Forbered deg på personlighetstesten før jobbintervjuet - JobTestPrep

Hvordan brukes personlighetstester i arbeidslivet?

Personlighetstester i arbeidslivet er spørreskjema som er laget for å vise de ulike sidene av en person. De brukes i evalueringen av potensielle jobbkandidater og fokuserer på visse sider av din personlighet som vil påvirke hvorvidt du passer stillingen og miljøet på arbeidsplassen. Det er noen trekk som sees på som mer "ønskelige", mens andre er mindre ønskede. Hvert personlighetstrekk er avhengig av jobben du søker på. En jobbpersonlighetstest kan også fortelle deg hvordan du vil takle arbeidsrelaterte aktiviteter som teamarbeid, problemløsning, ledelse av andre, og håndtering av stress.

Hva er en personlighetsprofil?

Personlighetsprofiler er et verktøy som brukes til å vurdere en arbeiders personlige egenskaper, verdier og ferdigheter for å øke jobbprestasjonen. Personlighetsprofil testspørsmål er laget for å lære om en arbeiders beslutningsferdigheter, kommunikasjonsstil og generell holdning til arbeid. Resultatet vil bli brukt til å matche riktig arbeider til riktig prosjekt eller oppgave, særlig om man jobber i en gruppe.

Hvorfor burde jeg forberede meg på personlighetstester før jobbintervjuet?

Selv om du ikke teknisk sett kan studere til en personlighetstest, kan du få resultatene du ønsker ved å forberede deg i forkant. Når du tar en personlighetstest i ansettelsesprosessen, som er påkrevd for mange høyere stillinger, blir du plassert foran en dataskjerm og får en masse spørsmål som ikke virker relevant for stillingen du har søkt på. Det kan få deg til å undre hvordan disse urelaterte spørsmålene lar de som evaluerer trekke konklusjoner om du er egnet eller ei for stillingen.

Hvis du begir deg på prøven med motstand, kynisme, sinne eller frykt, reduserer du sjansene for suksess. Personlighetstesten er faktisk langt mer søkervennlig enn mange andre verktøy, som jobbintervjuer. Dessverre kan en jobbintervjuer kan være forutinntatt mot søkeren på grunnlag av forskjellige faktorer, mens personlighetstester bare er datastyrt, og du står helt på egenhånd.

Alle evalueringstyper er stressende. Denne type stress påvirker alles prestasjon, og en bør jobbe med å unngå den påvirkningen. Forberedelser i forkant vil minke stressnivået under prøven og la deg ta testen på en måte som reflekterer personligheten din best.

Hvordan forberede seg til en personlighetstest med JobTestPrep?

Når du tar en personlighetstest, vil arbeidsgiveren kanskje sørge for at du ikke har noen bakgrunnsinformasjon om testen, og at du vil dermed gi helt ærlige svar. Men dersom du øver med en simulert personlighetstest før den faktiske prøven, vil det la deg optimalisere svarene for stillingen du ønsker. 

Vår personlighetstest-PrepPack™ er spesielt designet for å hjelpe deg med å bli forberedt. Følg disse tipsene for en effektiv studieøkt:

 • Les teoriguiden for viktig veiledning på hvordan du tar testen.
 • Ta testen - det tar deg omtrent 25 minutter, så sørg for at du er forberedt i forkant.
 • Les den personlige rapporten som består av 50 personlighetstrekk.
 • Forbered deg på andre omgang med vår profesjonelle guide.
 • Ta testen på nytt - fokuser på de spørsmålene du må jobbe med.
 • Øv deg på individuelle personlighetstrekk for ditt yrke eller din stilling.

Dette får du i vår personlighetstest PrepPack™

Personlighetstest

Vår øvingstest består av fire deler som inneholder flere ulike typer spørsmål:

 • Sant/Ikke sant
 • Enig/Uenig/Verken eller
 • Likert-skala (1 til 5, 1 til 7)
 • En påstand fulgt av minst/mest

Både testformatet og størrelsen på vår øvingstest ligner de mest vanlige personlighetstestene på markedet. Du kan ta testen så mange ganger du trenger i løpet av lisensperioden din.

Studieguide for personlighetsevaluering tester

Studieguiden vil forklare hva personlighetstester i arbeidslivet er, hvordan du forbereder deg og gir deg tips og informasjon om hvordan du kan gjøre det bra på disse. Den vil også lære deg å lese instrukser riktig og hvordan håndtere stresset rundt å ta en personlighetstest, så vel som å vise deg typen formater personlighetstester kommer i.

Vi tilbyr også den ideelle personlighetstestguiden, hvor du kan velge mellom en rekke jobbtyper. Dette vil la deg sammenligne dine testresultater med den ideelle jobbpersonligheten for å hjelpe deg å forstå hvilken personlighetstype det spesifikke yrket er på jakt etter.

I tillegg tilbyr vi også en unik, omfattende studieguide som er yrkespesifikk. Det betyr at dersom du søker på en viss stilling, kan guiden hjelpe deg med å forstå hvilke trekk som er viktige for den stillingen.

Du vil også finne noe som kalles Guide to Motivation & Culture Fit Tests. Denne guiden forbereder deg på tester eller intervjuspørsmål hvor dine verdier og motivasjon kommer frem. Formålet er å finne ut hvorvidt du passer inn i stillingen og firmaet. I tillegg ønsker arbeidsgiver å forstå hva som motiverer deg som arbeider til å bli i en viss stilling eller firma. Dette kan også være en fordel for deg som jobbsøker, da du kan finne ut om firmaets verdier passer dine ønsker og behov.

Fokus  enkelte personlighetstrekk

Med vår «enkelt-trekk øvelse» kan du jobbe med hvert trekk individuelt og i ditt eget tempo, slik at du kan optimalisere dine svar i henhold til den ekte prøven.

Å øve til en personlighetstest vil hjelpe deg med å lære mer om deg selv og dine trekk. I tillegg vil øving redusere stress i forkant av prøvedagen.

Personlighetstestrapport

En personlighetstestrapport lar deg eller arbeidsgiveren vite følgende:

 • Dine styrker og svakheter
 • En beskrivelse av dine personlighetstrekk
 • En beskrivelse av din personlighetstype

Bruk resultatene til å sammenligne den med den “idelle” yrkesprofilen som du er ute etter.

Slik bør du besvare personlighetstester

Finnes det riktige eller feil svar i personlighetstester?

De som behandler personlighetsevalueringstester mener det ikke er noen rette eller gale svar. Dette stemmer ikke alltid, da det er avhengig av hvilken stilling du søker på.

Det ser vi på spørsmål som f.eks: "Liker du å jobbe med mennesker?"

Skulle du være kandidat for en ledig stilling i service-yrket, bør du helst måtte svare "Ja" på det spørsmålet for å være aktuell.

Et annet spørsmål som ofte dukker opp er: "Liker du å lede grupper?" Her er det viktig å forstå at du må svare "Ja" hvis du ønsker å jobbe som leder i et firma.

Andre spørsmål kan være mindre tydelige å forstå, da det ikke alltid er klart hvilke trekk man fokuserer på. Vi anbefaler at du studerer guiden grundig for å forstå hvordan bu burde besvare personlighetstesten.

Bør jeg velge «svært enig / uenig» eller «enig / uenig»?

Det er ulike spørsmålstyper i personlighetstestene. Når du blir gitt en påstand med ekstreme påstander som «alltid» eller «aldri», bør du besvare dem med mindre ekstreme svar som «enig», og ikke «svært enig». Men det finnes tilfeller i personlighetstesten hvor du bør velge «svært enig» eller «svært uenig».

Du bør velge «svært enig» når følgende typer spørsmål stilles:

 • Folk flest er ærlige av natur.
 • De fleste mennesker er pålitelige.
 • Veldig få personer stjeler på jobb.
 • Jeg kan ikke huske sist gang jeg mistet fatning på jobb.
 • Jeg bekymrer meg sjelden over hvor godt jeg gjør jobben min.

Du bør velge «svært uenig» når følgende spørsmål stilles:

 • Det er naturlig for mennesker å stjele fra andre.
 • De fleste mennesker kan ikke stoles på.
 • Noen ganger irriterer mine kolleger meg.
 • Jeg bekymrer meg noen ganger for å miste jobben på grunn av kontorregler.
 • Av og til føler jeg at jeg ikke er i stand til å håndtere alt arbeidsansvaret mitt.

Er det viktig å være konsekvent på personlighetstester?

Det er svært viktig å være konsekvent når du tar en personlighetstest. Du vil bli spurt mange lignende spørsmål som er formulert på forskjellig vis. Hvis du oppgir ulike svar på disse spørsmålene, vil det være tydelig i resultatene dine. Det kan for eksempel tyde på at du ikke har svart ærlig.

Å være konsekvent er allikevel ikke noe du må fokusere på, da det ikke er noe som måles. Det er kun et problem hvis du motsier deg selv betydelig. For eksempel:

Du svarer "enig" på spørsmålet "Jeg er aldri sent ute", og senere svarer "Jeg kommer ofte sent til møter".

Noen ganger i løpet av prøven vil du støte på spørsmål som er like, men du trenger ikke å være enig eller uenig med alle. Det kan være setninger som "Jeg foretrekke å jobbe sammen med andre mennesker enn å jobbe alene" og "Av og til trenger jeg litt alenetid". I dette tilfellet kan du svare "enig" på begge uten at det vil påvirke resultatene dine på negativt vis.

Reflekterer personlighetstester den ekte meg?

Vi vil gjerne legge vekt på at når du tar en personlighetstest, vil ikke svarene alltid reflektere din ekte personlighet. Husk at en jobbpersonlighetstest viser hvordan du er som arbeider. Formålet er ikke å kartlegge personligheten din som privatperson, da dette er to ulike situasjoner og ulike trekk man leter etter.

Vi ønsker deg lykke til med øvingen!

Testleverandørene og andre varemerker som er nevnt på denne siden, eies av deres respektive varemerkeeiere. Ingen av varemerkeeierne er tilknyttet JobTestPrep eller dette nettstedet. JobTestPrep tilbyr forberedelsesmateriale for arbeidspsykologiske tester. Alt forberedelsesmateriale leveres på engelsk.