You are logged in as customer LOG OUT

Cubiks-evaluering – lær og øv til dine Cubiks-tester

man vid dator

 

JobTestPrep tilbyr eksklusive øvingsresurser som simulerer de samme spørsmålstypene og tidsfristene en finner u Cubiks-tester. Ta øvingstester med tidsfrister, følg fremgangen din og begynn forberedelsene med oss i dag.

 • Hundrevis av spørsmål, inkludert detaljerte forklaringer
 • Simulerer Cubiks-testers spørsmålstyper og tidsfrister

Cubiks egenskapstester

Cubiks benytter to hoved-testtyper. Den ene er Logiks, som nylig ble Cubiks ledende egenskapstest. Den andre testtypen kalles Reasoning for Business (RfB) og benyttes sjeldnere.

Cubiks Logiks General- tester

Cubiks Logiks evalueringer består av fem tester fordelt på to nivåer: intermediate (mellomliggende) og advanced (avansert). JobTestPrep tilbyr pakker for øving til Cubiks Logiks General-tester. De fem testene er beskrevet nedenfor:

 • Logiks General Intermediate-test
 • Cubiks Logiks General Intermediate-test består av 50 spørsmål som er fordelt utover følgende emner: verbal, numerisk og abstrakt.
 • Logiks General Advanced-test
 • Cubiks Logiks General Advanced-test består av 30 spørsmål, også fordelt blant verbale, numeriske og abstrakte spørsmål.
 • Logiks Numerical Advanced-test
 • Logiks Numerical Advanced-testen består av 20 spørsmål som dekker en serie av numre og både enkle og komplekse kalkuleringer.
 • Logiks Verbal Advanced-test
 • Logiks Verbal Advanced-testen består av 36 spørsmål innen emner som logisk resonnering, verbal analog og antonymer, blant annet.
 • Logiks Abstract Advanced-test
 • Logiks Abstract Advanced-testen består av 30 spørsmål som dekker former og setning-fullføring, blant annet

Cubiks Reasoning Tests for Business (RfB)

Disse testene benyttes til å evaluere ulike områder innen bedrifts-resonnering. Disse testene gis vanligvis til to ulike nivåer av søkere: de som søker på leder- eller universitetsgradstillinger, og de som søker på støtteposisjoner i en bedrift.

De dekker et bredt spekter av ferdigheter, og brukes til å vurdere hvor potensielt egnet en søker er ved å undersøke vedkommendes resonnerings-ferdigheter. Disse testene administreres ofte sammen på nettet.

Cubiks numeriske test: Denne testen kommer i en rekke ulike varianter, og den som blir tildelt deg, er den som står nærmest beskrivelsen av din valgte stilling. Du har omtrent ett minutt til å svare på hvert spørsmål, og det anbefales ikke at du dveler for lenge rundt et spørsmål, da dette kan påvirke resultatet ditt negativt.

På lik linje med Cubiks numeriske test, kommer den verbale testen i ulike vanskelighetsgrader for å undersøke dine evner til å ta avgjørelser fra og tolke tekstbasert informasjon. Du blir presentert for en paragraf som inneholder fire til seks ulike fakta, og deretter blir du gitt en påstand. Din oppgave er å inne ut om påstanden stemmer, stemmer ikke, eller om du ikke kan vite det ut ifra informasjonen i den gitte paragrafen.

Denne testen vurderer din evne til å identifisere likheter og ulikheter mellom form-grupper, og til å kategorisere dem tydelig.

Vennligst merk at RfB er en eldre Cubiks evalueringstest. Generelt har de gått over til bruk av Logiks tester.

Cubiks problemløsnings-tester

Cubiks problemløsnings-serie kommer i en rekke formater. Disse testene benyttes til sekretær- og kontorassistent-stillinger, ingeniører og andre ikke-lederstillinger. Problemløsningstestene dekker en rekke ulike emner, og vurderer både verbale og numeriske ferdigheter.

PAPI-test

PAPI 3, som står for Personality and Preference Inventory, er en interaktiv Cubiks test på nett somskaper et virtuelt kart over kandidatens personlighet.

Cubiks E-Tray evaluering

I denne oppgaven, som kan tas både på nett og med blyant og papir, blir kandidaten gitt diverse informasjon som må sorteres etter viktighetsgrad. Cubiks E-tray tester gis vanligvis til søkere på autoritetsstillinger, da disse må kunne ta vanskelige avgjørelser på sparket. Et rolig sinn er nødvendig for å fullføre oppgaven på en korrekt og egnet måte.

Cubiks Situasjonsvurderings-spørreskjema (SJQ)

Cubiks situasjonsvurderings-test er en vurdering på nett hvor kandidaten blir gitt en rekke ulike scenarioer. Disse senarioene er sannsynlige for arbeidsplassen, og det er kandidatens oppgave å velge hva han eller hun ville gjort som respons.

Cubiks Team-rolle spørreskjema

Dette er en relativt ny oppfinnelse fra Cubiks som benyttes til å forstå egenskapene og rollene personer tar på seg når de settes i et team-basert miljø. Den gjenkjenner typisk oppførsel i en gruppe-setting, gir informasjon som kan hjelpe på mangler, og planlegger personlig utviklings-initiativ. Den hjelper også team med å engasjere seg og jobbe på en mer effektiv måte. Spørreskjemaet tar til en viss grad over som en gruppe-evaluering hos et evalueringssenter.

Forbered deg på suksess

Å forberede seg på disse testene er ikke bare anbefalt, men også nødvendig. Ettersom testene er svært avanserte, legger selskapene som benytter dem mye vekt på resultatene. Tar du Cubiks øvingstester er du garantert hjelp til suksess, og kan oppnå poengene du behøver for å få jobben du ønsker.

JobTestPrep tilbyr alt verktøyet du behøver for å få frem ditt potensiale i Cubiks evalueringstester. Vi gir deg øvingstester som kan tas på tid, så vell som svar som forklarer logikken og resonneringen bak hvert spørsmål. I tillegg har vi også utviklet videoopplæring og studieguider som gir deg den mest komplette forberedelsen mulig.

 

Testselskapet og andre merker nevnt på denne siden eies av de respektive merkevare-eierne. Ingen av merkevare-eierne er tilknyttet JobTestPrep eller denne siden. JobTestPrep tilbyr øvingsmateriale til ferdighetstester. Alt forberedelsesmateriale er gitt på engelsk.

None of the trademark holders are affiliated with JobTestPrep or this website.
Trenger du hjelp spørsmålstegn
minimere lukk
Trenger du hjelp spørsmålstegn
Vennligst fyll ut skjemaet nedenfor og vi vil snart kontakte deg.
Din melding ble sendt. Vi kontakter deg snart.
Det oppstod et problem ved å sende meldingen. Vennligst prøv igjen om noen minutter.