deg til å løse hvert spørsmål. Vi benytter oss av den samme tidsbegrensingen som de ekte testene, slik at du blir vant til å løse oppgavene på effektivt vis i løpet av kort tid.

Dette er en Matrigma evnetest

Evnetesten Matrigma er utviklet av Assessio, og består av abstrakte oppgaver som krever evne for pronlemløsning. Testen evaluerer din mentale evne til å finne logikken i abstrakte mønstre uten behov for forhåndskunnskap og under tidspress. En kandidat som presterer godt på denne testen, viser også seg å være problemløsningsorientert og dermed en ressurs for selskapet.

I Matrigma evnetest får man oppgaver som består av abstrakte mønstre og symboler i en matriseformat. Disse oppgavene krever at man identifiserer mønstre og regler i matrisen for å løse dem. Vanligvis består oppgavene av å finne det manglende elementet i en serie eller å gjenkjenne mønstre og logiske sammenhenger mellom symbolene i matrisen. 

Oppgavene varierer i vanskelighetsgrad, og de kan inkludere ulike typer logiske utfordringer, som sekvenser, symmetrier, rotasjoner og refleksjoner.

Matrigma finner man i to versjoner

I den klassiske testen møter man en tidsbegrensning på 40 minutter, og målet er at du klarer å løse 35 oppgaver. Vanskelighetsgraden øker for hvert spørsmål, uavhengig av om svaret er riktig eller galt.

Adaptive Matrigma, en nyere variant, gir deg 12 minutter til å svare på 12 spørsmål. Den største forskjellen er at Adaptive Matrigma tilpasser seg ditt nivå. Hvis du svarer feil, vil oppgavene bli lettere, og dersom du svarer rett vil nivået øke.

Eksempeloppgaver fra Matrigma

Eksempeloppgave 1

Velg ditt svar blant alternativene:

Feil

Feil

Riktig

Feil

Vis forklaring

The correct answer is 3.


In the above matrix, imagine the shapes in the left column cut in half, across the center. The middle and right columns make up the left and right side of the whole picture, respectively.

Eksempeloppgave 2

Velg ditt svar blant alternativene: 

Feil

Feil

Riktig

Feil

Feil

Vis forklaring

The correct answer is 3. In the above design, determine how the figures relate to each other, and apply this relationship to the row with the empty frame. Visualize how the objects might look when rotated, transformed or combined. Look at the top row. The left frame contains one yellow rectangle and two blue rectangles in the top-left corner of the frame. The middle frame contains one blue rectangle and two yellow rectangles on the right and bottom sides of the frame. The frame on the right combines both of the figures, containing all of the rectangles in their respective positions, colors, and sizes.

Look at the middle row. The left frame contains two yellow triangles and the middle frame contains three blue triangles. The frame on the right combines both figures together, including all of the triangles in their respective positions, colors, and sizes. The figures in the bottom row will exhibit the same relationship. The right figure will combine the left and middle figures together.

The right sides of both the left and middle frames contain wide arrows, while the left sides contain narrow arrows. We can eliminate answer choices B, D and E. We are left with answer choices A and C. The top-right corner of the left frame contains a yellow arrow, while the right side of the middle frame contains a blue arrow on top of a yellow arrow. Therefore, the right side of the empty frame will combine these figures together, and will contain a yellow arrow on top of a blue arrow on top of a yellow arrow. Answer choice C is the only answer choice which adheres to the above requirements and is the correct answer.

Eksempeloppgave 3

Velg ditt svar blant alternativene: 

Feil

Feil

Feil

Riktig

Feil

Vis forklaring

The correct answer is 4. 

This matrix contains rectangles in four shades: white, light grey, dark grey, and black. Every frame contains a light grey rectangle which is in a different position in each row or column. Each of the other three colours appears in two out of three of the frames in a row or column. In the columns, each colour, except for the light grey, always appears in the same position, while in the rows, the rectangles of the same colour are always in different positions.

You can eliminate answer (1) as it does not contain a light grey rectangle. Since in the third row (and in the third column), there are already two black rectangles, you can eliminate all the answer choices with black rectangles—(1), (2), and (4). Finally, you can eliminate answer (5) as its white and dark grey rectangles are in the wrong positions. The white rectangle should be in the left of the frame since it needs to keep its place from the right figure in the middle row, and the dark grey rectangle should be in the middle of the frame since this is its place from the right figure of the top row. Therefore, the correct answer is (3).

Hvordan forberede seg til Matrigma testen?

I vår PrepPack™ finner du nyttige verktøy som lar deg øve og gjøre deg forberdt ved hjelp av noen få timer til ta Matrigma testen på kun få timer. Vi har satt sammen en prosess med 3 enkle steg for at du skal få mest mulig av forberedelsen:

 • Gjennomfør diagnostikktesten som kartlegger evner du har som er relevante for Matrigma testen. 
 • Bruk tid på å gå gjennom vår omfattende guide. Her finner detaljerte forklaringer for reglene man må bruke under en Matrigma test. Dette gir deg klare fordeler under selve testen, siden du er trygg og vant til ppgavene og reglene du møter på. 
 • Øv deg flere ganger og les forklaring. Ved å gå gjennom forklaringene lærer du mer slik at dine evner er bedre og du mestrer å tenke under tidspress. 

Følger du disse stegene sammen med vår Aspirant i Utenriksdepartementet PrepPack™ vil sjansene dine for et solid resultat være betydelig høyere!

Verdt å vite om evnetestene til aspirantkurset i UD

Du vil bli tilsendt evnetestene i januar på epost. Disse skal gjennomføres på nett. Merk at du vil bli bedt om å ta dem på nytt dersom du går videre til sluttrunden.

Selv om resultatene på evnetestene vil ha mye å si for om du blir videresendt i rekrutteringsprosessen, vil også personlige egenskaper legges vekt på. Du blir bedt om å ta en personlighetstest som vil vise hvorvidt du vil passe inn i Utenrikstjenesten.