You are logged in as customer LOG OUT

mann på datamaskin

Spørsmålene krever ofte ar du identifiserer mønster-regler i diagrammer. Det er ofte en overlapping mellom konseptene i induktiv resonnering og diagram-resonnering. De fleste arbeidsgivere benytter disse testene når de rekrutterer til de fleste stillinger i sitt selskap. Testen kan benyttes til å vurdere prestasjon og egenskaper for alle stillinger fra mellomledere til toppledelse.

Viktige opplysninger om induktive resonneringstester

Evalueringsselskaper benytter mange begrep (abstrakt, induktiv, diagram) for å beskrive lignende test-stiler.

Induktiv resonnering når det kommer til rekruttering handler om å identifisere et mønster eller sammenheng blant et sett av objekter og forutse hva som er det neste forventede objektet i rekken.

De mest populære formene for induktive resonneringstester er matriser, horisontale formrekker, A / B-sett og skille seg ut-sett.

Induktiv test

Eksempler på induktiv resonnering

Her er et eksempel på en induktiv resonnerings-rekke, som en ofte finner i utsilings-tester. Vennligst ta en titt på den øverste rekken. Rammene går fra venstre til høyre i en spesiell måte. Prøv å forutse den neste formen i rekken fra alternativene i den andre rekken.

Ulike typer induktive resonneringstester

De fleste evalueringsselskaper utvikler og tilbyr induktive resonneringstester som en del av sine rekrutterings-løsninger. Selv om de fleste testene er basert på de samme underliggende prinsippene, er ulikhetene fra en test til en annen vesentlig. Her er lenker til sider som utdyper test-stilene til ledende evaluerings-selskaper:

SHL logical reasoning, Kenexa logical reasoning, Saville abstract reasoning, Cut-e discovering rules, Matrigma test, Talent Q logical reasoning

Det finnes to hovedaspekter som er verdt å nevne. Først og fremst blir du evaluert på General Mental Abilities (GMA. Dette betyr at selv om spørsmålene i denne testen ikke er relevant for jobben du har søkt på, er de en god indikator på din arbeidsprestasjon. Psykologer mener at dersom du scorer godt på denne prøven, vil du kunne vise lignende ytelse på tvers av et bredt spekter av aktiviteter på arbeidsplassen.

Det andre aspektet er at talsmenn for denne testen mener at den utligner kulturelle eller lingvistiske ulikheter. Det kreves tross alt ingen lesing eller tidligere kunnskap. Av denne årsak er induktive resonneringstester sett på som en mer upartisk måling av egenskaper, derfor er de populære blant arbeidsgivere.

Øving til induktive resonneringstester

Øving i forkant for en induktiv resonneringstest har mange fordeler, de tre viktigste er:

  • Eksponering for logiske mønstre som legger grunnlaget for induktiv resonnering.
  • Bekjentskap med gjentakende prinsipper og metoder, som kan gjenkjennes raskt i den ordentlige prøven.
  • Forbedring av responstid og selvsikkerhet.

JobTestPrep tilbyr en omfattende øvelsespakke for induktive og abstrakte resonneringstester, med over 650 spørsmål. Hvis du øver til din evalueringsdag, eller andre utvalgstester, vil denne pakken øke dine kvalifiseringssjanser.

JobTestPrep's øvelser på nett for induktive resonneringstester er en komplett pakke som inneholder induktive og logiske abstrakte resonneringsspørsmål designet for å undersøke rasjonell tenking. Testene inkludert i denne pakken hjelper deg med å øve på dine egenskaper til å forme logiske regler og proposisjoner i henhold til visuelle eksempler.

Deduktive og induktive resonneringstester er populære egenskapstester en finner i mange jobbsøkings-prosesser. Her forklarer vi forskjellen på de to test-stilene og viser til relevante øvings-resurser.

Kort sagt er induktive og deduktive resonneringer motsatte retninger av tanker benyttet for data-analyse. La oss definere hver betegnelse først:

  • Induktiv resonnering: Innblanding av generelle regler fra bestemte tilfeller.induktiv resonnering
  • Deduktiv resonnering: innblanding av bestemte tilfeller fra en generell regel.

Hvordan ser testene ut?

Når det kommer til jobb-evalueringer og egenskaps-tester, benyttes disse to resonneringstypene gjennom ulike spørsmål-format. Induktiv resonnering: Hovedsakelig formsekvenser og matriser. Deduktiv resonnering: Verbale avsnitt og numerisk / tabelldata.

Hvem forventes å ta hver test?

Induktiv resonnering: omtrent alle jobbsøkere. Det er fordi disse testene evaluerer generell intelligens i en ikke-verbal kontekst. Deduktiv resonnering: finans, ledere, analytikere. Det er fordi deduktiv resonnering evaluerer analytiske ferdigheter som er en del av de dagligdagse oppgavene for disse stillingene.

 

Testselskapet og andre merker nevnt på denne siden eies av de respektive merkevare-eierne. Ingen av merkevare-eierne er tilknyttet JobTestPrep eller denne siden. JobTestPrep tilbyr øvingsmateriale til ferdighetstester. Alt forberedelsesmateriale er gitt på engelsk.

None of the trademark holders are affiliated with JobTestPrep or this website.
Trenger du hjelp spørsmålstegn
minimere lukk
Trenger du hjelp spørsmålstegn
Vennligst fyll ut skjemaet nedenfor og vi vil snart kontakte deg.
Din melding ble sendt. Vi kontakter deg snart.
Det oppstod et problem ved å sende meldingen. Vennligst prøv igjen om noen minutter.