Gratis sesjonstest - eksempler med svar og forklaringer

Forsvaret krever at alle som skal på sesjon må ta en teoritest for å vurdere om man er egnet for førstegangstjeneste.

Du må vise at du har evne til å svare raskt og riktig på oppgaver i ulike temaer.

Her kan du prøve deg på en gratis sesjonstest og se svarene på spørsmål som ligner de du vil få på teoritesten:

  • Regneferdigheter
  • Figurregler
  • Ordlikhet

Innholdsfortegnelse

Hei! Jeg er her for å hjelpe deg med å bestå din rekrutteringstest. Ta gjerne kontakt for veiledning eller spørsmål vedrørende testen.

Øvelser i regneferdigheter

Regneferdigheter spørsmål 1

Dalen skole har bestemt seg for å plante en liten trelund i skolegården. Det er plass til kun 5 rekker med trær. Antallet trær i hver rekke er dobbelt så mange som antall rekker. 

Basert på informasjonen du blir gitt i oppgaven, hvor mange trær er det plass til?

Riktig svar: 50

Vi vet at det er plass til fem rekker med trær. Siden antallet trær i hver rekke er dobbelt så mange som antall rekker, vil det være 10 trær i hver rekke:

5 * 2 = 10.

For å regne ut hvor mange trær det vil være plass til i trelunden, multipliserer vi antallet rekker (5) med antallet trær i hver rekke (10).

5 * 10 = 50.

Dermed er det plass til 50 trær i hele trelunden.


Regneferdigheter spørsmål 2

Fadi har startet en ny bakteriekultur i en petriskål i laboratoriet. I dag er det 10 bakterier. Hver dag dobles antallet bakterier. Hvor mange bakterier vil det være i petriskåla om 6 dager?

Riktig svar: 640

Hver dag dobles antallet bakterier, som betyr at vi må multiplisere antallet med 2 for hver dag - altså 6 ganger:

10 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 = ?

10 * 2 = 10 * 64 = 640.

Merk deg at hvis du svarte alternativ d) 60, har du multiplisert antallet bakterier (10) med 6. Det er viktig å forstå at bakteriekulturen dobles - med andre ord må vi multiplisere med 2. 6 er antallet ganger vi må utføre dette regnestykket.

 


Regneferdigheter spørsmål 3

Hvor mange sekunder er det i tre timer og 20 minutter?

Riktig svar: 12 000 sekunder

Først må vi gjøre om opplysningene som blir gitt i oppgaven til minutter. En time består av 60 minutter, som betyr at i 3 timer er det 180 minutter (60 * 3 = 180).

Hvis vi legger til 20 minutter, er det snakk om 200 minutter til sammen.

Til slutt kan vi gjøre om de 200 minuttene til sekunder: Et minutt består av 60 sekunder. Det betyr at 200 * 60 = 12 000 sekunder.

 


Eksemplene du nå har gått gjennom skal være ganske like oppgavene du vil få på den teoretiske prøven på sesjon. Ordproblemene vil først være av en enklere natur, mens vanskelighetsgraden stiger jo lengre du kommer i testen.

Spørsmålene i seksjonen regneferdigheter krever enkle utregninger og forståelse av ordproblemene. Med omtrent 50 sekunder per spørsmål er det allikevel viktig at du møter opp forberedt på sesjon. Guider og øvelsestester som etterligner den ekte sesjonstesten kan du finne i vår Sesjon PrepPack™

I neste seksjon, figurregler, vil vi møte på matriser som inneholder ulike figurer og symboler. Der skal du vise din evne til å oppdage regler og mønstre som disse figurene følger. 

Øvelser i figurregler

Figurregler spørsmål 1

Øvelse i figurregler 1

Velg alternativet som fullfører matrisen:

Alternativer i øvelse i figurregler

Det tredje bildet i de to første radene er resultatet av å trekke det andre bildet i de to første radene fra det første bildet i de to første radene. Dermed må det tredje bildet i den nederste raden være resultatet av å trekke det andre bildet i den nederste raden fra det første bildet i den nederste raden.


Figurregler spørsmål 2

Øvelse i figurregler 2

Velg alternativet som fullfører matrisen:

Alternativer øvelse i figurregler 2

Hvert bilde i de to første radene inneholder en firkant, en diamant og en sirkel med ett bilde hver uten fyll, fylt svart og inneholder diagonale linjer. Dermed må det tredje bildet i nederste rad være den manglende formen med det manglende fyllet.


Figurregler spørsmål 3

Øvelse i figurregler 3

Velg alternativet som fullfører matrisen:

Alternativer i øvelse i figurregler 3

Her finner vi tre ulike typer former: en sirkel, en stjerne og en femkant. I tillegg finner vi tre typer transformasjoner: vanlig, komprimert og strukket, hvor de to laterale hjørnene av hver figur strekkes oppover.

Hver rad og kolonne inneholder én type form og transformasjon, og hver figur gjennomgår hver transformasjon én gang.

Den tredje kolonnen inneholder en vanlig stjerne og en komprimert sirkel, så den manglende figuren må være en femkant og den manglende transformasjonen må være strukket.

Samtidig kan vi også se at den tredje raden inneholder en vanlig sirkel og en komprimert stjerne. Den manglende figuren og den manglende transformasjonen må være en strukket femkant.


Eksemplene du nå har gått gjennom skal være ganske like oppgavene du vil få på den teoretiske prøven på sesjon. Figurreglene vil først være av en enklere natur, mens vanskelighetsgraden stiger jo lengre du kommer i testen.

Med omtrent 40 sekunder per oppgave, anbefales det at du gjør deg kjent med deg ulike mønstrene og reglene du vil møte i denne seksjonen. Vår Sesjon PrepPack™ inneholder fem øvelsestester med fasit og resultatrapport som viser din fremgang for hver gang du tar en test. 

Den siste seksjonen av sesjonstesten består av en test i ordlikhet - altså en synonymtest. Her ønsker Forsvaret å evaluere ditt ordforråd og kjennskap til ulike ord og deres betydninger.

Øvelser i ordlikhet

Ordlikhet øvelse 1

Finurlig betyr det samme som

a) snerpete b) henfaren c) avfeldig d) falleferdig e) snedig f) etterpåklok

Riktig svar: e) snedig.

Et annet synonym er utspekulert.
Eksempel på bruk i setning: Hun stilte finurlige spørsmål som ingen turte å svare på.


Ordlikhet øvelse 2

Ventil betyr det samme som

a) innretning b) metallring c) vindu d) rør e) håndtak f) kontroll

Riktig svar: a) innretning.

En ventil er en innretning eller mekanisme som regulerer gjennomstrømming av luft, gass eller væske.


Ordlikhet øvelse 3

Vesen betyr det samme som

a) styrke b) etat c) tillegg d) kontakt e) kommune f) stat

Riktig svar: b) etat.

Flere synonymer er skapning, væremåte.

Eksempel på bruk i setning:
Helsevesenet fikk et stort ansvar under pandemien.


Her har vi sett på tre eksempler på spørsmål som står i stil med spørsmålene du vil få på din sesjonstest. Selv om du kan forvente å få andre ord på selve testen, vil det allikevel være en fordel å øve seg på å gjennomføre en test i ordlikhet for å være godt forberedt.

Når du har omtrent 8 sekunder på å besvare hver oppgave, vil du møte opp bedre forberedt etter å ha prøvd deg ett par ganger på øvelsestestene til JobTestPrep først.  Vår Sesjon PrepPack™ inneholder to øvelsestester med fasit og resultatrapport som viser din fremgang for hver gang du tar en test. 

Dette vil du få i vår Sesjon PrepPack™:

  • Forberedelser delt opp etter hver kategori du skal gjennom: regneferdigheter, figurregler og ordlikhet.
  • Øvelsestester som inneholder spørsmål i stil med de du vil få på sesjon.
  • Fasiter med detaljerte forklaringer.
  • Resultatrapporter som viser dine resultater og din fremgang for hver gang du utfører en test.
  • Guider (på engelsk) i ulike matematiske temaer.
  • En ekstra del med øvelser i tallrekker og engelsk for de som søker seg inn på videreutdanning i Forsvaret.