Slik blir du aspirant i Utenriksdepartementet

Å bli aspirant i Utenriksdepartementet er ingen lett prosess. Her skal du gjennom flere vanskelige evnetester og ferdighetstester før du i det hele tatt blir kalt inn til intervju. Du skal faktisk gjennom de samme evnetestene igjen i løpet av sluttrunden. Av over 500 søkere blir kun 18 kandidater til slutt tatt opp som aspiranter til utenriksdepartementet! Dermed gjelder det å være godt forberedt. Vi viser deg hvordan du kan lykkes med evnetestene med flere eksempler på oppgaver du vil få.

Aspirant i Utenriksdepartementet PrepPack™
Pris
Døgnåpen kundeservice

Døgnåpen
kundeservice

Pengene-tilbake garanti

Pengene-tilbake
garanti

Sikker betaling

Sikker
betaling

Innholdsfortegnelse

Hei! Jeg er her for å hjelpe deg med å bestå din rekrutteringstest. Ta gjerne kontakt for veiledning eller spørsmål vedrørende testen.

Hvordan bestå evnetestene i opptaksprosessen til aspirantkurs i UD?

Forstå hva som forventes av deg. Du vil være kandidat for en rolle der du skal representere Norge i utlandet. Dermed forventer UD å finne kandidater som har evnen til å lære raskt og som kan finne gode løsninger på problemer. Dette skal vurderes ved hjelp av evnetestene. 

Bli kjent med testformatet. Gå først gjennom hver test og prøv å svare på oppgavene så godt du kan. På denne måten vil du forså hvilke typer oppgaver det dreier seg om.

Kanskje den største utfordringen er den korte tiden du har på deg til å løse hvert spørsmål. Vi benytter oss av den samme tidsbegrensingen som de ekte testene, slik at du blir vant til å løse oppgavene på effektivt vis i løpet av kort tid.

Disse testene skal du ta

 • Induktiv resonnering, administrert av SHL.
 • Verbal resonnering, administrert av SHL.
 • Språkferdigheter engelsk (lt-e), administrert av Aon's Assessment Solutions.

La oss gå gjennom alle testene og se på eksempeler:

Induktiv resonnering

Her blir din evne til å identifisere forskjellige logiske regler og mønster i ulike situasjoner testet ved hjelp av ulike oppgaver. Denne evnen vil komme godt med når du er utplassert på en ambassade der du må takle utallige scenarioer og konstant lære nye oppgaver.

Hvordan ville du ha løst denne oppgaven fra vår PrepPack™?

Eksempel fra vår øvelsestest i inductive reasoning

Velg ditt svar blant alternativene:

Feil

Feil

Riktig

Feil

Feil

Vis forklaring

Svaret er: (3)

I hver rekke og rad oppstår en enkelt figur to ganger.

Dersom vi ser på andre rekka fra toppen, kan vi se at den allerede har en figur som oppstår to ganger (en pil som peker mot høyre). Dermed må vi lete etter et alternativ som fullfører denne rekka med en figur som ikke oppstår der (f.eks. en figur annet enn en pil som peker mot høyre, en trekant eller en femkant). Dette betyr at vi kan eliminere alternativene 1,2 og 4.

Se på første rekka. Her ser vi at ingen av figurene oppstår to ganger. Det korrekte svaret må inkludere en av figurene som allerede oppstår i denne rekka (en trekant, en diamant eller en pil som peker mot venstre) eller to identiske figurer. Alternativ 5 oppfyller ikke kravet, så vi sitter igjen med alternativ 3.

Løsningstips: når du får en slik matrise, anbefaler vi at du tar et øyeblikk for å se nøye gjennom rekkene, kolonnene og diagonalene etter et mønster. Så snart du ser et konsekvent mønster, sjekk hvilke alternativer du kan eliminere dersom svaret enda ikke er helt klart.

Her er enda et eksempel på en øvelsestest i en annen stil i induktiv resonnering fra vår PrepPack™

Eksempel fra øvelsestest i Verify G+ induktiv resonnering illustrasjon

Oppgavene krever at du forstår de ulike effektene operatørene (bokstavene fra A-C) har på figurene. Klarer du å løse oppgaven nedenfor?

Eksempel på øvelsestest i Verify G+ induktiv resonnering

Velg ditt svar blant alternativene: 

Riktig

Feil

Feil

Feil

Vis forklaring

Svaret er:

Ovelsestest induktiv resonnering svar 1

Som vist i illustrasjonen, skal A slette tredje figuren, mens B dupliserer første figuren. Hva gjør C? La oss se nærmere på tredje rad i tabellen.
Vi ser at A har slettet den tredje figuren, den store, blå sirkelen. Da står vi igjen med en stor lilla sirkel, to små blå firkanter og en liten blå sirkel. Resultatet er da at figur 2 blir duplisert.

La oss nå se på hvordan vi løser denne oppgaven:

Først bør du eliminere svar som er usannsynlige. 2 og 3 kan ikke være mulige svar på grunn av den lille sirkelen i tredje posisjon. Siden A sletter den tredje figuren, vil det være umulig for B og C å duplisere dem.

Dermed gjenstår det to mulige svar: 1 og 4.

La oss sjekke alternativ 1, siden vi vet at dette er riktig svar:

Eksempel fra øvelsestest i Verify G+ induktiv resonnering forklaring

Når du går gjennom flere oppgaver, anbefales det å bruke denne metoden. Eliminér usannsynlige alternativer og sjekk de gjenstående alternativene som vist ovenfor.

Slik oppnår du best resultat av øvingen

 1. Ta en av øvelsestestene for å forstå hvordan den ekte testen vil se ut.
 2. Gå gjennom fasiten på oppgavene du svarte feil på. Slik vil du kunne lære av dine feil og memorisere stegene du må ta for å svare riktig. 
 3. Ta enda en test for å se om du har gjort fremskritt.

Verbal resonnering

Tidsbegrensing: 19 minutter

Antall spørsmål: 20

Som aspirant og ansatt i Utenrikstjenesten vil din stilling innebære bl.a. arbeid med rapporter, korrespondens og research av informasjon. Dermed er det viktig at du kan lese gjennom en tekst raskt og oppfatte det som står der, også mellom linjene. I en SHL verbal resonnering test vil du få flere ulike tester der du skal svare på spørsmål om teksten. Utfordringen her er å kunne gjøre det på kort tid. 

Får du svart på eksempelet under på 50 sekunder?

Eksperter er enige i at kunst og kultur er en viktig del av økonomien, men det eksakte forholdet er komplisert. Hovedspørsmålet er: stimulerer investering i kunst vekst eller er kunst et produkt av økonomisk utvikling? Det virker som om argumentet for å fortsette finansiering av kunst er tydelig – nytelse av kunst (besøk av gallerier og teatre) styrker økonomien. Men noen mener at forholdet mellom investering i kunst og økonomisk produksjon er svakt. Forskere utforsker en annen vinkel av dette forholdet: de prøver å forstå hvordan subjektiv verdi av kunsten – «lykkefaktoren» - kan ha betydning for økonomiske fordeler. Ifølge hypotesen «lykkefaktoren» vil et samfunn som utvikler en større masse kunst og livskraft tiltrekke seg talentfulle mennesker. Dette vil dermed føre til økte inntekter.

Husk! Dine svar skal utelukkende baseres på opplysningene oppgitt i tekststykket.

Påstanden: Talentfulle mennesker bidrar til vekst i økonomien

Feil

Feil

Riktig

Vis forklaring

Svaret er: Umulig å si

Avsnittet tar for seg den direkte relasjonen av forbindelsen mellom kunst og økonomi. Her foreslås det at det finnes en «lykkefaktor» hypotese som kobler mellom kunst og tiltrekking av talentfulle mennesker. Dette skal muligens være et bidrag til vekst i økonomien (økte inntekter). Det fører ikke direkte til konklusjonen som dras i påstanden: «Talentfulle mennesker bidrar til vekst i økonomien», men foreslår denne direkte relasjonen.

Slik oppnår du best resultat av øvingen

 1. Ta en av testene for å forstå hvordan den ekte testen vil se ut. To av våre øvelsestester er på norsk, mens resten er på engelsk.
 2. Gå gjennom fasiten på oppgavene du svarte feil på. Slik vil du kunne lære av dine feil og memorisere stegene du må ta for å svare riktig.
 3. Ta enda en test for å se om du har gjort fremskritt.

Språkferdigheter engelsk (scales lt-e)

Tidsbegrensning: 10 minutter

Antall spørsmål: Så mange du klarer å besvare

Her vil dine ferdigheter i engelsk testes på tre ulike måter: fluency, vocabulary og spelling. Det er viktig at du behersker engelsk for å kunne jobbe for utenriksdepartementet, og disse språkferdighetene skal testes på følgende måte:

Fluency - språkbeherskning (4 minutter)

Du vil få oppgitt en setning som mangler et ord. Under setningen vil du se flere svaralternativer. Din oppgave er å vite hvilket ord som best fullfører setningen.

La oss se på et eksempel:

Business transactions, as well as information _____ between enterprise locations or with external trading partners, can be trusted.

Feil

Riktig

Feil

Feil

Vis forklaring

Riktig svar er: Exchanges.

To exchange means to offer, give or take one thing in return. The term is used for material goods and non-material goods (like information).

Vocabulary - ordforråd (4 minutter)

Du vil bli vist en definisjon og skal velge ordet som best passer definisjonen.

To train in advance

Feil

Feil

Feil

Riktig

Vis forklaring

Riktig svar er: Precondition.

Spelling - rettskriving (2 minutter)

Her skal du rett og slett velge ordet som skrives på riktig vis. Du vil bli gitt to ord: det ene staves riktig, mens det andre staves feil. 

Velg ordet som staves riktig

Riktig

Feil

Vis forklaring

Riktig svar er: Preparedness.

Blant svaralternativene vil du bli gitt et spørsmålstegn - "?". Dersom du ikke vet svaret, kan du velge dette alternativet. Det påvirker ikke poengsummen din. Fordelen er å ikke kaste bort tid på et spørsmål du er usikker på og heller komme deg videre til lettere spørsmål.

Slik oppnår du best resultat av øvingen

 1. Les nøye gjennom vår guide i staving på engelsk med forklaringer om regler i rettskriving. 
 2. Ta en test i hvert tema, fluency, vocabulary og spelling, for å se hvor du står. 
 3. Gå gjennom fasiten for å lære av dine feil.
 4. Ta testene igjen for å se hvor mye du har forbedret deg
 5. Øvelsestester med tidsbegrensning for hvert tema med forklaringer og tips for hver oppgave
 6. Personlig resultatsrapport som viser din fremgang for hver gang du tar testen, samt fasit for hvert spørsmål.

Verdt å vite om evnetestene til aspirantkurset i UD

Du vil bli tilsendt evnetestene i januar på epost. Disse skal gjennomføres på nett. Merk at du vil bli bedt om å ta dem på nytt dersom du går videre til sluttrunden.

Selv om resultatene på evnetestene vil ha mye å si for om du blir videresendt i rekrutteringsprosessen, vil også personlige egenskaper legges vekt på. Du blir bedt om å ta en personlighetstest som vil vise hvorvidt du vil passe inn i Utenrikstjenesten.