ACE evnetest

ACE, Adjustable Competence Evaluation, er en evnetest utviklet for å måle en person sine kognitive ferdigheter og evner. Spesifikt undersøker det hvilke evner man har for å forstå komplekse sammenhenger og kunne ta logiske avgjørelser. ACE test brukes ofte av utdanningsinstitusjoner for å vurdere akademiske ferdigheter og potensiale til studenter ved å finne frem til deres ACE Score. I vår praksispakke for ACE evnetest finner du oppgaver fra de ulike delene av testen slik at du er bedre forberedt når du skal søke jobb.  

ACE PrepPack™

Øvingstestene, svarene og forklaringene for ACE er for øyeblikket stort sett på engelsk

 • 1 standard simulert ACE-test
 • 2 simulerte ACE-tester med høy presisjon
 • Øvingsmateriell til de ulike delene
  • Spatial 
  • Logikk
  • Verbale resonnement 
  • Numeriske oppgaver 
 • MPA-lignende personlighetstest
 • Fasit og forklaringer
  Mobilvennlig PrepPack™ | 24/7
Pris
Hei! Jeg er her for å hjelpe deg med å bestå din rekrutteringstest. Ta gjerne kontakt for veiledning eller spørsmål vedrørende testen.

Innholdsfortegnelse

ACE – slik fungerer det

ACE evnetest gir bedrifter anledning til å kartlegge aktuelle kandidater, og er blant annet brukt av Danske Bank og KPMG. Her hos JobTestPrep kan du velge mellom kort standardtest hvor du svarer på 12 spørsmål innen 30 minutter, eller du kan bruke en lengre versjon. I denne får du 75 minutter tilgjengelig og svarer på 24 spørsmål. Spørsmålene er i tilfeldig rekkefølge og er derfor ikke delt inn etter kategori. Målet er å finne frem til kognitive ferdigheter innen problemløsning, logisk resonnement og analytisk tenkning ved å hente ut en person sin ACE Score. I tillegg kan testen tilpasses mer spesifikt for å gi et mest mulig nøyaktig bilde av en person sin intellektuelle kapasitet.

Selv om det ikke er en individuell tidsbegrensning per spørsmål, må du være godt forberedt på alle delemnene fordi din ACE Score blir høyere om du har klart testen på kortere tid. I tillegg har ACE testen en total tidsbegrensning og er adaptiv, noe som i dette tilfellet betyr at vanskelighetsgraden øker, noe vi har prøvd å etterligne med våre simulerte tester. Vi hjelper deg med alt dette i vår ACE PrepPack™.

ACE generell problemløsning - Spatial kunnskap

ACE evnetest fra Master består av en klassisk del innen logikk/IQ-figurtype for å kartlegge dine ferdigheter. Her mangler det siste bildet og din oppgave er å finne ut av reglene, og bruke denne kunnskapen for å velge det riktige bildet for å fullføre matrisen. Mønstrene ligner stort sett på andre matrisetester, f.eks. Alva Labs logikktest. Ønsker du å trene ekstra på matriseoppgaver kan du også bruke vår Matrigma PrepPack™.

I vår SHL PrepPacks™  finner du flere eksempler på logiske spørsmål, samt også flere resonneringsspørsmål. 

Matrigma test er satt sammen med fokus på abstrakt. 

Eksempeloppgave for spatial kunnskap

Velg bildet som fullfører matrisen

Velg ditt svar blant alternativene under

Feil

Riktig

Feil

Feil

Feil

Feil

Vis forklaring

The correct answer is (2)

In this question the pattern used is rotation: in each row (advancing from left to right), the figure
rotates 45˚ clockwise.

In each column (advancing from top to bottom), the figure rotates 45˚ counter-clockwise.

According to this pattern, the missing figure should be the one in answer (2). The following diagrams demonstrates this logic for the right column and the bottom row:

ACE generell problemløsning – Logikk

Noen spørsmål du må svare på under ACE sin generelle test for problemløsning handler om logikk, slik som passering eller andre lignende matematiske logiske spørsmål. Du vil oppdage at våre øvelser innen logiske spørsmål noen ganger kan være enklere eller vanskeligere enn materialet du har behov for. Det er viktig at du øver på ulike nivåer slik at du er forberedt på flere typer spørsmål.

Eksempeloppgave for logikk

Fiona, Georgia, Heather, Ian, John, Kilgore and Lumina are forming a line, trying to get tickets to a concert.

Fiona is standing in front of Ian.
John is standing in front of Heather.
If John is not first in line, Lumina is standing somewhere in front of him.
Ian is standing immediately in front of or immediately behind Kilgore.

Which one of the following could be an exact formation of the line (from left to right)?

Velg ditt svar blant alternativene under

Feil

Riktig

Feil

Feil

Feil

Vis forklaring

The correct answer is alternative B.

Since we are given five optional arrangements, all we need to do is look for the one that does not violate any of the above conditions.

Answer choice A puts Lumina behind John, even though he is not 1st. This violate the third condition.

Answer choice B does not violate any of the above conditions, and its therefore the correct answer.

In the real test, you should mark the correct answer and move on to the next question, without checking the remaining answer choices. However, we will go over them now to make it clear why they are incorrect.

Answer choice C violates the fourth condition, as Ian and Kilgore are not standing immediately in front of, or behind one another (since Fiona is between them).

Answer choice D puts Fiona behind Ian, thus violating the first condition.

Answer choice E puts Heather in front of John, which violates the second condition.

ACE generell problemløsning - Numeriske evner

ACE evnetest fra Master tester også dine numeriske ferdigheter ved å gi deg en kort tekst etterfulgt av et spørsmål. Dette er en flervalgsoppgave der du skal velge et riktig svar. For å kunne beherske oppgavene må du ta i bruk de fire regnemetodene (addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og divisjon) og samtidig tenke logisk. Numerisk kompetanse er viktig innen vitenskap, teknologi, finans og andre fagfelt, men samtidig en stor del av dagliglivet vårt, for eksempel innen økonomi, budsjett og matlaging. 

Du kan lese mer om numeriske tester her på våre sider. 

Eksempeloppgave numeriske evner

In a box of marbles, the ratio of red marbles to total marbles is 2:5. The ratio of green marbles to total marbles is 3:10. If the marbles that are neither red nor green are blue, how many blue marbles are in the if there are 40 marbles in the box?

Velg ditt svar blant svaralternativene under

Riktig

Feil

Feil

Feil

Vis forklaring

The correct answer is answer alternative A.

If there are 40 marbles in the box and the ratio of red marbles to total marbles is 2:5, then there are $$40\times\frac{2}{5} = 16\; red\; marbles. $$

If the ratio of green marbles to total marbles is 3:10, then there are $$40\times\frac{3}{10} = 12\; green \;marbles.$$

If the marbles that are neither red nor green are blue, then the total number of blue marbles is:

40-16-12 = 12 blue marbles.

ACE generell problemløsning – Verbal resonnement

Til slutt vil du støte på oppgaver som handler om evnen til å forstå ord, altså verbal kompetanse. Verbal kompetanse er nyttig innen en rekke yrker, og spesielt i yrker som krever tydelige kommunikasjon, problemløsning og evne til å hente ut informasjon fra skriftlig tekster. Verbalt resonnement utvikler man gjennom øving ved å lese, skrive og aktivt delta i verbale aktiviteter.  Denne delen av ACE test undersøker din språkevne og din evne til å koble ting sammen for å se hva som hører sammen. Denne delen er også adaptiv og øker i vanskelighetsgrad, så derfor er noen verbale analogier vanskeligere enn andre.

Eksempeloppgave for verbal resonnement

Night: Dusk Physician: ?

Velg ditt svar blant alternativene under

Feil

Feil

Riktig

Feil

Feil

Vis forklaring

The correct answer is: Intern

As time passes, dusk becomes night. As time passes, an intern becomes a physician. Note that “student” is not the correct answer since an intern is closer to become a physician than a student, like dusk is the darkest stage of twilight, closer than any other time to become night.

MPA - Personlighetstest basert på modellen the Big5

Gjennom vår ACE PrepPack™ får du også tilgang til MPA, en personlighetstest som noen ganger brukes av bedrifter som et supplement til ACE General Problem Solving. Vår store generiske personlighetstest er god trening for nesten alle personlighetstester på markedet og du kan velge å profilere deg for den type jobb du ser etter.

I vår ACE PrepPack™ kan du derfor øve på alle delene nevnt ovenfor, samt også prøve å ta simulerte tester i to forskjellige versjoner. Testene du må ta kan variere fra bedrift til bedrift, og fra stilling til stilling, så les deg nøye opp for å få best mulig trening og dermed sikre at du er godt forberedt til å bestå ACE testen.

Vi tilbyr en rekke personlighetstester som du kan øve deg på. 

Ofte stilte spørsmål

Verbal resonnement handler om evnen til raskt å kunne lese, forstå og hente ut nøkkelinformasjon fra tekster. 


Målet er å finne frem til kognitive ferdigheter innen problemløsning, logisk resonnement og analytisk tenkning hos en kandidat.