Cut-e tester - slik består du med glans - JobTestPrep
You are logged in as customer LOG OUT

Hvilken cut-e test må du forberede deg til?

Det kan være forvirrende å vite hvilken Aon/cut-e test du burde fokusere på dersom du ikke har fått nærmere informasjon. Sjekk oversikten under for å se hvilke Aon/cut-e tester vi tilbyr. Dersom du er usikker på hva du trenger, ta gjerne kontakt med oss for veiledning til å finne frem til riktig test.

Disse testene får du i vår Aon/cut-e PrepPack™:

scales
scales numerical Numerisk resonnering
scales eql Regneferdigheter
scales verbal Verbal resonnering
scales cls Induktiv logisk tenkning
scales ix Induktiv logisk tenkning
scales sx Deduktiv logisk tenkning
scales lst Deduktiv logisk tenkning
scales tmt Praktisk matematikk

Hva har scales testene til felles?

scales er de klassiske kognitive evnetestene fra Aon's Assessment Solutions. Testene hører til en familie av tester bedre kjent som intelligens, logikk, konsentrasjon og kunnskapstester. Du får testet numeriske og verbale evner, samt dine evner i abstrakt logikk og spesielle kunnskaper og ferdigheter.

Tips

Din reaksjonstid på testen blir målt og kan påvirke din totale score. Kun store avvik fra din gjennomsnittlige reaksjonstid har betydning. Derfor må du prøve å beholde en konstant og jevn reaksjonstid.

smartPredict
gridChallenge Arbeidshukommelse
switchChallenge Logisk tenkning
digitChallenge Regneferdigheter

Hva har smartPredict testene til felles?

Alle testene i smartPredict serien er såkalte "gamifiserte tester". Aon's Assessment Solutions har utviklet disse testene baserte på flere scale tester. Disse elementene gjør testen gøy å utføre, men samtidig er de utfordrende.

squares

squares er en integritetstest.

Mange firma har idealer og verdier som de forholder seg til, og foretrekker å ansette folk med kompatible kvaliteter. Enten søkeren er lærling eller leder, ønsker selskapene å vite om de vil passe inn med selskapets verdier. Vi anbefaler at du gjør grundig research om firmaet som intervjuer deg slik at du vet hvilke kvaliteter og verdier de legger vekt på. Cut-e benytter squares integritetstest til å evaluere kandidater. Disse undersøkelsene anses ikke som tester, og dermed har de ingen tidsbegrensing. Men de tar vanligvis 10 til 20 minutter å fullføre.

Hvordan ville du ha svart på et slikt spørsmål?

Eksempel på øvelsestest squares

Kilde: JobTestPrep.no Eksempel på integritetstesten fra vår PrepPack™ i squares stil.

 

Forklaring

Dette utsagnet tar for seg empati.

Jo mer du identifiserer deg selv positivt med dette utsagnet, jo mer vil du bli oppfattet som empatisk.

Når man undersøker det samme temaet, men formulerer spørsmålet på en annerledes måte, kan det se slikt ut: "Jeg blir irritert over ulykkelige mennesker som synes synd på seg selv."

Alle utsagnene i testen er baserte på en av seks faktorer som er uønskede i arbeidslivet:

 • Distraksjon
 • Tvetydighet
 • Kjedsomhet
 • Likegyldighet
 • Opportunisme
 • Overfladiskhet

Du vil bli testet i om du har de nødvendige trekkene for å motstå disse faktorene og om du vil handle moralsk.

squares består av 36 utsagn. Seks av dem er dedisert til hver faktor, hvor du kan velge ditt svar på en skala fra "det gjelder mindre for meg enn for andre" til "gjelder meg mer enn andre". Det finnes ingen riktige eller gale svar, og heller ingen tidsbegrensning. Du burde allikevel fullføre testen innen en time.

Vår PrepPack™ hjelper deg å kjenne igjen faktorene og å gi deg sammenhengende svar

I vår øvelsestest vil en integritetsprofil opprettes, basert på dine svar. Denne profilen vil hjelpe deg med å finne ut hvilke egenskaper du burde jobbe mer med. Det finnes heller ingen karakter i den ekte testen. I stedet vil dine resultater bli sammenlignet med firmaets personlighetskriterier for å avgjøre om du passer stillingen.

Tips

 • Vær deg selv. Vi anbefaler at du svarer autentisk, særlig på øvelsestesten. Profilen som opprettes vil dermed være en hjelpsom basis som reflekterer bestemte trekk, om nødvendig, jobbe med dem.

 • Prøv å gi meningsfulle svar. Du vil ikke skille deg ut med kun nøytrale svar.
 • Endrer du på svarene dine vil det bli notert. Tenk nøye før du svarer og prøv å ikke gjøre noen endringer.

 

Slik mestrer du cut-e testen

Aon's Assessment Solutions, tidligere kalt cut-e, er leverandøren av rekrutteringstestene i ethvert tema og område. Disse testene presenterer et par utfordringer:

 Tidspress: Evnetestene har ofte kort tidsbegrensning. Kandidater har ikke mer enn få minutter til å imponere med sine ferdigheter vedrørende et spesifikt område. Det kan bety kun flere sekunder per spørsmål.

 ForståelseOfte tar det tid før du forstår hva testen går ut på og hva som må gjøres. Når du endelig har funnet ut hva som forventes av deg, har du ikke nok tid til å fullføre testen.

Disse utfordringene viser tydelig at du trenger god forberedelse før du tar den virkelige evnetesten. Unngå overraskelser som kan ødelegge for dine jobbmuligheter ved å øve deg i forkant. Jo mer du øver og blir utsatt for ulike oppgaver, jo bedre vil du prestere. 


La oss se nærmere på testene

scales numerical

Disse testene er designet for en rekke sektorer og stillinger, og strekker seg fra grunnleggende matematiske kunnskaper til dybdeanalyser av diagrammer og tabeller.

Har du blitt bedt om å ta en test i scales numerical, blir du presentert for flere tabeller og diagrammer sortert i hver sine faner. Spørsmålene krever at du leter etter relevant informasjon i disse tabellene for å finne frem til svaret. Her gjelder det å ikke sløse tid!

Du vil se at du har 37 oppgaver og 12 minutter på å besvare alle spørsmålene.

Noen oppgaver kan også kreve at du utfører enklere utregninger for å kunne svare. Det kan virke vanskelig, men med litt øving på forhånd vil du mestre testen!

 Klarer du å svare på dette eksempelet fra vår PrepPack™ på mindre enn 19 sekunder?

Hvordan løser du oppgaven raskest mulig?

SpørsmåletKontantstrømmen fra den løpende driften per aksje ved utgangen av det siste regnskapsåret var den samme som ved inngangen til året.

Steg 1: Finne ut hvilken faner som inneholder informasjonen du trenger for å besvare spørsmålet.

Eksempel på øvelsestest i scales numerical

Kilde: Jobtestprep.no Eksempelet er tatt fra en av våre tester i cut-e scales numerical stil.

 

Hvilken fane bør du velge for å besvare spørsmålet?

"Aksjer"-fanen

Eksempel fra øvelsestest i scales numerical

Kilde: Jobtestprep.no Eksempelet er tatt fra en av våre tester i cut-e scales numerical stil.

Steg 2: Benytte informasjonen i fanen og besvare spørsmålet.

 Velg ditt svar blant alternativene:

Sant
Usant
Kan ikke si
Riktig!
Feil

Riktig! Svaret er "kan ikke si".

Uttrykket "kontantstrøm fra løpende virksomhet per aksje" er en økonomisk betegnelse, og antyder dermed at svaret på dette spørsmålet er under "Aksjer" -fanen. Tabellen presenterer ulike økonomiske detaljer for de tre første kvartalene i det siste regnskapsåret (vær alltid oppmerksom på stjernene). Siden siste kvartal av året mangler i tabellen, kan vi ikke sammenligne årets slutt med begynnelsen av året. Vi kan ikke si om dette utsagnet er sant eller usant.

  Dette får du i vår PrepPack™

 • 6 øvelsestester som er tro mot originalen - 4 er på engelsk, 2 er på norsk!
 • Du vil motta detaljerte testinstruksjoner for hver test.
 • For alle oppgaver i testene får du løsninger med forklaring akkurat som i eksempelet.
 • På slutten av hver test vil du motta en resultatsrapport som viser fasiten og dine resultater.

  Tips

 • Ta en test for å forstå hvordan den ekte testen vil se ut.
 • Gå gjennom fasiten på oppgavene du svarte feil på. Slik vil du kunne lære av dine feil og memorisere stegene du må ta for å svare riktig. 
 • Ta enda en test for å se om du har gjort fremskritt.

Tilbake til testoversikten

scales eql

Her testes dine regneferdigheter. I scales eql skal du svare på likninger som blir vanskeligere for hver gang du svarer riktig. Dersom du føler deg utrygg i matte, anbefaler vi at du øver i forkant.

I scales eql har du fem minutter på deg til å svare på 15 oppgaver.

  Det betyr i gjennomsnittet 20 sekunder per oppgave. Klarer du det?

  Du kan bruke et siffer kun én gang per oppgave.

Prøv deg på eksempelet tatt fra vår PrepPack™:

Eksempel på øvelsestest i scales eql

Kilde: Jobtestprep.no Eksempelet er tatt fra en av våre tester i cut-e scales eql stil.

Se én mulig løsning

Spørsmålet kan egentlig besvares på forskjellige måter. Her er ett mulig svar:

Eksempel fra øvelsestest i scales eql

Kilde: Jobtestprep.no Eksempelet er tatt fra en av våre tester i cut-e scales eql stil.

  Tips

 • Tenk deg godt om og vær sikker på at du svarer riktig, da du mister poeng dersom du svarer feil.

  Dette får du i vår PrepPack™

 • To øvelsestester for scales eql (i form av et dokument som kan skrives ut)
 • Forklaringer for hver oppgave og strategiske tips for å løse oppgaver av denne typen på raskt vis.
 • Interaktive ekstra øvelser i den spillifiserte versjonen av testen: digitChallenge

Tilbake til testoversikten

scales verbal

I likhet med de numeriske evnetestene, brukes cut-e verbale evnetester i ulike stillinger, fra administrasjon til lærlinger og ledere.

De deles inn i kategoriene "Finance", "Consumer" og "Industry". Testene evaluerer evnen din til å følge og handle etter instrukser. I tillegg testes din forståelse og bruk av verbal informasjon.

Informasjonen er plassert i 6 forskjellige faner. Spørsmålet må besvares med "sant", "usant", "kan ikke si". Du baserer svaret ditt på informasjonen i tekstene.

Disse testene er vanskelige, da du må besvare 49 spørsmål og du har 12 minutter på deg til å fullføre testen. 

  Du har mindre enn 15 sekunder i gjennomsnitt for hvert spørsmål.

Hvordan løser du oppgaven raskest mulig?

Spørsmålet: Hver arbeidstaker og leder i Flying Colours butikker og avdelinger må følge selskapets prinsipper.

Steg 1: Finne ut hvilke fane som inneholder informasjonen du trenger for å besvare spørsmålet.

Eksempel fra øvelsestest i scales verbal

Kilde: Jobtestprep.no Eksempelet er tatt fra en av våre tester i cut-e scales verbal stil.

Hvilken fane bør du velge for å besvare spørsmålet?

"Bedriftsverdier"-fanen

Eksempel på øvelsestest i scales verbal
Steg 2: Benytt informasjonen i fanen og besvar spørsmålet: Hver arbeidstaker og leder i Flying Colours butikker og avdelinger må følge selskapets prinsipper.

Velg ditt svar blant alternativene:

Sant
Usant
Kan ikke si
Riktig!
Feil

Riktig! Svaret er "sant".

Uttrykket "selskapets prinsipper" er synonymt med "Bedriftsverdier", noe som indikerer at dette er den mest relevante fanen. Første setning i fanen sier at "Alle produktavdelinger og deres respektive ansatte må overholde prinsippene nevnt nedenfor". Således er utsagnet sant.

Hvert utsagn kan enten bekreftes med "sant" eller avkreftes med "usant". Dersom du ikke kan bekrefte eller motsi utsagnet helt, må du velge "kan ikke si".

  Dette får du i vår PrepPack™

 • 5 øvelsestester som er tro mot de originale scales verbal testene - 3 er på engelsk, 2 er på norsk!
 • Du vil motta detaljerte instruksjoner før hver test.
 • For hver oppgave finner du løsning på spørsmålet med detaljert forklaring.
 • En resultatsrapport som viser både fasit og dine resultater.

  Tips

 • Ta en test for å forstå hvordan den ekte testen vil være.
 • Les løsningene på oppgavene du svarte feil på. Slik vil du kunne lære av dine feil og memorisere stegene du må ta for å svare riktig. 
 • Ta enda en test for å se om du har gjort fremskritt.

 

Tilbake til testoversikten

scales cls

Denne testen evaluerer dine evner i induktiv logisk tenkning. Du har 12 minutter på deg til å besvare 12 oppgaver.

Du skal oppdage mønsteret i en rekke med seks rutenett som inneholder bokstaver og tall. Rutenettene er markerte i fargen til mønsteret de hører til. Den ekte testen vil ha regler som er noenlunde annerledes enn det som finnes her.

En av de største utfordringene ved denne testen er å forstå hva som skjer og hvordan du løser oppgaven.

Nedenfor finner du et eksempel som er tatt fra vår PrepPack™. Ser du hvilken gruppe som hører til den blå regelen og hvilken som hører til den oransje regelen?

  Du har ett minutt på deg til å svare!

Eksempel fra øvelsestest i scales cls

Kilde: Jobtestprep.no Eksempelet er tatt fra en av våre tester i cut-e scales cls stil.

Se svaret og løsningen

De korrekte svarene er merket med stiplede sirkler og fargen rutenettene hører til.

Mønsteret i denne oppgaven gjelder kun for rutenett markerte med oransje. Her er det slik at den nederste bokstaven følger den øverste bokstaven i alfabetet. Samtidig vil bokstaven i det ytterste hjørnet til venstre følge bokstaven i det ytterste hjørnet til høyre i alfabetet.

Se nærmere på det andre rutenettet i øverste rekken. På toppen i øverste ruta ser du bokstaven "y" og helt nederst "z". Til venstre finner vi "A", mens til høyre ser du "B".

Rutene med blå farge følger ingen regel i akkurat denne oppgaven.

Eksempel fra øvelsestest i scales cls

Kilde: Jobtestprep.no Eksempelet er tatt fra en av våre tester i cut-e scales cls stil.

  Tips

 • Det er ikke alltid begge fargene har et mønster, men har du funnet den ene regelen, så markerer du de gjenstående rutenettene med den andre fargen. 
 • Du kan gå fra spørsmål til spørsmål så mye du vil i løpet av testen. Derfor anbefaler vi at du ikke kaster bort verdifull tid på ett spørsmål - kom tilbake senere dersom du har mer tid.
 • Med litt øving vil synet ditt bli skarpere og du vil memorisere reglene, slik at du kan gjenkjenne dem raskere.

  Dette får du i vår PrepPack™

 • To øvelsestester i scales cls med tidsbegrenset modus.
 • Før testen får du detaljerte instruksjoner.
 • Forklaringer for hver oppgave og strategiske tips til å løse oppgavene raskere.
 • På slutten av hver test vil du kunne se både fasit og din fremgang i en resultatsrapport.

Tilbake til testoversikten

scales ix

Denne testen vurderer din evne til å tenke induktivt. Du har 5 minutter på å løse 20 oppgaver

Du vil møte på en rekke med 9 symboler som følger en regel. Ett av symbolene følger ikke regelen og oppgaven din er å identifisere dette symbolet. Hver oppgave inneholder et nytt sett av symboler som du må forstå og finne ut hvilken regel de følger. Så snart du er kjent med de ulike reglene som finnes, vil du lettere kunne identifisere dem på testen. Legg merke til at symbolene på denne testen kan være forskjellige fra symbolene som du får på den ekte testen.

Prøv deg på eksempelet fra vår PrepPack™.

  Du har i gjennomsnitt 15 sekunder per oppgave!

Eksempel fra øvelsestest i scales ix stil

Kilde: Jobtestprep.no Eksempelet er tatt fra en av våre tester i cut-e scales ix stil.

 Velg ditt svar blant alternativene

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Riktig!
Feil

Riktig! Svaret er nummer 4.

Her blir man fort forvirret av en rekke symboler som ikke ser ut til å ha noe mønster. Det stemmer hvis man fokuserer på de forskjellige symbolene. Se heller på antall symboler i hver rute. Da teller vi et oddetall av antallet symboler (1,3,5 eller 7). Den eneste ruten som ikke passer inn er nummer 4. Der finner vi 4 symboler.

  Dette får du i vår PrepPack™

 • En guide som gjør deg kjent med reglene og hjelper deg å identifisere dem raskt.
 • Tre øvelsestester for scales ix - to av dem finnes på norsk!
 • Forklaringer for hver oppgave.
 • Resultatsrapport på slutten av hver test som viser din fremgang.

Tilbake til testoversikten

scales sx

Her testes du i deduktiv logikk, der du må identifisere en regel og velge en talloperatør for å oppnå et spesifikt resultat. Du møter en slags bryter med tre felt: innmatning, operatør, utmatning.

De enkleste nivåene oppgir innmatning og utmatning, hvor du dermed må finne ut verdiene til operatørene. Her stiger vanskelighetsgraden etterhvert som du svarer riktig, hvor du vil få flere lag med "innmatere" og "utmatere" der operatørverdiene mangler.

Denne oppgaven er vanskelig å forstå og krever at du bruker dine evner i abstrakt tenkning. Du må gå gjennom oppgavene flere ganger før du oppfatter hva som skal gjøres og kan løse dem på raskt vis.

 Du har totalt 6 minutter på deg til å besvare 30 oppgaver.

  Se eksempelet nedenfor fra et vanskeligere nivå fra vår PrepPack™ og prøv å løse oppgaven på 12 sekunder.

Eksempel fra øvelsestest i scales sx

Kilde: Jobtestprep.no Eksempelet er tatt fra en av våre tester i cut-e scales sx stil.

 Velg ditt svar blant alternativene
1342
2341
3214
Riktig!
Feil

Riktig! Svaret er 2341.

Denne oppgaven viser tre operatører. Den første og den tredje er oppgitt, mens du må finne ut hva som er den midterste. Her må du jobbe deg ned fra toppen og deretter fra bunnen og opp.

Steg 1: Den første operatøren er 3241. Se på det første tallet: 3. Se deretter på hvilket symbol som befinner seg øverst i tredje posisjon: en trekant. Dette symbolet er nå det første symbolet i den andre rekken av symboler som ikke er synlig, men som du må se for deg mens du løser oppgaven. Det andre sifferet i første operatøren er: 2. Hvilket symbol befinner seg i andre posisjon? Et hjerte. Før opp et hjerte i den andre rekken av symboler. Deretter ser du på det tredje sifferet: 4. Det fjerde symbolet er da en sirkel. Til sist har vi sifferet 1 og symbolet som befinner seg i første posisjon er en stjerne.

Rekkefølgen vi har kommet frem til nå er:
Trekant, hjerte, sirkel, stjerne.

Steg 2:

Nå går vi gjennom samme prosess, men begynner nedenfra. Se for deg en tredje rekke med symboler mellom de to eksisterende rekkene (samt din andre "usynlige" rekke fra steg 1).

Rekkefølgen vi har kommet frem til nå er:
Hjerte, sirkel, stjerne, rektangel.

Steg 3: Ved å bruke de to nye rekkene, kan du finne operatøren som mangler. Tallene skal representere de tidligere posisjonene av hvert symbol. Se først på den tredje rekken. Det første symbolet er et hjerte. Hvor finner vi hjertet i den andre rekken? Andre plass. Det betyr at det første sifferet representerer den tidligere posisjonen: 2. Sirkelen var nummer 3 i den andre rekken, så det betyr at vi får tallet 3. De neste symbolene er en stjerne og en trekant, med andre ord er de nummer 4 og 1.

Et lite tips: Siden alternativene begynner med forskjellige sifre, kan du allerede finne svaret etter å ha funnet frem til det første sifferet: 4.

  Dette tilbyr vi i vår PrepPack™

 • En guide som forklarer alle vanskelighetsgrader i testen og forklarer i detalj et eksempel for hvert nivå.
 • En øvelsestest for scales sx med forklaringer på alle oppgaver.

Tilbake til testoversikten

scales lst

Denne testen evalurerer din evne til å tenke deduktivt og logisk. Testen kan være morsom og lettere for de som liker sudoku. Du har 6 minutter på deg til å svare på 15 spørsmål.

I en tabell som inneholder enten 16 ruter (4x4) eller 25 ruter (5x5), finner du flere ulike symboler. Din oppgave er å finne ut hvilket symbol som mangler i tabellen. Merk at et symbol kan oppstå kun én gang på hver rekke og rad. På den ekte testen vil du forresten kunne se alle alternativene foran deg i hver rute du peker på med musa. Det vil gjøre det lettere å se for seg hvilket symbol som mangler.

Det kan se lett ut, men gå ikke i fellene som legges ut. Med litt øving og forklaring for hvert svar, vil du kunne ta den ekte testen og bestå med glans.

 Eksempelet fra vår PrepPack™ er fra et lettere nivå, men husk at du har kun 24 sekunder per spørsmål!

Eksempel fra øvelsestest i scales lst

Kilde: Jobtestprep.no Eksempelet er tatt fra en av våre tester i cut-e scales lst stil.

Hvilket symbol mangler? Velg et svar her:

Øvelsestest i scales lst alternativ 1
Øvelsestest i scales lst alternativ 1
Øvelsestest i scales lst alternativ 3
Øvelsestest i scales lst alternativ 4
Øvelsestest i scales lst alternativ 5
Riktig!
Feil

Riktig! Svaret er en trekant.

Her må man tenke i samme linjer som sudoku.

Siden det allerede finnes en sirkel i ytterste kolonne til høyre av øverste rad, må det være en sirkel i andre kolonne til venstre i andre rad.

Vi ser at det finnes en trekant i nederst rad av ytterste kolonne til høyre.

Dermed må det være en trekant i andre rad av fjerde kolonne.

  Dette får du i vår PrepPack™

 • En testguide i begynnelsen av hver test.
 • Fire øvelsestester i scales lst stil 
 • Forklaringer på hver oppgave - to av testene har forklaringer på norsk
 • På slutten av hver test vil du motta en resultatsrapport hvor du kan se egne resultater og fasit.
 • Ta testen igjen for å se hvordan du har forbedret deg.

Tilbake til testoversikten

scales tmt

Her vil du bli testet i grunnleggende og praktisk matematikk og beregninger. Noen er gode i matte, mens andre føler seg utrygge. Da kan det være greit å friske opp kunnskapen fra skolebenken!

Testen består av 20 spørsmål og varer i 16 minutter.

 Det betyr at du har 48 sekunder i gjennomsnittet per oppgave. Klarer du det?

Prøv deg på et eksempel fra vår PrepPack™:   

 
i-Musikknedlastninger per måned
Januar Februar Mars April Mai
Antall nedlastninger (millioner) 
13,00 14,30 13,70 17,60 16,90
Gjennomsnittlig filstørrelse (i megabytes) 
3,20 3,40 3,10 3,06 3,25

 

Navn på filstørrelse Størrelse i bits
Byte 8
Kilobyte (1 024 bytes) 8 192

Spørsmålet: Gitt at en megabyte er lik 1 024 kilobits - hva er forskjellen på størrelsen mellom en gjennomsnittlig fil nedlastet i februar og en gjennomsnittlig fil nedlastet i mai, i tusener av bits?

 Velg ditt svar blant alternativene:

a) 1 258,291
b) 1 356,999
c) 1 288,8
d) 1 288,800
Riktig!
Feil

Riktig svar a) 1 258,291

Forklaring:

Den gjennomsnittelige størrelsen på en nedlastet fil i februar er: 3,4 megabytes.

Den gjennomsnittelige størrelsen på en nedlastet fil i mai er 3,25 megabytes.

Steg 1 - Forskjellen i megabytes (MB):

3,4-3,25 = 0,15

Steg 2 - Konvertering til kilobytes:

I oppgaven ser du at 1 MB = 1 024 kilobytes.

0,15 x 1 024 = 153,6 kilobytes.

Steg 3 - Konvertering til bits:

153,6 x 8 192 = 1 258 291 bits

Step 4 - Konvertering til tusen bits:

1 258 291 / 1 000 = 1 258,291 tusen bits.

Scales tmt testen inneholder 4 temaer:

 • Prosentregning
 • Kryssmultiplisering
 • Utregning av areal og volum
 • Konvertering av måleenheter

Tips: Du kan bruke en enkel kalkulator, penn og papir til denne testen!

  Dette får du i vår PrepPack™ 

 • En øvelsestest for scales tmt på norsk.
 • Forklaringer for hver oppgave.
 • På slutten av testen vil du motta en resultatsrapport, der du kan se dine resultater og fasiten.
 • Ta testen igjen for å se hvordan du har forbedret deg. 

Tilbake til testoversikten

SmartPredict

gridChallenge

Denne testen evaluerer din korttidshukommelse og din romforståelse. Testen varer i 9 minutter.

gridChallenge består av 3 nivåer som varer i 3 minutter hver og som vil bli vanskeligere for hvert nivå. Du få tre forskjellige utfordringer:

 Første utfordring

Her møter du et slags mønster med dotter i lik farge. En av dem vil lyse opp og du har noen få sekunder på deg til å memorisere akkurat hvor den er plassert.

 Andre utfordring

På første nivå vil du se to mønster, separert av en linje på midten. Oppgaven din nå er å oppdage på noen sekunder om disse to mønstrene er like eller ikke. Når du kommer til andre nivå finner du et lignende mønster, men nå er det ene rutemønsteret rotert. Tredje nivå vil være en kombinasjon av de to første typene. 

 Tredje utfordring

Feltet med dottene er tilbake. Her må du markere dottene som lyste opp i første runde.

Denne testen kan virke slitsom og repeterende. Har du god hukommelse, vil du sannsynligvis klare deg fint. Det vil uansett være en fordel å prøve seg på testen før du skal ut i ilden. Tidspresset kan gjøre at du blir ufokusert og de forskjellige utfordringene kan være forvirrende. Da er det greit å kunne øve seg først.

Dette får du i vår PrepPack™

 • En guide som forklarer alle prosessene involverte i denne komplekse testen og gir deg tips til å takle spørsmålene.
 • En spillifisert test som er tro mot de originale gridChallenge testene.

Videoen illustrerer hvordan testen fungerer:

Play

Tilbake til testoversikten

switchChallenge

Denne spillifiserte testen utfordrer deg i abstrakt logisk tenkning og kan dukke opp i de fleste yrker, særlig for nyutdannede. Testen er basert på scales sx, som forklares ovenfor.

 

 Du har 6 minutter på å løse 30 oppgaver.

I hver oppgave ser du to rekker med symboler. Mellom hver rekke vil det være et tomt felt. Du skal altså identifisere regelen hvert symbol følger og deretter velge riktig tallrekke blant alternativene som er oppgitt.

Vår PrepPack™ inneholder er detaljert studieguide vil forklare akkurat hvordan denne oppgaven skal løses og forstås, slik at du er forberedt på å møte denne testen. Uten nok forberedelse vil denne testen være komplisert og vanskelig for de fleste.

 

Ta en titt på eksempelet for å forstå det bedre. Du har omtrent 12 sekunder å løse hver oppgave.

 

Eksempel fra øvelsestest i SwitchChallenge
Kilde: JobTestPrep.no. Eksempelet er tatt fra vår øvelsestest i switchChallenge stil.
 
Velg ditt svar blant alternativene:
1342
2341
3214
Riktig!
Feil

Riktig svar: 2341

Denne oppgaven viser tre operatører, altså tallrekker. Den første og den tredje operatøren er oppgitt, mens den midterste er ukjent. Her må du jobbe deg ned fra toppen og deretter fra bunnen og opp.

Du må se for deg to ytterlige symbolrekker: en mellom operatørene 3241 og den ukjente operatøren samt  en mellom operatøren 4213 og den ukjente operatøren. Denne metoden vil hjelpe deg med å finne den ukjente operatøren.

Følg disse stegene:

Steg 1: Den første operatøren er 3241. Se på det første tallet: 3. Se deretter på hvilket symbol som befinner seg øverst i tredje posisjon: en trekant. Dette symbolet er nå det første symbolet i den andre symbolrekken som ikke er synlig, men som du må se for deg mens du løser oppgaven. Det andre sifferet i første operatøren er: 2. Hvilket symbol befinner seg i andre posisjon? Et hjerte. Før opp et hjerte i den andre rekken av symboler. Deretter ser du på det tredje sifferet: 4. Det fjerde symbolet er da en sirkel. Til sist har vi sifferet 1 og symbolet som befinner seg i første posisjon er en stjerne.

Rekkefølgen vi har kommet frem til nå er:
Trekant, hjerte, sirkel, stjerne.

Steg 2:

Nå går vi gjennom samme prosess, men begynner nedenfra. Se for deg en tredje rekke med symboler mellom de to eksisterende rekkene (samt din andre "usynlige" rekke fra steg 1).

Rekkefølgen vi har kommet frem til nå er:
Hjerte, sirkel, stjerne, rektangel.

Steg 3: Ved å bruke de to nye rekkene, kan du finne operatøren som mangler. Tallene skal representere de tidligere posisjonene av hvert symbol. Se først på den tredje rekken. Det første symbolet er et hjerte. Hvor finner vi hjertet i den andre rekken? Andre plass. Det betyr at det første sifferet representerer den tidligere posisjonen: 2. Sirkelen var nummer 3 i den andre rekken, så det betyr at vi får tallet 3. De neste symbolene er en stjerne og en trekant, med andre ord er de nummer 4 og 1.

Svaret er dermed: 2341

Et lite tips: Siden alternativene begynner med forskjellige sifre, kan du allerede finne svaret etter å ha funnet frem til det første sifferet, nemlig 2. 

Dette får du i vår PrepPack™

 • En guide som forklarer hvordan man løser oppgavene og gir deg tips til å takle spørsmålene.
 • En spillifisert test som er tro mot de originale switchChallenge testene, samt svar med forklaring.

 

Tilbake til testoversikten

digitChallenge

Disse spillifiserte testene vurderer dine evner til å tenke raskt og å løse likninger. Du har 5 minutter på å løse så mange oppgaver som mulig.

Oppgavene blir vanskeligere for hvert riktig svar.

Du kan bruke et siffer kun én gang! Det kan også være flere mulige svar.

Her er et eksempel fra vår PrepPack™

Eksempel fra vår øvelsestest i digitChallenge stil

Kilde: JobTestPrep.no. Eksempel fra vår øvelsestest i digitChallenge stil.

Se de mulige svarene
Eksempel fra øvelsestest i DigitChallenge

Kilde: Eksempel fra vår øvelsestest i digitChallenge stil. 

Det finnes to riktige svar:

9 x 8 + 6 + 4 = 82

9 x 8 + 7 + 3 = 82

Tips

 • Sifferet "1" kan være til stor hjelp når det gjelder multipliseringer for å gjøre likningen kortere.
 • Vær nøye med matematiske regler når du gjør utregninger.
 • Likninger som slutter med en multiplisering og får et resultat på enten 0 eller 5, der er 5 alltid én av multiplikatorene.

Tips

 • Gi et svar basert på dine utregninger, ikke gjetting, da poeng blir redusert for inkorrekte svar.

Dette får du i vår PrepPack™

 • En gamifisert øvelsestest som ligner den originale digitChallenge
 • Etter fullført test vil du få en resultatsrapport som viser hvor du har svart riktig og feil, samt forklaring for hvert svar.

Videoen illustrerer hvordan testen fungerer

Play

Tilbake til testoversikten


Ofte stilte spørsmål

Hvilke bedrifter bruker cut-e tester som rekrutteringsverktøy?

Årsaken til at cut-e tester brukes av så mange firma er at Aon's Assessment Solutions alltid jobber med å videreutvikle sitt testsystem og yter sitt beste for å tilby nye og forbedrede tester som passer forskjellige yrker. Cut-e tester brukes til ulike stillinger og kan variere fra sommerjobber og nyutdannede til lederstillinger og konsulenter. Under kan du se en oversikt over flere (men ikke alle) bedrifter som benytter cut-e tester, samt hvilke stillinger som testes av leverandøren Aon's Assessment Solutions:

 

Bedrifter
Arbeidstilsynet Posten
Bane Nor PwC
Deloitte Ruter
DNB Sporveien
Elkjøp Statsbygg
Kongsberg Gruppen Telenor
Orkla Tine

 

Stillinger
Analytiker Logistikk 
Direktør  Revisor
Ingeniør Rådgiver
IT  Salgskonsulent
Lederstillinger  Økonomi Controller

 

Hva er mapTQ?

mapTQ er testportalen eller plattformen som brukes av cut-e (Aon's Assessment Solutions). Kandidater som skal ta en cut-e test må logge inn via mapTQs portal (det vil bli gitt innloggingsdetaljer av din potensielle arbeidsgiver), og vil der få tilgang til vurderingsundersøkelsene sine. MapTQ er da altså ikke navnet på selve testen, men heller portalen som brukes.

 

Benytt tiden du har før testen på fornuftig vis og forbered deg med vårt forberedelsesmateriale.

Vi ønsker deg lykke til med øvingen!

Testleverandørene og andre varemerker som er nevnt på denne siden, eies av deres respektive varemerkeeiere. Ingen av varemerkeeierne er tilknyttet JobTestPrep eller dette nettstedet. JobTestPrep tilbyr forberedelsesmateriale for arbeidspsykologiske tester. Alt forberedelsesmateriale leveres på engelsk.
Trenger du hjelp spørsmålstegn
minimere lukk
Trenger du hjelp spørsmålstegn
Vennligst fyll ut skjemaet nedenfor og vi vil snart kontakte deg.
Meldingen din ble sendt. Vi kontakter deg snart.
Meldingen din kunne ikke sendes. Vennligst prøv igjen om noen minutter.