You are logged in as customer LOG OUT

SHL inductive resonneringstester

Mann i dress

I denne testen får du se en rekke figurer som består av streker, former, piler osv. Du må identifisere det underliggende mønsteret i den rekken og velge figuren blant svaralternativene som ville vært neste i rekken.

Denne typen spørsmål er svært utbredt i CEBs SHL induktive tester, men det er mulig (men ikke sannsynlig) å få andre typer spørsmål også. For eksempel kan du bli vist en matrise av former hvor en mangler, og du blir bedt om å identifisere den manglende formen blant svaralternativene.

Hvorfor er det så viktig å øve?

Som med andre logiske resonneringstester, har CEBs SHL induktive resonneringstest spørsmål som din skole eller arbeidserfaring kanskje ikke har forberedt deg på. Derfor synes mange at dette er en av de vanskeligste og mest skremmende testene levert av SHL.

Men det er ingen grunn til å la denne testen komme i veien for å få jobben du ønsker. Forberedelser i forkant kan hjelpe deg med å bli kjent med de logiske mønstrene som vanligvis benyttes i testen, og derfor gjøre det enklere for deg å gjenkjenne dem under den faktiske prøven og løse spørsmålene raskere. Kjennskap til testen kan også minke anspenthet og øke din selvsikkerhet, som igjen vil virke positivt på din prestasjon.

Hvordan kan vi hjelpe deg med å bli forberedt for prøven?

Hos JobTestPrep ønsker vi å tilby en komplett forberedelses-opplevelse til din prøve. Det er derfor vår CEB SHL-lignende induktive resonneringstest øvelsespakke inneholder både en omfattende mengde øvelsesmateriale, så vel som en instruksjonsvideo og opplæring.

Denne pakken inneholder neste i rekken-øvingsspørsmål, lignende spørsmålene sett i SHLs induktive resonneringstester. Pakken inneholder også andre spørsmål-format, som kan hjelpe deg med å skjerpe dine abstrakte resonneringsevner ennå mer. Videoopplæringen som følger med pakken introduserer deg for ulike spørsmål-format, demonstrerer mønster ofte sett i neste i rekken-tester, og gir deg noen nyttig tips til å løse induktive resonneringsspørsmål.

Benytter du våre SHL induktive resonnering-øvingsresurser, lærer du om de vanligste logiske mønstrene som brukes i SHLs prøver, og kan øke din hastighet og forbedre din generelle prestasjon på den ekte prøven.

 

Testselskapet og andre merker nevnt på denne siden eies av de respektive merkevare-eierne. Ingen av merkevare-eierne er tilknyttet JobTestPrep eller denne siden. JobTestPrep tilbyr øvingsmateriale til ferdighetstester. Alt forberedelsesmateriale er gitt på engelsk.

None of the trademark holders are affiliated with JobTestPrep or this website.
Trenger du hjelp spørsmålstegn
minimere lukk
Trenger du hjelp spørsmålstegn
Vennligst fyll ut skjemaet nedenfor og vi vil snart kontakte deg.
Din melding ble sendt. Vi kontakter deg snart.
Det oppstod et problem ved å sende meldingen. Vennligst prøv igjen om noen minutter.