Slik blir du forberedt på din SHL test [2021] - JobTestPrep

Hvilken SHL test må du forberede deg til?

De fleste vil bli informert av potensiell arbeidsgiver hvilken test de må ta. Ofte må kandidater ta både evnetest og personlighetstest, men det gjelder ikke i alle tilfeller.

Under finner du en liste over øvelsestestene vi tilbyr. Klikk på testen du skal ta for å lese om den og hvordan vi kan hjelpe deg med å bli forberedt.

Verify G+ Generelle mentale ferdigheter
Verify Numerical Reasoning Test Numeriske evner
Verify Calculation Test Numeriske evner
Verify Inductive Reasoning Test Induktiv logisk tenkning
Verify Deductive Reasoning Test Deduktiv logisk tenkning
Verify Verbal Ability Test Verbal resonnering
Verify Checking Test Organisering
SHL Occupational Personality Questionnaire Personlighetstest

 

Slik blir du selvsikker før SHL testen

 1. Vær forberedt på det du vil møte på testen. Unngå å ta SHL testen uten å ha gjort deg kjent med formatet, spørsmålstyper og temaene. En slik situasjon kan føre til at du sløser tid på å forstå hva som skjer på skjermen og hva som forventes av deg.
 2. Bli vant til å løse liknende oppgaver. Med vår SHL PrepPack™ får du en rekke øvelsestester som inkluderer forklaringer for hver oppgave. Lær av dine feil og forstå logikken bak oppgavene slik at du kan mestre dem på den ekte testen.
 3. Jobb under tidspress. Som de fleste arbeidspsykologiske tester tas SHL testene under tidsbegrensning. Det betyr at du må være kjapp og løse oppgavene på raskt vis. Ved å øve deg på flere øvelsestester med tidsbegrensning vil du fort bli vant til å tenke raskt og jobbe effektivt.

Hvordan forgår testprosessen hos SHL?

Del 1 - SHL Verify Ability Test

Denne delen blir utført på nett uten tilsyn. Målet er å sile ut kandidater som gjør det mindre bra og som ikke vil være egnet for stillingen. Du vil få en eller flere Verify tester av SHL som du skal fullføre på portalen deres innen en viss oppgitt dato. Les mer om de forskjellige Verify testene lenger nede på denne siden. Det er disse vi hjelper deg med å bli forberedt til.

Del 2 - SHL Verify Verification Tests

Dersom du gjorde det godt nok på Verify Ability Test, blir du kvalifisert til neste runde i rekrutteringsprosessen, som vil finne sted på kontoret til arbeidsgiver. Der blir du bedt om å ta en ny test under tilsyn for å garantere integriteten av resultatene dine. Denne er ofte kortere enn den første testen. Her får du kun vite om du har bestått eller ikke. 

Ikke alle arbeidsgivere benytter seg av Verification Tests.

 

Verify G+

Tidsbegrensing: 36 minutter

Antall spørsmål: 24

Verify G+ tar for seg tre ulike temaer: numerisk, deduktiv og induktiv resonnering. Det betyr at du må være forberedt på en rekke ulike spørsmål av forskjellig natur som oppstår i tilfeldig rekkefølge. Har du blitt bedt om å ta Verify G+, må du testes i alle temaene.

Med omtrent litt over ett minutt per spørsmål, vil du merke tidspresset og gjerne føle deg stresset i løpet av testen. Noen oppgaver krever utregninger, mens du må være fokusert og observant for å kunne løse andre oppgaver. Hjernen vil måtte tilpasse seg konstant til ulike tema og tenkemåter i løpet av hele testen.

La oss se på de ulike temaene du skal gjennom:

Numerisk resonnering

 • Matematiske kunnskaper og evnen til å forstå opplysninger presentert i form av grafer, tabeller og diagrammer. Føler du deg trygg på slike tema? 

Prøv deg på eksempelet fra vår PrepPack™ og se om du klarer å løse oppgaven på ett minutt.

MGM Mobile - International call rates
Zone Cost per month Cost per minute Cost per SMS Included per month
1 $20 $0.25 $0.20 10 mins
2 $17.5 $0.40 $0.25 20 SMS
3 $16 $1.65 $0.50 5 mins + 5 SMS

 

Spørsmålet: How much money will I pay at the end of the month if I register for zone 2 rates and talk on the phone for 35 minutes?

Velg ditt svar blant alternativene: 

$30
$30.5
$30.75
$31
$31.25
$31.5
Riktig!
Feil

✔️ Svaret er: $31.5

Den månedlige prisen for sone 2 er: $17.5

Den måndelige prisen per minutt for sone 2 er $0.40

Dermed er prisen for 35 minutter: $0.40*35=$14

Totalt vil man betale $17.5 + $14 =$31.5

Deduktiv resonnering

 • Evnen til å trekke logiske konklusjoner fra gitt informasjon, samt evnen til å planlegge og organisere under tidspress. 

La oss ta en titt på et eksempel fra vår PrepPack™:

A government office has eight content writers named Anne, Bonnie, Jordan, Donna, Mike, Francine, Georgia, and Harriet. There are four potential shifts for when the content writers may go to lunch: 11:30 AM–12:00 PM, 12:00 PM–12:30 PM, 12:30 PM–1:00 PM, and 1:00 PM–1:30 PM. Anne and Donna never want to go to lunch at the same time. Jordan never wants to go to lunch during the 1:00 PM–1:30 PM shift. Neither Mike nor Georgia wants to join Bonnie for lunch. Francine and Harriet always want to go to lunch together. In order to be able to respond to any phone calls or office needs, no more than three of the content writers may go to lunch at once. You are responsible for scheduling when each content writer goes to lunch, and you would like to honor everyone's requests.

If Bonnie and Donna are both scheduled to eat lunch during the 1:00 PM–1:30 PM shift, which other content writers can be scheduled to join them?

 •  Velg ditt svar blant alternativene: 
Mike only
Francine or Georgia only
Jordan or Mike only
No other content writers can join them
Riktig!
Feil

✔️ Svaret er: No other content writers can join them

Her blir man bombadert av mye informasjon for å forvirre deg; du møter nye navn, tidspunkt og forskjellige planer.

La oss få orden i opplysningene:

Tidspunktet spørsmålet tar for seg er 1:00 PM - 1:30 PM

Anne: Ifølge tekstavsnittet går Anne og Donna aldri til lunsj samtidig. Dermed er Anne ikke et mulig svar.

Jordan: Ifølge tekstavsnittet går Jordan aldri til lunsj i løpet av 1:00 PM - 1:30 PM skiftet. Dermed er heller ikke Jordan et mulig svar.

Mike: Ifølge tekstavsnittet blir Mike aldri med Bonnie til lunsj. Dermed kan ikke Mike være et svar.

Francine: Ifølge tekstavsnittet går Francine og Harriet alltid til lunsj sammen. Men dersom de blir med Bonnie og Donna, vil det være fire skribenter som tar lunsj sammen. Det blir oppgitt at kun tre skribenter kan ta lunsj samtidig. Dermed er heller ikke Francine et mulig svar.

Georgia: Ifølge tekstavsnittet blir Georgia aldri med Bonnie til lunsj. Dermed kan vi se bort fra Georgia som et mulig svar.

Harriet: Her gjelder det samme svaret som for Francine. Dermed kan ikke Harriet være et mulig svar.

Det eneste svaralternativet som gjelder her er dermed at ingen kan bli med Bonnie og Donna til lunsj.

Induktiv resonnering

 • Evnen til å identifisere forskjellige logiske regler og mønster i ulike situasjoner.

La oss se nærmere på et eksempel fra vår PrepPack™.

Ser du mønsteret i tallrekken? Hvilke to tall skal erstatte de to spørsmålstegnene?

190 | 200 | 100 | 50 | 60 | 30 | 15 | ?

Velg ditt svar blant alternativene: 

25, 12 1/2
5, 10
20, 10
25, 5
Riktig!
Feil

✔️ Riktig svar er: 25, 12 1/2

Eksempel på øvelsestest i Verify G+ induktiv resonnering

Kilde: Jobtestprep.no Eksempelet er tatt fra en av våre øvelsestester i Verify G+ stil.

Tallrekken går etter følgende regel: +10, :2, :2, +10 osv.

Ser det mer logisk ut nå? De fleste vil forstå logikken etter at de ser løsningen. Men når du tar testen under tidspress og kun ser en rekke tall uten å vite hva du skal se etter, vil du ikke alltid oppfatte svaret. Våre øvelsestester er designet for at du skal få teken på nettopp slike situasjoner. Jo flere tallrekker du får øvd deg på, jo bedre vil du bli til å finne frem til logiske regler. 

 

Her er enda et eksempel på en øvelsestest i en annen stil i induktiv resonnering fra vår PrepPack™.

Eksempel fra øvelsestest i Verify G+ induktiv resonnering illustrasjon

 

Oppgavene krever at du forstår de ulike effektene operatørene (bokstavene fra A-C) har på figurene. Klarer du å løse oppgaven nedenfor?

Eksempel på øvelsestest i Verify G+ induktiv resonnering

Velg ditt svar blant alternativene: 

Ovelsestest induktiv resonnering svar 1
Ovelsestest induktiv resonnering svar 1
Ovelsestest induktiv resonnering svar 3
Ovelsestest induktiv resonnering svar 4
Riktig!
Feil

✔️ Svaret er:

Eksempel fra øvelsestest i Verify G+ svar på spørsmål

Som vist i illustrasjonen, skal A slette tredje figuren, mens B dupliserer første figuren. Hva gjør C? La oss se nærmere på tredje rad i tabellen.
Vi ser at A har slettet den tredje figuren, den store, blå sirkelen. Da står vi igjen med en stor lilla sirkel, to små blå firkanter og en liten blå sirkel. Resultatet er da at figur 2 blir duplisert.

La oss nå se på hvordan vi løser denne oppgaven:

Først bør du eliminere svar som er usannsynlige. 2 og 3 kan ikke være mulige svar på grunn av den lille sirkelen i tredje posisjon. Siden A sletter den tredje figuren, vil det være umulig for B og C å duplisere dem.

Dermed gjenstår det to mulige svar: 1 og 4.

La oss sjekke alternativ 1, siden vi vet at dette er riktig svar:

Eksempel fra øvelsestest i Verify G+ induktiv resonnering forklaring

Når du går gjennom flere oppgaver, anbefales det å bruke denne metoden. Eliminér usannsynlige alternativer og sjekk de gjenstående alternativene som vist ovenfor.

Dette får du i vår PrepPack™

   Numerisk resonnering, deduktiv resonnering og induktiv resonnering:

 • Øvelsestester med tidsbegrensning for hvert tema med forklaringer og tips for hver oppgave (foreløpig på engelsk, men den ekte testen er mest sannsynlig på norsk.)
 • Guide som veileder deg gjennom hvordan du løser slike spørsmål.
 • Personlig resultatsrapport som viser din fremgang for hver gang du tar testen, samt fasit for hvert spørsmål.

Merk at SHLs tester er interaktive og vil se litt annerledes ut enn våre øvelsestester. Du vil allikevel få mye ut av å øve på forhånd, da øvelsestestene går ut på samme grunnlaget og benytter de samme tematiske konseptene.

  Tilbake til testoversikten

Verify Numerical Reasoning Test

Tidsbegrensing: 25 minutter

Antall spørsmål: 18

Testen benyttes for det meste i sammenheng med stillinger hvor man må behandle tall og data. Din evne til å analysere og oppfatte numeriske data som budsjett og kostnader, trender og marginer vil bli testet her.

Du må kunne vise at du kan finne relevant informasjon og dra konklusjoner fra tabeller, grafer og diagrammer. Samtidig vil du også ha nytte i å kunne utføre utregninger raskt og effektivt.

Lenge siden du løste matematiske oppgaver? Da er disse øvelsestestene for deg! Frisk opp kunnskapen med vår SHL PrepPack™ innen kort tid.

Prøv deg på dette eksempelet fra vår PrepPack™ og sjekk hvor lang tid du bruker på å løse oppgaven. På testen vil du ha litt over ett minutt per spørsmål!

Product Total cost per unit (in dollars) Sale price per unit
  Mfg. Service Other  
Bared 120 236 37 95 792
Bared 260 268 37 96 797
Bared 450 320 38 130 987
Calir XC 408 56 240 1734
Calir XR 432 57 256 2326

  

Spørsmålet: If the total costs of Bared-type products were reduced by 0,7% and the sale prices of Calir-type products were increased by 0,3%, what would be the approximate profits from selling 350 units of each Calir-type product and 270 of each Bared-type product?

Velg ditt svar blant alternativene: 

1,277 million dollars
1,173 million dollars
1,336 million dollars
0,867 million dollars
1,272 million dollars
Riktig!
Feil

✔️ Svaret er: 1,277 million dollar

Slik løser du oppgaven:

Regn ut de nye kostnadene for Bared-type produktene, samt de nye prisene for Calir-type produktene (pass på at du ikke forveksler 0,7% med 7% og 0,3% med 3%):

Kostnad for Bared 120: (236+37+95)*(1-0,007)=$365,424
Kostnad for Bared 260: (268+37+96)*(1-0,007)=$398,193
Kostnad for Bared 450:(320+38+130)*(1-0,007) =$484,584

Pris for Calir XC: 1 734*(1+0,003)=$1 739,202
Pris for Calir XR: 2 326*(1+0,003)=$2 332,978

Nå kan vi finne fortjenesten (profit) fra å selge en enhet (unit) av hvert produkt (fortjeneste = salgspris - totale kostnader):

Fortjeneste fra en enhet av Bared 120: 792-365.424 =$426,576
Fortjeneste fra en enhet av Bared 260: 797-398,193 =$398,807
Fortjeneste fra en enhet av Bared 450: 987-484,584 =$502,416

Fortjeneste fra en enhet av Calir XC: 1 739,202-(408+56+240)=$1 035,202
Fortjeneste fra en enhet av Calir XR: 2 332,978-(432+57+256)=$1 587,978

Endelig kan vi regne ut den totale fortjenesten:

(270x426.576)+(270x398,807)+(270x502,416)+(350x1 035,202)+(350*1 587,978)

For å gjøre det enklere, kan vi ta ut fellesfaktorene:

[270*(426.576+398,807+502,416)]+[350*(1 035,202+1 587,978)] = 1 276 618,73 ≈ 1,277 million

  

Dette får du i vår PrepPack™

 • En guide for flere ulike temaer med forklaringer på hva du vil møte og hvordan du løser de ulike oppgavene.
 • Øvelsestester med tidsbegrensning i numerisk resonnering med mange oppgaver du kan løse, samt løsninger og forklaringer.
 • Fasit for hver øvelsestest med svar og forklaringer for hver oppgav, samt tips til hvordan du lett løser oppgavene.
 • Resultatsrapport som viser din fremgang for hver gang du tar testen.
 • Video tutorials for ulike temaer og konsept i praktisk matematikk.

Tilbake til testoversikten

Verify Calculation Test

Tidsbegrensing: 10 minutter

Antall spørsmål: 20

Dersom du har søkt på en stilling som krever god forståelse i tall og utregninger, f.eks innenfor salg, lønningsmedarbeider eller regnskapsfører, vil du muligens bli bedt om å utføre en SHL Verify Calculation Test. Du får et halvt minutt på deg til å besvare hvert spørsmål. Føler du deg klar til å takle slike utfordringer?

La oss se på eksempelet fra vår PrepPack™ og finne ut om du klarer å besvare spørsmålet på et halvt minutt! Du har lov til å bruke kalkulator!

?*24÷71=72

 

Velg ditt svar blant alternativene: 

115
213
314
408
522
Riktig!
Feil

✔️Svaret er213

Slik løser du likningen:

Eksempel fra øvelsestest i Verify Calculation

La oss fjerne fellesfaktoren ved å multiplisere begge sidene med 71:

Eksempel fra øvelsestest i Verify Calculation

 

Eksempel fra øvelsestest i Verify Calculation

For å isolere "?" variabelen, del opp begge sidene ved å multiplisere med 24:

Eksempel fra øvelsestest i Verify Calculation
Eksempel fra øvelsestest i Verify Calculation

Kilde: Jobtestprep.no Eksempelet er tatt fra en av våre tester i Verify Calculation stil.

  

Dette får du i vår PrepPack™

 • Flere nyttige guider i matematiske utregninger.
 • Øvelsestest i Verify Calculation Test stil med svar og forklaringer for hvert spørsmål.
 • Resultatsrapport som viser din fremgang for hver gang du øver.

Tilbake til testoversikten 

Verify Inductive Ability Test

Tidsbegrensing: 24 minutter

Antall spørsmål: 18

Testes du i induktiv logikk blir du nødt til å bruke dine evner til å tenke logisk og abstrakt. 

La oss ta en titt på de forskjellige kategoriene du vil møte på testen:

Neste i rekka

 • Her vil du få presentert en rekke symboler som følger en viss regel eller et mønster. Du skal finne ut hvilke av svaralternativene som er den neste i rekka. Det betyr at svaret også må kunne følge regelen i rekka. Hver rekke følger en annen type regel enn den forrige. Dermed må du kjenne de forskjellige reglene slik at du er forberedt på å kjenne igjen reglene når du tar den ekte testen. 

Hvor lang tid bruker du på å finne ut hvilket symbol som fullfører rekka i eksempelet?

Eksempel fra øvelsestest i inductive reasoning

Kilde: Jobtestprep.no Eksempelet er tatt fra en av våre tester i Verify Inductive Ability stil.

Velg ditt svar blant alternativene:

Øvelsesr i neste i rekka svar 1
Øvelser i neste i rekka svar 2
Øvelser i neste i rekka svar 2
Øvelsesr i neste i rekka svar 4
Riktig!
Feil

✔️ Svaret er: (1)

Det finnes to karakteristikker du må følge med på i denne rekka: X og O.

Legg merke til at når du flytter deg langs rekka, vil antallet X øke med én for hver rute: 3, 4, 5, 6.

Legg også merke til at antallet O vil minke for hver rute: 6, 5, 4, 3.

Dermed må svaret inneholdet 7 X-er og 2 O-er.

Denne oppgaven er laget for å være forvirrende. Man møter to ulike symboler og vil raskt fokusere på posisjonene til X og O, i stedet for å følge med på antallet av symbolene. 

 

Symbol som skiller seg ut

 • Også her vil du se en rekke symboler som følger en regel. Men ett av symbolene følger ikke regelen og skiller seg dermed ut fra de andre. Din oppgave er å finne ut hvilket symbol det er.

Her ser du et eksempel på en oppgave som du finner i vår SHL PrepPack™. Klarer du å se hvilken regel rekka rølger?

Trykk på figuren du mener skiller seg ut fra de andre:

Induktiv resonnering øvelsestest 1
Induktiv resonnering øvelsestest 2
Induktiv resonnering øvelsestest 3
Induktiv resonnering øvelsestest 4
Induktiv resonnering øvelsestest 5
Riktig!
Feil

✔️ Svaret er: (1)

La deg ikke forvirre av antallet dotter eller fargene deres. I denne oppgaven skal du se for deg at hver rute viser frem et symmetrisk mønster. På midten av hver rute går det en diagonal linje fra nederste venstre hjørne til øverste høyre hjørne. I rute 1 går linja fra nederste høyre hjørne til øverste venstre hjørne. 

Det kan være vanskelig å se denne regelen for et utrent øye, men så snart du har øvd deg på en del oppgaver, vil du lettere oppdage de ulike reglene.

Kilde: Jobtestprep.no Eksempelet er tatt fra en av våre tester i Verify Inductive Ability stil.

 

Andre stiler

 • Denne kategorien presenterer symbolene på en annerledes måte enn en rekke. For eksempel vil du kunne finne bl.a. matriser, stjerner og sirkler som er delt opp i ruter. Inni rutene befinner symbolene seg. En del av mønsteret mangler og du skal velge svaralternativet som gjør mønsteret fullstendig.

Hvordan ville du ha løst denne oppgaven fra vår PrepPack™?

Trykk på figuren du mener skiller seg ut fra de andre:

Eksempel fra vår øvelsestest i inductive reasoning

Kilde: Jobtestprep.no Eksempelet er tatt fra en av våre tester i Verify Inductive Ability stil.

 Velg ditt svar blant alternativene:

Ovelsestest i verify induktiv resonnering svar 1
Ovelsestest i verify induktiv resonnering svar 2
Ovelsestest i verify induktiv resonnering svar 3
Ovelsestest i verify induktiv resonnering svar 4
Ovelsestest i verify induktiv resonnering svar 5
Riktig!
Feil

✔️ Svaret er: (3)

I hver rekke og rad oppstår en enkelt figur to ganger.

Dersom vi ser på andre rekka fra toppen, kan vi se at den allerede har en figur som oppstår to ganger (en pil som peker mot høyre). Dermed må vi lete etter et alternativ som fullfører denne rekka med en figur som ikke oppstår der (f.eks. en figur annet enn en pil som peker mot høyre, en trekant eller en femkant). Dette betyr at vi kan eliminere alternativene 1,2 og 4.

Se på første rekka. Her ser vi at ingen av figurene oppstår to ganger. Det korrekte svaret må inkludere en av figurene som allerede oppstår i denne rekka (en trekant, en diamant eller en pil som peker mot venstre) eller to identiske figurer. Alternativ 5 oppfyller ikke kravet, så vi sitter igjen med alternativ 3.

Løsningstips: når du får en slik matrise, anbefaler vi at du tar et øyeblikk for å se nøye gjennom rekkene, kolonnene og diagonalene etter et mønster. Så snart du ser et konsekvent mønster, sjekk hvilke alternativer du kan eliminere dersom svaret enda ikke er helt klart.

Dette får du i vår PrepPack™

 • Øvelsestester med tidsbegrensning i alle tre induktiv resonnering stilene med løsninger for hvert svar.
 • Forklaringer for hver oppgave med tips til hvordan man lett kan løse oppgaver i disse stilene.
 • Video tutorial som forklarer hvordan man enkelt løser slike oppgaver.
 • Resultatsrapport som viser din fremgang for hver gang du tar en test.

Tilbake til testoversikten

Verify Deductive Ability Test

Tidsbegrensing: 20 minutter

Antall spørsmål: 18

Denne testen krever at du bruker dine evner til å løse problemer og å trekke logiske konklusjoner basert på opplysninger oppgitt i testen. Ofte vil du måtte bekrefte eller avkrefte utsagn ved hjelp av opplysningene i oppgaven. 

Hvordan ville du ha besvart denne oppgaven?

Danny discovered the following facts while working on his geography assignment:

 • 30% of Georgia's inhabitants are Native Americans.
 • 50% of Georgia's inhabitants work in the service industry.
 • 20% work in agriculture and 60% drink Coke.

Danny drew four statements.

Which statement must be true?

 

Velg ditt svar blant alternativene:

Half of Georgia's Coke-drinking inhabitants are Native Americans
One third of Georgia's Coke-drinking inhabitants work in agriculture
In Georgia, there are more Native American people working in the service industry than in agriculture
Some of Georgia's service industry employees drink Coke
One fifth of Georgia's inhabitants, who neither work in agriculture nor drink Coke, are Native Americans
Riktig!
Feil

✔️ Svaret er: Some of Georgia's service industry employees drink Coke.

Her er det viktig å finne ut summen i prosent for hvert utsagn. Dersom resultatene er høyere enn 100%, kan vi oppdage en overlapping mellom kategorier.

Alternativ A: Halvparten av Georgias cola-drikkende innbyggere er Native Americans. Hvis 60% av innbyggerne drikke Cola, betyr det at Native Americans som drikker Cola er 30% av Georgias befolkning. 30% av Georgias befolkning er Native Americans, så summen av disse to gruppene er 60% (altså 30%+30%=60% <100%) av befolkningen. Det finnes ikke en definitiv overlapping mellom kategoriene.

Alternativ B: En tredjedel av Georgias cola-drikkende innbyggere er 20% (1/3x60) og 20% av Georgias innbyggere arbeider med jordbruk (20%+20%=40%<100%). Det finnes ingen indikasjon på overlapping mellom de to gruppene.

Alternativ C: Om det finnes overlapping mellom Georgias Native American innbyggere og service industrien og jordbruksarbeidere er ukjent, da Georgias Native American innbyggere består av 30% av Georgias befolkning, og arbeidere fra serviceindustrien og jordbruken tilsammen består av 70% av Georgias befolkning (30%+70%=100%). Selv om Native Americans er fordelt mellom arbeidet i serviceindustrien og jordbruken, kan vi umulig vite hvordan fordeling er.

Alternativ D: Ifølge opplysningen vi får oppgitt, består arbeiderne i serviceindustrien av 50% av Georgias befolkning. I tillegg består coladrikkere av 60% av Georgias befolkning. Det betyr at det finnes definitivt overlapping mellom arbeidere i serviceindustrien og coladrikkere (50%+60%=110%>100%). Derfor drikker noen av arbeiderne i serviceindustrien i Georgia Cola (minst 10%).

Alternativ E: To ekstreme muligheter må tas i betraktning når man tester utsagnets gyldighet:

 1. Det finnes ingen overlapping mellom jordbruksarbeidere og coladrikkere - i en slik situasjon vil de bestå av 80% av Georgias befolkning, som betyr at de som verken er jordbruksarbeidere eller coladrikkere består av 20% av Georgias befolkning. En femtedel av disse 20% er 4%, som påstås å være prosentandelen av Native Americans i Georgias befolkning. Men vi vet allerede at 30% av Georgias befolkning er Native Americans. Derfor stemmer ikke dette.
 2. Her er det fullstendig overlapping mellom jordbruksarbeidere og coladrikkere - i en slik situasjon består de av 60% av Georgias befolkning, som betyr de som verken er jordbruksarbeidere eller coladrikkere er 40% av befolkningen. En femtedel av disse 40% er 8%, som påstås å være prosentandelen av Native Americans av Georgias befolkning. Vi vet at 30% av Georgias befolkning er Native American. Derfor er ikke utsagnet gyldig.

Dette får du i vår PrepPack™

 • Øvelsestester med tidsbegrensning i deduktiv resonnering med svar og løsninger.
 • Resultatsrapport som viser din fremgang for hver gang du tar en test.
 • Fasit med detaljerte forklaringer for hvordan oppgavene løses og tips til metoder du kan bruke for å gjøre det lettere.

Tilbake til testoversikten

Verify Verbal Ability Test

Tidsbegrensing: 15 minutter

Antall spørsmål: 18

Skal du testes i verbal resonnering, betyr det at din stilling kan innebære bl.a. arbeid med rapporter, korrespondens og research av informasjon. Dermed er det viktig at du kan lese gjennom en tekst raskt og oppfatte det som står der, også mellom linjene. I en SHL Verbal Ability Test vil du få flere ulike tester der du skal svare på spørsmål om teksten. Utfordringen her er å kunne gjøre det på kort tid. Du har 50 sekunder per spørsmål.

Får du svart på eksempelet under på 50 sekunder?

“BMI (body-mass index) is a cheap and cheerful way of getting a handle on whether or not you might be overweight. The alternatives are rather more complicated and expensive. You can go for an MRI scan or a dexa scan and those will measure your whole body fat, but that really is using a sledgehammer to crack a nut. BMI does separate those people who are normal from those who are obese and there is some area of uncertainty in the middle.”

Tim Cole, Professor of Medical Statistics at University College London

“The body-mass index that the National Health Service counts on to assess obesity is a bizarre measure. We live in a three-dimensional world, yet the BMI is defined as weight divided by height squared. It was invented in the 1840s, before calculators, when a formula had to be very simple and usable. As a consequence of this ill-founded definition, millions of short people think they are thinner than they are, and millions of tall people think they are fatter.”

Nick Trefethen, Professor of Numerical Analysis, University of Oxford

Spørsmålet: Which one of the following provides the best summary of the common ground between both quotes?

Velg ditt svar blant alternativene:

A) The BMI is a simple-to-use measure of obesity
B) The BMI as a means of assessing obesity is extremely limited
C) There is no good alternative to the BMI
D) Three-dimensional measures are preferred for assessing obesity accurately
Riktig!
Feil

✔️ Svaret er A: The BMI is a simple-to-use measure of obesity

Når du leter etter en fellesfaktor (common ground), burde du ha i mente at vi leter etter opplysninger som oppstår i begge tekstene. Kanskje du allerede har merket at Cole og Trefethen har ulike meninger om BMI. Mens Cole ser på det som en enkel, billig og tilstrekkelig måte å måle overvekt på, mener Trefethen at den er upresis og gammeldags.

Slike opplysninger kan hjelpe oss å eliminere svaralternativ B og C, som går hånd i hånd med Trefethens mening om BMI, mens den motsier Coles utsagn. 

Svar D kan også elimineres, da Cole avviser MRI og andre scanner som metoder for å måle overvekt. 

Dermed er alternativ A riktig svar - Cole legger vekt på at BMI er enkel å bruke, mens Trefethen skriver om BMI implisitt, da han nevner at BMI ble oppfunnet på 1840-tallet, før kalkulatoren ble oppfunnet, når en formel måtte være enkel og brukelig.

Dette får du i vår PrepPack™

 • Video tutorials med gode tips og strategier til hvordan du løser oppgavene på en rask og effektiv måte.
 • Øvelsestester med tidsbegrensning i verbal resonnering inkludert svar og forklaringer.
 • Resultatsrapport som viser din fremgang for hver gang du tar en test.

Tilbake til testoversikten 

Verify Checking Test

Tidsbegrensing: 4-5 minutter

Antall spørsmål: 25

En Verify Checking Test benyttes vanligvis for å teste kandidater til stillinger som innebærer bearbeiding av tall- og datamaterialer, samt administrasjon og kundeservice.

En rekke bokstaver eller tall vil vises på skjermen. Ved siden av får du flere liknende rekker, hvor en av dem er helt lik den første rekka. Du vil ha omtrent 5 sekunder på deg per oppgave til å finne ut hvilken rekke dette er. Denne testen krever at du er ganske fokusert og rask. 

Slik ser vår øvelsestest i Verify Checking Test ut. Klarer du å finne to like rekker før tiden er ute?

Play Video preview image

Det er viktig å øve på denne testen for å kunne trene opp synet, reaksjonsevnen og konsentrasjonsevnen din før den ekte testen. Ved hjelp av vår PrepPack™ får du sjansen til å bli en perfekt kandidat. Begynn med å øve deg på testen som gir deg 9 sekunder per oppgave og jobb deg videre til du kan ta testen med 5 sekunder per oppgave.

Dette får du i vår PrepPack™

 • Øvelsestester med ulike tidsbegrensninger som forbereder deg til å ta Verify Checking Test.
 • Tren reaksjons- og konsentrasjonsevnene dine på en rask og effektiv måte.

Tilbake til testoversikten 

SHL OPQ

Occupational Personality Questionnaire

Tidsbegrensing: Ingen, men anbefalt tid er 15-20 minutter

Antall spørsmål: 104

Hos SHL kalles personlighetstesten for OPQ. Den har tre ulike formater kalt OPQ32r, OPQ32i og OPQn.

De fleste arbeidsgivere i dag ønsker at kandidater utfører en personlighetstest for å se om kandidaten vil kunne passe inn i firmaet og stillingen. Firmaet vil bruke svarene dine på å bygge en såkalt personlighetsprofil

Du burde derfor kjenne godt til verdiene firmaet legger vekt på og hvilke kvaliteter og egenskaper de leter etter hos kandidatene.

Dine svar på personlighetstesten burde reflektere disse verdiene og egenskapene. Det betyr ikke at du skal være uærlig, men at du heller skal svare med tanke på hvordan din arbeidspersonlighet passer stillingen og firmaet.

Med andre ord legges det vekt på hvordan du fungerer på en arbeidsplass og ikke hvordan du er som privatperson. Vi hjelper deg med å skille mellom disse to ved hjelp av vår PrepPack™.

Hvordan ser testen ut?

Du vil få fire utsagn og må velge det utsagnet som passer deg best, samt det som passer deg minst. Her er et eksempel på hvordan de kan se ut:

 • Jeg liker godt å hjelpe andre.
 • Jeg arbeider best sammen med andre.
 • Jeg liker å gjøre ting på riktig vis.
 • Jeg har et høyt energinivå.

Derfor bør du forberede deg til SHL OPQ personlighetstesten

Vis deg frem fra din beste side. Svarene dine reflekterer hvordan du vil at din fremtidige arbeidsgiver skal se deg. Å sitte foran en dataskjerm og møte en slik test for første gang kan være forvirrende. Vi veileder deg gjennom hvordan du svarer smart på en personlighetstest.

Unngå stress ved første møte med testen. Det er lett å velge feil svar og å prøve å gjøre seg ferdig raskt når man er stresset. I tillegg kan du lett overse viktige ord i spørsmålene som kan endre hvordan du svarer. Noen vil også bruke altfor lang tid på å svare, noe som vil komme tydelig frem i resultatene etter utført test. Alt dette kan du overkomme ved å forberede deg med vår SHL PrepPack™.

Dette får du i vår PrepPack™

 • Guide i personlighetstester med tips til hvordan du svarer smart på testen.
 • Guide i personlighetsprofilering tilpasset flere yrker.
 • Guide i testing av motivasjon og kulturell tilpasning.
 • En komplett øvelsestest i SHL personlighetstest med personlighetsprofil basert på dine svar som viser dine styrker og svakheter.
 • Øvelsestester tilpasset forskjellige personlighetstrekk som arbeidsgivere ser etter på slike tester.

Tilbake til testoversikten


Ofte stilte spørsmål om SHL tester

Hvorfor bør du være godt forberedt på SHL testene?

Som kandidat vil dine evner til å løse problemer og å tenke kritisk bli testet. Samtidig vil du oppleve at du har begrenset tid til å løse oppgavene.

På denne måten vil et selskap kunne filtrere bort kandidater som ikke passerer deres krav. Du har nå sjansen til å øve deg før du skal ut i ilden. Bli den beste kandidaten ved hjelp av gode forberedelser og økt selvsikkerhet.

Hva er SHL Verify Interactive G+?

SHL har lansert en interaktiv, mobilvennlig vurderingsplattform som lar kandidater testes på en lett tilgjengelig måte. Har du blitt bedt om å utføre en SHL Verify Interactive G+, kan du forvente å bli testet i Verify G+ på en interaktiv plattform.

Er SHL testene på norsk?

SHL tilbyr tester på mange forskjellige språk, inkludert norsk. Det avhenger av din potensielle arbeidsgiver om du får utstedt på prøver på norsk eller engelsk. Vi tilbyr for tiden øvelsestester kun på engelsk. 

Hvilke arbeidsgivere bruker SHL?

Det finnes dessverre ingen offisiell oversikt over hvilke arbeidsgivere som bruker SHL. Allikevel vet vi at flere rekrutteringsselskap benytter seg av SHL. I tillegg brukes testene av noen avdelinger i Utenriksdepartementet (særlig for søkere til Aspirantkurset) og Finansdepartementet, samt Hurtigruten, Skanska, Ringnes, Agder Energi, Nordea og Orkla. Da gjelder for det meste stillinger som ingeniører, advokater, direktører og ledere.

 

Testleverandørene og andre varemerker som er nevnt på denne siden, eies av deres respektive varemerkeeiere. Ingen av varemerkeeierne er tilknyttet JobTestPrep eller dette nettstedet. JobTestPrep tilbyr forberedelsesmateriale for arbeidspsykologiske tester. Alt forberedelsesmateriale leveres på engelsk.