You are logged in as customer LOG OUT

Matrigma-testen

Mann peker på dataskjerm

Matrigma-testen består av matriser og er generelt basert på de berømte Raven-matrisene, den klassiske matrix-testen som alle GMA-tester baseres på. Matrigma er en ikke-verbal test, og kan dermed tilpasses lett for alle som snakker ulike språk. Den anses av mange som den sanneste formen av GMA.

Matrigma-testen skiller seg fra lignende tester av to hovedårsaker. For det første er Matrigma-testen lengre en psykometriske tester; den tar 40 minutter å fullføre, i motsetning til andre tester som tar omtrent 20 minutter. For det andre øker Matrigma-testen i vanskelighetsgrad etter hvert som du jobber deg gjennom den. Dette er svært viktig for arbeidsgiveren, så de lett kan se hvem som kom seg presterte på høyt nivå og hvem som ikke gjorde det.

Matrigma-testen ble først publisert i 2010 av Assessio International Cooperation, og distribueres nå av Hogan Assessment Systems og Hogans globale nettverk.

Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/StartPracticingButton.cshtml)

Matrigma–lignende eksempelspørsmål

Spørsmål 1

Bilder av Matrigma-test

Riktig Svar: (3)

Svar-forklaring

Ettersom dette spørsmålet består av mange elementer, fokuser på ett av gangen. Merk deg på tvers av rammene at den hvite rammen roterer med klokken rundt kanten. Derfor må det på nederste rad være en hvit ramme øverst i høyre hjørne i kanten på svaret. Du kan eliminere svarsalternativene (2) og (5).

På tvers av radene roterer den svarte «L»-en mot klokkeretningen langs kanten. Derfor må den sorte L-formen på nederste rad være i nedre venstre side langs kanten. Du kan eliminere svarsalternativet (4), ettersom dens L-form er i feil posisjon. I tillegg roterer den Sorte L-formen på tvers over radene vertikalt fra ramme til ramme. Derfor kan du eliminere svarsalternativ (1). Du sitter igjen med svarsalternativ (3), som er det rette svaret.

 

Spørsmål 2

Bild av Matrigma-test

Riktig svar: (3)

Svar-forklaring

Fra venstre til høyre i hvert trinn, ruller en kube over resten av objektet. Denne rullingen får en kube til å flytte seg ett steg i klokkeretningen rundt objektet. For eksempel, på øverste rad i figuren til venstre er den rullende kuben nederst til høyre på objektet. I den midtre figuren har kuben rullet over til nederst til venstre på objektet. Og til slutt i figuren til høyre, har kuben rullet til venstre for de to andre kubene. Du kan se bevegelsen til kuben i følgende illustrasjon, med den rullende kuben markert lilla.

Svar-forklaring Matrigma-test

Ved hjelp av denne reglen kan du nå lokalisere den rullende kuben på nederste rad, og dermed avgjøre den manglende figuren. Bevegelsen til den rullende kuben i nederste rad er som følger:

Svar Matrigma-test

Neste stopp for den rullende kuben bør være nederst til høyre på objektet. Dermed er det rette svaret (3).

Svar Matrigma-test

Hva er med i Matrigma-testen?

Matrigma-testen måler et individs generelle mentale egenskaper i forhold til andre som tar prøven. Den vurderer følgende ferdigheter:

  • Se og gjøre logiske koblinger
  • Forstå forholdet mellom ulike objekter
  • Finne likheter i ulike objekter

Hvordan kan vi hjelpe?

Ettersom JobTestPrep er det eneste selskapet som gir spesifikt forberedelsesmateriale for Matrigma-testen, er vi stolte av å tilby deg den største databasen av induktive og abstrakte resonneringstester på nettet. Vi har samlet alle test-produktene i vår database relevant for Matrigma-testkandidater, og har skapt n skreddersydd PrepPack™ som hjelper deg med å bli forberedt for din test.

Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/StartPracticingButton.cshtml)

 

Testselskapet og andre merker nevnt på denne siden eies av de respektive merkevare-eierne. Ingen av merkevare-eierne er tilknyttet JobTestPrep eller denne siden. JobTestPrep tilbyr øvingsmateriale til ferdighetstester. Alt forberedelsesmateriale er gitt på engelsk.

None of the trademark holders are affiliated with JobTestPrep or this website.
Trenger du hjelp spørsmålstegn
minimere lukk
Trenger du hjelp spørsmålstegn
Vennligst fyll ut skjemaet nedenfor og vi vil snart kontakte deg.
Din melding ble sendt. Vi kontakter deg snart.
Det oppstod et problem ved å sende meldingen. Vennligst prøv igjen om noen minutter.