Hogans Assessment PrepPack™

Må du ta en Hogan-test i forbindelse med en jobb du har søkt på? JobTestPrep sin øvingspakke inneholder øvingstester som simulerer de ekte testene fra Hogan. Ved å forberede deg med hjelp av våre øvingstester vil du hevde deg godt i konkurransen og øke sjansene dine for å få jobben du har søkt på. Begynn å øve allerede i dag! 

Hogan Assessment PrepPack™

Test- og øvingsmateriale er på engelsk:

 • HPI - Hogan Personality Inventory
 • HDS - Hogan Development Survey
 • MVPI - Motives, Values, Preferences Inventory
 • HBRI - Hogan Business Reasoning Inventory
 • Ekstra øvelser
  • Numeriske
  • Verbale
  • Leseforståelse m.m.

Mobilvennlig PrepPack™ | 24/7

Pris

Hei! Jeg er her for å hjelpe deg med å bestå din rekrutteringstest. Ta gjerne kontakt for veiledning eller spørsmål vedrørende testen.

Innholdsfortegnelse

Hva er Hogan Assessment?

Hogan Assessment er vurderingstester som hjelper arbeidsgivere med å evaluere to typer ferdigheter: kognitive ferdigheter og personlighetstrekk. Både personlighetstester og kognitive tester brukes for å kunne fortelle noe om en kandidat sin potensielle ytelse når det gjelder styrker, svakheter, verdier, evner for problemløsning, arbeidsstil og holdninger.

Hogan Personality Assessment, eller Hogan Leadership Assessment, er generelle navn for de ulike kognitive testene og personlighetstestene levert av Hogan Assessment Systems til ledende bedrifter som ønsker å forutsi fremtidig jobbytelse og lederpotensial.

Hogan Personlighetstest Inventory - HPI

Gjennom HPI-delen av Hogan får arbeidsgivere hjelp til å svare på spørsmålet om du vil mestre jobben, ved å stille spørsmål knyttet til din hverdagspersonlighet. Dette innebærer evne for samarbeid, ledelse, selvstendighet og mer. JobTestPrep tilbyr øvingstester som simulerer testen Hogan HPI. 

Du finner 206 spørsmål i Hogan Personality Inventory, og du svarer ved hjelp av en skala som går fra svært uenig til svært enig. Etter at du har svart på alle spørsmålene får du en rapport som måler dine resultater i flere ulike kategorier. Du kan også se hver kategori, vurdering og definisjon i en forkortet form. Det er ingen tidsbegrensning, men testen tar vanligvis 15-20 minutter å fullføre.

Slik vil rapporten se ut etter at du har svart på spørsmålene 

Vis forklaring

Hogan Personlighetstest - HDS

Deltesten Hogan Development Survey måler din personlighet under stress og hvordan du håndterer krisesituasjoner. Testen vurderer hvordan du vil oppføre deg mot andre og hvordan du vil løse oppgaver når det er vanskelige situasjoner på jobben. 

Ved hjelp av elleve primære skalaer, som igjen består av 33 underskalaer, vurderer HDS de litt mørkere personlighetstrekkene til ansatte. Her kommer både styrker og svakheter frem.  Her handler det for eksempel om en person er forsiktig, reservert, utadvendt og kreativ. 

Arbeidsgivere bruker denne testen for å finne ut om du kan utgjøre en risiko for selskapet. JobTestPrep tilbyr øvingstester som simulerer testen Hogan HDS

Eksempel HDS

Slik vil rapporten se ut etter at du har svart på spørsmålene 

Hogan Personlighetstest - MVPI

MVPI står for Motives, Values, Preferences Inventory, og evaluerer en persons verdier, kjernemål, drivkrefter og interesser. Dette gir potensielle arbeidsgivere en oppfatning om hvilken stilling eller hvilket arbeidsmiljø du vil ha størst suksess i som ansatt. Gjennom dette får arbeidsgiver identifisert om du vil trives i denne jobben, stillingen og arbeidsmiljøet.

MVPI består av 200 spørsmål innenfor elleve primære skalaer som vurderer kandidatens motivasjoner og verdier innen fem temaer: livsstil, tro, yrkespreferanser, aversjoner og foretrukne kolleger. Det er ingen tidsbegrensning, og de fleste bruker omtrent 15-20 minutter på gjennomføringen.

Eksempel MVPI

Slik vil rapporten se ut etter at du har svart på spørsmålene 

Hogan kognitive test - HBRI

Hogan Business Reasoning Inventory (HBRI) hjelper arbeidsgivere med å få innsikt i din evne til å løse komplekse problemer gjennom flervalgsoppgaver av tre typer: verbal og logisk resonnering, numerisk resonnering og abstrakt resonnering. Testen måler din evne til å absorbere og vurdere informasjon, løse problemer og ta beslutninger.

Her er det en tidsbegrensningen på 30 minutter. Din hastighet er svært viktig her, da tiden det tar deg å svare på hvert spørsmål vil bli sammenlignet med tiden til andre søkere. Den virkelige testen har imidlertid ingen tidsbegrensning. Våre simulerte tester består av 24 spørsmål som du må svare på innenfor tidsbegrensningen på 30 minutter.

Under testen blir kandidatene presentert med komplekse data i ulike formater, slik som tabeller, grafer, former og tallrekker, og må svare på psykrometriske spørsmål basert på denne informasjonen.

Eksempel 1 - HBRI test

Feil

Riktig

Feil

Feil

Vis forklaring

Riktig svar er alternativ 2.

Forklaring (på engelsk):

Candidate (B) is the best option since this person's cost is "low", while the other two scores are good or high. Candidate 1 and candidate 3 also have "good" or "high" as their two other scores, yet both of them have "good" or "high" as their cost (which in this row is worse than "low"). This means candidate 2 is the best option.

Answer (A) is incorrect since candidate 1 and 2 both have "high" experience, so none is better than the other – this score is not the reason why candidate 2 is the best choice. Besides, this answer points out a reason in favor of candidate 1, while the question is what makes candidate 2 the best option.

Answer (C) is incorrect since, while candidate 2 has higher experience than candidate 3, candidate 2's loyalty is lower. This means that when you look at both factors (since all factors have equal value), both candidates are equal and no one is better than the other. Only when looking at the "cost" factor does it become apparent that candidate 2 is the better option.
In addition, candidate 1 also has a high score in this category, so it does not contribute to proving why candidate 2 is the best option, which is what the question requires.

Answer (D) is incorrect because candidate 2 is the best of the three, as explained in the first paragraph of this explanation.

Another option is to give each score a numeric value:
•Low = 1 point
•Good = 2 points
•High = 3 points

Now you can add the score of each job (keep in mind that “high” in the cost category is actually a “low” score, and vice versa):
•Candidate 1 has a score of 6 (1+3+2)
•Candidate 2 has a score of 8 (3+3+2)
•Candidate 3 has a score of 7 (2+2+3)

Now you can see that candidate 2 is the best choice, and it becomes clear this is because candidate 2 has a low cost.
Notice that all candidates have either 2 or 3 in the last two categories. Since all categories are of equal importance, this means they cancel each other out and you can ignore them. The only category in which each candidate has a different score is the cost category, so this is the only one that matters. Hence the correct answer is (B) – the best choice is candidate 2, who has the highest score in the cost category.

Hvordan bestå Hogan Assessment Test?

Her er våre tre beste råd som vil forberede deg til å gjennomføre en Hogan Assessment:

Finn ut hvilke kvaliteter som kreves. Siden Hogan Assessment-testene forutsier din evne til å lykkes i jobben, bør du først finne ut hvilke kvaliteter som kreves.

Forstå hva testen måle. Før du tar en av Hogan personlighetstester, lær å gjenkjenne hvilke egenskaper hver påstand vurderer, slik at du er klar over hva svarene dine sier om deg. Dette kan du gjøre ved å lese våre guider og instruksjoner. 

Ta øvelsestester på nett. Fullfør øvelsestester som ligner på testene fra Hogan Assessment, slik at du er i stand til å vise dine styrker gjennom spørsmålene du vil møte i selve testen. 

Kjøp pakken vår nå og sikre deg drømmejobben! Vi ønsker deg lykke til!