Slik består du Solar jobbtester

Solar Norge er et digitalt og grønt sourcing- og serviceselskap som er lokalisert i flere land, og skal du søke jobb hos Solar Norge må du trolig gjennom evnetester og personlighetstester fra Cubiks Logisk.

Cubiks Logisk vurdere kandidater sin evne til å forstå og anvende logisk resonnement. Testen består vanligvis av ulike oppgaver som krever at kandidaten løser logiske problemer, ser mønstre og trekker konklusjoner. Derfor kan det være en betydelig fordel om du på forhånd kan øve deg på testformatet. 

Her skal vi se nærmere på hvordan du kan oppnå gode resultater med gode forberedelser. Vi skal også gå gjennom noen eksempler. 

Solar PrepPack™

Forberedelser til Solar Cubiks Logisk: 

  • Øvelsestester i Logiks General (Intermediate) som inneholder øvelser i numerisk, verbal og abstrakt resonnering
  • Øvelsestester i Logiks General (Advanced) som inneholder øvelser i numerisk, verbal og abstrakt resonnering 
  • Syv ekstra øvelsestester i ulike matematiske temaer
  • 18 video tutorials og study guides i forskjellige temaer

Testene er mobilvennlige og tilgjengelige døgnet rundt!

Alle øvelsesmaterialer er på engelsk

Pris

Innholdsfortegnelse

Hei! Jeg er her for å hjelpe deg med å bestå din rekrutteringstest. Ta gjerne kontakt for veiledning eller spørsmål vedrørende testen.

Slik vil Solar PrepPack™ forberede deg

Innen Cubiks vil du møte på et bredt spekter av oppgaver, der typiske typer spørsmål inkluderer serier av figurer eller tall som følger et bestemt mønster, og kandidaten må finne ut hva det neste elementet i mønsteret ville være. Andre oppgaver kan inkludere å identifisere feil i logiske argumenter eller fullføre diagrammer og tabeller med riktig informasjon basert på gitte regler.

Cubiks Logic Test er tidsbegrensede, noe som betyr at kandidater må løse så mange oppgaver som mulig innenfor en gitt tidsramme. Det er vanligvis viktig å være nøyaktig og rask når du tar denne typen test.

For å forberede deg på Cubiks Logisk Test, kan du øve på lignende oppgaver på forhånd for å bli kjent med ulike problemer som kan dukke opp og forbedre dine evner innen logisk resonnement.

Det finnes to ulike tester; Logiks General Intermediate og Logiks General Advance. I begge testene møter du på tre tema.

Testnavn Logiks General
(Intermediate)
Logiks General
(Advanced)
Tema Verbal, numerisk, abstrakt Verbal, numerisk, abstrakt
Tidsbegrensning

12 minutter / 14 sekunder
per spørsmål

20 minutter / 40 sekunder
per spørsmål
Spørsmål 50 30

Vi skal se videre på de enkelte områdene innenfor begge tester for Cubiks, og vise deg eksempler på oppgaver du vil møte på.

Verbal resonnering

Testområder for verbal resonnering brukes for å vurdere en persons evne til å forstå, analysere og trekke konklusjoner basert på skriftlig informasjon. Disse testene måler vanligvis kandidatens språklige forståelse, ordforråd, logiske resonneringsevner og evnen til å trekke slutninger fra skriftlig materiale.

Forberedelse til en verbal resonneringstest kan inkludere å øve på lignende oppgaver, lese forklaring til de ulike oppgavene, og ikke minst å forstå testens format. Ved å øve på lignende oppgaver øker dine sjanser for suksess når du skal ta selve testen. 

Eksempler på verbal resonnering fra Cubiks Logisk

Eksempel 1

ADJACENT is the opposite to

Feil

Riktig

Feil

Feil

Feil

Vis forklaring

The correct answer is (B)- Remote

Something which is adjacent is found next to something else. Something which is remote is situated far away from something else.

Eksempel 2

Which is the odd one out? 

Feil

Feil

Feil

Feil

Riktig

Vis forklaring

The correct answer is Jubilee.

Jubilee is a word used to describe a joyful celebration while all the other words are used to describe joint efforts.

Numerisk resonnering

Emnet numerisk resonnering er skapt for å vurdere en persons evne til å forstå og arbeide med tall. Disse testene måler vanligvis kandidatens ferdigheter i å løse problemer som involverer numeriske data, regneferdigheter, logisk resonnering og evnen til å trekke konklusjoner basert på numerisk informasjon.

Dette betyr at du må kunne utføre grunnleggende regneoperasjoner som addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og divisjon, prosentregning, tallrekker og kunne lese av diagrammer og grafer. 

Forberedelse til en numerisk resonneringstest kan inkludere å øve på lignende oppgaver, repetere matematiske konsepter og forbedre regneferdighetene. Gjennom øving vil du kunne forstå hvordan man bør nærme seg numeriske problemer og kunne løse dem raskere, noe som vil øke sjansene for suksess når du tar en numerisk resonneringstest.

Eksempel 1

Which number comes next in the sequence?

0 - 1/2 - 2 - 4 1/2 - 8 - 12 1/2

Feil

Feil

Feil

Riktig

Vis forklaring

The correct answer is (D).

There are two ways to approach the series in this question:
(1) Take a closer look at the differences between the numbers:

The difference is increased by 1 each time. 
(2) The series in this question follows the pattern: (1/2) x n2, n= 0, 1, 2…

Eksempel 2

Which number comes next in the sequence?

0.18, 0.36, 0.72, 1.44

Feil

Feil

Feil

Riktig

Feil

Vis forklaring

The correct answer is (E).

Each term is double the previous term.

Abstrakt resonnering

Abstrakt resonneringstester er designet for å vurdere en persons evne til å tenke abstrakt, identifisere mønstre og relatere komplekse former og figurer til hverandre. Disse testene måler vanligvis kandidaten sine evner til å løse problemer uten bruk av verbal eller numerisk informasjon, og i stedet fokusere på logisk resonnering og visuell persepsjon. Denne typer oppgaver inneholder for eksempel gjenkjenning av mønster, neste figur i rekken, analogier, rotasjon og speiling.

Forberedelse til en abstrakt resonneringstest kan inkludere å øve på lignende oppgaver, forbedre evnen til å gjenkjenne mønstre og arbeide med å utvikle visuell persepsjon. Det kan også være nyttig å øve på å løse oppgaver under tidspress, siden selve testen hos arbeidsgiver vil gå på tid. Å utvikle en god forståelse av hvordan man nærmer seg abstrakte problemer og øve på å løse dem effektivt kan bidra til å øke sjansene for suksess når du tar en abstrakt resonneringstest.

Eksempel 1

VELG FIGUREN SOM FULLFØRER MATRISEN

Feil

Feil

Riktig

Feil

Feil

Feil

Vis forklaring

Riktig svar er c).

I denne matrisen finner vi flere regler. For å fullføre matrisen, må du identifisere alle ved å observere figurenes oppførsel i de ulike radene.

Først og fremst kan du se at hver rad inneholder samme form tre ganger, bare vendt i forskjellige retninger. Du kan se at to av formene er vendt i samme retning, mens den tredje står i motsatt retning.

En annen regel gjelder objektet inne i figurene. I hver rad finnes det et økende antall objekter. I den første raden finnes det kun ett objekt - en enkel linje.

I den andre raden ser vi at det finnes to objekter - to linjer. Derimot finnes det en linje og et punkt i den midterste figuren på midtraden. Dette er vanskelig å forstå helt til du ser på den tredje raden. Der kan du se en form med tre linjer og en annen form med to linjer og et punkt.

Fra dette kan du forstå regelen: alle former i raden må ha samme antall objekt, men disse objektene kan enten være linjer eller prikker. Dermed må alle former i den tredje raden inneholde tre objekter.

Om du anvender disse reglene på den figuren som mangler, kan du se at alternativene a, c og d har tre emner i seg. Kun alternativ c står i riktig retning for å vedlikeholde mønsteret i de to første radene.

Slik får du mest ut av øvingen

For å få det beste utbytte av har vi noen siste råd til deg:

  • Bruk øvelsestester med tidsbegrensning som simulerer de ekte testene.
  • Bruk aktivt fasit med løsninger og tips til hvordan du løser oppgavene.
  • Les gjennom dine resultater som viser hvilken fremgang du har. 
  • Når du er usikker kan du bruke våre guider som veileder deg gjennom oppgavene. 
  • Studer hva du mestrer godt og hva du trenger mer øving i.