Induktiv logisk tenkning - test deg her - JobTestPrep
You are logged in as customer LOG OUT

Hva er en induktiv resonneringstest?

Spørsmålene i en induktiv resonneringstest krever ofte at du identifiserer mønster-regler i diagrammer. Det er ofte en overlapping mellom konseptene i induktiv logisk tenkning og diagram-resonnering. Mange arbeidsgivere benytter disse testene når de rekrutterer til de fleste stillinger i sitt selskap. Testen kan benyttes til å vurdere prestasjon og egenskaper for alle stillinger fra mellomledere til toppledelse.

Dette eksempelet går ut på å finne ruten som skiller seg ut fra regelen i rekken. Klarer du å se hvilken rute det er?

Eksempel på induktiv resonnering

Kilde: Jobtestprep.no Eksempelet er tatt fra en av våre tester i induktiv resonnering.

Riktig svar er (7).

Regelen i denne oppgaven er at alle rutene har to identiske former. Rute (1) har to spiraler, mens rute (2) har to firkanter osv.

Det er kun rute (7) som har fem forskjellige former og dermed følger den ikke regelen.

Induktiv resonnering, når det kommer til rekruttering, handler om å identifisere et mønster eller en regel blant et sett av objekter og forutse hva som er det neste forventede objektet i rekken.

De mest populære formene for induktive resonneringstester er matriser, horisontale formrekker, A/B-sett og skille seg ut-sett.

Ulike typer induktive resonneringstester

De fleste evalueringsselskaper utvikler og tilbyr induktive resonneringstester som en del av sine rekrutteringsløsninger. Selv om de fleste testene er basert på de samme underliggende prinsippene, er ulikhetene fra en test til en annen vesentlig.

Disse evalueringsselskapene er blant de største innen testing i induktiv logisk tenkning:

SHL logical reasoning, Kenexa logical reasoning, Saville abstract reasoning, Cut-e discovering rules, Matrigma test, Talent Q logical reasoning.

Det finnes to hovedaspekter som er verdt å nevne. Først og fremst blir du evaluert på General Mental Abilities (GMA). Dette betyr at selv om spørsmålene i denne testen ikke er relevant for jobben du har søkt på, er de en god indikator på din arbeidsprestasjon. Psykologer mener at dersom du scorer godt på denne prøven, vil du kunne vise lignende ytelse på tvers av et bredt spekter av oppgaver på arbeidsplassen.

Det andre aspektet er at talsmenn for denne testen mener at den utligner kulturelle eller lingvistiske ulikheter. Det kreves tross alt ingen lesing eller tidligere kunnskap. Av denne årsak er induktive resonneringstester sett på som en mer upartisk måling av egenskaper, derfor er de populære blant arbeidsgivere.

Hvordan øver jeg til induktive resonneringstester?

Øving i forkant for en induktiv resonneringstest har mange fordeler, de tre viktigste er:

  • Eksponering for logiske mønstre som legger grunnlaget for induktiv resonnering.
  • Bekjentskap med gjentakende prinsipper og metoder, som kan gjenkjennes raskt i den ordentlige prøven.
  • Forbedring av responstid og selvsikkerhet.

JobTestPrep tilbyr en omfattende øvelsespakke for induktive og abstrakte resonneringstester, med over 650 spørsmål. Hvis du øver til din evalueringsdag, eller andre utvalgstester, vil denne PrepPack™ øke dine kvalifiseringssjanser.

JobTestPreps øvelser på nett for induktive resonneringstester er en komplett pakke som inneholder induktive og logiske abstrakte resonneringsspørsmål designet for å undersøke rasjonell tenking. Testene inkludert i denne PrepPack™ hjelper deg med å øve på dine egenskaper til å forme logiske regler og proposisjoner i henhold til visuelle eksempler.

Deduktive og induktive resonneringstester er populære egenskapstester en finner i mange jobbsøkings-prosesser. Her forklarer vi forskjellen på de to test-stilene og viser til relevante øvings-resurser.

Kort sagt er induktive og deduktive resonneringer motsatte retninger av tanker benyttet for data-analyse. La oss definere hver betegnelse:

Induktiv resonnering

Hvordan ser testene ut?

Når det kommer til jobbevalueringer og egenskapstester, benyttes disse to resonneringstypene gjennom ulike spørsmålformat. Induktiv resonnering: Hovedsakelig formsekvenser og matriser. Deduktiv resonnering: Verbale avsnitt og numerisk / tabelldata.

Hvilken test må jeg ta?

Induktiv resonnering: omtrent alle jobbsøkere. Det er fordi disse testene evaluerer generell intelligens i en ikke-verbal kontekst.

Deduktiv resonnering: finans, ledere, analytikere. Det er fordi deduktiv resonnering evaluerer analytiske ferdigheter som er en del av de dagligdagse oppgavene for disse stillingene.

Testbedriftene og andre varemerker som er nevnt på denne siden, eies av deres respektive varemerkeeiere. Ingen av varemerkeeierne er tilknyttet JobTestPrep eller dette nettstedet. JobTestPrep tilbyr forberedelsesmateriale for arbeidspsykologiske tester. Alt forberedelsesmateriale leveres på engelsk.
Trenger du hjelp spørsmålstegn
minimere lukk
Trenger du hjelp spørsmålstegn
Vennligst fyll ut skjemaet nedenfor og vi vil snart kontakte deg.
Meldingen din ble sendt. Vi kontakter deg snart.
Meldingen din kunne ikke sendes. Vennligst prøv igjen om noen minutter.