NAV AON Assessment PrepPack™

NAV benytter AON assessment, en test som evaluerer en kandidat sine evner og kompetanse innen flere områder. AON assessment er en anerkjent metode for å vurdere jobbkandidaters ferdigheter og egnethet til ulike stillinger. Denne testen brukes ofte i rekrutteringsprosesser hos store selskaper og er spesielt relevant for stillinger som krever strategisk tenkning, ledelse og solide evner for problemløsning.

NAV AON PrepPack™
 • Numerisk resonnering (numerical)
 • Tallforståelse (eql)
 • Verbal resonnering (verbal)
 • Deduktiv logisk tenkning (sx)
 • Deduktiv logisk tenkning (lst) / gapChallenge
 • Induktiv logisk tenkning (ix)
 • Induktiv logisk tenkning (cls)
 • Induktiv logisk tenkning (clx)
 • Informasjonshåndtering (clues)
 • Konsentrasjonsevne (e3+)
 • Praktisk tallforståelse (tmt)
 • Språkferdigheter engelsk (lt-e) 
 • Språkferdigheter norsk (lt-no)
 • Læringsevne (lct)
 • Retningssans (nav)
 • Monitoreringsevne (cmo)
 • gridChallenge
 • switchChallenge
 • digitChallenge

Testene er mobilvennlige og tilgjengelige døgnet rundt!

Merk at flere av øvelsestestene er på engelsk!

Pris

Hei! Jeg er her for å hjelpe deg med å bestå din rekrutteringstest. Ta gjerne kontakt for veiledning eller spørsmål vedrørende testen.

Hva er AON Assessment?

AON assessment er designet for å måle en kandidats kognitive evner, personlighetstrekk og andre relevante ferdigheter. Testen består av ulike deler som til sammen gir en helhetlig vurdering av kandidaten. Formålet med testen er å hjelpe arbeidsgiver å forstå hvordan kandidaten tenker, lærer, og løser problemer.

Hvorfor benytter NAV AON Assessment?

NAV bruker AON Assessment for å sikre at de finner de beste kandidatene til ulike stillinger. Ved å benytte en strukturert og vitenskapelig testmetode, kan NAV få et nøyaktig bilde av en kandidats styrker og utviklingsområder.

Områder vurdert av AON Assessment

AON Assessment dekker flere nøkkelområder som er essensielle for mange stillinger. Her er noen av områdene som vurderes:

 • Kognitiv evne: Tester kandidatens logiske tenkning, problemløsning og evne til å lære raskt.
 • Personlighet: Vurderer kandidatens personlighetstrekk og hvordan disse påvirker arbeidsprestasjonen.
 • Jobbrelaterte ferdigheter: Spesifikke tester som måler ferdigheter knyttet til jobben kandidaten søker på.

Eksempel på testområder

AON Assessment består av ulike deltester som måler forskjellige ferdigheter. Her er noen eksempler på hva du kan forvente:

Numeriske evner

Denne delen tester din evne til å håndtere tall og data effektivt. Du må kunne tolke informasjon fra grafer, tabeller og tallrekker, samt løse matematiske problemer uten bruk av kalkulator.

Eksempeloppgave numerisk resonnering

Klarer du å svare på dette eksempelet i numerisk resonnering fra vår PrepPack™ på mindre enn 19 sekunder?

I regnskapsårene 6-8 var dameavdelingen i gjennomsnitt den mest lønnsomme av alle Flying Colours' avdelinger.

Slik løser du oppgaven steg for steg:

Steg 1:Finn ut hvilken fane som inneholder informasjonen du trenger for å besvare spørsmålet. 

Steg 2: Benytt informasjonen i fanen og besvar spørsmålet.

Velg ditt svar blant alternativene

Riktig

Feil

Feil

Vis forklaring

Riktig svar er "sann".

Ordet "lønnsomt" hinter til at svaret på dette spørsmålet befinner seg under "Fortjenester" -fanen. Grafen viser den varierende andelen i fortjeneste for hver av de forskjellige avdelingene i løpet av en treårsperiode.

Se på dameavdelingens andel av fortjenesten gjennom regnskapsårene 6-8. I regnskapsårene 6 og 8 hadde avdelingen den største andelen av fortjenesten, og i regnskapsår 7 var andelen identisk med den til herreavdelingen. Dameavdelings andel var aldri lavere enn noen annen avdeling. Derfor var denne avdelingen i gjennomsnitt den mest lønnsomme i løpet av de tre årene. Ovennevnte påstand er sann.

Merk: En annen måte å løse dette spørsmålet på er å beregne den faktiske gjennomsnittlige andelen av fortjenesten. Vi kan se at herre- og dameavdelingene var langt mer lønnsome enn noen av de andre avdelingene. Derfor vi kan fokusere på de to avdelingene, regne ut gjennomsnittet deres, og deretter sammenligne resultatene. Imidlertid vil dette sannsynligvis være sløsing av tid og krefter. Når du trenger å sammenligne et sett med tall, kan du prøve å se på dem før du bestemmer deg for handlingsplanen din. I dette tilfellet, siden antall avdelinger er relativt tette, og siden det bare er tre år å vurdere, er sammenligningen relativt enkel uten faktiske beregninger.

Verbale evner

Tester i verbal resonnering evaluerer din evne til å forstå og analysere informasjon fra tekst. Dette inkluderer oppgaver som å identifisere relevante detaljer, trekke konklusjoner og evaluere argumenter.

Eksempeloppgave verbal resonnering

Agjør om denne påstanden er Sann, Usann eller Uklar: Hele rengjøringspersonalet er alltid klare til oppdrag

Steg 1: Gå til fanen Struktur og Ansvar 

Her står følgende opplyst: 

Struktur

Aksjeeiere: investerer egne midler i en bedrift. En aksjeeier er vanligvis en ekstern investor, men flere ledere eier aksjer i firmaet som et insentiv for å legge inn mer innsats i jobben. Ansatte i lederstillinger kan ikke være ansatte som ledere i datterselskapet også. Dette for å unngå interessekonflikt.

Ledelsen: denne avdelingen består av administrerende direktør, salgsavdeling, samt teamledere og sekretærer som har arbeidet i bedriften i over tre år.

Materialer: denne avdelingen består av ingeniører, lastebilsjåfører, forskere, samlebåndsarbeidere og teknisk support. I løpet av høysesongen ansetter bedriften en rekke frilansere for å hjelpe til med laboratoriearbeid. Etter at sesongen er over, avsluttes kontraktene deres. Rengjøringspersonalet tilhører et eksternt firma og betales for å rengjøre bedriftens fasiliteter. Deres arbeid utføres under oppsyn av en sikkerhetsingeniør.

Hvert år skal bedriften åpne en auksjon for revisjonsutvalget. Leder for revisjonsutvalget vil være en person uten noen substansiell tilknytning til firmaet, og er verken en ansatt, i slekt med en ansatt og heller ikke noen som har vært del av virksomheten i løpet av de siste 5 årene.

Ansvarsområder

Rengjøringspersonalet skal alltid ha tre ansatte klare til enhver tid for å håndtere sikkerhetsingeniørens forespørsler.

Alle ansatte skal arbeide 8 timer per dag. Overtid skal ikke være mer enn 13 timer, inkludert vanlige arbeidstimer.

Adm. dir. kan delegere 12% av bedriftens årlige inntekter til forskning og utvikling.

For det årlige veldedighetsprosjektet skal tre av firmaets ansatte arbeide på et suppekjøkken i Stavanger i en hel uke.

 

Steg 2: Avgjør hvilke opplysninger du får og hvilket alternativ av de under som er riktig. 

Feil

Feil

Riktig

Vis forklaring

Riktig svar er uklar.

I denne oppgaven handler det om personalet og deres arbeid. Det vil være mest logisk å lete etter svaret i fanen “Struktur og ansvar”.

Vi vet ikke hvor mange ansatte rengjøringspersonalet består av. Dermed er det uklart om kravet om at tre ansatte alltid skal være klare til oppdrag (første avsnitt under “Ansvar”) er hele staben eller kun en del av den.

Abstrakt logisk tekning

Denne delen av testen fokuserer på dine abstrakte logiske evner. Her skal du kunne forstå sammenhenger og trekke slutninger basert på informasjon du får oppgitt.

Eksempeloppgave deduktiv tenkning

Velg riktig operatør.

Feil

Feil

Riktig

Vis forklaring

Riktig svar er 1324.

I dette spørsmålet er det to rader med symboler og en manglende operatør. Operatøren endrer rekkefølgen på symbolene som vises i den øverste raden til en ny rekkefølge i den nedre raden. Sifrene til operatøren representerer symbolet i henhold til dets posisjon i den øverste raden før det ble endret av operatøren. For å løse dette spørsmålet, bør du se på det første symbolet på den nederste raden. Finn posisjonen til det symbolet i den øverste raden. Denne posisjonen er operatørens første siffer.

I dette eksemplet er en trekant det første symbolet på den nederste raden. Plasseringen i den øverste raden er først, så det første sifferet er 1. Du kan allerede nå se at svaret er 1324, fordi det er det eneste svaret som begynner med sifferet 1.

I tilfelle du ikke kan utelukke de andre alternativene, fortsetter du ved å sjekke det andre symbolet i nederste rad - en sirkel. Du vil da sjekke posisjonen på den øverste raden. Dens posisjon er tredje plass, så det andre sifferet til operatøren er 3. Det tredje symbolet er et hjerte, dets posisjon i øvre rad er andre, så neste siffer er 2. Det fjerde symbolet er en stjerne, dets posisjon i det øvre raden er fjerde, så neste siffer er 4.

Riktig operatør er dermed 1324.

Eksempeloppgave induktiv tenkning

These two grids follow a rule. Which two of these grids follow the same rule?

Feil

Feil

Riktig

Feil

Vis forklaring

The rule is that the middle and lower slots in the right and left rows are the same. The rest of the slots in the grid contain other shapes, who’s order is irrelevant.

Therefore, grids 1 and 3 are the only grids that follow the rules.

Kjøp vår AON Assessment PrepPack™

Vi tilbyr omfattende forberedelsespakker som inneholder simulerte tester og øvelser for å hjelpe deg å prestere best mulig. Våre PrepPacks gir deg tilgang til:

 • Fullstendige testøvelser med resultatrapporter
 • Deltester innen verbale, numeriske og logiske ferdigheter
 • Ekstra øvelser for å forbedre spesifikke områder

Forberedelse til AON Assessment

For å øke dine sjanser til å gjøre det bra på AON Assessment, anbefaler vi at du forbereder deg grundig. Her er noen tips til hvordan du kan gjøre dette:

 • Øv regelmessig: Gjør deg kjent med de forskjellige typene spørsmål og øv på lignende oppgaver.
 • Bruk tilgjengelige ressurser: Det finnes mange ressurser og øvelser online som kan hjelpe deg å forberede deg.
 • Vær utvilt: Sørg for at du tar testen når du er mest opplagt og uten forstyrrelser.
 • Velg riktig språk: Testen er ofte tilgjengelig på flere språk. Velg det språket du er mest komfortabel med for best mulig resultat.
 • Kjøp vår AON Assessment PrepPack™ i dag og begynn å øve!

Verdt å vite om NAV AON PrepPack™

NAV AON PrepPack™ vil være tilgjengelig døgnet rundt i løpet av den tiden lisensen din tillater det. Dermed kan du øve når det passer deg og du kan ta øvelsestestene så mange ganger du vil.

Våre øvelsestester er utviklet for å etterligne de ekte testene. Det betyr at oppgavene kan være litt ulike på den ekte testen.