You are logged in as customer LOG OUT

cut-e tester

Cut-e, som nå går under navnet Aon Assessment Solutions, er en testleverandør som leverer rekrutteringsverktøy til ansettende firma.

Mange firma, særlig flyselskap som Norwegian, easyJet, Airbus og Lufthansa,  samt pilotskoler og en rekke internasjonale selskaper, benytter de unike testing- og evalueringsverktøyene til cut-e (Aon). Årsaken til dette er at cut-e alltid jobber med å videreutvikle sitt testsystem og skille seg fra andre evalueringsselskaper.

Testene deres har en tendens til å skille seg sterkt fra de andre selskapene når det kommer til konsept, format og type spørsmål. En av de mest interessante ulikhetene er at cut-e tester vanligvis er mye kortere enn andre tester på markedet. Kandidater har gjerne ikke mer enn 12 minutter på å imponere med sin kunnskap vedrørende et spesifikt tema, noen ganger enda kortere.

Som med alle psykometriske tester, krever cut-e tester ferdigheter du kan anskaffe deg og utvikle ved hjelp av øving. Dess mer du gjør deg kjent med materialet og typen spørsmål, dess mindre sjanse er det for at du blir overrasket under den ordentlige testen.

Nedenfor kan du se cut-es ulike tester og vurderinger. Dette inkluderer en rekke ulike evalueringer, fra ferdighetstester til personlighets-undersøkelser og situasjonsvurderings-tester.

cut-e Ferdighetstester (scales)

Disse ferdighetstestene er kjent som «scales» på cut-e sjargong, og produseres i mange ulike former. De dekker alle hovedvurderingstestene (numeriske, verbale osv.) og kommer i en rekke vanskelighetsgrader.

Numeriske egenskapstester

Disse testene er designet for en rekke felt og stillinger, og strekker seg fra fastsetting av grunnleggende numerisk kunnskap, til dybdeanalyser av diagrammer og tabeller. De enkle numeriske testene tar fem minutter, mens de mer kompliserte numeriske testene tar 12 minutter. Disse testene skiller seg sterkt ut fra andre numeriske tester når det kommer til både type spørsmål og stil.

Verbale egenskapstester

I likhet med de numeriske egenskapstestene, brukes cut-e verbale egenskapstester i ulike stillinger, fra administratorer til lærlinger og ledere. En test som tar åtte minutter evaluerer evnen til å følge og handle på instrukser. En annen test krever forståelse og bruk av relativt enkel verbal informasjon. Andre tester analyserer kandidatens evner til å tolke og trekke konklusjoner basert på kompleks verbal informasjon. Disse testene er vanskeligere og tar 12 minutter å fullføre.

Abstrakte logiske egenskapstester

Cut-e abstrakte tester er kjent for å skille seg fra de fleste andre abstrakte resonnementstester på markedet. Disse testene måler induktivt resonnement og vurderer oppdagelsesferdigheter. De tar mellom fem til 12 minutter å fullføre, og er ment for lærlinger, nyutdannede og administrative stillinger. Andre tester evaluerer deduktiv resonnering. Disse tar mellom fem og 15 minutter å fullføre, og benyttes hovedsakelig for IT- og ingeniørstillinger.

Kognitive egenskapstester

Denne kategorien består av 13 tester som vurderer en rekke kognitive ferdigheter. Disse testene brukes til å plukke ut kandidater i en rekke felt.

Korttidsminne, hastighetsoppfatning, orientering og øye / hånd-koordinasjonstester er hovedsakelig ment for luftfartsrelaterte yrker som piloter og flygeledere. Disse testene tar ett til tre minutter å fullføre.

Konsentrasjon, ansiktsgjenkjenning, læringseffektivitet, multitasking, reaksjonsevne, visuell tenking og rom-resonnering er vanligvis ment for yrker med direkte kundekontakt, kvalitetssikring, logistikk, tekniske jobber og prosjektering. Disse testene tar bare ett til ti minutter.

Under denne kategorien finner du også cut-es e-tray test, som igjen demonstrerer selskapets annerledes og unike stil. Mens de fleste e-tray tester er veldig lange, inkluderer håndteringen av ulike papirer og filer og en skriveoppgave, tar cut-es test bare 15 minutter å gjennomføre, og består av kun innboks-prosesseringsoppgaven. Du må prioritere meldinger og velge den mest egnede responsen i henhold til generelle instrukser gitt i forkant.

Spesialkunnskap / ferdighetstester

Denne kategorien inneholder tre typer vurderinger. Den ene er en språkferdighetstest som evaluerer vokabular, staving og hvor flytende en er i ti språk: Engelsk, tysk, spanske tsjekkisk, finsk, gresk, norsk, portugisisk, russisk og svensk. Denne testen kan tilpasses lik at vanskelighetsnivået er tilpasset gjennom testen i henhold til dine svar. Den tar ti minutter å fullføre.

Den andre typen måler mekanisk og teknisk forståelse, og inkluderer 24 spørsmål som må besvares innen 15 minutter. Den dekker grunnleggende mekanisk resonnering og elektronikk-kunnskap. Denne testen er relevant for teknikere, mekatronikk-ingeniører og så videre.

Den tredje testen er en kalkuleringskapasitets-test. Den inneholder numeriske ordproblemer, tredimensjons-regler, oversetting av enheter, prosentberegning, og beregning av areal og rom. Denne testen er også ment for teknikere, mekatronikk-ingeniører og så videre.

cut-e Situasjonsvurderings-undersøkelser (SJQ)

Denne vurderingen er designet for å måle hvordan en ville oppført seg i spesielle situasjoner og konflikter typisk for jobben han eller hun har søkt på. Kandidater presenteres for flere scenarioer. Oppgaven går ut på å enten velge den respons-oppførselen det er størst og minst sannsynlighet for at en vil vise, eller responsen en mener er mest og minst effektiv i hvert scenario.

Til forskjell fra situasjonsvurderings-tester utviklet av andre selskaper, refererer cut-e til sine vurderinger som «undersøkelser» og ikke «tester». Dette for å unngå at folk føler seg presset når de gjennomfører testene. Derfor har ikke disse testene noen tidsbegrensing. Du svarer så raskt eller sakte som du ønsker, så du kan ta deg god tid og ikke bekymre der for å ta forhastede beslutninger.

JopTestPrep tilbyr en eksklusiv situasjonsvurderings-øvelsespakke, som vil være til stor nytte for alle som skal gjennom denne vurderingen. Akkurat som med ferdighetstester er det slik at jo mer du gjør deg kjent med konseptet rundt spørsmålene, dess enklere blir det for deg å gjøre det godt på den ordentlige testen.

cut-e Personlighets-, verdi-, integritets-undersøkelser

Hvert selskap verdsetter et unikt sett bestående av kompetanser og idealer, og foretrekker å ansette folk med kompatible kvaliteter. Enten søkeren er lærling eller leder, ønsker selskapene å vite om de vil passe inn med selskapets verdier. Til dette benytter cut-e flere undersøkelser for å måle spesifikke egenskaper. Igjen, disse undersøkelsene anses ikke som tester, og dermed har de ingen tidsbegrensing. Men de tar vanligvis 10 til 20 minutter å fullføre.

Personlighets-undersøkelser (former) – Det er totalt fem versjoner av denne testen, med fokus på grunnleggende stillinger, nyutdannede, mellomledere, eksperter og ledere. Hver undersøkelse presenterer ulike påstander, og kandidaten må vurdere i hvor stor grad hver påstand beskriver ham eller henne.

Verdi-undersøkelse (syn) – Denne undersøkelsen analyserer ulike verdier, motiver og interesser. Oppgaven er å vurdere viktigheten av ulike jobbrelaterte verdier er for deg som ansatt. Resultatet lar selskapet avgjøre hvor godt kandidaten vil passe inn i organisasjonskulturen.

Integritets-undersøkelse (bokser) – Denne undersøkelsen fokuserer på å forutse hensiktsløs og problematisk jobbrelatert oppførsel. Du blir bedt om å vurdere hvordan din egen oppførsel er i bestemte situasjoner sammenlignet med andre.

Hva er mapTQ?

mapTQ er cut-es testportal. Kandidater som må gjennom en cut-e test må logge inn via mapTQs portal (det vil bli gitt innloggingsdetaljer), og vil der få tilgang til vurderingsundersøkelsene sine.

Motta cut-e tips, øvelsestester og eksempelspørsmål med JobTestPreps cut-e PrepPacks™ - forberedelsesmateriale skreddersydd for testen din.

Forbered deg på cut-e

Testene har unike karakteristikker og er vanligvis mye kortere enn andre vurderinger. Hvis du blir gitt en test som bare er ett minutt lang, betyr det at du kun har ett minutt på å sikre deg jobben. Husk at det er enklere for et selskap å si nei enn ja. Å øve på disse testene er ikke bare en gøyal aktivitet for regnværsdager, det kommer til å bety forskjellen mellom å få jobbtilbud eller ei.

La oss hjelpe deg med å prestere ditt beste og øke sjansene for å få jobben du vil ha. Benytt deg av våre PrepPacks™ i cut-e stil til å øve på numeriske tester, verbale tester, oppdagelsesregler og induktive resonneringstester. Vi anbefaler også at du prøver ut vår profesjonelle situasjonsvurderings-pakke.

Start forberedelsene i dag!

Testbedriftene og andre varemerker som er nevnt på denne siden, eies av deres respektive varemerkeeiere. Ingen av varemerkeeierne er tilknyttet JobTestPrep eller dette nettstedet. JobTestPrep tilbyr forberedelsesmateriale for arbeidspsykologiske tester. Alt forberedelsesmateriale leveres på engelsk.
Trenger du hjelp spørsmålstegn
minimere lukk
Trenger du hjelp spørsmålstegn
Vennligst fyll ut skjemaet nedenfor og vi vil snart kontakte deg.
Meldingen din ble sendt. Vi kontakter deg snart.
Meldingen din kunne ikke sendes. Vennligst prøv igjen om noen minutter.