Dette må du vite om Orklas SHL jobbtest - JobTestPrep

Hvordan benyttes Verify G+ testen for å evaluere deg som kandidat hos Orkla?

Her legges det vekt på kunnskap, egenskap og kompetanse. Ved hjelp av Verify G+ testen, levert av SHL, skal dine numeriske, deduktive og induktive evner testes. Etter å ha fullført testen vil du få en resultatsrapport som forklarer din score for hvert punkt. I tillegg vil du få en sammenlagt score for hele testen. Dermed er det viktig å være forberedt på det du vil testes i. Benytt tiden din før testen til å øve på våre øvelsestester for SHL Verify G. 

Hvilke stillinger er relevante for testen?

Vi erfarer at kunder fra ulike bakgrunner som har søkt på ulike stillinger kjøper vår Orkla SHL Verify G+ PrepPack™. Det gjelder blant annet stillinger som IT sjef, account manager, business controller, principal coordinator og bærekraftskonsulent. Særlig nyutdannede blir evaluert ved hjelp av Verify G+. Dersom du har fått oppgitt noe annet, ta kontakt med oss for veiledning.

Slik ser Verify G+ testen ut

Verify G+

Tidsbegrensing: 36 minutter

Antall spørsmål: 24

Verify G+ tar for seg tre ulike temaer: numerisk, deduktiv og induktiv resonnering. Det betyr at du må være forberedt på en rekke ulike spørsmål av forskjellig natur som oppstår i tilfeldig rekkefølge. Har du blitt bedt om å ta Verify G+, må du testes i alle temaene.

Med omtrent litt over ett minutt per spørsmål, vil du merke tidspresset og gjerne føle deg stresset i løpet av testen. Noen oppgaver krever utregninger, mens du må være fokusert og observant for å kunne løse andre oppgaver. Hjernen vil måtte tilpasse seg konstant til ulike tema og tenkemåter i løpet av hele testen.

La oss se på de ulike temaene du skal gjennom:

Numerisk resonnering

  • Matematiske kunnskaper og evnen til å forstå opplysninger presentert i form av grafer, tabeller og diagrammer. Føler du deg trygg på slike tema? 

Prøv deg på eksempelet fra vår PrepPack™ og se om du klarer å løse oppgaven på ett minutt.

MGM Mobile - International call rates
Zone Cost per month Cost per minute Cost per SMS Included per month
1 $20 $0.25 $0.20 10 mins
2 $17.5 $0.40 $0.25 20 SMS
3 $16 $1.65 $0.50 5 mins + 5 SMS

 

Spørsmålet: How much money will I pay at the end of the month if I register for zone 2 rates and talk on the phone for 35 minutes?

Velg ditt svar blant alternativene: 

$30
$30.5
$30.75
$31
$31.25
$31.5
Riktig!
Feil

✔️ Svaret er: $31.5

Den månedlige prisen for sone 2 er: $17.5

Den måndelige prisen per minutt for sone 2 er $0.40

Dermed er prisen for 35 minutter: $0.40*35=$14

Totalt vil man betale $17.5 + $14 =$31.5

Deduktiv resonnering

  • Evnen til å trekke logiske konklusjoner fra gitt informasjon, samt evnen til å planlegge og organisere under tidspress. 

La oss ta en titt på et eksempel fra vår PrepPack™:

A government office has eight content writers named Anne, Bonnie, Jordan, Donna, Mike, Francine, Georgia, and Harriet. There are four potential shifts for when the content writers may go to lunch: 11:30 AM–12:00 PM, 12:00 PM–12:30 PM, 12:30 PM–1:00 PM, and 1:00 PM–1:30 PM. Anne and Donna never want to go to lunch at the same time. Jordan never wants to go to lunch during the 1:00 PM–1:30 PM shift. Neither Mike nor Georgia wants to join Bonnie for lunch. Francine and Harriet always want to go to lunch together. In order to be able to respond to any phone calls or office needs, no more than three of the content writers may go to lunch at once. You are responsible for scheduling when each content writer goes to lunch, and you would like to honor everyone's requests.

If Bonnie and Donna are both scheduled to eat lunch during the 1:00 PM–1:30 PM shift, which other content writers can be scheduled to join them?

  •  Velg ditt svar blant alternativene: 
Mike only
Francine or Georgia only
Jordan or Mike only
No other content writers can join them
Riktig!
Feil

✔️ Svaret er: No other content writers can join them

Her blir man bombadert av mye informasjon for å forvirre deg; du møter nye navn, tidspunkt og forskjellige planer.

La oss få orden i opplysningene:

Tidspunktet spørsmålet tar for seg er 1:00 PM - 1:30 PM

Anne: Ifølge tekstavsnittet går Anne og Donna aldri til lunsj samtidig. Dermed er Anne ikke et mulig svar.

Jordan: Ifølge tekstavsnittet går Jordan aldri til lunsj i løpet av 1:00 PM - 1:30 PM skiftet. Dermed er heller ikke Jordan et mulig svar.

Mike: Ifølge tekstavsnittet blir Mike aldri med Bonnie til lunsj. Dermed kan ikke Mike være et svar.

Francine: Ifølge tekstavsnittet går Francine og Harriet alltid til lunsj sammen. Men dersom de blir med Bonnie og Donna, vil det være fire skribenter som tar lunsj sammen. Det blir oppgitt at kun tre skribenter kan ta lunsj samtidig. Dermed er heller ikke Francine et mulig svar.

Georgia: Ifølge tekstavsnittet blir Georgia aldri med Bonnie til lunsj. Dermed kan vi se bort fra Georgia som et mulig svar.

Harriet: Her gjelder det samme svaret som for Francine. Dermed kan ikke Harriet være et mulig svar.

Det eneste svaralternativet som gjelder her er dermed at ingen kan bli med Bonnie og Donna til lunsj.

Induktiv resonnering

  • Evnen til å identifisere forskjellige logiske regler og mønster i ulike situasjoner.

La oss se nærmere på et eksempel fra vår PrepPack™.

Ser du mønsteret i tallrekken? Hvilke to tall skal erstatte de to spørsmålstegnene?

190 | 200 | 100 | 50 | 60 | 30 | 15 | ?

Velg ditt svar blant alternativene: 

25, 12 1/2
5, 10
20, 10
25, 5
Riktig!
Feil

✔️ Riktig svar er: 25, 12 1/2

Eksempel på øvelsestest i Verify G+ induktiv resonnering

Kilde: Jobtestprep.no Eksempelet er tatt fra en av våre øvelsestester i Verify G+ stil.

Tallrekken går etter følgende regel: +10, :2, :2, +10 osv.

Ser det mer logisk ut nå? De fleste vil forstå logikken etter at de ser løsningen. Men når du tar testen under tidspress og kun ser en rekke tall uten å vite hva du skal se etter, vil du ikke alltid oppfatte svaret. Våre øvelsestester er designet for at du skal få teken på nettopp slike situasjoner. Jo flere tallrekker du får øvd deg på, jo bedre vil du bli til å finne frem til logiske regler. 

 

Her er enda et eksempel på en øvelsestest i en annen stil i induktiv resonnering fra vår PrepPack™.

Eksempel fra øvelsestest i Verify G+ induktiv resonnering illustrasjon

 

Oppgavene krever at du forstår de ulike effektene operatørene (bokstavene fra A-C) har på figurene. Klarer du å løse oppgaven nedenfor?

Eksempel på øvelsestest i Verify G+ induktiv resonnering

Velg ditt svar blant alternativene: 

Ovelsestest induktiv resonnering svar 1
Ovelsestest induktiv resonnering svar 1
Ovelsestest induktiv resonnering svar 3
Ovelsestest induktiv resonnering svar 4
Riktig!
Feil

✔️ Svaret er:

Eksempel fra øvelsestest i Verify G+ svar på spørsmål

Som vist i illustrasjonen, skal A slette tredje figuren, mens B dupliserer første figuren. Hva gjør C? La oss se nærmere på tredje rad i tabellen.
Vi ser at A har slettet den tredje figuren, den store, blå sirkelen. Da står vi igjen med en stor lilla sirkel, to små blå firkanter og en liten blå sirkel. Resultatet er da at figur 2 blir duplisert.

La oss nå se på hvordan vi løser denne oppgaven:

Først bør du eliminere svar som er usannsynlige. 2 og 3 kan ikke være mulige svar på grunn av den lille sirkelen i tredje posisjon. Siden A sletter den tredje figuren, vil det være umulig for B og C å duplisere dem.

Dermed gjenstår det to mulige svar: 1 og 4.

La oss sjekke alternativ 1, siden vi vet at dette er riktig svar:

Eksempel fra øvelsestest i Verify G+ induktiv resonnering forklaring

Når du går gjennom flere oppgaver, anbefales det å bruke denne metoden. Eliminér usannsynlige alternativer og sjekk de gjenstående alternativene som vist ovenfor.

Dette får du i vår PrepPack™

   Numerisk resonnering, deduktiv resonnering og induktiv resonnering:

  • Øvelsestester med tidsbegrensning for hvert tema med forklaringer og tips for hver oppgave (foreløpig på engelsk, men den ekte testen er mest sannsynlig på norsk.)
  • Guide som veileder deg gjennom hvordan du løser slike spørsmål.
  • Personlig resultatsrapport som viser din fremgang for hver gang du tar testen, samt fasit for hvert spørsmål.

Slik blir du selvsikker før Orklas SHL test

  1. Vær forberedt! Unngå å ta Verifu G+ testen uten å ha gjort deg kjent med formatet, spørsmålstyper og temaene. En slik situasjon kan føre til at du sløser tid på å forstå hva som skjer på skjermen og hva som forventes av deg.
  2. Bli vant til å løse liknende oppgaver. Med vår Orkla PrepPack™ får du en rekke øvelsestester som inkluderer forklaringer for hver oppgave. Lær av dine feil og forstå logikken bak oppgavene slik at du kan mestre dem på den ekte testen.
  3. Jobb under tidspress. Som de fleste arbeidspsykologiske tester tas Orkla SHL testen under tidsbegrensning. Det betyr at du må være kjapp og løse oppgavene på raskt vis. Ved å øve deg på flere øvelsestester med tidsbegrensning vil du fort bli vant til å tenke raskt og jobbe effektivt.

Verdt å vite om Orkla PrepPack™

 Orkla PrepPack™ vil være tilgjengelig døgnet rundt i løpet av den tiden lisensen din tillater det. Dermed kan du øve når det passer deg og du kan ta øvelsestestene så mange ganger du vil.

 Våre øvelsestester er utviklet for å etterligne de ekte testene. Det betyr at spørsmålene kan være av litt ulik natur, særlig i numerisk resonnering, men i prinsippet dreier det seg om det samme formatet, tidsbegrensningen og vanskelighetsgraden.

 Merk at SHLs tester er interaktive og vil se litt annerledes ut enn våre øvelsestester. Du vil allikevel få mye ut av å øve på forhånd, da øvelsestestene går ut på samme grunnlaget og benytter de samme tematiske konseptene.

Testleverandørene og andre varemerker som er nevnt på denne siden, eies av deres respektive varemerkeeiere. Ingen av varemerkeeierne er tilknyttet JobTestPrep eller dette nettstedet. JobTestPrep tilbyr forberedelsesmateriale for arbeidspsykologiske tester. Alt forberedelsesmateriale leveres på engelsk.